рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Опитування даної теми за контрольними запитаннями

Опитування даної теми за контрольними запитаннями - Конспект, раздел Образование, Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності 1 Сутність Та Функції Бізнес-Плану. 2 Методологія Та Стадії Розробки...

1 Сутність та функції бізнес-плану.

2 Методологія та стадії розробки бізнес-плану.

3 Структура та зміст бізнес-плану.

4 Особливості презентації бізнес-плану.

5 Види та структура бізнес-плану.

6 Типовий алгоритм розробки бізнес-плану.

7 Механізми збалансування результату та ефективності в бізнес-плані.

8 Організація обліку та звітності.

ІІ Приклад БІЗНЕС-ПЛАНУ ПЕТРА МИЛА - «МИТТЯ ВІКОН»

Прізвище, ім'я Петро Мило

Адреса Львів, вул. Повітряна, 10/2

Дата народження 9 вересня 1972 р.

Освіта середня, закінчив СШ № 96

Упродовж останніх трьох років я працював на пошті. Я працюю щосуботи — допомагаю на базарній ятці. Двічі на тиждень я мию вікна своїх батьків і сусідів.

ПІДПРИЄМСТВО

Моя мета - запропонувати якісне і надійне обслуговування — мит­тя вікон. Є надзвичайно великий потенційний ринок, тому що май­же кожен, у кого є будинок, повинен регулярно мити вікна.

РИНОК

Я роздав 1000 анкет, в основному у двох великих житлових райо­нах. Мені повернули більше 850, і серед головних вимог людей були :

- якість робіт;

- надійність;

- обслуговування найвищого рівня.

Більшість людей були готові платити 1,3-2 грн. за будинок, залеж­но від його розміру, кількості вікон, внутрішніх дверей. Фактично, уже є один мийник вікон, що відвідує ці райони, але він дуже нена­дійний і приходить нерегулярно.

РЕКЛАМА І ПРОСУВАННЯ

Листівки, які я роздав, також рекламували мою послугу, потенційні клієнти написали на листівках своє прізвище та адресу. Я відчу­ваю, що в мене достатньо клієнтів, щоб почати підприємство, і якщо я матиму успіх у майбутньому, я зможу давати рекламу в місцевій безплатній газеті, бо це дуже дешево, а 11 місцевих сімей отриму­ють цю газету щотижня.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Індивідуальний підприємець

ОБЛАДНАННЯ/ВИМОГИ

Перелік необхідних предметів і обладнання -

Відро 4 грн.

Замшева шкіра 6 грн.

Рушники 5 грн.

Драбини 20 грн.

Страхування 20 грн.

Мило 5 грн.

Реклама 15 грн.

105 грн.

ФІНАНСИ

Мені треба зібрати 105 грн., щоб почати бізнес. На цьому етапі ще неможливо підготувати Звіт про торгівлю, прибуток і витрати, або Прогноз грошового обігу. Однак, щоб досягнути точки беззбитко­вості, мені треба помити 70 будинків за ціною 1,5 грн. за будинок. Якщо ви дасте мені позику, я спробую повернути гроші якомога швидше. Очевидно, мені будуть потрібні кошти на щоденні особи­сті потреби, але всі надлишкові гроші підуть на сплату позики.

РОЗШИРЕННЯ

Я відчуваю, що перший крок до успіху - створити добру репутацію, забезпечуючи якісне, надійне обслуговування. Звичайно, я пере­глядатиму ситуацію періодично і сподіваюся на контракти з мага­зинами, кафе і банками, можливо, для цього мені треба буде най­мати ще ког,ось пізніше і /або придбати автомобіль для перевезення обладнання.

Я додаю також мій шкільний атестат, який, я думаю, підтвердить моє бажання працювати наполегливо. Я сподіваюся, що цей атес­тат та інформація, викладена на цих сторінках, переконає Вас, що в мене є необхідний досвід і розуміння ринку та фінансових аспе­ктів керування підприємством.

ІІІ Ситуаційна вправа – приклад «МИТТЯ ВІКОН»

Зразок, що ілюструє деякі елементарні концепції.

Провівши аналіз ринку, Петро Мило дізнався, що в районі, де він проживає є великий потенціал для початку бізнесу - мити в буди­нках вікна. Поки що фінансовий стан Петра безнадійний, оскільки для початку бізнесу треба зібрати певний капітал. Він робить такі розрахунки:

Ціна послуги - 1,5 грн. за вікно. Необхідні кошти для початку бізнесу такі:

Відро 4 грн.

Замшева шкіра 6 грн.

Рушники 5 грн.

Драбини 20 грн.

Страховка 50 грн.

Мило 5 грн.

Реклама (листівки) 15 грн.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сутність та організація Підприємницької діяльності. Економіка підприємництва. Особливості регулювання Підприємницької діяльності

Вступ.. Робоча програма дисципліни Короткий конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Опитування даної теми за контрольними запитаннями

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поняття малого підприємництва
2 Роль і значення малого підприємництва в ринковій економіці   1 Перехід до ринкових відносин об’єктивно пов’язаний зі становленням і розвитком малого підприємництва. Малий б

Особливості регулювання підприємницької діяльності
Лекція 19. Державне регулювання підприємництва План   1 Характеристика складових державної підприємницької політики 2 Нормативно-правове забезпечення підпри

Державна митна служба України
- здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України. Антимонопольний комітет України: - здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоек

Суть та значення нормативно-правових актів підприємницької діяльності
2Права і обов’язки підприємця   1 У підприємницькому законодавстві як самостійній галузі законодавства України можна виділити три блоки нормативно-правових актів: -

Відповідальність підприємця
Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це н

Поняття ефективності підприємництва
2 Оцінка результатів підприємницької діяльності   Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. У зв’язку з цим, дану теми слід в

ІІІ Вправи.
Вправа 1.1.Розгляньте текст і підкресліть слово "підприємництво". Помір­куйте над тим, в якому сенсі в кожному випадку з вищенаведених використовується це поняття. Спробу

ІІІ Вправи.
Прочитайте уривок для виконання нижченаведених вправ: "Підприємець Роман Підіпригора три роки тому відкрив невеличку майстерню " Авто-Люкс" з ремонту автомобілів. Приміщення

ІІІ Ситуаційні завдання
Завдання 1.Щоб вижити у нелегкий час економічної скрути, декілька приватних підприємств і господарських товариств вирішили сконцентрувати свої зусилля. Які можуть бути шляхи об'єдн

IVЗавдання для самостійної роботи
Задача 1.Підприємець створює торговельне підприємство. У процесі форму­вання підприємницької команди в нього виникає сумнів щодо доціль­ності залучення до справи співвласників. У з

ЗАВДАННЯ
1 Дати характеристику різним видам господарських товариств. Заповнити таблицю 3.2. Таблиця 3.2 - Характерні ознаки, переваги та недоліки окремих видів господарських товариств

ІІІ Розв’язати задачі.
Задача 1.Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 12000 грн. на рік. Щорічна оренда приміщення складає 5000 грн. На сировину витрачається 2

Завдання може бути виконаним за варіантами
I варіант парні номери колонки А. II варіант непарні номери колонки Б. Задача 3. Підприємець має фірму з пошиття одягу. Його річні витрати склали: - заробітна пла

Завдання 1.
Допоможіть Тетяні скласти прогноз місячних витрат за таблицею: Статті витрат Сума, грн. на місяць Оплата кредиту

Обгрунтуйте свій вибір
Задача 2.Прийміть управлінське рішення – виберіть 1 із 3 варіантів. Ви є власником 2 тонн цибулі, ціна на яку у вересні у вашому регіоні – 3 грн. за 1 кг. І Ви можете збер

ІІ Ситуаційні задачі.
Задача 1.Засновник приватного підприємства вирішив збільшити розмір статутного фонду. Чи вимагається у цьому випадку дер­жавна реєстрація зміни, адже відомості про статутний фонд п

ІІ Вправи
Вправа 1.Запропонуйте групі методом "мозкового штурму" ви­значити: Що таке менеджмент? Якими є завдання менеджменту? Що є результатом роботи менеджера? Надайте і

Якщо робота буде виконана менше, ніж у 70 будинках, тоді бу­дуть збитки
Наприклад, 40 вікон помито (70-40 = 30) 30 х 1,50 грн. = 45грн. (збитки) Перевірка Загальний виторг (TR) Загальні витрати (ТС)

Вправи для виконання в аудиторії
Вправа 2. «Торговий представник» Припустімо, що ви працюєте торговим представником виробника компакт-дисків, заробляєте 20 тис. грн. за рік і виріши­ли відкрити магазин дл

Розв’язати задачі
Задача 1.Обсяг продажу одного підприємства в 2011 р. становив 500 тис. грн., у 2012 р. - 600 тис. грн. Величина активів за цей період збіль­шилася з 1 до 1,5 млн грн. Визначте дина

Завдання для самостійної роботи
ВПРАВА 1 "ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ" Плануючи в перспективі відкриття власної справи у сфері туриз­му, Ви постійно вивчаєте нові шляхи організації туристичних послуг, цікав

Завдання для самостійної роботи
Задача 1 .Ви маєте вибір способів входження в бізнес: придбати існу­юче підприємство або створити власний бізнес. Оцінюючи можливі варіанти, візьміть до уваги оцінку вартості підпр

Робота з тестами
ІІІ Вправа в аудиторії «ПРОМИСЛОВА РОЗВІДКА» ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ГРУПИ Під час проведення маркетингового дослідження ви виявили, що на ринку з'явився потужний конкурен

Предметне дослідження: паперовий змій
За дизайном паперові змії поділяються на дві основні категорії: 1 спортивні паперові змії, або паперові змії для початківців; 2 паперові змії для змагань, або професійні повітряні

Завдання
Дайте відповідь на такі запитання: Яку відповідальність несуть власники грального бізнесу за не­гативні наслідки, пов'язані із зростанням кількості самогубств серед людей, що програлися, п

Опитування даної теми за контрольними запитаннями
1 Методи комплексної оцінки ефективності підприємницької діяльності. 2 Основні методи і форми активізації та вдосконалення підприємництва. 3 Активізація інноваційно-інвестиційної

Сутність та організація підприємницької діяльності
1 Категорія «підприємництво» стосовно категорії «бізнес» є: a) ідентичною; b) значно ширшою за змістом; c) вужчою за ознаками; d) протилежною за

Мале підприємство - це
a) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 50 осіб; b) коли облікова чисельність працюючих за звітний рік не більше 200 осіб; c) коли облікова чисельність пра

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Які основні атрибути притаманні ринку?
a) приватна власність. b) демонополізація виробництва. c) підприємництво. d) конкуренція. e) децентралізація. f) попит і пропозиція. g) державн

Економіка підприємництва
1 Зовнішнє середовище малого бізнесу - це: a) усе, що перебуває за межами фірми малого бізнесу і впливає на неї або підпадає під її вплив; b) усі ті суб'єкти, з я

На ринку яких видів товарів визначається монопольне становище підприємств в межах території України?
a) для всіх товарів народного споживання. b) для всіх товарів виробничого призначення. c) для всіх видів робіт та послуг. d) в обігу капіталів (фінансів, цінних паперів т

На яких засадах держава будує свої відносини з підпри­ємцями?
a) податкова та фінансово-кредитна політика. b) використання державного майна і державної системи резервів. c) ліцензії, концесії, лізинг. d) соціальні, економічні та інш

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Які види підприємницької діяльності можуть здійснюва­тися без спеціального дозволу (ліцензії)?
a) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. b) виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.

Перелік рекомендованих джерел
1 Бізнес-план технологія розробки та обґрунтування. Навч. посібник/ Покропивний С., Соболь А.-К.: КНЕУ, 1999.-208 с. 2 Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. –3-є вид., випр. і

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги