рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методи і споруди очищення промислових стічних вод

Методи і споруди очищення промислових стічних вод - Конспект, раздел История, Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки Методи Очищення Стічних, Забруднених, Промислових Вод ...

Методи очищення стічних, забруднених, промислових вод

Механічні й механічно-хімічні Хімічні й фізико-хімічні Біохімічні
- відстоювання - спливання - фільтрування - флотація - хімічна обробка - екстракція - адсорбція - електроліз - іонообмін - термічна обробка - озонування - аеробна обробка - анаеробна обро­бка

 

Аеробні мікроорганізми (нітрофікуючі бактерії ) окислюють NH4 до NO2 і далі до NO3, далі анаеробні відщеплюють кисень О2 від NO2 і вдруге ним окислюють органічні речовини. Це – денітрифікація.

ПТВ – передова технологія водоохорони – доповнення до ТТВ:

- фільтрування на зернистих фільтрах;

- фільтрування на зернистих фільтрах та аерировані ставки;

- фільтрація;

- флотація з обробкою в біоставках;

- віддувка NH3 у градирнях десорбції + фільтрування;

- фільтрування та обробка в іонообмінювальних колонах з клинопти­лолітом

НТВ- найкраща технологія водоохорони -2 засоби:

- адсорбція на вугільних фільтрах після десорбції + фільтрування;

- адсорбція на вугільних фільтрах після фільтрування та обробки в іо­нообмінювальних колонах.

Метод механічного очищення полягає в механічному вилученні із стічних вод нерозчинних домішок з допомогою решіток, сит, вловлювачів піщаної фракції (пісковловлювачі) відстійників, фільтраційних установок, жировловлювачів, нафтовловлювачів, флотаторів.

Тут задержують каміння, залізо, дерево, та інші відходи.

Пісковловлювач

Пісковловлювачвикористовують при G ст. в. > 100м3/добу, Æ піску 0,15…0,25мм; кількість піску = 0,02 л/добу на 1 людину вологість його W = 60 %; ρ (густина) = 1,5 т/м3 65г/доби на людину.

Типи споруди: горизонтальна з прямим рухом води,

V max = 0.3м/с з тангенціальним рухом;

V min = 0,15м/с вертикальні керовані;

T= 30/60с

U0 = 18.7 - 24.2 мм/с

Відстійник – тут осідають важкі частинки, (завислі частини) легкі ре­човини спливають на поверхню. Механічне очищення побутових ст. в. Е до 60%. У промислових Е до 95% нерозчинних домішок. Основне, це довести завислі частинки до 60-150 мг/л, якщо далі йде біохімічне очищення, бо біоо­кислювання не можуть прийняти більше. Е засіб відстоювання з пре аера­цією.

Типи споруд: вертикальні, горизонтальні, радіальні, 2-х ярусні та інші.

Розрахунок ведеться по кінетиці випадаючих речовин. Час відстою 1-2 години, Е = 20-70% (~50%).

Біологічний метод очищення стічних вод застосовується для повного вилучення з них органічних речовин, оскільки від деяких з них неможливо позбутися жодними іншими методами.

Метод біологічного очищення ґрунтується на використані діяльності різних мікроорганізмів. Це здійснюється в присутності кисню, це – аеробний процес(А), без доступу кисню – анаеробний(Б).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки

Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методи і споруди очищення промислових стічних вод

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні поняття та терміни
Навколишнє середовище або довкілля – всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни

Будова біосфери
Верхня границя - озоновий шар 20000  

Оксиди Сульфуру та Нітрогену – основні причини виникнення кислотних опадів
Антропогенні джерела надходження оксидів Нітрогену – згоряння палива в присутності повітря при високій температурі та використання Нітроген-вмісного пального.   Антропогенні

Літній смог
(фотохімічний, каліфорнійський або Лос-Анжелеський) Влітку, коли сонце світить яскраво, гaзи, що утворюються при згоранні автомобільного палива (оксиди aзотa NOx, і продук

Зимовий смог
(Лондонський) Зимовий, або «лондонський», смог утворюється, коли тaкі забруднювачі повітря, як оксид Сульфуру (IV), монооксид Карбону (СO) і пил та сажа, у холодному і вол

Контрольні питання
1. Які гази входять до складу атмосфери? 2. Як змінювався склад атмосферного повітря протягом часу? 3. На які шари розподілена атмосфера? 4. Що призводить до погіршення е

Малий та великий кругообіги води в природі
Середня тривалість загального циклу обміну води, залученої в біологічний кругообіг, становить 300-400 років. Приблизно 37 разів на

Типи забруднення поверхневих і підземних вод
Типи забруднення Забруднюючі речовини Фізичне Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо.

Способи очищення стічних вод
  Механічні способи очищення застосовуються для очищення стоків від твердих та масляних забруднень. Механічне очи

Будова літосфери
ЛІТОСФЕРА –верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора та верхня частина мантії Землі. Складається з осадових, вивержених і магматичних порід.  

Значення літосфери
  · Середовище усіх мінеральних ресурсів · Основний об`єкт антропогенної діяльності людини · Ґрунти – органо-мінеральний продукт багаторічної спільної діяльності жив

Розподіл водних ресурсів на Землі
Види водних ресурсів Розподіл водних ресурсів у: гідросфері, % у прісних водах % млн

Узагальнена класифікація небезпечних речовин харчових продуктів
  Біологічні  

Державне регулювання щодо безпеки харчових продуктів
 

Шкідливих речовин у харчових продуктах
 

Основи економіки природокористування
Одним із принципових моментів при вирішенні завдань економіки природокористування є необхідність застосування інтегрованого підходу до збер

Методи і засоби очищення газо- та пилових відходів. Класифікація ГОУ (газоочисних установок)
  Очищення промислових викидів залежить від сфери, в яку вони вихо­дять, та від кількості і якості забруднюючих речовин у викидах. Очищують забруднені потоки: - очищен

ІІІ. Фізико-хімічне очищення
Пристосовані для очищення газодимових викидів Адсорбційний метод ґрунтується на поверхневому вбиранні газоподі­бних молекул твердими адсорбентами за рахунок міжмолекулярних сил. Уві

ІІІ. Хімічне очищення
Хемосорбція – хімічне зв’язування шкідливих речовин. Очищуваний газ промивається розчином речовини; з яким він хімічно взаємодіє. Приклад: для вбирання оксидів азоту NOx застосовується гідрооксид C

Класифікація
Типова технологія водоохорони – 3 засоби: -ПБО – повна біологічне очищення; -ПБОС – повне біологічне очищення з поліпшеним очищенням від фосфору; -ПБОН – повне біологічне

Утилізація відходів: переробка
Не дивлячись, на всі перераховані вище способи утилізації, існує ще один спосіб – це вторинна переробка. Причому цей спосіб найбільш ефективний, так як він є не лише екологічно чистим, а й ресурсоз

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги