рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Елементи керування

Елементи керування - раздел Программирование, Теоретична довідка до пр №8 побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних Елементами Керування Називаються Поліпшуючий Інтерфейс Користувача Об'єкти, Я...

Елементами керування називаються поліпшуючий інтерфейс користувача об'єкти, які використаються для відображення даних або виконання інших дій і дозволяють переглядати дані й працювати з ними, наприклад написи й малюнки. Найбільше часто використовуваний елемент керування - поле. Крім того, використаються такі елементи керування, як напису, прапорці й елементи керування підлеглих форм і звітів.

Елементи керування можуть бути приєднаними, вільними та обчислювальними.

6 Приєднаний елемент керування — елемент керування, джерелом даних якого служить поле таблиці або запиту, називається приєднаним елементом керування. Приєднаний елемент керування служить для відображення значень полів бази даних. Значення можуть бути текстовими, числовими, логічними, датами, малюнками або діаграмами

6 Вільні елементи керування — елементи керування, що не мають джерела даних (наприклад, полючи або вираження). Вільні елементи керування використаються для виводу на екран відомостей, ліній, прямокутників і малюнків. Прикладом вільного елемента є напис, що відображає заголовок форми.

6 Елементи керування, що обчислюють - елементи керування, джерелом даних яких є вираження, а не поле. Для завдання значення, що повинне втримуються в такому елементі керування, необхідно задати вираження, що служить джерелом даних елемента. Вираження — це сполучення операторів (таких як = й +), імен інших елементів керування, імен полів, функцій, що повертають єдине значення, і констант. Наприклад, у наступному виразі ціна виробу розраховується з 25% знижкою шляхом множення значення поля «Ціна за одиницю» на константу (0,75). = [Ціна за одиницю] * 0,75

У виразі можуть використовуватися поля з базової таблиці або запиту форми або дані з іншого елемента керування форми.

При створенні форми рекомендується спочатку додати й розмістити всі приєднані елементи керування, особливо якщо вони переважають у формі. Потім можна додати вільні й обчислювальні елементи за допомогою інструментів групи Елементи керування вкладки Конструктор у режимі конструктора.

Елемент керування приєднується до поля шляхом вказівки поля, з якого цей елемент керування одержує дані. Щоб створити елемент керування, приєднаний до обраного поля, перетягніть поле з області Список полів у форму. В області Список полів відображені поля базової таблиці або запиту. Для відображення області Список полів натисніть сполучення клавіш ALT+F8 або на вкладці Конструктор у групі Сервіс натисніть кнопку Додати існуючі поля. При подвійному клацанні поля в області Список полів Access додає для цього поля елемент керування відповідного типу у форму.

Як альтернатива можна приєднати поле до елемента керування, увівши ім'я поля в самому елементі керування або вказавши його як значення властивості Дані (Control Source) у вікні властивостей елемента керування. У вікні властивостей визначаються характеристики елемента керування, наприклад ім'я, джерело даних і формат. Щоб відкрити вікно властивостей, натисніть клавішуF4.

Використання області Список полів — найкращий спосіб створити приєднаний елемент керування по двох причинах.

6 Приєднане текстове поле має пов'язану з ним напис, і цим написом за замовчуванням стає ім'я поля (заголовок, певний для цього поля в базовій таблиці або базовому запиті), тому вводити текст цього заголовка не потрібно.

6 Додаток Access автоматично набудовує багато властивостей елемента керування, присвоюючи їм значення у відповідності із властивостями поля в базовій таблиці або запиті (наприклад, із властивостями Формат (Format), Число десяткових знаків (Decimal Places) і Маска уведення (Input Mask)).

Якщо у формі вже є вільний елемент керування, якому необхідно зв'язати з полем, задайте ім'я поля як значення властивості Дані (Control Source) цього елемента керування. Для одержання додаткових відомостей про властивість Дані (Control Source) натисніть клавішу F1, установивши курсор у список, що розкривається, властивості.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Теоретична довідка до пр №8 побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних

Постановка задачі.. побудувати працездатну базу даних облік товару для вирішення облікової задачі.. особливості субд access..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Елементи керування

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних
При розробці структури БД до уваги треба брати такі фактори: ü база даних – це модель об’єкта, для якого вона розроблена, тому вона повинна точно і адекватно відображати всі його мате

Аналіз предметної галузі
При роботі з базою даних Облік товару буде потреба у створенні наступних вихідних форм: Ф-1

Знайомство з новим зовнішнім виглядом
Все, що необхідно, знаходиться перед користувачем. Нові назви елементів: 1 - Стрічк

Робота зі стрічкою
На стрічці знаходиться все те, що необхідно користувачеві в першу чергу. Стрічка —

Настройка панелі швидкого доступу
У кожного є улюблені команди. Помістіть свої команди на панель швидкого доступу, і вони завжди будуть під рукою. Достатньо клікнути довільну команду правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню

Настройка панелі швидкого доступу
У кожного є улюблені команди. Помістіть свої команди на панель швидкого доступу, і вони завжди будуть під рукою. Достатньо клікнути довільну команду правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню

Настройка панелі швидкого доступу
У кожного є улюблені команди. Помістіть свої команди на панель швидкого доступу, і вони завжди будуть під рукою. Достатньо клікнути довільну команду правою кнопкою миші і обрати в контекстному меню

Формування запитів. Запити на вибірку
За допомогою запитів можна проглядати, аналізувати і змінювати дані з декількох таблиць. Вони також використовуються як джерело даних для форм і звітів. Найчастіше використовується запит на вибірку

Розрахункові поля
У режимі Конструктора запросов можна доповнити запит розрахунковими полями та сформованими користувачем умовами відбору окремих записів таблиць. Створивши заздалегідь запит н

Запити з параметрами
Запит з параметрами - це запит, при виконанні якого в діалоговому вікні відображається пропозиція для користувача ввести певні дані, наприклад, умову для повернення записів з таблиць чи інших запит

Формування запитів- дій. Запити на зміну
Існує 4 типи запитів на зміни: для створення нової таблиці; для оновлення даних полів: використовується для швидкого оновлення великого масиву даних; для добавлен

Запит на створення нової таблиці БД
Наприклад, слід підготувати за даними БД запит на створення нової таблиці, яка покаже список усіх клієнтів за певним параметром. Для цього: · відкрити БД; · створити новий запит;

Форми в СУБД Access. Методи розробки форм в СУБД Access
Форма - це об'єкт бази даних, якому можна використати для уведення, зміни або відображення даних з таблиці або запиту. Форми можуть застосовуватися для керування доступом до даних: з їхньою допомог

Створення форми за допомогою майстра форм
Для одержання більшої волі вибору полів, відображуваних на формі, замість згаданих вище інструментів можна скористатися майстром форм. Крім того, можна вказати спосіб угруповання й сортування даних

Макети елементів керування
Макети елементів керування - це напрямні, по яких вирівнюються елементи по вертикалі й горизонталі для однакового оформлення форми. Можна представити макет елемента у вигляді таблиці, у кожному осе

Створення нового макета елемента керування
Access автоматично створює макети в стовпчик у наступних випадках. 6 При створенні нової форми натисканням кнопки Форма у групі Форми на вкладці С

Перемикання макета елемента від табличного до макета в стовпчик або навпаки
Перемикання типу всього макета. 6 Виберіть макет елемента, клацнувши жовтогарячу область виділення макета в лівому верхньому куті макета. При цьому вибираються всі осередки макета.

Режим макета й режим конструктора
Режим макета Режим макета являє собою найбільш наочний режим для зміни форм. Його можна використати для внесення практично будь-яких змін у форму в Office Access. У режимі макета форма фактично вик

Доробка форми в режимі макета
Створивши форму, можна легко доробити її в режимі макета. Орієнтуючись на фактичні дані форми, можна змінити розташування елементів керування й підібрати їхні розміри. Можна додати у форму нові еле

Доробка форми в режимі конструктора
Доробити форму можна також у режимі конструктора. Можна додати у форму нові елементи керування й поля, розмістивши їх на сітці макета. Вікно властивостей дозволяє за допомогою зміни безлічі властив

Додавання елементів керування у форму
Деякі елементи керування створюються автоматично, наприклад, приєднаний елемент керування, створюваний при додаванні у форму поля з області Список полів. У режимі конструктора можна створити

Дизайн звітів
· Табличний макет нагадує електронні таблиці. Використовують, коли необхідно подати дані у простому форматі списку. · Макети «в столбик» схожі на форми, які заповнюють у банках або при зді

Створення простого звіту
В області навігації вибрати таблицю або запит, який треба використати як джерело даних для звіту. На вкладинці Создание у групі Звіти натиснути кноп

Групування даних у звіті
Відкрити звіт у режимі макета, а потім на вкладинці Конструктор у групі Группировка и итоги натиснути кнопку Группировка. Під звітом з’явить

Додавання підсумків у звіт
Щоб додати підсумки, звіт повинен містити не менше одного групування. Відкрити звіт у режимі макета. На вкладинці Конструктор у групі Группировка и

Створення звіту з нуля
На вкладинці Создание у групі «Звіти» натиснути кнопку Пустой отчет. Access створить порожній звіт та відобразить область задач Список полей

Використання режиму конструктора для додавання підписів
Проміжні підсумки та процентні значення більш зрозумілі, якщо до них додано підписи. Їх можна додати у режимі макета або у режимі конструктора: Відкрити звіт у режимі Констру

Додавання підписів у режимі макету
Щоб додати підписи у режимі макету, треба: Переключити відкритий звіт в режим макету. На вкладинці Конструктор у групі Элементи управления

Керування додатком користувача
Для об'єднання об'єктів у єдиному діалоговому додатку можуть бути створені кнопкові форми. Кнопкова форма є панеллю керування. Кнопки такої форми забезпечують виклик інших кнопкових форм, а

Створення кнопкової форми за допомогою диспетчера
Користувач має можливість за допомогою диспетчера кнопкових форм створювати кнопкову форму стандартного виду. Диспетчер кнопочных формможе бути отриманий наступними діями:

Створення підлеглих кнопкових форм додатка
Створимо три кнопкові форми для комплексів завдань деканату, кафедр і навчального відділу. Для створення кнопкової форми у вікні диспетчера кнопкових форм натиснемо кнопку Создать

Редагування імені і формування елементів кнопкової форми
Елементами кнопкових форм є кнопки з підписами. Підпис задається користувачем і повинен по можливості коротко і точно називати дії, які будуть виконуватись при натисканні кнопки. Для формування еле

Редагування імені і формування елементів кнопкової форми
Елементами кнопкових форм є кнопки з підписами. Підпис задається користувачем і повинен по можливості коротко і точно називати дії, які будуть виконуватись при натисканні кнопки. Для формування еле

Зауваження.
Ця команда доступна при відкритій бази даних. Параметри запуску визначають вид вікна додатка при його відкритті. Ці параметри дозволяють змінити заголовок вікна додатка, вибрати власне меню, контек

Додавання рисунка у кнопкову форму
У стандартну кнопкову форму можна вставити рисунок. Такий елемент може бути створений у будь-якій формі за допомогою кнопки панелі елементів Рисунок. Скориставшись кнопкою

Конструювання кнопкової форми
Головна і підлеглі їй кнопкові форми можуть бути створені користувачем самостійно у режимі конструктора. У цьому режимі може бути створена панель управління додатком нестандартного виду. Д

Запуск Access з відкриттям додатка користувача
Якщо в параметрах запуску встановлене посилання на кнопкову форму, то ця форма відкривається автоматично при відкритті бази даних. Якщо на робочому столі Windows створити ярлик для запуску Access з

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги