рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретична довідка до ПР №8 Побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних

Теоретична довідка до ПР №8 Побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних - раздел Программирование, Теоретична Довідка До Пр №8 ...

Теоретична довідка до ПР №8

Побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних

ü база даних – це модель об’єкта, для якого вона розроблена, тому вона повинна точно і адекватно відображати всі його матеріальні та фінансові… ü забезпечення виконання всіх необхідних робіт та видачі потрібних… ü особливості програмного середовища, в якому розробляється база даних. Як правило, відомі системи управління…

Постановка задачі

Побудувати працездатну базу даних Облік товару для вирішення облікової задачі, коли умовна фірма виробляє деяку продукцію, що реалізується зі складу. Слід забезпечити облік цієї продукції. До того ж у програмі потрібно друкувати накладні, звіти про залишки товару (у стислій та повній формі) і кошти, отримані від реалізації продукції та інформацію про боржників.

Аналіз предметної галузі

Ф-1  

Особливості СУБД Access2010

Нова стартова сторінка. Зовнішній вигляд Access змінився повністю.

Знайомство з шаблонами

На стартовій сторінці пропонуються шаблони баз даних для завантаження.

При старті Access відображається нова стартова сторінка. Пропоновані шаблони орієнтовані на виконання ряду класичних завдань. Шаблони —це вже готові, орієнтовані на вирішення певного завдання бази даних, котрі можна завантажити і відразу використовувати. Вибір - клік мишкою — і все готово.

 

Знайомство з новим зовнішнім виглядом

Все, що необхідно, знаходиться перед користувачем. Нові назви елементів: 1 - Стрічка (Лента) 2 - Панель швидкого доступу

Робота зі стрічкою

На стрічці знаходиться все те, що необхідно користувачеві в першу чергу. Стрічка — це значно більше, ніж новий зовнішній вигляд, вона є багаторічних…

Настройка панелі швидкого доступу

Створення бази даних починається зі створення таблиць. Таблиці можна створювати в режимі Конструктора, в режимі майстра та в режимі Таблиць.…  

Типи відношень при зв'язуванні двох таблиць

Тип зв'язку залежить від способу визначення полів, що зв'язуються: · відношення «один-ко-многим» створюється, коли одно з полів є полем… · відношення «один-к-одному» створюється, якщо обидва поля, що зв'язуються, є ключовими або мають унікальні…

Каскадне оновлення і вилучення даних у зв'язаних таблицях

Якщо при визначенні зв'язку між двома таблицями встановити прапорець Каскадное обновление связанных полей, будь-яка зміна у значенні первинного… Якщо ж встановити прапорець Каскадное удаление связанных записей, будь-яке… Після створення структури таблиць і встановлення зв'язків між ними можна вводити дані: клацнувши мишею у вікні БД на…

Формування запитів. Запити на вибірку

Щоб спростити створення запитів, слід користуватися Мастером запросов. Цей програмний засіб автоматично виконує основні дії залежно від відповідей… Мастер запросов на вибірку використовується для створення запитів для… Процес створення запиту можна розбити на кроки, на яких, зокрема, визначаються:

Розрахункові поля

Створивши заздалегідь запит на вибірку Рух товарів з усіма полями однойменної таблиці, слід сформувати розрахункове поле Вартість та вибрати записи… · у вікні відкритої БД до стрічки створення, обрати запит Рух товарів,… · для створення розрахункового поля Вартість слід:

Запити з параметрами

Запити з параметрами є гнучким універсальним засобом виведення різних записів таблиць чи інших запитів, кожного разу інших, за умовами, що вводяться… Запити з параметрами також зручно використовувати як основу для форм, звітів і… Наприклад, слід створити запит з параметрами, що виводить записи про оплачену реалізацію за певний період з усіма…

Формування запитів- дій. Запити на зміну

Через те, що запити на зміни здатні внести значні корективи до відомостей бази даних, рекомендується: якщо не впевнені в результаті, зробити…

Запит на створення нової таблиці БД

· відкрити БД; · створити новий запит; · у діалоговому вікні Добавление таблицы вибрати таблицю Кліентів, клацнути на кнопці Добавить, а після цього - на…

Форми в СУБД Access. Методи розробки форм в СУБД Access

Форми можна розглядати як вікна, через які користувачі можуть переглядати й змінювати базу даних. Раціонально побудована форма прискорює роботу з… Створення форми за допомогою інструмента «Форма» За допомогою інструмента «Форма» можна створити форму одним щигликом миші. При використанні цього засобу всі поля…

Створення форми за допомогою майстра форм

1. На вкладці Створення в групі Форми клацніть Інші форми, а потім у списку клацніть пункт Майстер форм 2. Додержуйтеся інструкцій на сторінках майстра форм. ПРИМІТКА. Для додавання до форми полів з декількох таблиць або запитів не натискайте кнопки Далі або Готово після…

Елементи керування

Елементи керування можуть бути приєднаними, вільними та обчислювальними. 6 Приєднаний елемент керування — елемент керування, джерелом даних якого… 6 Вільні елементи керування — елементи керування, що не мають джерела даних (наприклад, полючи або вираження). Вільні…

Макети елементів керування

Макети елементів керування мають два різновиди: табличний макет і макет у стовпчик. 6 У табличних макетах елементи розташовані по рядках і стовпцям, як в…

Створення нового макета елемента керування

6 При створенні нової форми натисканням кнопки Форма у групі Форми на вкладці Створення. 6 При створенні нової форми натисканням кнопки Порожня форма в групі Форми на… В існуючій формі можна створити новий макет елемента керування в такий спосіб.

Перемикання макета елемента від табличного до макета в стовпчик або навпаки

6 Виберіть макет елемента, клацнувши жовтогарячу область виділення макета в лівому верхньому куті макета. При цьому вибираються всі осередки…   6 Виконаєте одну з наступних дій.

Режим макета й режим конструктора

Деякі завдання неможливо виконати в режимі макета; у цьому випадку необхідно перемкнутися в режим конструктора. У певних випадках в Access… Режим конструктора Режим конструктора дозволяє більш докладно переглянути… 6 Додавати у форму різні елементи керування, такі як написи, малюнки, лінії й прямокутники.

Доробка форми в режимі макета

Щоб переключитися в режим макета, клацніть правою кнопкою миші ім'я форми в області переходів і виберіть команду Режим макета . Форма буде відкрита… Змінити властивості форми, її розділів і вхідних у неї елементів керування… З області Список полів можна додати в макет форми поля базової таблиці або базового запиту. Для відображення області…

Доробка форми в режимі конструктора

Щоб переключитися в режим конструктора, клацніть правою кнопкою миші ім'я форми в області переходів і виберіть команду Конструктор . Форма буде… Змінити властивості форми, її розділів і вхідних у неї елементів керування…

Додавання елементів керування у форму

ПРИМІТКА. Багато інструментів у групі Елементи керування доступні тільки тоді,… Використання майстра елементів

Звіти

Звіти – це кінцевий продукт бази даних. Вони містять статичні дані з бази даних, а також достатню кількість пояснювальної інформації і подають результати в реальному вигляді. Крім того, звіти ідеально підходять для форматування та друку даних, а також для розрахунку підсумкових значень. Наприклад, можна згрупувати активи по постачальнику і обчислити проміжні підсумки для кожної групи даних, а також загальний підсумок для всіх груп.

У додатку Access звіт складається з розділів:

- Розділ Заголовок отчета може відображатися у верхній частині звіту; Розділ заголовка сторінки відображається у верхній частині кожної сторінки звіту. В заголовках звітів, як правило, відображаються назви і зображення, наприклад, логотип компанії. В заголовках сторінок за звичай відображаються заголовки стовпців. Якщо треба згрупувати дані у звіті, треба перейти до Заголовка группы. В цьому розділі відображають поля, за якими групуються дані.

- Розділ Верхний колонтитул містить назви полів звіту.

- У розділі Область данных міститься основний текст звіту — всі важливі дані. Розділ даних обов’язковий у всіх звітах.У цьому розділі створюються додаткові розрахункові поля.

- Розділ Примечание группы містить підсумки у групах, зазначених при створенні звіту.

приміток можуть відображатися у кількох місцях. Наприклад, можна створити примітки груп, в яких будуть відображатися підсумки, підрахунки або середні значення для групи даних.

Розділ Нижній колонтитул містить поточну дату(функція NOW), номери сторінок звіту.

- Розділ Примечание отчета містить загальний підсумок звіту.

Способи створення звіту

Звіти створюють різними способами:

· Конструктор

· Майстер звітів

· Автоотчет: у стовпець

· Автоотчет: стрічковий

· Майстер діаграм

· Поштові наклейки

Дизайн звітів

· Макети «в столбик» схожі на форми, які заповнюють у банках або при здійсненні покупок через Інтернет. Використовують такий тип макетів, якщо звіт… · У мішаних макетах використовують елементи і табличного макета, і макета «в…

Створення простого звіту

Групування даних у звіті

Додавання підсумків у звіт

Створення звіту з нуля

Використання режиму конструктора для додавання підписів

При цьому курсор матиме вигляд великої букви «A» зі знаком плюс. Знак плюсає вказівником при створенні підпису, як на рисунку: Клацнути область, у яку треба додати підпис, і розтягнути для введення… Після введення тексту клацнути поза областю підпису для прийняття змін та зберегти зміни.

Додавання підписів у режимі макету

Використання майстра звітів

  1. На вкладинці Создание у групі Звіти натиснути кнопку Мастер отчетов.
  2. Виконати вказані майстром дії.

 

 

Теоретична довідка до ПР №14

Керування додатком користувача

Виклик головної кнопкової форми - панелі керування додатком при відкритті бази даних дозволяє користувачеві відразу почати роботу в середовищі… В Access є засоби автоматизованої розробки форми по керуванню додатків, назва…

Створення кнопкової форми за допомогою диспетчера

Диспетчер кнопочных формможе бути отриманий наступними діями: На вкладці Файлвибираємо Параметры. Відкриється вікно Параметры…

Створення підлеглих кнопкових форм додатка

Для створення кнопкової форми у вікні диспетчера кнопкових форм натиснемо кнопку Создать. У вікні Создание(рис. 12.6) у поле Имя страницы кнопочной… Рис.12.6.Вікно створення порожньої кнопкової форми

Редагування імені і формування елементів кнопкової форми

У вікні діалогу Изменение страницы кнопочной формы(рис. 12.8) головну кнопкову форму перейменуємо в «Додаток «Облік товару», увівши це ім'я в поле… Елементи в кнопковій формі можуть бути розділені на два основних типа: · Елементи, призначені для організації виклику інших кнопкових форм.

Рис. 12.9

У рядку Кнопочная формавибирається форма, перехід до якої повинна забезпечувати створювана кнопка поточної форми. У рядку Текстввести підпис для цієї кнопки.Для завершення формування елемента натиснути ОК. Елемент відобразитися в списку Элементы данной кнопочной формы.

Аналогічно створюються кнопки виклику інших підлеглих форм.відділу».

Щоб змінити або видалити кнопку, треба вибрати ім'я цієї кнопки в списку Элементы данной кнопочной формыі натиснути кнопку Изменить(Edit) або Удалить. При необхідності зміни порядку кнопок у списку треба вибрати елемент і натиснути кнопку Вгору або Вниз.

Для переходу до редагування створених кнопкових форм створимо в головній кнопковій формі кнопку Зміна кнопкової форми,вибравши для неї команду Конструктор приложения. Надалі це дозволить у будь-який момент викликати диспетчер кнопкових форм і за його допомогою внести необхідні зміни.

Для завершення роботи з додатком потрібно створити кнопку, вибравши для неї команду Выйти из приложения, і присвоїти їй ім'я Вихід з додатку.

Закінчивши створення сторінки кнопкової форми, натиснемо кнопку Закрыть. Це дозволить повернутися до списку всіх кнопкових форм додатка.

У підлеглих кнопкових формах варто створити кнопку для повернення до головної кнопкової форми, заповнивши поля у вікні Изменение элемента кнопочной формы.

Таким чином, можуть бути встановлені всі необхідні зв'язки між кнопковими формами, представленими у списку вікна диспетчера кнопкових форм.

Формування елементів для відкриття об'єктів додатка.

· Відкрити форму для додавання. · Відкрити форму для зміни. · Відкрити звіт.

Зауваження.

За допомогою параметрів запуску можна заборонити користувачеві роботу у вікні бази даних, і тоді він зможе виконувати тільки ті роботи, які… Диспетчер кнопкових форм Access створює таблицю Елементи кнопкової форми, яка… Спроба змінити кнопкову форму в режимі конструктора форми може привести до того, що додаток перестане працювати. Однак…

Додавання рисунка у кнопкову форму

Скориставшись кнопкою , переключити кнопкову форму у режим конструктора. Клацнути кнопкою миші на області форми ліворуч і натиснути праву кнопку… Якщо шлях або ім'я файлу невідомі, можна вибрати рисунок за допомогою…

Конструювання кнопкової форми

Для створення кнопкової форми необхідно у вікні бази даних на вкладці Созданиенатиснути кнопку Конструктор форм. При цьому не повинно указуватися… Користувач має можливість створити кнопку самостійно або за допомогою майстра.…

Запуск Access з відкриттям додатка користувача

Для запуску Access з автоматичним відкриттям бази даних створити ярлик для Access або ярлик для бази даних. Створення ярлика для бази даних. Відкрити папку, у якій зберігається файл бази даних. Установити курсор на значок файлу бази даних, натиснути праву…

– Конец работы –

Используемые теги: теоретична, довідка, ПР, побудова, інфологічної, Моделі, Бази, даних, Створення, таблиць, Бази, даних0.138

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретична довідка до ПР №8 Побудова інфологічної моделі бази даних. Створення таблиць бази даних

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ І СХОВИЩ ДАНИХ
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ... НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ м КИЇВ... ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...

Характеристика бази практики. Історична довідка та коротка характеристика бази практики. Схема управління підприємством
Вступ... Характеристика бази практики... Історична довідка та коротка характеристика бази практики...

Засоби обробки електронних таблиць як баз даних у середовищі табличного процесора Excel
Засоби обробки електронних таблиць як баз даних у середовищі табличного процесора Excel... Програмна анотація... Основні поняття та обмеження Типові операції обробки баз даних...

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ І СХОВИЩ ДАНИХ
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ... НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ м КИЇВ ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ...

BDE ТАADO ТЕХНОЛОГІЇПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ В DELPHI
Національний технічний університет України... Київський політехнічний інститут... BDE ТАADO...

Лекція 5 Тема: Створення зовнішнього вигляду – стилі. Технологія створення шаблонів документів та полів у середовищі MS Word 2010
Тема Створення зовнішнього вигляду стилі Технологія створення шаблонів документів та полів у середовищі MS Word... Мета Здобути навички роботи зі стилями і створення нових стилів Засвоїти способи налаштування стилів Ознайомитися з...

Оценка деятельности преподавателя-лектора и преподавателя, ведущего практические занятия
Повышается значимость фундаментальных знаний, усиливается курс на индивидуализацию, интенсификацию и компьютеризацию учебного процесса, возрастает… Предстоит огромная и напряженная работа.Поэтому очень важно, чтобы уже с… Глубокая теоретическая подготовка, высокие моральные качества, предъявление к себе строгих требований в отношении…

Тема: Створення динамічного класу Array. Створення об’єктів , які мають необмежену кількість елементів динамічного масиву
Тема Створення динамічного класу Array Створення об єктів які мають... Мета опанувати навички створення динамічних об єктів які мають необмежену кількість елементів динамічного масиву...

Реляционные Базы Данных. SQL - стандартный язык реляционных баз данных
В компьютере, например, можно хранить фамилии и адреса друзей или клиентов. Один из типов баз данных - это документы, набранные с помощью текстовых… Другой тип - файлы электронных таблиц, объединяемые в группы по характеру их использования.

Побудова та аналіз простої лінійної економетричної моделі
Побудова та аналіз простої лінійної економетричної моделі... Мета закріплення теоретичного матеріалу та здобуття практичних навичок... Зміст завдання визначити ступінь взаємозв язку між показниками діяльності банків України виходячи з припущення про...

0.028
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам