рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції

Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції - раздел Связь, Електричних і радіотехнічних сигналів   Еталон Призначений Для Атестації Робочих Еталонів, Що Відтвор...

 

Еталон призначений для атестації робочих еталонів, що відтворюють АМ сигнал з каліброваним коефіцієнтом АМ, і повірки найбільш точних модулометрів, що є вимірювачами (приймачами) АМ сигналів.

 

8.3.1 Параметри АМ сигналу [28]

 

АМ сигнал з гармонічним несучим коливанням можна подати виразом

,

де – миттєва амплітуда або огинаюча АМ сигналу; – несуча частота (частота у відсутності модуляції); – початкова фаза.

Обвідна сигналу може бути записана як

,

де – амплітуда несучого (немодульованого) коливання; закон зміни амплітудипри модуляції.

При гармонічній АМ закон зміни амплітуди буде

,

де – частота модулюючої напруги; – коефіцієнт АМ.

Зображення модулюючого і модульованого сигналів наведено на рис. 8.6.

Середнє значення амплітуди за період модуляції

,

де .

Коефіцієнти АМ у бік збільшення і зменшення амплітуди (для позитивної і негативної напівхвиль огинаючої АМ сигналу) прийнято називати коефіцієнтами амплітудної модуляції “вверх” і “вниз” (див. рис. 8.6)

; . (8.7)

 

 
 

 

 


У ряді випадків, наприклад, при передачі цифрової інформації, використовується середнє значення коефіцієнта АМ:

. (8.8)

При симетричній модуляції, коли модуляційна характеристика лінійна, усі перелічені значення коефіцієнта АМ збігаються: .

При складному законі АМ використовується середньоквадратичне значення коефіцієнта АМ

.

У випадку наявності нелінійних спотворень закону АМ (огинаючої АМ сигналу) вираз для АМ сигналу має вигляд:

,

де – парціальні коефіцієнти АМ з частотами .

Тоді ; ; … ,

де – парціальні коефіцієнти гармонік огинаючої АМ (= 1, 2, ...).

Сумарний КГ дорівнює

. (8.9)

Крім корисної (змушеної) АМ реальний сигнал завжди має паразитну АМ флуктуаційного (шумового) характеру, яку називають також амплітудним шумом. Він нормується у формі середньоквадратичного коефіцієнта паразитної АМ , що дорівнює

·100 %, (8.10)

де – спектральна густина потужності флуктуацій амплітуди, В2/Гц; і – граничні значення смуги частот; – СКЗ напруги несучої.

Коефіцієнт є абсолютною похибкою вимірювання (відтворення) коефіцієнта корисної АМ.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Електричних і радіотехнічних сигналів

Електричних і радіотехнічних сигналів.. загальні відомості про вимірювання параметрів.. забезпечення єдності вимірювань нелінійних спотворень загальні відомості про..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Еталон одиниці коефіцієнта амплітудної модуляції

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні відомості про вимірювання параметрів сигналів
  До засобів вимірювання параметрів сигналів загального застосування*, відповідно до класифікації за ГОСТ 15094–86, відносяться: - генератори вимірювальні (підгрупа Г);

Загальні відомості про спотворення сигналів. Нелінійні спотворення
Тракти передачі, посилення, формування і обробки електричних сигналів можуть вносити лінійні, флуктуаційні (шумові) та нелінійні спотворення. В лінійних системах з постійними параметрами в

Еталон одиниці коефіцієнта гармонік
Еталон одиниці КГ [28] побудований таким чином, що він може як відтворювати сигнали з каліброваними значеннями КГ (режим повірки вимірювачів КГ), так і здійснювати точне вимірювання КГ зовнішнього

Апаратурне рішення та характеристики еталона
  Аналіз, наведений у [45] дозволяє сформулювати такі принципи побудови еталона коефіцієнта АМ: а) оптимальною є побудова еталона у вигляді міри одиниці коефіцієнта АМ, тобто

Параметри сигналу з кутовою модуляцією
Сигнал з кутовою модуляцією (КМ*) у загальному випадку має вигляд , де

Апаратурне рішення і характеристики еталона
  В основу еталона одиниці девіації частоти покладено такі принципи [28]: а) як і у випадку АМ, еталон доцільно будувати як міру девіації частоти, тобто як джерело сигналу з

Метрологічне забезпечення вимірювальних генераторів
Як показано в п. 8.1.2, група Г включає до себе ряд видів генераторів, але підхід до їх метрологічного забезпечення є єдиним. Розглянемо його на прикладі приладу підгрупи Г4 − генератора сигн

Про метрологічне забезпечення осцилографів, аналізаторів спектра та інших багатофункціональних засобів вимірювань
Вище вже говорилося про особливості цих приладів, у яких нормуються кілька десятків внутрішніх параметрів і характеристик, за якими, у залежності від вимірювальної задачі, можна розрахувати похибку

Контрольні питання
  1. Які прилади загального застосування для вимірювання параметрів електричних сигналів ви знаєте? 2. Які прилади включає до себе підгрупа Г − генератори сигналів вимі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги