рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів - раздел Высокие технологии, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” №П/п Назва Апаратів Режим...

№п/п Назва апаратів Режим роботи Розміри Примітка
Р, ата t, 0С d, м l, м
Лінія подачі ППС 0,9 0,4  
Вогнеперешкоджувач (гравійний-5мм) - - - -  
Вентилятор відцентровий 1,2 - -  
Лінія ППС - - 0,3 -  
Лінія аварійна ППС - - 0,3  
Підігрівач 1,2 1,0 4,0  
Адсорбери вугільні 1,1 - - Див. прим. 1,2
Лінія викиду повітря 1,05 0,3 Див. прим. 1,2
Лінія подачі водяного пару 4,0 0,1 -  
Лінія до конденсату 1,5 0,15 -  
Конденсатор кожухотрубчатий 1,05 1,0 4,0  
Сепаратор-відстійник 1,01 0,6 1,6 Див. прим. 2
Лінія неконденсованого пару - - - -  
Насос розчинника 1,5 - - Див. прим. 1,2
Ємність розчинника 1,01 Див. прим. 1
Дихальна лінія резервуару - - - -  
Лінія відведення води - - - -  

 

 

 

 

Таблиця 6.8. Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 40 до 49

№ поз. Апарати     Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ
7, Адсорбер вугільний для уловлювання парів бензолу Діаметр, м Висота вугілля, м Тиск , атм Температура, 0С Захист від тиску Стаціонарна система гасіння Тиск насиченого пару, атм 2,5 0,6 1,1 - вода 3,0 2,6 0,7 1,1 мк нема 3,2 2,7 0,8 1,2 - нема 3,4 2,8 0,9 1,2 - вода 3,6 2,9 1,0 1,1 - нема 3,8 3,0 1,2 1,1 - нема 4,0 2,5 0,7 1,2 мк нема 4,0 2,6 0,8 1,2 - вода 3,8 2,8 0,9 1,1 мк вода 3,6 3,0 1,0 1,2 мк вода 1,0
Ємність бензолу Об’єм, м3 Ступінь заповнення Температура рідини, 0С Тиск робочий, атм Захист дихальної лінії Аварійний злив 0,95 1,01 ДК - 0,95 1,02 - + 0,9 1,03 - + 0,9 1,04 ДК - 0,95 1,05 - + 0,95 1,01 ДК - 0,9 1,03 ДК - 0,9 1,03 ДК - 0,8 1,04 - + 0,9 1,05 ДК +
Насос для відкачування бензолу відцентро-вий Тиск , атм Температура, 0С Діаметр всмоктуючої ліній, мм Діаметр нагнітаючої лінії, мм Відключення засувок Відстань до засувок, м Діаметр валу, мм Продуктивність, м3/хв 1,2 авт. 1,25 авт. 4,5 1,3 руч. 5,5 1,4 руч. 1,5 авт. 6,5 1,4 руч. 1,3 авт. 3,5 1,2 руч. 1,25 авт. 1,55 руч.
  Приміщення, де роз- ташовані ємності з бензолом Ширина будівлі, м Довжина приміщення, м Висота будівлі, м Повітреобмін n, 1/год Швидкість повітря, м/с Діаметр ліній, мм Відстань до засувок, м Відключення засувок 0,4 руч. 0,6 руч. 0,5 авт. 0,6 авт. 0,8 руч. 0,5 руч. 0,6 авт. 0,6 руч. 7,5 0,4 руч. 5,6 0,2 4,5 авт.

Таблиця 6.9 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 50 до 59

№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ
Адсорбер вугільний для уловлювання бензину   Діаметр, м Висота вугілля, м Тиск , атм Температура, 0С Захист від тиску Тиск насиченого пару, атм Стаціонарна система гасіння 3,0 1,2 1,2 пк 4,0 нема 3,2 1,3 1,2 мк 3,8 нема 3,4 1,4 1,2 мк 3,8 вода 3,6 1,5 1,1 пк 3,6 вода 3,8 1,6 1,1 пк 3,6 вода 3,6 1,6 1,1 мк 3,8 вода 3,4 1,5 1,1 пк 3,8 нема 3,2 1,4 1,1 пк 3,6 вода 3,0 1,4 1,2 пк 3,8 нема 3,2 1,5 1,2 пк 4,0 нема
Насос для відкачування бензину відцентровий   Тиск , атм Температура , 0С Діаметр всмоктуючої ліній, мм Діаметр нагнітаючої ліній, мм Відстань до засувок,м Відключення засувок Продуктивність, м3/хв Діаметр валу, мм 1,5 руч. 2,5 1,4 4,5 авт. 1,0 руч. 3,5 1,3 руч. 3,0 1,5 руч. 3,5 2,0 6,5 авт. 2,0 2,5 5,5 авт. 2,5 1,4 3,5 руч. 1,5 руч. 2,5 2,5 7,5 авт. 1,8
Сепара- тор для розслоен-ня бензи- ну та води Діаметр, м Висота слою бензину, м Температура рідини, 0С Тиск, атм Контроль рівня “бензин-вода” 1,2 0,8 1,01 авт. 1,4 0,6 1,02 нема 1,0 0,4 1,01 нема 0,8 0,8 1,01 нема 0,8 0,6 1,02 авт 1,0 0,4 1,02 нема 1,4 0,6 1,02 нема 1,2 0,8 1,01 нема 1,2 0,6 1,01 авт. 1,4 0,8 1,01 нема
Примі- щення сепарато-рів і насосів Ширина приміщення, м Довжина, м Висота, м Повітреобмін n, 1/год Діаметр лінії , мм Відстань до засувок, м Відключення засувок Стаціонарна система гасіння авт піна руч нема 5,5 7,5 руч нема авт вода руч нема 5,5 руч піна авт нема авт нема 5,5 руч нема авт вода

6.4. Завдання для написання курсового проекту “Цех фарбування виробів (із фарбоприготувальним відділенням)”

Фарбувальний цех автомобілебудівного і тракторобудівного заводів призначений для фарбування та сушки пофарбованих металевих виробів (деталей машин). Перед фарбуванням поверхню деталей, що треба фарбувати, очищають від іржі та знежирюють. Необхідна кількість лакофарбового матеріалу готується у фарбоприготувальному відділенні цеха шляхом розбавлення напівфабрикату відповідними розчинниками.

Для фарбування автомобільних деталей використовують лакофарбовий матеріал, який уявляє собою розчин смоли у ацетоні, а для фарбування тракторних деталей використовується розчин синтетичної поліефірної смоли в бензолі. Технологічні процеси приготування готового складу фарби, а також процеси підготовки деталей, їх фарбування та сушка однакові як на автомобільному, так і на тракторному заводах. Тому нижче приведена схема (рис. 6.7) і дано опис технологічного процесу, загальні для цеху фарбування автомобільних і тракторних деталей.

Процес приготування фарби. У цех фарбування виробів насосом 1 по трубопроводу діаметром 0,075 м подається необхідна кількість розчинника (під тиском 0,25 МПа), яка замірюється мірником 2 (об’ємом 1,5 м3) і зливається в лопатний апарат-розчинник 3. Одночасно в апарат-розчинник 3 з бункера 4 подається напівфабрикат фарби, що складається з 70% смоли і 30% розчинника (по вазі). В апараті 3 (при безупинній роботі мішалки і при підігріві апарата гарячою водою до температури +40°С на автомобільному заводі і до +60 °С на тракторному заводі) відбувається розчинення і розведення напівфабрикату до необхідного складу. Приготовлена фарба складається з 20% смоли і 80% розчинника (за вагою). Відцентровим насосом 5 фарба забирається з апарата 3 і продавлюється через фільтр 6. З фільтру (при температурі +50 оС і тиску 0,3 МПа) фарба надходить у видаткові ємності 7 і за допомогою насоса 8 безупинно циркулює по кільцевій лінії 9 до фарбувальної камери 17 і назад.

Процес фарбування і сушіння виробів. Металеві деталі надходять із сусідніх цехів на площадку 13 (рис. 6.8) цеху фарбування. Тут вони навішуються на конвеєр 10, і він доставляє їх у камеру 12 для механічного і хімічного очищення від бруду й іржі, а також для знежирення. Хімічне очищення здійснюється слабким водяним розчином фосфорної кислоти до ПАВ (поверхнево-активних речовин). Після очищення і промивання водою деталі доставляються для сушіння в камеру 11, потім надходять у фарбувальну камеру 17, де фарбування здійснюється пульверизаторами. До кожного пульверизатора (по гнучкому шлангу 18) підводиться фарба від циркуляційного кільця 9, а по іншому шлангу - стиснене повітря. Продуктивність пульверизатору, діаметр шлангу, що підводить фарбу, та тиск у шлангу приведені в табл. 6.10 і 6.12. Фарбувальна камера має витяжну вентиляцію. Повітря, що відсмоктується, при виході з камери очищається за допомогою гідрофільтру.

Розміри фарбувальної камери, продуктивність розпилювачів та інші необхідні дані приведені в табл. 6.10-6.12.

Після фарбування деталі надходять на сушіння в сушильну камеру (15) терморадіаційного типу з електро- чи газообігрівальними закритими панелями 16. Максимальна температура поверхні панелі, що обігрівається, 300 °С (автомобільний завод) та 350 °С (тракторний завод). Сушильна камера має витяжну вентиляцію. Площа, на якій розташовуються деталі в сушильній камері та її об’єм приведені в табл. 6.10. Під час сушки пофарбованих поверхонь автомобільних деталей виділяються пари ацетону, а під час сушки тракторних деталей виділяються пари бензолу. Висушені деталі конвеєром подаються на розгрузну площадку 14 і далі відвозяться в збиральні цеха. План розміщення обладнання в фарбувальному цеху і фарбоприготувальному відділенні та переріз будівлі показані на рис. 6.8. Розміри приміщень цеха приведені в табл. 6.11, 6.12.

Слухачі, що мають дві останні цифри залікової книжки 60...69, після короткого опису суті технологічного процесу фарбування тракторних деталей, займаються аналізом пожежної небезпеки апаратів, дані про яких приведені в табл. 6.11, а також визначають (розрахунковим шляхом) категорію вибухопожежонебезпеки приміщення мірників та розчинників. Дані про приміщення приведені в табл. 6.11.

Слухачі, що мають дві останні цифри залікової книжки 70...79, після короткого опису суті технологічного процесу фарбування автомобільних деталей, повинні провести аналіз пожежної небезпеки апаратів, дані про яких приведені в табл. 6.12, а також визначають (розрахунковим шляхом) категорію вибухопожежонебезпеки приміщення, де знаходяться фарбувальні камери. Дані про ці приміщення приведені в табл. 6.12.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях
1.1.1. Основные принципы и способы защиты. Мероприятия по защите населения Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) это комплекс мероприятий, направленных н

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ
До виконання проекту курсанти отримують індивідуальне завдання. Керівник з'ясовує ступінь підготовки курсантів, студентів (слухачів) до виконання конкретного проекту і встановлює графік роботи за о

Розрахунково-пояснювальна записка
Пояснювальна записка до КП повинна містити наступні розділи: 1.Вступ 2. Характеристика технологічного процесу виробництва* 3. Аналіз пожежної небезпеки техноло

ВИХІДНі дані НА об’єкт
У разі самостійного вибору об'єкту для курсового проектування необхідно: а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів; б) Встано

Характеристика технологічного процесу виробництва
Необхідно привести сутність технологічного процесу виробництва, починаючи з початкової речовини і закінчуючи готовою продукцією, принцип роботи та параметри експлуатації основного технологічного об

Апарати з горючими газами
Апарати з горючими газами (ГГ) в період їх нормальної роботи повністю заповнені горючою речовиною. Для оцінки небезпеки їхнього внутрішнього середовища проводиться порівняння робочої концентрації г

Апарати з горючими рідинами
У всіх апаратах з горючими рідинами (ЛЗР або ГР), крім повністю заповнених рідиною, над поверхнею рідини є газово-повітряний простір в якому концентрація насиченої пари, у парово-повітряній суміші,

Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані
За наявностю апаратів, бункерів або трубопроводів з горючими матеріалами у дисперсному стані можуть утворюватись горючі пилоповітряні суміші, якщо виконується наступне співвідношення: &nbs

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання
Під час аварій та пошкоджень апаратів і трубопроводів відбудеться вихід горючих газів, парів або рідин, що призведе до утворення вибухопожежопебезпечних сумішей біля місць виходу, в усьому виробнич

Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання
При проведенні аналізу пожежної небезпеки необхідно встановити які теплові прояви можуть привести до наявності горючого середовища у даному ТП [5,6,8,10]. Тепловий прояв може стати джерело

Можливі шляхи поширення пожежі
На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комунікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям [5,6,8,11]. В даному розділі необ

Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  В курсовому проекті визначають тільки категорії приміщень досліджених виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою [14]. У якості розрахункового критерію вибухопожежної і пож

Завдання для вибору ВАРІАНТУ
В даному розділі приводиться опис та схеми технологічних процесів, необхідні параметри технологічного обладнання у відповідності з варіантом, а також схеми розміщення технологічного обладнання у пр

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39
№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ

Таблиця 6.10
№п/п Назва апаратів   Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79
технологічні данні апаратів Таблиця 6.12 № з/п Апара-ти Д

Методика виконання карти пожежної небезпеки
Карта (див. п 3.2) умовно розбивається на три інформаційних поля: поле принципової схеми виробництва; поле реального розміщення обладнання і матеріалів на виробництві; поле характеристики небезпеки

ЗАВДАННЯ
на виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів "     За темою:    

ДОДАТОК 3
  Таблиця 1. Визначення коефіцієнту Кр , що враховує інтенсивність виходу рідини в залежності від тиску парів або газів в апараті

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги