рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39 - раздел Высокие технологии, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” № П.оз. Апарати Деякі П...

№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ
Десорбер (ректифі- каційна колона) для відгонки спирту Тиск, атм Температура середовища, 0С Діаметр, м Висота, м Паровий об’єм, % Захист від тиску Засоби гасіння 1,1 2,0 нема нема 1,2 2,0 нема нема 1,3 2,0 є нема 1,4 2,0 є нема 1,5 2,0 є нема 1,6 2,5 нема нема 1,7 2,5 нема нема 1,8 2,5 є нема 1,9 2,5 нема нема 2,5 нема нема
Прийомник спирту Об’єм, м3 Ступінь заповнення Тиск, атм Температура, 0С Забезпечення рівня Захист від тиску Аварійний злив 0,95 1,05 нема є нема 0,95 1,05 рег. нема нема 0,95 1,1 вимір є нема 0,95 1,1 вимір є нема 0,9 1,1 рег. є нема 0,9 1,15 рег є нема 0,9 1,15 вимір є є 0,8 1,15 вимір є є 0,8 1,2 рег є є 0,8 1,2 рег є є
Компресор для стиснення етилену Тиск газу, атм Температура газу, 0С Продуктивність, м3/хв Діаметр ліній, мм Відстань до засувок,м Відключення засувок авт. руч. авт. руч. руч. авт. авт. руч. авт. руч.
Компресорна станція для стиснення етилену Ширина приміщення, м Довжина, м Висота, м Повітреобмін n, 1/год Довжина лінії від насосу, м   0,8 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5

6.3. Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу: “Установка для уловлювання парів ЛЗР із пароповітряної суміші методом адсорбції”

Із пароповітряної суміші пари летючого розчинника можна виділити, використовуючи метод адсорбції. Адсорбцією називають процес поглинання одного або декількох компонентів із газової суміші чи розчину твердою пористою речовиною-адсорбентом. Установка призначена для уловлювання парів бензолу (при виробництві штучної шкіри) і парів бензину (при виробництві гумовотехнічних виробів) з пароповітряної суміші. Технологічні схеми адсорбційних процесів уловлювання із пароповітряної суміші парів бензолу і парів бензину принципово не відрізняються одна від одної. Тому нижче приведена схема (рис.6.5) і надано опис технологічного процесу адсорбційної установки, загальні для першого (уловлювання бензолу) та другого (уловлювання бензину) випадків.

Пароповітряна суміш, що поступила на установку по лінії 1 діаметром 0,4 м (у першому випадку - повітря з парами бензолу, у другому - повітря з парами бензину) має концентрацію: 10 г горючої речовини в 1 м3 повітря. Пароповітряна суміш підсмоктується на установку відцентровим вентилятором 3 під надлишковим тиском 0,053 МПа при температурі 20°С і надходить по лінії 4 в адсорбер 7. Активоване вугілля, що знаходиться в адсорбері, поглинає 90% парів горючої речовини з пароповітряної суміші, а повітря з залишками пару викидається по лінії 9 діаметром 0,3 м в атмосферу. В адсорбері 8 у цей же момент (тобто коли в адсорбері 7 йде поглинання) відбувається процес десорбції (зворотне видалення з активованого вугілля парів розчинника). Для здійснення процесу десорбції в адсорбер по лінії 10 діаметром 0,1 м подається водяний пар під тиском 0,3 МПа з температурою 142°С. Суміш водяного пару і витягнутих з вугілля парів розчинника, нагріта до температури 110°С під тиском 0,15 МПа, по лінії 11 надходить у холодильник-конденсатор 12 на конденсацію. Охолодження пару у конденсаторі відбувається за рахунок подачі через трубки холодної води. Отриманий у холодильнику 12 конденсат, що представляє собою суміш горючої рідини ( бензолу чи бензину) і води, надходить по лінії діаметром 0,15 м у відстійник 13 на розділення шляхом його розшаровування. Вода, як більш важка рідина, накопичується в нижній частині відстійника і по трубі 18 поступає в каналізацію. Горюча рідина, як більш легка, з верхньої частини відстійника 13 насосом 15 подається в ємність розчинника 16 з дихальним клапаном. Ця ємність має дихальну трубу діаметром 0,1 м. Пари, що не скондесувалися, з відстійника по лінії 14 надходять знову в адсорбер на уловлювання. Після процесу поглинання парів адсорбер 7 переключається на десорбцію, а адсорбер 8 (після десорбції) переключається на поглинання парів розчинника, тобто через нього пропускають пароповітряну суміш.

Для сушіння зволоженого після десорбції вугілля пароповітряну суміш, що пропускається через адсорбер, підігрівають якийсь час у кожухотрубчатому паровому підігрівачі до температури +80 0С. Під час аварійної ситуації на ректифікаційній станції пароповітряна суміш викидається в атмосферу по трубі 5 діаметром 0,3 м. Від поширення полум'я лінії пароповітряної суміші захищені гравійними вогнеперешкоджувачами 2 (висота насадки 0,1 м, діаметр гравію 3 мм), а для захисту їх від руйнування під час вибуху застосовують мембранні запобіжні клапани МК діаметром 0,2 м.

Адсорбери розташовані на відкритій металевій етажерці, пов'язаною з будівлею другої ступені вогнестійкості. (У цій будівлі розміщені всі апарати установки.) План розміщення адсорберів та інших технологічних апаратів, а також переріз установки показані на рис. 6.6. Розміри будівлі, а також дані окремих апаратів приведені в табл. 6.7- 6.9.

Слухачі, що мають дві останні цифри залікової книжки 40...49, займаються аналізом пожежної небезпеки апаратів, дані про яких приведені в табл.6.8, а також визначають (розрахунковим шляхом) категорію вибухопожежонебезпеки приміщення, де знаходяться ємності бензолу. Дані про приміщення ємностей бензолу приведені в табл. 6.8.

Слухачі, що мають дві останні цифри залікової книжки 50...59, після короткого викладення суті технологічного процесу уловлювання парів бензину із пароповітряної суміші, повинні провести аналіз пожежної небезпеки апаратів, дані про яких наведені в табл. 6.9, а також визначають (розрахунковим шляхом) категорію вибухопожежонебезпеки приміщення, де знаходяться сепаратори і насоси відкачки бензину. Дані про ці приміщення приведені також в табл. 6.9.

Рис. 6.5. Схема технологічного процесу уловлювання парів ЛЗР із пароповітряної суміші методом адсорбції

Рис. 6.6. План розміщення технологічного обладнання у виробничому приміщенні

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях
1.1.1. Основные принципы и способы защиты. Мероприятия по защите населения Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) это комплекс мероприятий, направленных н

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ
До виконання проекту курсанти отримують індивідуальне завдання. Керівник з'ясовує ступінь підготовки курсантів, студентів (слухачів) до виконання конкретного проекту і встановлює графік роботи за о

Розрахунково-пояснювальна записка
Пояснювальна записка до КП повинна містити наступні розділи: 1.Вступ 2. Характеристика технологічного процесу виробництва* 3. Аналіз пожежної небезпеки техноло

ВИХІДНі дані НА об’єкт
У разі самостійного вибору об'єкту для курсового проектування необхідно: а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів; б) Встано

Характеристика технологічного процесу виробництва
Необхідно привести сутність технологічного процесу виробництва, починаючи з початкової речовини і закінчуючи готовою продукцією, принцип роботи та параметри експлуатації основного технологічного об

Апарати з горючими газами
Апарати з горючими газами (ГГ) в період їх нормальної роботи повністю заповнені горючою речовиною. Для оцінки небезпеки їхнього внутрішнього середовища проводиться порівняння робочої концентрації г

Апарати з горючими рідинами
У всіх апаратах з горючими рідинами (ЛЗР або ГР), крім повністю заповнених рідиною, над поверхнею рідини є газово-повітряний простір в якому концентрація насиченої пари, у парово-повітряній суміші,

Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані
За наявностю апаратів, бункерів або трубопроводів з горючими матеріалами у дисперсному стані можуть утворюватись горючі пилоповітряні суміші, якщо виконується наступне співвідношення: &nbs

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання
Під час аварій та пошкоджень апаратів і трубопроводів відбудеться вихід горючих газів, парів або рідин, що призведе до утворення вибухопожежопебезпечних сумішей біля місць виходу, в усьому виробнич

Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання
При проведенні аналізу пожежної небезпеки необхідно встановити які теплові прояви можуть привести до наявності горючого середовища у даному ТП [5,6,8,10]. Тепловий прояв може стати джерело

Можливі шляхи поширення пожежі
На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комунікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям [5,6,8,11]. В даному розділі необ

Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  В курсовому проекті визначають тільки категорії приміщень досліджених виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою [14]. У якості розрахункового критерію вибухопожежної і пож

Завдання для вибору ВАРІАНТУ
В даному розділі приводиться опис та схеми технологічних процесів, необхідні параметри технологічного обладнання у відповідності з варіантом, а також схеми розміщення технологічного обладнання у пр

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів
№п/п Назва апаратів Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Таблиця 6.10
№п/п Назва апаратів   Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79
технологічні данні апаратів Таблиця 6.12 № з/п Апара-ти Д

Методика виконання карти пожежної небезпеки
Карта (див. п 3.2) умовно розбивається на три інформаційних поля: поле принципової схеми виробництва; поле реального розміщення обладнання і матеріалів на виробництві; поле характеристики небезпеки

ЗАВДАННЯ
на виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів "     За темою:    

ДОДАТОК 3
  Таблиця 1. Визначення коефіцієнту Кр , що враховує інтенсивність виходу рідини в залежності від тиску парів або газів в апараті

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги