рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79 - раздел Высокие технологии, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” Технологічні Данні Апаратів ...

технологічні данні апаратів

Таблиця 6.12

№ з/п Апара-ти Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ
Змішувач розчинник з мішалкою з водяним обігріванням Діаметр, м 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,2
Висота, м 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0
Тиск ,атм
Температура робоча, 0С 1,1 1,15 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 1,2
Захист дихальних ліній Вогн ДК ДК Вогн Вогн ДК Вогн Нема Нема ДК
Кількість розчинника, л (ацетон)
Насос відцентровий циркуляційний Тиск , атм 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
Температура , 0С
Діаметр ліній, мм
Продуктивність, л/хв
Діаметр валу, мм
Вид сальникового ущільнення Торц. Торц. Наб. Наб. Торц. Торц Торц. Наб. Наб. Торц.
Фарбувальна камера на 2 роб. місця, пульвері-заторна, фарба на ацетоні) Довжина, м
Ширина, м 3,5 3,5 3,5
Висота, м 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Діаметр шланга, м
Тиск фарби, атм 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Продуктивність розпилюв., л/хв
Вентиляція з кратністю
Уловлювання фарби Вод. Вод. Сух. Сух. Вод. Вод. Сух. Сух. Вод. Вод
Приміщення цеху Довжина, м
Ширина приміщення, м
Висота, м
Кратність вентиляції
Відстань до засувок, м 6,5
Відключення засувок Авт Авт Руч Руч Авт Руч. Авт Руч Руч Авт
Стац. система гасіння Піна Нема Вода Нема Нема Нема Вода Нема Нема Нема

 

 

 

Рис. 6.7. Схема технологічного процесу фарбування автомобільних та тракторних деталей

 

 

 

 

Рис. 6.8. План розміщення технологічного обладнання у виробничому приміщенні цеху фарбування

 

 

6.5. Завдання для написання курсового проекту з описом технологічного процесу:

"Виробництво поліетилену і поліпропілену методом низького тиску"

Поліетилен та поліпропілен отримують шляхом полімеризації відповідно етилену та пропілену методом низького тиску з використанням у якості каталізатору слабкого розчину триетилалюмінія в бензині та циклогексані. В даній роботі розглядається тільки процес полімеризації.

Технологічні процеси полімеризації як етилену, так і пропілену принципово не відрізняються один від одного (рис. 8.9).

Процес приготування каталітичного комплексу. На даному виробництві поліетилен і поліпропілен одержують з етилену і пропілену методом низького тиску. У якості каталізатору застосовується слабкий розчин триетилалюмінія в бензині і циклогексані в співвідношенні 2:1 (за об’ємом). У результаті полімеризації виходить механічна суміш (суспензія) дрібних часток полімеру з розчинником: поліетилен і поліпропілен у бензині і циклогексані не розчиняється. Розчинник виділяється із суміші шляхом фільтрації. Полімер промивається метиловим спиртом і висушується. Готова продукція завантажується в мішки або формується в гранули, а потім завантажується в мішки.

Крім каталізатору триетилалюміній, застосовується слабкий розчин чотирьохлористого титану. Щоб реакція полімеризації йшла нормально й полімер, що отримали, задовольняв необхідним вимогам, концентрація каталізатору повинна бути в межах 0,2 - 0,3%, а в цех полімеризації ці речовини надходять, з концентрацією 5%. Отже, їх треба розвести.

Відповідно до технологічної схеми, 5%-вий розчин етилалюмінію і чотирьохлористого титану надходить у мірники 2 і 5 цеха полімеризації, а з них - у змішувач розчинника 1. У змішувач подається необхідна кількість бензину і циклогексану (по лініях 3 і 4). Змішувач-розріджувач має мішалку, сорочку для підігріву розчину до +50°С . Розміри апаратів і режим їх роботи приведені в табл.6.13. Готовий каталізатор насосом 25 накачується в полімеризатор 8.

Процес полімеризації. Полімеризація етилену, а також пропілену здійснюється у вертикальному циліндричному апараті об’ємом 24 м3. Готовий каталітичний комплекс подають по лінії 24 в нижню частину полімеризатора, заповнюють його на 2/3 по висоті і підтримують увесь час постійний рівень рідини. Газ (етилен, пропілен) подають також в нижню частину полімеризатора по лініям 7. Тиск у полімеризаторі 2,5-3 кг/см2, а температура в полімеризаторі +75...85°С. Проходячи через розчин каталізатору, частина газу полімеризується, утворюючи дрібні частки полімеру, які осідають знизу. Реакція полімеризації супроводжується виділенням тепла, надлишок якого відводять за рахунок охолодження циркулюючого газу (що не вступив в реакцію). Останній, нагрітий до температури 80°С і насичений парами розчинника, відводиться з верхньої частини полімеризатору в циркуляційну мережу, що складається з циклонних відділювачів 10, холодильника-конденсатора 11, сепаратора 13 і насосів 14.

У циклонних відділювачах 10 від газу відокремлюються краплі розчинників і частки полімеру. Розчинник, що містить полімер, з нижньої частини відділювачів - сепараторів 1З насосами 14 подається знову в полімеризатор. У конденсаторі-холодильнику 11 газ і пари розчинника охолоджуються водою до 40°С. При цьому пари розчиннику конденсуються. Потім охолоджений газ (у суміші з конденсатом) проходить циклонний сепаратор 13, звільняється від рідини і по лінії 9 подається на змішування зі свіжим газом, що надходить у цех по лінії 6. Суміш свіжого й охолодженого циркулюючого газу по лінії 7 подається в полімеризатор. Температура в полімеризаторі регулюється зміною кількості і температури циркулюючого газу.

Полімер, що утворюється в полімеризаторі 8 (у вигляді суспензії твердих часток у розчиннику в співвідношенні 1:10) відводиться з нижчої частини апарата по лініях 23 у збірник 21. Тут відбувається виділення з рідини розчиненого в ній газу за рахунок зниження тиску в збірнику. Етилен, що виділився (для уловлювання з нього розчинника) проходить водяний холодильник 22. Суміш газу і розчинника з холодильника надходить на розділення у сепаратор 16. Газ із сепаратора по лінії 15 подається в цех очищення, а рідка фаза по лінії 17 поступає у збірники розчинника. Суспензія, звільнена від газу, зі збірника 21 насосом 20 подається в кінцевий збірник 19 і з нього до лінії 18 надходить на подальшу обробку. Дані про апарати приведені в табл. 6.13-6.15. План розміщення устаткування цеху (його переріз) показаний на рис. 6.10. Розміри приміщень приведені в табл. 6.14, 6.15.

Слухачі, у яких дві останні цифри залікової книжки 80...89, після короткого опису суті ТП полімеризації етилену, повинні проаналізувати пожежну небезпеку апаратів, дані про які приведені в табл. 6.14. Крім того, необхідно визначити розрахунковим шляхом категорію пожежовибухонебезпеки приміщення, де знаходяться мірники і розчинники каталітичного комплексу. Дані про ці приміщення також приведені в табл. 6.14.

Слухачі, у яких дві останні цифри залікової книжки 90...99, після короткого опису технологічного процесу полімеризації пропілену, аналізують пожежну небезпеку апаратів, дані яких приведені в табл. 6.15. Крім того, розрахунковим шляхом визначають категорію пожежовибухонебезпеки приміщення кінцевих збірників суспензії, розміри яких приведені в табл. 6.15.

 

Рис. 6.9. Схема технологічного процесу полімерізації етилену та пропілену

Рис. 6.10. План розміщення технологічного обладнання у виробничому приміщенні та на виробничих площадках


Таблиця 6.13. Специфікація та основні дані апаратів

№п/п Назва апаратів Режим роботи Розміри Примітка
Р, ата t, 0С d, м l, м
1. Змішувач розчиннику 1,2 1,0 1,5 Див. прим. 1
2. Мірник 5% триетилалюмінія 1,25 0,5 1,0  
3. Лінія подачі бензину 1,5 0,05 -  
4. Лінія подачі циклогексану 1,5 0,05 -  
5. Мірник 5% Ті Cl 4 1,25 0,5 1,0  
6. Лінія свіжого етилену 3,0 0,75 -  
7. Лінія подачі етилену в полімерізатор 3,0 0,1 -  
8. Полімерізатор 2,5 Див. прим.1,2
9. Лінія циркуляційного газу 3,0 0,75 -  
10. Циклонні відділювачі 3,0 1,0 1,5  
11. Холодильник-конденсатор 3,0 1,0 3,5 Див. прим.1
12. Лінія відведення надлишкового газу - - - -  
13. Сепаратор 3,0 1,0 1,5  
14. Насоси циркуляційні - - - -  
15. Лінія відведення газу на очистку 1,1 0,50 -  
16. Сепаратор 1,1 0,7 1,5  
17. Лінія відведення розчинника 1,0 -  
18. Лінія подачі суспензії 1,5 0,1 -  
19. Кінцевий збірник суспензії 1,2 2,0 2,5 Див. прим.2
20. Насос суспензійний 2,0 0,03 -  
21. Збірник суспензії 2,5 2,0 2,5  
Холодильник-конденсатор 1,5 0,75 2,0  
Лінія відведення суспензії 2,5 0,1 -  
Лінія подачі каталізаторного комп- лексу 3,0 0,05 -  
Насос подачі каталізатору 3,0 - -  

 

Таблиця 6.14. Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 80 до 89

№ поз. Апарати     Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ
Змішувач розчиннику (циклогек- сан+ката-літичний комплекс) Діаметр, м Висота, м Температура, 0С Тиск , атм Захист дихальної лінії Наявність аварійного зливу Діаметр ліній розчину, мм 1,2 1,8 1,2 ДК - 1,3 2,0 1,3 ДК - 1,4 2,0 1,4 ДК - 1,5 2,2 1,5 - + 1,6 2,2 1,6 - +   1,2 2,0 1,6 - + 1,3 2,0 1,4 ДК - 1,4 1,8 1,2 ЗК - 1,5 2,2 1,4 ЗК - 1,6 2,4 1,6 - +
Приміщення розчин- ників і мірників Довжина, м Ширина, м Висота, м Кратність вентиляції n, 1/год Швидкість повітря, м/с Відстань до засувок, м Відключення засувок Стаціонарна система гасіння 0,4 руч нема 0,5 руч нема 0,6 руч нема 0,4 5,5 авт піна 0,6 авт нема 0,8 4,5 авт вода 0,8 руч нема 6,5 0,6 авт нема 0,4 7,5 руч вода 0,5 руч піна
Полімері- затор полі- етилену Діаметр, м Висота, м Ступінь заповнення Тиск, атм Температура, 0С Контроль та регуліровка параметрів Захист дихальних ліній 2,5 0,65 3,0 авт - 2,6 5,2 0,65 3,2 авт - 2,7 5,4 0,7 3,4 авт ДК 2,8 5,6 0,7 3,6 авт ДК 3,0 5,8 0,65 4,0 авт - 3,0 6,0 0,65 3,8 авт – 2,8 5,6 0,65 4,2 авт ЗК 2,7 5,2 0,7 4,0 авт - 2,6 5,2 0,7 3,8 авт ЗК 2,5 5,2 0,7 3,6 авт -
Холодиль-ник-кон- денсатор циркуля- ційного етилену   Діаметр, м Довжина, м Тиск, атм Температура, 0С Захист від підвищення температури   1,0 3,0 3,0 - 1,0 3,2 3,2 - 1,2 3,4 3,4 + 1,2 3,4 3,6 - 1,4 3,5 3,8 + 1,4 3,5 4,0 + 1,2 3,4 4,2 - 1,2 3,4 4,0 + 1,0 3,2 3,8 - 1,0 3,0 3,6 -

Таблиця 6.15 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 90 до 99

 

№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ
Полімері- затор пропілену Діаметр, м Висота, м Ступінь заповнення Тиск, атм Температура, 0С Контроль та регулір. параметрів Захист дихальної лінії 2,0 4,0 0,7 3,5 + - 2,0 4,2 0,7 3,6 - ЗК 2,0 4,1 0,7 3,7 - ДК 2,5 4,3 0,7 3,8 + - 2,5 4,6 0,7 3,9 - ЗК 2,5 4,7 0,75 4,0 - ДК 2,5 4,8 0,75 4,1 - - 2,5 5,0 0,75 4,2 - ДК 2,0 4,5 0,75 4,3 + - 2,0 4,6 0,75 4,4 + -
Кінцевий збірник суспензії (бензин+ полімер) Діаметр, м Висота, м Тиск, атм Температура, 0С Діаметр ліній, мм Наявність аварійного зливу 2,0 2,5 1,1 є 2,1 2,6 1,2 є 2,2 2,7 1,3 нема 2,3 2,8 1,4 нема 2,4 2,9 1,5 є 2,4 3,0 1,4 нема 2,3 2,7 1,3 є 2,2 2,8 1,2 нема 2,1 2,5 1,1 є 2,0 2,6 1,2 75ї нема
Примі-щення збірників Довжина, м Ширина, м Висота,м Кратність вентиляції n, 1/год Відстань до засувок, м Привід засувок Стац. система гасіння авт піна авт вода руч піна руч нема руч вода авт піна авт вода руч нема авт нема руч вода
Насос суспен- зійний Тиск, атм Температура, 0С Діаметр всмоктуючої лінії, мм Діаметр нагнітаючої лінії, мм Діаметр валу, мм Вид сальникового ущільнення 2,0 СУ 2,0 - 2,2 СУ 2,2 - 2,4 - 2,6 - 2,6 СУ 2,6 - 2,8 СУ 2,8 -

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях
1.1.1. Основные принципы и способы защиты. Мероприятия по защите населения Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) это комплекс мероприятий, направленных н

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ
До виконання проекту курсанти отримують індивідуальне завдання. Керівник з'ясовує ступінь підготовки курсантів, студентів (слухачів) до виконання конкретного проекту і встановлює графік роботи за о

Розрахунково-пояснювальна записка
Пояснювальна записка до КП повинна містити наступні розділи: 1.Вступ 2. Характеристика технологічного процесу виробництва* 3. Аналіз пожежної небезпеки техноло

ВИХІДНі дані НА об’єкт
У разі самостійного вибору об'єкту для курсового проектування необхідно: а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів; б) Встано

Характеристика технологічного процесу виробництва
Необхідно привести сутність технологічного процесу виробництва, починаючи з початкової речовини і закінчуючи готовою продукцією, принцип роботи та параметри експлуатації основного технологічного об

Апарати з горючими газами
Апарати з горючими газами (ГГ) в період їх нормальної роботи повністю заповнені горючою речовиною. Для оцінки небезпеки їхнього внутрішнього середовища проводиться порівняння робочої концентрації г

Апарати з горючими рідинами
У всіх апаратах з горючими рідинами (ЛЗР або ГР), крім повністю заповнених рідиною, над поверхнею рідини є газово-повітряний простір в якому концентрація насиченої пари, у парово-повітряній суміші,

Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані
За наявностю апаратів, бункерів або трубопроводів з горючими матеріалами у дисперсному стані можуть утворюватись горючі пилоповітряні суміші, якщо виконується наступне співвідношення: &nbs

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання
Під час аварій та пошкоджень апаратів і трубопроводів відбудеться вихід горючих газів, парів або рідин, що призведе до утворення вибухопожежопебезпечних сумішей біля місць виходу, в усьому виробнич

Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання
При проведенні аналізу пожежної небезпеки необхідно встановити які теплові прояви можуть привести до наявності горючого середовища у даному ТП [5,6,8,10]. Тепловий прояв може стати джерело

Можливі шляхи поширення пожежі
На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комунікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям [5,6,8,11]. В даному розділі необ

Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  В курсовому проекті визначають тільки категорії приміщень досліджених виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою [14]. У якості розрахункового критерію вибухопожежної і пож

Завдання для вибору ВАРІАНТУ
В даному розділі приводиться опис та схеми технологічних процесів, необхідні параметри технологічного обладнання у відповідності з варіантом, а також схеми розміщення технологічного обладнання у пр

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39
№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів
№п/п Назва апаратів Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Таблиця 6.10
№п/п Назва апаратів   Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Методика виконання карти пожежної небезпеки
Карта (див. п 3.2) умовно розбивається на три інформаційних поля: поле принципової схеми виробництва; поле реального розміщення обладнання і матеріалів на виробництві; поле характеристики небезпеки

ЗАВДАННЯ
на виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів "     За темою:    

ДОДАТОК 3
  Таблиця 1. Визначення коефіцієнту Кр , що враховує інтенсивність виходу рідини в залежності від тиску парів або газів в апараті

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги