рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Можливі шляхи поширення пожежі

Можливі шляхи поширення пожежі - раздел Высокие технологии, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів” На Об’Єкті Поширення Пожежі При Її Виникненні Можливе По Виробничих Комунікац...

На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комунікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям [5,6,8,11].

В даному розділі необхідно провести аналіз можливості поширення пожежі по технологічному обладнанню та виробничим комунікаціям. Для цього необхідно проаналізувати наявність пристроїв та систем, які передбачені для запобігання поширення полум’я по паро-газовим комунікаціям, по трубопроводам для транспортування рідин та самопливним трубопроводам для транспортування речовин у роздрібненому вигляді. Необхідно також визначити наявність систем захисту апаратів від руйнування від надмірного тиску при вибуху, їх конструктивне виконання та відповідальність нормативним вимогам. Для апаратів з горючими газами та рідинами визначається наявність систем аварійного викиду або зливу продукту при пожежі.

При наявності вогнеперешкоджувачів необхідно провести перевірочний розрахунок критичного діаметру каналу dкр, який визначається за формулою:

 

, (1.37)

 

де dкр – критичний діаметр каналів сухого вогнеперешкоджувача, м; Рекр – критичне значення числа Пекле на межі гасіння полум’я (приймається рівним 6,5); ин – нормальна швидкість поширення полум’я в сумішах різних парів і газів з повітрям, м/с; lt – коефіцієнт теплопровідності горючої суміші, Вт/(мК).

Повна методика розрахунку діаметру каналів сухого вогнеперешкоджувача надана у [10].

Під час розглядання умов поширення горіння необхідно оцінити вогнестійкість і газопроникність тунелів, попередження попадання горючих газів, парів і рідин у виробничу каналізацію, швидкість відключення пошкоджених апаратів і трубопроводів, можливість аварійного зливу або спорожнення апаратів і виконати перевірочний розрахунок тривалості зливу.

Для апаратів, в яких може утворюватися вибухонебезпечне середовище можуть бути проведені розрахунки максимального тиску під час вибуху [11], площі запобіжних клапанів або запобіжних мембран. Повна методика розрахунку запобіжних клапанів надана у [10].

Для апаратів, в яких зберігаються, або переробляються горючі рідини необхідно провести розрахунок часу аварійного спорожнення. Розрахунок часу спорожнення проводиться за формулою:

 

, (1.38)

 

де tспор – час спорожнення апарату, с; F – площа поверхні перерізу апарату, м 2; Н1 та Н2 – початковий рівень рідини у апараті та рівень зливу рідини з аварійної системи, м; jсист – коефіцієнт витрати системи; fн – площа вихідного отвору системи аварійного зливу, м2.

Коефіцієнт витрати системи jсист визначається:

 

, (1.39)

 

де Nі – кількість місцевих опорів одного виду; ζі – числове значення і-го коефіцієнту; п – число видів місцевих опорів.

У тому разі, якщо система аварійного зливу відсутня, можна пропонувати її улаштування. Тоді проводиться розрахунок діаметру аварійного трубопроводу, який визначається:

 

, (1.40)

 

де Vі – геометричний об’єм і-го апарату, що підлягає спорожненню, м3; e1 – ступень заповнення і-го апарату; п – число апаратів, що підлягає спорожненню.

Для апаратів з горючими газами може бути проведено розрахунок часу аварійного випуску газу та площі перерізу випускного трубопроводу.

Необхідно встановити наявність умов, які будуть сприяти поширенню полум'я або продуктів горіння, а також наявність засобів попередження поширення горіння по технологічним лініях продуктопроводів, дати оцінку конструктивного виконання і розташування вогнеперешкоджувачів, зробити перевірочний розрахунок з урахуванням максимальних швидкостей поширення полум'я в даних умовах і сумарній інертності спрацювання елементів захисту.

Обмеження поширення пожежі на виробництві забезпечується: улаштуванням протипожежних перешкод; встановленням гранично припустимих площ між протипожежними стінами, обмеженням поверховості; застосуванням пристроїв, що запобігають розливу і розтіканню рідин при пожежах; застосуванням пристроїв аварійного відключення і перемикання установок і комунікацій при пожежах; створенням умов для аварійного видалення горючих речовин при пожежах; застосуванням вогнеперешкоджуючих пристроїв на технологічних комунікаціях і обладнанні.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”

Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Можливі шляхи поширення пожежі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях
1.1.1. Основные принципы и способы защиты. Мероприятия по защите населения Защита населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС) это комплекс мероприятий, направленных н

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ курсового ПРОЕКТУ
До виконання проекту курсанти отримують індивідуальне завдання. Керівник з'ясовує ступінь підготовки курсантів, студентів (слухачів) до виконання конкретного проекту і встановлює графік роботи за о

Розрахунково-пояснювальна записка
Пояснювальна записка до КП повинна містити наступні розділи: 1.Вступ 2. Характеристика технологічного процесу виробництва* 3. Аналіз пожежної небезпеки техноло

ВИХІДНі дані НА об’єкт
У разі самостійного вибору об'єкту для курсового проектування необхідно: а) Вивчити технологічну схему і технологічний регламент виробництва та роботу основних апаратів; б) Встано

Характеристика технологічного процесу виробництва
Необхідно привести сутність технологічного процесу виробництва, починаючи з початкової речовини і закінчуючи готовою продукцією, принцип роботи та параметри експлуатації основного технологічного об

Апарати з горючими газами
Апарати з горючими газами (ГГ) в період їх нормальної роботи повністю заповнені горючою речовиною. Для оцінки небезпеки їхнього внутрішнього середовища проводиться порівняння робочої концентрації г

Апарати з горючими рідинами
У всіх апаратах з горючими рідинами (ЛЗР або ГР), крім повністю заповнених рідиною, над поверхнею рідини є газово-повітряний простір в якому концентрація насиченої пари, у парово-повітряній суміші,

Апарати з горючими матеріалами у дисперсному стані
За наявностю апаратів, бункерів або трубопроводів з горючими матеріалами у дисперсному стані можуть утворюватись горючі пилоповітряні суміші, якщо виконується наступне співвідношення: &nbs

Оцінка можливості виникнення горючого середовища при пошкодженні технологічного обладнання
Під час аварій та пошкоджень апаратів і трубопроводів відбудеться вихід горючих газів, парів або рідин, що призведе до утворення вибухопожежопебезпечних сумішей біля місць виходу, в усьому виробнич

Аналіз можливості появи характерних для виробництва джерел запалювання
При проведенні аналізу пожежної небезпеки необхідно встановити які теплові прояви можуть привести до наявності горючого середовища у даному ТП [5,6,8,10]. Тепловий прояв може стати джерело

Визначення категорії приміщень, будівель та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
  В курсовому проекті визначають тільки категорії приміщень досліджених виробництв за вибухопожежною та пожежною небезпекою [14]. У якості розрахункового критерію вибухопожежної і пож

Завдання для вибору ВАРІАНТУ
В даному розділі приводиться опис та схеми технологічних процесів, необхідні параметри технологічного обладнання у відповідності з варіантом, а також схеми розміщення технологічного обладнання у пр

Таблиця 6.6 Технологічні дані апаратів для двох останніх номерів залікових книжок від 30 до 39
№ п.оз. Апарати Деякі параметри апаратів ВАРІАНТИ

Таблиця 6.7 Специфікація та основні технологічні дані апаратів
№п/п Назва апаратів Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Таблиця 6.10
№п/п Назва апаратів   Режим роботи Розміри Примітка Р, ата t, 0С

Для двох останніх номерів залікових книжок від 70 до 79
технологічні данні апаратів Таблиця 6.12 № з/п Апара-ти Д

Методика виконання карти пожежної небезпеки
Карта (див. п 3.2) умовно розбивається на три інформаційних поля: поле принципової схеми виробництва; поле реального розміщення обладнання і матеріалів на виробництві; поле характеристики небезпеки

ЗАВДАННЯ
на виконання курсового проекту з дисципліни "Пожежна профілактика технологічних процесів "     За темою:    

ДОДАТОК 3
  Таблиця 1. Визначення коефіцієнту Кр , що враховує інтенсивність виходу рідини в залежності від тиску парів або газів в апараті

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги