рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА - раздел Ядерная техника, Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі   1. Трофимова Т.и. Курс Физики: Учебное Пособие Для Вузов.– М....

 

1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 2003. - 542 с.

2. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики: Учебное пособие для студентов вузов. – Высшая школа, 2001. - 527 с.

3. Чолпан П.І. Основи фізики: підручник. - Київ: Вища школа, 2004. - 567 с.

4. Платунов Е.С., Самолетов В.А., Буравой С.Е. Физика. Словарь-справочник. – СПб.: Питер, 2005. - 496 с.

5. Трофимова Т.И. Физика в таблицах и формулах: Учебное пособие для студентов вузов.– М.: Дрофа, 2002. - 432 с.

6. Садовий А.І., Лега Ю.Г. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв¢язування: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 384 с.

7. Грабовский Р.И. Курс физики: учебник для вузов.- СПб.: Лань, 2004. - 608 с.

8. Кучерук І.М. та ін. Загальний курс фізики: У 3-х т.: Навчальний посібник. // Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П.; Під ред. І.М. Кучерука.- Київ.: Техніка, 1999. - Т.3. Оптика. Квантова фізика. - 1999. - 520 с.

9. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: учебное пособие для вузов.– М: Высшая школа., 1989. - 608 с.

10. Савельев И.В. Курс общей физики. Учебное пособие в 3-х т.: Том 3. Атомная физика. Физика атомного ядра и элементарных частиц.- М: Наука, 1988.- 320 с.

11. Бланк О.Я., Гречко Л.Г. Фізика: підручник. - Х.: Факт, 2002. - 344 с.

12. Физический энциклопедический словарь. // Гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Советская энциклопедия, 1984.- 944 с.

13. Геворкян Р.Г. Курс физики: учебное пособие для вузов. - М.: Высшая школа, 1979. - 655 с.

14. Шубин А.С. Курс общей физики. - М.: Высшая школа., 1976.- 479 с.

15. Волькенштейн В.С. Сборник задач по курсу физики. М: Наука, 1985.- 384 с.

16. Чертов А.Г.,Воробьев А.А.Задачник по физике.-М: Высшая школа,1988.- 303 с.

17. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики. Учебное пособие. - М: Высшая школа., 1981. - 303 с.

18. Бутиков Е.И. и др. Физика в примерах и задачах. Учебное пособие. М: Наука, 1989. - 464 с.

19. Воробьев А.А., Чертов А.Г. Физика. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников инженерно-технических специальностей. - М: Высшая школа, 1983. - 160 с.

20. Погребняк В.Г., Ярошева О.І., Наумчук М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики (атомна фізика і фізика твердого тіла). – Донецьк, ДонДУЕТ, 2000. - 28 с.

21. Горбань С.В., Висоцький Ю.Б., Романенко І.Д. Фізика. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-заочників 3-го курсу інженерного факультету. - Донецьк, ДонДУЕТ, 1998. - 28 с.

22. Погребняк В.Г., Романенко І.Д. Фізика. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів-заочників 4-го курсу ФХО. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2001. - 52 с.

23. Наумчук М.В., Романенко І.Д., Макогон Б.П. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Фізика і методи дослідження сировини і матеріалів”. Квантова оптика, фізика атома. - Донецьк, ДонДУЕТ, 2002. – 38 с.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Вивчення дисципліни фізика для спеціальності обладнання харчових та.. мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі дисципліна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
  Дисципліна «фізика» разом із курсами вищої математики, хімії та інформатики складають основу теоретичної підготовки фахівців інженерного профілю вищих навчальних закладів – тобто, т

Вимоги до оформлення контрольних робіт
  1. Семестрові контрольні роботи виконуються чорними або синіми чорнилами чи кульковою ручкою в звичайному шкільному зошиті, на обкладинці якого наво-дяться відомості студента про се

Модель воднеподібного атома по Бору
  23. Яке із наведених тверджень несправедливе ?   А) У основному стані атом може знаходитись скільки завгодно. Б) Всі можливі

Хвильові властивості речовини
  У 1923 році французький фізик-теоретик Луї де Бройль виказав гіпотезу про те, що частинки речовини разом із корпускулярними володіють також і хвильовими влас

Рівняння Шредінгера
  Оскільки із рухом мікрочастинки зіставляється якийсь хвильовий процес, то й стан частинки у квантовій механіці описується хвильовою функцією, залежною від ко

Атом водню у квантовій механіці
  У квантовій механіці задача про атом водню (крім його простої структури) є однією із основних ще і тому, що задача про рух електрона у полі центральних сил може бути поширена і на

Співвідношення невизначеностей
  115. Атом випромінює фотони протягом Dt=10-9 c. Визначте величину невизначеності його координати у просторі Dх ? (Швидкість поширення світла с=3&time

Закономірності радіоактивних процесів
  Природною радіоактивністю називається явище спонтанного (самодовільного) перетворення атомних ядер нестійких ізотопів одних хімічних елементів в ізотопи інших,

Визначте масу m полонію 210Ро, активність якого А дорівнює 3,7×1010 Бк, а період його піврозпаду Т1/2=138 діб.
  А) m=6,4×10-5 кг. Б) m=2,2×10-7 кг. В) m=4,5×10-4 кг. Г) m=7,1×10-6 кг. Д) m=8

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги