рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Модель воднеподібного атома по Бору

Модель воднеподібного атома по Бору - раздел Ядерная техника, Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі   23. Яке Із Наведених Тверджень Несправедливе...

 

23. Яке із наведених тверджень несправедливе ?

 

А) У основному стані атом може знаходитись скільки завгодно.

Б) Всі можливі енергетичні стани атома є стаціонарними.

В) Атом може поглинати енергію тільки певними порціями.

Г) У збуджених станах атом випромінює енергію.

Д) Час життя атома у збуджених станах дуже малий.

 

24. Яка природа сил, які відхиляють альфа-частинки від прямолінійної траєкторії у дослідах Резерфорда ?

 

А) Ядерна. Б) Магнітна. В) Кулонівська. Г) Гравітаційна. Д) Механічна.

 

25. Чому дорівнює енергія фотону, який випромінюється при переході зі збудженого стану E1 у основний стан E0 ?

 

А) (E1+E0). Б) (E1-E0). В) (E1/E0). Г) (E1´E0). Д) (E0-E1).

 

26. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте радіус першої орбіти електрона у атомі водню.

 

А) 2,8×10-9 м. Б) 7,2×10-12 м. В) 3,4×10-10 м. Г) 5,3×10-11 м. Д) 8,6×10-8 м.

 

27. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте радіус другої орбіти електрона у атомі водню.

 

А) 2,1×10-10 м. Б) 9,8×10-8м. В) 6,4×10-11 м. Г) 8,7×10-10 м. Д) 4,6×10-9 м.

 

28. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте швидкість руху електрона V1 по першій орбіті у атомі водню.

 

А) 8,1×106 м/с. Б) 6,8×104 м/с. В) 4,3×103 м/с. Г) 7,5×105 м/с. Д) 2,2×106 м/с.

 

29. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте швидкість руху електрона V2 по другій орбіті у атомі водню.

 

А) 5,4×104 м/с. Б) 1,1×106 м/с. В) 3,2×105 м/с. Г) 8,4×103 м/с. Д) 7,5×106 м/с.

 

30. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте період руху електрона Т1 по першій орбіті у атомі водню.

 

А) 7,2×10-16 c. Б) 4,8×10-14 c. В) 1,5×10-16 c. Г) 3,6×10-13 c. Д) 8,4×10-15 c.

 

31. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте період руху електрона Т2 по другій орбіті у атомі водню.

 

А) 4,5×10-16 c. Б) 6,8×10-15 c. В) 2,4×10-16 c. Г) 1,2×10-15 c. Д) 9,3×10-14 c.

 

32. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте частоту руху електрона n1 по першій орбіті у атомі водню.

 

А) 5,1×1016 Гц. Б) 1,2×1015 Гц. В) 7,8×1014 Гц. Г) 3,4×1013 Гц. Д) 6,6×1015 Гц.

 

33. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте частоту руху електрона n2 по другій орбіті у атомі водню.

 

А) 8,3×1014 Гц. Б) 3,2×1015 Гц. В) 2,6×1016 Гц. Г) 6,5×1015 Гц. Д) 1,8×1014 Гц.

 

34. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте кутову швидкість руху електрона w1 по першій орбіті у атомі водню.

 

А) 1,4×1015 рад/с. Б) 2,1×1014 рад/с. В) 4,2×1016 рад/с. Г) 8,6×1014 рад/с. Д) 5,8×1015 рад/с.

 

35. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте кутову швидкість руху електрона w2 по другій орбіті у атомі водню.

 

А) 2,3×1014 рад/с. Б) 5,2×1015 рад/с. В) 3,8×1013 рад/с. Г) 8,9×1014 рад/с. Д) 1,1×1015 рад/с.

 

36. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте прискорення руху електрона а1 по першій орбіті у атомі водню.

 

А) 5,8×1019 м/с2. Б) 1,6×1022 м/с2. В) 3,5×1021 м/с2. Г) 6,7×1020 м/с2. Д) 9,1×1022 м/с2.

 

37. Використовуючи теорію будови воднеподібних атомів Бора, визначте прискорення руху електрона а2 по другій орбіті у атомі водню.

 

А) 1,4×1021 м/с2. Б) 7,2×1020 м/с2. В) 2,6×1018 м/с2. Г) 5,8×1021 м/с2. Д) 8,3×1019 м/с2.

 

38. При переході електрона у атомі водню з одного рівня на інший, енергія атома зменшується на =1,89 еВ. Визначте довжину хвилі l кванту світла, який при цьому випромінюється атомом.

 

А) 658 нм. Б) 412 нм. В) 927 нм. Г) 264 нм. Д) 571 нм.

 

39. Для іонізації атома кисню потрібна енергія Е=14 еВ. Визначити частоту випромінювання n, яке може спричинити таку іонізацію.

 

А) 5,2×1016 Гц. Б) 7,6×1014 Гц. В) 3,4×1015 Гц. Г) 2,1×1014 Гц. Д) 9,8×1015 Гц.

 

40. Для іонізації молекул повітря потрібна енергія Е=33 еВ. Визначити довжину хвилі випромінювання у нанометрах, яке може викликати таку іонізацію.

 

А) 314,5 нм. Б) 37,7 нм. В) 231,8 нм. Г) 16,9 нм. Д) 94,2 нм.

 

41. При переході електрона у атомі водню з одного рівня на інший, відбулось випромінювання кванту світла з частотою n=4,57×1014 Гц. Визначити, на скільки змінилась енергія атома в результаті цього випромінювання.

 

А) 4,62 еВ. Б) 6,35 еВ. В) 3,78 еВ. Г) 1,89 еВ. Д) 0,94 еВ.

 

42. При бомбардуванні електронами з енергією Е=4,9 еВ атоми ртуті переходять у збуджений стан. Розрахуйте довжину хвилі світла l, яке випромінюється атомами ртуті при переходах із першого збудженого стану у основний. (1 еВ=1,6×10-19 Дж).

 

А) 196 нм. Б) 347 нм. В) 582 нм. Г) 418 нм. Д) 254 нм.

 

43. При переході електрона у атомі водню з одного енергетичного рівня на другий енергія атома зменшилась на 1,892 еВ. Визначити частоту n кванту світла, який при цьому випромінюється.

 

А) 2,8×1015 Гц. Б) 8,9×1013 Гц. В) 4,6×1014 Гц. Г) 7,4×1015 Гц. Д) 1,2×1014 Гц.

 

44. При переході електрона у атомі водню з одного рівня на іншій, енергія атома зменшується на 2,36 еВ. Визначите частоту n кванту світла, який при цьому випромінюється.

 

А) 5,7×1014 Гц. Б) 1,6×1015 Гц. В) 7,8×1013 Гц. Г) 9,5×1014 Гц. Д) 6,4×1015 Гц.

 

45. При переході електрона в атомі водню з одного енергетичного рівня на інший енергія атома зменшилась на 2,36 еВ. Визначити довжину хвилі l кванту світла, що при цьому випромінюється

 

А) 342 нм. Б) 987 нм. В) 121 нм. Г) 658 нм. Д) 527 нм.

 

46. При випромінюванні атомом фотону із довжиною хвилі l=486 нм, енергія його зменшилась на величину:

 

А) 1,28 еВ. Б) 8,37 еВ. В) 2,56 еВ. Г) 11,71 еВ. Д) 4,16 еВ.

 

47. Атом водню випромінює квант світла із довжиною хвилі l=660 нм. Визначте, на скільки при цьому зміниться енергія атому ?

 

А) Зменшиться на 3,24 еВ. Б) Зменшиться на 2,32 еВ. В) Зменшиться на 0,94 еВ.

Г) Збільшиться на 0,56 еВ. Д) Зменшиться на 1,88 еВ.

 

48. Атом водню випромінює квант світла з довжиною хвилі 480 нм. Визначте, на скільки при цьому зменшується енергія атома ?

 

А) 3,4 еВ. Б) 2,6 еВ. В) 4,2 еВ. Г) 5,7 еВ. Д) 1,9 еВ.

 

49. При переході електрона з одного енергетичного рівня на інший, атом водню випромінює квант світла з довжиною хвилі 540 нм. Визначте, на скільки при цьому змінюється його енергія ? (Стала Планка h=6,63×10-34 Дж×с).

 

А) 4,2 еВ. Б) 1,8 еВ. В) 5,6 еВ. Г) 2,3 еВ. Д) 3,5 еВ.

 

50. Яка формула дозволяє визначити кількість спектральних ліній N у спектрі речовини, атоми якої збуджені на n-ний енергетичний рівень ?

 

 

51. Скільки спектральних ліній N буде випромінювати атомарний водень, що збуджений на 5-й енергетичний рівень ?

 

А) N=14. Б) N=16. В) N=10. Г) N=12. Д) N=4.

 

52. Скільки спектральних ліній N буде випромінювати атомарний водень, що збуджений на 7-й енергетичний рівень ?

 

А) N=21. Б) N=16. В) N=12. Г) N=24. Д) N=7.

 

53. Скільки спектральних ліній N буде випромінювати атомарний водень, що збуджений на 9-й енергетичний рівень ?

 

А) N=24. Б) N=16. В) N=30. Г) N=3. Д) N=8.

 

54. Скільки спектральних ліній N буде випромінювати атомарний водень, що збуджений на 11-й енергетичний рівень ?

 

А) N=36. Б) N=44. В) N=55. Г) N=23. Д) N=10.

 

55. Скільки спектральних ліній N буде випромінювати атомарний водень, що збуджений на 14-й енергетичний рівень ?

 

А) N=49. Б) N=91. В) N=73. Г) N=23. Д) N=13.

 

56. Атомарний водень збуджують на n-ний енергетичний рівень, внаслідок чого він випромінює 15 спектральних ліній. Визначте значення головного квантового числа n.

 

А) n=6. Б) n=8. В) n=14. Г) n=12. Д) n=10.

 

57. Атомарний водень збуджують на n-ний енергетичний рівень, внаслідок чого він випромінює 21 спектральну лінію. Визначте значення головного квантового числа n.

 

А) n=11. Б) n=20. В) n=9. Г) n=13. Д) n=7.

 

58. Атомарний водень збуджують на n-ний енергетичний рівень, внаслідок чого він випромінює 28 спектральних ліній. Визначте значення головного квантового числа n.

 

А) n=12. Б) n=14. В) n=8. Г) n=27. Д) n=10.

 

59. Атомарний водень збуджують на n-ний енергетичний рівень, внаслідок чого він випромінює 36 спектральних ліній. Визначте значення головного квантового числа n.

 

А) n=17. Б) n=13. В) n=35. Г) n=9. Д) n=15.

 

60. Атомарний водень збуджують на n-ний енергетичний рівень, внаслідок чого він випромінює 45 спектральних ліній. Визначте значення головного квантового числа n.

 

А) n=10. Б) n=16. В) n=12. Г) n=14. Д) n=44.

 

61. Визначте енергію фотона, який випромінюється при переході електрона у атомі водню із четвертого енергетичного рівня на другий.

 

А) 7,78 еВ. Б) 13,6 еВ. В) 2,56 еВ. Г) 12,1 еВ. Д) 4,32 еВ.

 

62. Визначте енергію фотона, який випромінюється при переході електрона у атомі водню із четвертого енергетичного рівня на перший.

 

А) 4,4 еВ. Б) 13,6 еВ. В) 1,51 еВ. Г) 12,8 еВ. Д) 8,24 еВ.

 

63. Збуджений атом водню при переході у основний стан випроменив послідовно два фотони із довжинами хвиль l1=4056 нм та l2=97,3 нм. Визначте головне квантове число n початкового енергетичного стану.

 

А) n=5. Б) n=3. В) n=6. Г) n=4. Д) n=7.

 

Потенціали збудження та іонізації

 

64. Укажіть формулу для визначення першого потенціалу збудження атома водню U1 ?

65. Укажіть формулу для визначення другого потенціалу збудження атома водню U2 ?

66. Укажіть формулу для визначення потенціалу іонізації воднеподібного атома Uі ?

67. Перший потенціал збудження атома водню U1 дорівнює:

 

А) 10,2 В. Б) 13,6 В. В) 4,9 В. Г) 1,02 В. Д) 9,4 В.

 

68. Визначте перший потенціал збудження U1 воднеподібного іону гелію Не+ (z=2).

 

А) 34 В. Б) 18 В. В) 52 В. Г) 26 В. Д) 41 В.

 

69. Визначте перший потенціал збудження U1 воднеподібного іону літію Lі++ (z=3).

 

А) 49 В. Б) 92 В. В) 103 В. Г) 78 В. Д) 67 В.

 

70. Визначте перший потенціал збудження U1 воднеподібного іону берилію Ве+++ (z=4).

А) 29 В. Б) 76 В. В) 164 В. Г) 98 В. Д) 187 В.

 

71. Визначте перший потенціал збудження U1 воднеподібного іону бору В++++ (z=5).

 

А) 92 В. Б) 149 В. В) 203 В. Г) 256 В. Д) 168 В.

 

72. Другий потенціал збудження атома водню U2 дорівнює:

 

А) 13,6 В. Б) 12,1 В. В) 8,4 В. Г) 10,2 В. Д) 3,8 В.

 

73. Визначте другий потенціал збудження U2 воднеподібного іону гелію Не+ (z=2).

 

А) 48,5 В. Б) 26,4 В. В) 51,4 В. Г) 18,7 В. Д) 34,2 В.

 

74. Визначте другий потенціал збудження U2 воднеподібного іону літію Lі++ (z=3).

 

А) 56 В. Б) 92 В. В) 45 В. Г) 68 В. Д) 109 В.

 

75. Визначте другий потенціал збудження U2 воднеподібного іону берилію Ве+++ (z=4).

 

А) 152 В. Б) 98 В. В) 194 В. Г) 136 В. Д) 218 В.

 

76. Визначте другий потенціал збудження U2 воднеподібного іону бору В++++ (z=5).

 

А) 214 В. Б) 303 В. В) 182 В. Г) 276 В. Д) 148 В.

 

77. Визначте потенціал іонізації атома водню Ui.

 

А) 16,8 В. Б) 11,5 В. В) 10,3 В. Г) 13,6 В. Д) 5,4 В.

 

78. Визначте потенціал іонізації Uі воднеподібного іону гелію Не+ (z=2).

 

А) 54,5 В. Б) 38,2 В. В) 19,7 В. Г) 42,6 В. Д) 27,1 В.

 

79. Визначте потенціал іонізації Uі воднеподібного іону літію Lі++ (z=3).

 

А) 102 В. Б) 86 В. В) 123 В. Г) 78 В. Д) 97 В.

 

80. Визначте потенціал іонізації Uі воднеподібного іону берилію Ве+++ (z=4).

 

А) 174 В. Б) 232 В. В) 118 В. Г) 156 В. Д) 218 В.

 

81. Визначте потенціал іонізації Ui воднеподібного іону бору В++++ (z=5).

 

А) 213 В. Б) 341 В. В) 412 В. Г) 186 В. Д) 297 В.

 

82. Визначте перший потенціал збудження іону літію Li++ (z=3), якщо перший потенціал збудження іону гелію He+ (z=2) дорівнює 40,8 В.

 

А) U1=46 В. Б) U1=69 В. В) U1=92 В. Г) U1=123 В. Д) U1=108 В.

 

83. Потенціал іонізації іону гелію He+ (z=2) дорівнює 54,5 В. Визначте потенціал іонізації іону літію Li++ (z=3).

 

А) Uі=84 В. Б) Uі=136 В. В) Uі=92 В. Г) Uі=123 В. Д) Uі=108 В.

 

84. Перший потенціал збудження деякого однозарядного воднеподібного іону дорівнює U1. Як можна визначити його потенціал іонізації Ui ?

 

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ З РОЗДІЛУ “ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ”

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Вивчення дисципліни фізика для спеціальності обладнання харчових та.. мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі дисципліна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Модель воднеподібного атома по Бору

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
  Дисципліна «фізика» разом із курсами вищої математики, хімії та інформатики складають основу теоретичної підготовки фахівців інженерного профілю вищих навчальних закладів – тобто, т

Вимоги до оформлення контрольних робіт
  1. Семестрові контрольні роботи виконуються чорними або синіми чорнилами чи кульковою ручкою в звичайному шкільному зошиті, на обкладинці якого наво-дяться відомості студента про се

Хвильові властивості речовини
  У 1923 році французький фізик-теоретик Луї де Бройль виказав гіпотезу про те, що частинки речовини разом із корпускулярними володіють також і хвильовими влас

Рівняння Шредінгера
  Оскільки із рухом мікрочастинки зіставляється якийсь хвильовий процес, то й стан частинки у квантовій механіці описується хвильовою функцією, залежною від ко

Атом водню у квантовій механіці
  У квантовій механіці задача про атом водню (крім його простої структури) є однією із основних ще і тому, що задача про рух електрона у полі центральних сил може бути поширена і на

Співвідношення невизначеностей
  115. Атом випромінює фотони протягом Dt=10-9 c. Визначте величину невизначеності його координати у просторі Dх ? (Швидкість поширення світла с=3&time

Закономірності радіоактивних процесів
  Природною радіоактивністю називається явище спонтанного (самодовільного) перетворення атомних ядер нестійких ізотопів одних хімічних елементів в ізотопи інших,

Визначте масу m полонію 210Ро, активність якого А дорівнює 3,7×1010 Бк, а період його піврозпаду Т1/2=138 діб.
  А) m=6,4×10-5 кг. Б) m=2,2×10-7 кг. В) m=4,5×10-4 кг. Г) m=7,1×10-6 кг. Д) m=8

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 2003. - 542 с. 2. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики: Учебное пособие для студентов в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги