рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначте масу m полонію 210Ро, активність якого А дорівнює 3,7×1010 Бк, а період його піврозпаду Т1/2=138 діб.

Визначте масу m полонію 210Ро, активність якого А дорівнює 3,7×1010 Бк, а період його піврозпаду Т1/2=138 діб. - раздел Ядерная техника, Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі   А) M=6,4×10-5 Кг. Б) M=2,2&tim...

 

А) m=6,4×10-5 кг. Б) m=2,2×10-7 кг. В) m=4,5×10-4 кг. Г) m=7,1×10-6 кг. Д) m=8,7×10-8 кг.

 

333. Визначте питому активність A/m ізотопу урану 235U, період піврозпаду якого Т1/2=7,1×108 років. (1 рік=3,15×107 с).

 

А) 7,9×107 Бк/кг. Б) 3,8×105 Бк/кг. В) 5,4×104 Бк/кг. Г) 1,2×107 Бк/кг. Д)8,6×106 Бк/кг.

 

334. Визначте питому активність A/m ізотопу радону 222Rn, період піврозпаду якого Т1/2=3,82 доби.

 

А) 8,4×1014 Бк/кг. Б) 6,5×1015 Бк/кг. В) 2,1×1017 Бк/кг. Г) 4,2×1016 Бк/кг. Д) 5,7×1018 Бк/кг.

 

335. Визначте питому активність A/m ізотопу стронцію 90Sr, період піврозпаду якого Т1/2=28 років.

 

А) 7,4×1016 Бк/кг. Б) 2,7×1013 Бк/кг. В) 5,3×1015 Бк/кг. Г) 1,8×1017 Бк/кг. Д) 6,2×1014 Бк/кг.

 

336. Визначте активність А радону, який утворився із m=1 г радію за t=1 годину. Періоди піврозпаду радону Т1=3,82 доби, а радію Т2=1600 років.

 

А) 9,6×108 Бк. Б) 1,4×109 Бк. В) 7,2×106 Бк. Г) 2,8×108 Бк. Д) 5,3×107 Бк.

 

337. У ампулу приміщений радон 222Rn, активністю А0=400 мКи. Через який проміжок часу t після наповнення ампули активність його становитиме А=2,22×109 Бк ? Період піврозпаду радону Т1/2=3,82 доби. (1 Kи=3,7×1010 Бк).

 

А) 10,4 доби. Б) 7,8 доби. В) 2,6 доби. Г) 13,0 діб. Д) 5,2 доби.

 

338. Період піврозпаду радіоактивного ізотопу йоду становить 8 діб. Чому дорівнює середній час життя t цього ізотопу ?

 

А) 5,4 доби. Б) 11,5 доби. В) 9,6 доби. Г) 7,2 доби. Д) 13,8 доби.

 

339. Скільки відсотків радіоактивних ядер кобальту 60Со залишиться через місяць, якщо період його піврозпаду становить 71 добу ?

 

А) 66 %. Б) 25 %. В) 75 %. Г) 82 %. Д) 34 %.

 

340. У скільки разів зменшиться активність А препарату радіоактивного фосфору через 20 діб, якщо період його піврозпаду становить 14,3 доби ?

 

А) У 7,8 разів. Б) У 1,3 рази. В) У 5,2 рази. Г) У 3,9 разів. Д) У 2,6 рази.

 

Ядерні реакції

 

341. Ядро атома уранупри радіоактивному розпаді викинуло a-частинку. Скільки протонів Z залишилось у ядрі нового ізотопу ?

 

А) Z=90. Б) Z=238. В) Z=144. Г) Z=92. Д) Z=146.

 

342. Ядро атома уранупри радіоактивному розпаді викинуло a-частинку. Скільки нейтронів N залишилось у ядрі нового ізотопу ?

 

А) N=90. Б) N=238. В) N=144. Г) N=92. Д) N=146.

 

343. Визначити, в яке ядро перетворюється ядро ізотопу фосфору після викиду позитрону .

 

А) Б) В) Г) Д)

 

344. Визначити зарядове число Z частинки, позначеною буквою Х у ядерній реакції:

 

А) Z=1. Б) Z=3. В) Z=-1. Г) Z=2. Д) Z=0.

 

345. Визначити масове число А частинки, означеною буквою Х у ядерній реакції:

 

А) А=2. Б) А=5. В) А=3. Г) А=1. Д) А=4.

 

346. Визначити, яка частинка утворюється при ядерній реакції:

 

А) Протон. Б) Нейтрон. В) Електрон. Г) Позитрон. Д) a-частинка.

 

347. Чому a-частинки, що випромінюються радіоактивними препаратами, не можуть спричинити ядерні реакції у важких елементах таблиці ?

 

А) Завдяки їхній електричній нейтральності. Г) Завдяки їхній великій масі.

Б) Завдяки їхньому притяганню до ядра. Д) Завдяки їхньому негативному заряду.

В) Завдяки їхньому позитивному заряду.

 

348. Як зміниться зарядове число ядра атома Z при викиданні з нього протона ?

 

А) Збільшиться на 2. Б) Зменшиться на 1. В) Не зміниться.

Г) Збільшиться на 1. Д) Зменшиться на 2.

 

349. Як зміниться масове число ядра атома А при викиданні з нього протона ?

 

А) Збільшиться на 1. Б) Зменшиться на 2. В) Не зміниться.

Г) Збільшиться на 2. Д) Зменшиться на 1.

 

350. В результаті реакції синтезу був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити кількість протонів Z у ядрі курчатовію.

 

А) Z=90. Б) Z=84. В) Z=104. Г) Z=260. Д) Z=148.

 

351. В результаті реакції синтезу був утворений новий елемент – курчатовій. Визначте кількість нейтронів N у ядрі курчатовію.

 

А) N=104. Б) N=260. В) N=246. Г) N=56. Д) N=264.

 

352. Ядро ізотопу , захопивши дейтрон , перетворюється у ядро атому . Визначте другий продукт цієї ядерної реакції.

 

А) Б) В) Г) Д)

 

353. Ядро ізотопу , захопивши дейтрон , перетворюється у ядро атому . Визначте зарядове число Z другого продукту цієї ядерної реакції.

 

А) Z=2. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=-1. Д) Z=0.

 

354. Ядро ізотопу , захопивши дейтрон , перетворюється у ядро атому . Визначте масове число А другого продукту цієї ядерної реакції.

 

А) А=3. Б) А=5. В) А=1. Г) А=4. Д) А=2.

 

355. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється a-час-тинка і невідомий елемент. Визначте другий продукт цієї ядерної реакції.

 

А) Б) В) Г) Д)

 

356. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється a-час-тинка і невідомий елемент. Визначте масове число А другого продукту цієї ядерної реакції.

 

А) А=3. Б) А=9. В) А=5. Г) А=7. Д) А=4.

 

357. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється a-час-тинка і невідомий елемент. Визначте зарядове число Z другого продукту цієї ядерної реакції.

 

А) Z=3. Б) Z=4. В) Z=2. Г) Z=5. Д) Z=1.

 

358. При проникненні у ядро повільного вільного нейтрона, з'являється a-час-тинка і невідомий елемент. Визначте кількість нейтронів N у ядрі другого продукту цієї ядерної реакції.

 

А) N=5. Б) N=3. В) N=7. Г) N=2. Д) N=4.

 

359. У ядро ізотопу азоту ударяє a-частинка і залишається у ньому, вибиваючи з ядра протон. Ядро якого елемента утворюється в результаті цієї ядерної реакції ?

 

А) Б) В) Г) Д)

 

360. У ядро ізотопу азоту ударяє a-частинка і залишається у ньому, вибиваючи з ядра протон. Визначте масове число А ядра нового елемента.

 

А) А=15. Б) А=18. В) А=14. Г) А=17. Д) А=16.

 

361. У ядро ізотопу азоту ударяє a-частинка і залишається у ньому, вибиваючи з ядра протон. Визначте зарядове число Z ядра нового елемента.

 

А) Z=7. Б) Z=5. В) Z=8. Г) Z=6. Д) Z=9.

 

362. У ядро ізотопу азоту ударяє a-частинка і залишається у ньому, вибиваючи із ядра протон. Визначте кількість нейтронів N у ядрі нового елемента.

 

А) N=8. Б) N=10. В) N=17. Г) N=11. Д) N=9.

 

363. Визначте, ядро якого елемента утворюється в результаті такої ядерної реакції: ?

 

А) Б) В) Г) Д)

 

364. Визначте масове число A у продукті ядерної реакції: .

 

А) А=5. Б) А=2. В) А=4. Г) А=1. Д) А=3.

 

365. Визначте зарядове число Z у продукті ядерної реакції: .

 

А) Z=4. Б) Z=2. В) Z=1. Г) Z=3. Д) Z=0.

 

366. Визначте кількість нейтронів N у продукті ядерної реакції: .

 

А) N=4. Б) N=1. В) N=3. Г) N=2. Д) N=5.

 

367. Радіоактивне ядро перетворюється у ядро , випромінюючи a-частинку. Запишіть реакцію і визначте кількість нейтронів N у дочірньому ядрі.

 

А) N=88. Б) N=234. В) N=90. Г) N=144. Д) N=230.

 

368. У ядро ізотопу берилію ударяє a-частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Скільки протонів Z містить ядро другого її продукту ?

 

А) Z=6. Б) Z=4. В) Z=5. Г) Z=7. Д) Z=3.

 

369. У ядро ізотопу берилію ударяє a-частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Скільки нейтронів N містить ядро другого її продукту ?

 

А) N=10. Б) N=9. В) N=12. Г) N=8. Д) N=6.

 

370. У ядро ізотопу берилію ударяє a-частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Визначте масове число A ядра другого її продукту ?

 

А) А=11. Б) А=13. В) А=12. Г) А=8. Д) А=10.

 

371. У ядро ізотопу берилію ударяє a-частинка і застряє у ньому, вибиваючи із ядра нейтрон. Визначте зарядове число Z ядра другого її продукту ?

 

А) Z=3. Б) Z=6. В) Z=4. Г) Z=7. Д) Z=5.

 

372. Ядро якого ізотопу утвориться із радіоактивного ізотопу після одного b-розпаду та одного a-розпаду ?

 

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 

373. Скільки протонів Z містить дочірнє ядро після одного b-розпаду та одного a-розпаду материнського радіоактивного ізотопу ?

 

А) Z=3. Б) Z=5. В) Z=1. Г) Z=4. Д) Z=2.

 

374. Скільки нейтронів N містить дочірнє ядро після одного b-розпаду та одного a-розпаду материнського радіоактивного ізотопу ?

 

А) N=2. Б) N=4. В) N=1. Г) N=5. Д) N=3.

 

375. При захопленні нейтрона ізотопом утворюється ядро ізотопу . Визначте другий її продукт.

 

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 

376. При захопленні нейтрона ізотопом утворюється ядро ізотопу . Визначте кількість протонів Z у ядрі другого її продукту.

 

А) Z=5. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=0. Д) Z=2.

 

377. При захопленні нейтрона ізотопом утворюється ядро ізотопу . Визначте кількість нейтронів N у ядрі другого її продукту.

 

А) N=3. Б) N=1. В) N=4. Г) N=2. Д) N=0.

 

378. В ядро берилію ударяє a-частинка і застряє у ньому, вибиваючи нейтрон. Який вигляд має відповідна ядерна реакція ?

 

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 

379. Ядро берилію, захвативши дейтрон , перетворюється у ядро атома бору . Який вигляд має відповідна реакція ?

 

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 

380. Ядро берилію, захвативши дейтрон , перетворюється у ядро атома бору . Яка частинка при цьому випромінюється.

 

А) Позитрон. Б) Протон. В) a-частинка. Г) Нейтрон. Д) Електрон.

 

381. У ядро ізотопу берилію ударяє атом гелію і застряє у ньому, вибиваючи нейтрон. Який вигляд має відповідна ядерна реакція ?

 

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 

382. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте інший продукт цієї реакції.

 

А) . Б) В) . Г) . Д)

 

383. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте зарядове число Z іншого продукту цієї реакції.

А) Z=4. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=5. Д) Z=2.

 

384. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція: Визначте масове число А іншого продукту цієї реакції.

 

А) А=1. Б) А=5. В) А=3. Г) А=4. Д) А=2.

 

385. Як результат захоплення a-частинки ядром ізотопу азоту , з'являється невідомий елемент і протон. Який вигляд має відповідна ядерна реакція ?

 

А) . Б) . В) .

Г) . Д) .

 

386. В результаті захоплення a-частинки ядром азоту з'являється невідомий елемент і протон. Визначте кількість протонів Z у ядрі невідомого елементу.

 

А) Z=7. Б) Z=10. В) Z=8. Г) Z=6. Д) Z=9.

 

387. Як результат захоплення a-частинки ядром ізотопу з'являється невідомий елемент і протон. Визначте кількість нейтронів N у ядрі невідомого елементу.

 

А) N=9. Б) N=7. В) N=11. Г) N=8. Д) N=10.

 

388. При захваті нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп . Яка частинка випромінюються при цьому ядерному перетворенні ?

 

А) Дейтрон. Б) a-частинка. В) Нейтрон. Г) Електрон. Д) Протон.

 

389. Якого позначення бракує у рівнянні ядерної реакції: ?

 

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 

390. Скільки протонів Z містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

 

А) Z=12. Б) Z=10. В) Z=8. Г) Z=11. Д) Z=9.

 

391. Скільки нейтронів N містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

 

А) N=10. Б) N=13. В) N=11. Г) N=14. Д) N=12.

 

392. Визначте другий продукт ядерної реакції:

 

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 

393. Визначте масове число А дочірнього ядра ядерної реакції:

 

А) А=6. Б) А=2. В)А=4. Г) А=5. Д) А=3.

 

394. Визначте зарядове число Z дочірнього ядра ядерної реакції:

 

А) Z=5. Б) Z=1. В) Z=3. Г) Z=4. Д) Z=2.

 

395. Скільки протонів Z містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

 

А) Z=1. Б) Z=3. В) Z=5. Г) Z=2. Д) Z=4.

 

396. Скільки нейтронів N містить дочірнє ядро ядерної реакції: ?

 

А) N=2. Б) N=5. В) N=3. Г) N=1. Д) N=4.

 

397. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначити масове число А ядра ізотопу натрію.

 

А) А=11. Б) А=24. В) А=12. Г) А=25. Д) А=13.

 

398. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначити зарядове число Z ядра ізотопу натрію.

 

А) Z=12. Б) Z=24. В) Z=11. Г) Z=25. Д) Z=13.

 

399. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначте кількість протонів Z у ядрі ізотопу натрію.

 

А) Z=11. Б) Z=24. В) Z=13. Г) Z=25. Д) Z=12.

 

400. При захопленні нейтрона ядром магнію утворюється радіоактивний ізотоп натрію: Визначте кількість нейтронів N у ядрі ізотопу натрію.

 

А) N=11. Б) N=24. В) N=12. Г) N=13. Д) N=25.

 

401. В результаті реакції синтезу: , був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити зарядове число Z ядра курчатовію.

 

А) Z=260. Б) Z=104. В) Z=156. Г) Z=94. Д) Z=148.

 

402. В результаті реакції синтезу: , був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити кількість протонів Z в ядрі курчатовію.

 

А) Z=104. Б) Z=148. В) Z=94. Г) Z=156. Д) Z=260.

 

403. В результаті реакції синтезу: , був утворений новий елемент – курчатовій. Визначити кількість нейтронів в ядрі курчатовію.

 

А) N=260. Б) N=104. В) N=56. Г) N=94. Д) N=148.

 

404. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначте кількість нейтронів N, які випромінюються в результаті реакції:

 

А) N=6. Б) N=18. В) N=3. Г) N=24. Д) N=9.

 

405. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість протонів Z у ядрі ізотопу криптону: .

 

А) Z=56. Б) Z=94. В) Z=148. Г) Z=36. Д) Z=92.

 

406. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість нейтронів N у ядрі ізотопу криптону: .

 

А) N=58. Б) N=92. В) N=56. Г) N=36. Д) N=94.

 

407. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити зарядове число Z ядра ізотопу криптону: .

 

А) Z=148. Б) Z=94. В) Z=56. Г) Z=92. Д) Z=36.

 

408. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість протонів Z у ядрі ізотопу стронцію:

 

А) Z=95. Б) Z=38. В) Z=54. Г) Z=146. Д) Z=57.

 

409. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити кількість нейтронів N у ядрі ізотопу стронцію:

 

А) N=95. Б) N=38. В) N=54. Г) N=57. Д) N=146.

 

410. Для даної реакції розщеплення ядра урану визначити зарядове число Z ядра ізотопу стронцію:

 

А) Z=146. Б) Z=54. В) Z=38. Г) Z=95. Д) Z=57.

 

411. Ядро атома радіювикинуло a-частинку. Визначити масове число A нового ізотопу.

 

А) А=222. Б) А=88. В) А=138. Г) А=86. Д) А=132.

 

412. Ядро атома радіювикинуло a-частинку. Визначити зарядове число Z нового ізотопу.

 

А) Z=132. Б) Z=86. В) Z=138. Г) Z=88. Д) Z=222.

 

413. Визначте інший продукт X ядерної реакції:

 

А) Б) . В) . Г) . Д) .

 

414. Визначте масове число другого продукту ядерної реакції:

 

А) А=2. Б) А=30. В) А=4. Г) А=15. Д) А=1.

 

415. Визначте зарядове число другого продукту ядерної реакції:

 

А) Z=4. Б) Z=15. В) Z=0. Г) Z=2. Д) Z=1.

 

416. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте інший продукт цієї реакції.

 

А) . Б) . В) . Г) Д)

 

417. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте масове число А другого продукту цієї реакції.

 

А) А=4. Б) А=7. В) А=2. Г) А=3. Д) А=1.

 

418. При проникненні у ядро бору повільного нейтрону проходить ядерна реакція за схемою: Визначте зарядове число Z другого продукту цієї реакції.

 

А) Z=5. Б) Z=2. В) Z=4. Г) Z=1. Д) Z=3.

 

419. Визначте інший продукт ядерної реакції: .

 

А) . Б) . В) . Г) . Д) .

 

420. Визначте масове число А іншого продукту ядерної реакції:

 

А) А=2. Б) А=4. В) А=1. Г) А=3. Д) А=5.

 

421. Визначте зарядове число іншого продукту ядерної реакції:

 

А) Z=1. Б) Z=3. В) Z=2. Г) Z=4. Д) Z=0.

 

Енергетичний вихід ядерних реакцій

 

422. Визначити енергію Q, яка звільняється при ядерній реакції: Маси ізотопів берилію, дейтерію, бору і нейтрона відповідно дорівнюють 9,01219; 2,01410; 10,01294 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 6,12 МеВ. Б) 4,36 МеВ. В) 2,84 МеВ. Г) 5,73 МеВ. Д) 3,48 МеВ.

 

423. Яка енергія Q звільняється при ядерній реакції: Маси ізотопів літію, водню і гелію відповідно дорівнюють 6,01703; 1,00814; 4,00388 і 3,01699 а.о.м.

 

А) 5,0 МеВ. Б) 2,5 МеВ. В) 4,0 МеВ. Г) 4,5 МеВ. Д) 3,0 МеВ.

 

424. Яка енергія Q, поглинається при ядерній реакції: Маси ізотопів азоту, гелію, кисню і водню відповідно дорівнюють 14,00752; 4,00388; 17,00453 і 1,00814 а.о.м.

 

А) 2,54 МеВ. Б) 3,42 МеВ. В) 4,26 МеВ. Г) 1,18 МеВ. Д) 5,07 МеВ.

 

425. Яка енергія Q поглинається при ядерній реакції: Маси ізотопів літію, гелію, бору і нейтрона відповідно дорівнюють 7,01823; 4,00388; 10,01612 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 3,5 МеВ. Б) 5,0 МеВ. В) 4,5 МеВ. Г) 3,0 МеВ. Д) 2,5 МеВ.

 

426. Визначити енергію Q, яка звільняється при ядерній реакції: Маси ізотопів літію, дейтерію, берилію і нейтрона відповідно дорівнюють 7,01823; 2,01474; 8,00785 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 15 МеВ. Б) 9 МеВ. В)1 12 МеВ. Г) 18 МеВ. Д) 6 МеВ.

 

427. Яка енергія Q звільняється при термоядерній реакції: Маси ізотопів дейтерію, тритію, гелію і нейтрона відповідно дорівнюють 2,01474; 3,01700; 4,00388 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 15 МеВ. Б) 6 МеВ. В) 18 МеВ. Г) 9 МеВ. Д) 12 МеВ.

 

428. Яка енергія Q звільняється при ядерній реакції: Маси ізотопів літію, водню і гелію відповідно дорівнюють 7,01703; 1,00814 і 4,00388 а.о.м.

 

А) 12 МеВ. Б) 20 МеВ. В) 8 МеВ. Г) 16 МеВ. Д) 4 МеВ.

 

429. Яка енергія Q звільняється при термоядерній реакції: Маси ізотопів дейтерію, тритію і водню відповідно дорівнюють 2,01474; 3,01700 і 1,00814 а.о.м.

 

А) 20 МеВ. Б) 8 МеВ. В) 12 МеВ. Г) 16 МеВ. Д) 4 МеВ.

 

430. Яка енергія Q звільняється при термоядерній реакції: Маси ізотопів дейтерію, гелію і нейтрона відповідно дорівнюють 2,01474; 3,01699 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 2,4 МеВ. Б) 3,6 МеВ. В) 1,8 МеВ. Г) 4,2 МеВ. Д) 3,0 МеВ.

 

431. Яку мінімальну енергію повинна мати a-частинка, щоб могла відбутись ядерна реакція Маси ізотопів літію, гелію, бору і нейтрона відповідно дорівнюють 7,01823; 4,00388; 10,01612 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 3,5 МеВ. Б) 4,0 МеВ. В) 2,5 МеВ. Г) 3,0 МеВ. Д) 1,5 МеВ.

 

432. Ядро ізотопу , захопивши протон, розпадається на дві a-частинки. Нехтуючи енергією протона, визначте суму кінетичних енергій цих частинок. Маси ізотопів літію, водню і гелію, відповідно дорівнюють 7,01823; 1,00814 і 4,00388 а.о.м.

 

А) 17 МеВ. Б) 26 МеВ. В) 12 МеВ. Г) 34 МеВ. Д) 21 МеВ.

 

433. Визначте частоту g-випромінювання, яке утворюється при термоядерній реакції: якщо a-частинка набуває енергії 19,7 МеВ. Маси ізотопів водню, тритію і гелію відповідно дорівнюють 1,00814; 3,01700 і 4,00388 а.о.м.

 

А) 8,7×1019 Гц. Б) 1,6×1018 Гц. В) 4,8×1017 Гц. Г) 9,4×1018 Гц. Д) 2,2×1019 Гц.

 

434. Визначте найменшу енергію g-кванту, потрібну для здійснення ядерної реакції: Маси ізотопів дейтерію, водню і нейтрона відповідно дорівнюють 2,01474; 1,00814 і 1,00867 а.о.м.

 

А) 2,4 МеВ. Б) 1,4 МеВ. В) 3,6 МеВ. Г) 1,9 МеВ. Д) 2,8 МеВ.

 

435. Теплова потужність ядерного реактора Р становить 10 МВт. Визначте, скільки ядер N ізотопу ділиться за добу, якщо при поділі одного ядра виділяється енергія =200 МеВ. (1 МеВ=1,6×10-13 Дж, NA=6,02×1023 моль-1, А=235×10-3 кг/моль).

 

А) N=4,3×106. Б) N=4,3×106. В) N=4,3×106. Г) N=4,3×106. Д) N=4,3×106.

 

436. Яка кількість ізотопу витрачається за добу на атомній електростанції, потужністю 5 МВт при ККД станції 17%. Вважати, що при розподілі одного ядра атома урану звільняється енергія 200 МеВ. 1 МеВ=1,6×10-13 Дж, NA=6,02×1023 моль-1.

 

А) 84 г. Б) 31 г. В) 22 г. Г) 118 г. Д) 67 г.

 

437. Визначите ККД двигуна атомного криголама, якщо його потужність дорівнює 3,2×104 кВт, а реактор витрачає 200 г ізотопу 235U за добу. Вважати, що при розподілі одного ядра атома урану звільняється 200 МеВ енергії. (1 МеВ=1,6×10-13 Дж).

 

А) 45 %. Б) 29 %. В) 17 %. Г) 38 %. Д) 11 %.

 

438. Визначте енергію, яка виділяється при анігіляції електрона і позитрона. m= =m+e=9,1×10-31 кг, 1 МеВ=1,6×10-13 Дж.

 

А) 0,21 МеВ. Б) 1,02 МеВ. В) 0,84 МеВ. Г) 0,42 МеВ. Д) 1,68 МеВ.

 

439. У реакторі атомної електростанції за 1,5 години ділиться 1,5 г ізотопу Визначити електричну потужність станції, якщо її ККД h=10%, а при поділі одного ядра виділяється енергія =200 МеВ. (1 МеВ=1,6×10-13 Дж, NA=6,02×1023 моль-1).

 

А) 5,4 МВт. Б) 1,6 МВт. В) 3,2 МВт. Г) 4,5 МВт. Д) 2,3 МВт.

 

440. Яку потужність має атомна електростанція, якщо на ній витрачається за добу 100 г урану-235 і має ККД h=25%, а при поділі одного ядра виділяється енергія =200 МеВ. (1 МеВ=1,6×10-13 Дж, NA=6,02×1023 моль-1).

 

А) 18 МВт. Б) 32 МВт. В) 48 МВт. Г) 24 МВт. Д) 36 МВт.

 


Відповіді на тестові завдання до розділу “АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА”

 

                             
Д А Б Г Б А Г В
Б Д А В В Г Б А
А В Г Д Г В А Д
Д Г Б Б В Д Д В
Г А Б Г Б Б В Г
В В В В Д Г Г Б
Б Г Д А А Д А А
Д А Б Г В В Б В
В Б Г Б Б Б В Д
А Г Д В Д А Д Г
Г Д В Б Г Г А А
Б А Б Д Б В В Б
В Д Г Г В Д Б В
Д Б В В Г Б Д Д
Г В А Б А Г Г Г
А Г Д А Д А А Б
Д Б А Г В В В А
Г А В Б Г Г Д В
Б Д Г В Б Б Б В
В В Б Д В Д В Г
Д Б Д Г Б Г Г А
А Г Г Б Д В А Д
Г А В Г Г А Д Б
В В Г А Б Д В Г
Б Д Б В Г Б Б В
Г Б А Д Д Г Г А
А В В Г А А А Б
Д Г Б Б В Б Д Г
Б Д А А Д В Б Д
В Б Г В Б Д Г В
Г Д Д Г Г Г В Г
Д Г В Б А Б Д А
А А Д Д В В А Б
В Д Б А Д А В Г
Б В Г Б Г Г Б В
Д Д А В В Д Г Д
Г Б Д Г Б В Г Б
А Г А А А Г А В
В А Б Б Г Б Д Г
Б Д Г Д Д А В Д
Г В В Г Г Д Б А
Д Б Д В Б В Г В
В Г А А В Г Д Г
А Д Б Б Г В А Д
Д Г В Г В Б В Б
В А Д Д Д Д Б В
Д В Б А В А Д А
Б Б А Г А Б В Д
Г Д Г Б Б Д А Г
Д Г В А Д Г Г А
В В Г В А В В Б
А Д Д Б В Б Б В
Г А А Д Г Д Д Б
В Г Д Г Б А Г Д
Б В Б А Д В Б Г

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Вивчення дисципліни фізика для спеціальності обладнання харчових та.. мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі дисципліна..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначте масу m полонію 210Ро, активність якого А дорівнює 3,7×1010 Бк, а період його піврозпаду Т1/2=138 діб.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
  Дисципліна «фізика» разом із курсами вищої математики, хімії та інформатики складають основу теоретичної підготовки фахівців інженерного профілю вищих навчальних закладів – тобто, т

Вимоги до оформлення контрольних робіт
  1. Семестрові контрольні роботи виконуються чорними або синіми чорнилами чи кульковою ручкою в звичайному шкільному зошиті, на обкладинці якого наво-дяться відомості студента про се

Модель воднеподібного атома по Бору
  23. Яке із наведених тверджень несправедливе ?   А) У основному стані атом може знаходитись скільки завгодно. Б) Всі можливі

Хвильові властивості речовини
  У 1923 році французький фізик-теоретик Луї де Бройль виказав гіпотезу про те, що частинки речовини разом із корпускулярними володіють також і хвильовими влас

Рівняння Шредінгера
  Оскільки із рухом мікрочастинки зіставляється якийсь хвильовий процес, то й стан частинки у квантовій механіці описується хвильовою функцією, залежною від ко

Атом водню у квантовій механіці
  У квантовій механіці задача про атом водню (крім його простої структури) є однією із основних ще і тому, що задача про рух електрона у полі центральних сил може бути поширена і на

Співвідношення невизначеностей
  115. Атом випромінює фотони протягом Dt=10-9 c. Визначте величину невизначеності його координати у просторі Dх ? (Швидкість поширення світла с=3&time

Закономірності радіоактивних процесів
  Природною радіоактивністю називається явище спонтанного (самодовільного) перетворення атомних ядер нестійких ізотопів одних хімічних елементів в ізотопи інших,

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 2003. - 542 с. 2. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики: Учебное пособие для студентов в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги