рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Несучі конструкції будівель

Несучі конструкції будівель - раздел Строительство, Архітектура будівель і споруд   Основні Типи Несучих Конструкцій Такі: Стійко-Балочні, Арочно...

 

Основні типи несучих конструкцій такі: стійко-балочні, арочно-склепінчасті, стінові, оболонки одинарної або подвійної кривини, складки, висячі, перехресно-стержневі (структури) і пневматичні.

Для несучих конструкцій використовують дві групи матеріалів: жорсткі та нежорсткі. Жорсткі: каміння, бетон, залізобетон, армоцемент, металеві стержні з перетинами різної конфігурації, дерево. Нежорсткі матеріали об’єднують дві підгрупи: гнучкі та м'які. Гнучкі матеріали – металеві троси та листи, м'які – тканини та синтетичні плівки.

Жорсткі матеріали скоріше використовують в конструкціях, що працюють на стиск і згин, нежорсткі – тільки в конструкціях, що працюють на розтяг. Для забезпечення несучої здатності конструкції із нежорстких матеріалів виконують з попереднім напруженням.

За характером статичної роботи всі несучі конструкції діляться на площинні та просторові .В площинних – всі елементи працюють під навантаженням автономно, як правило, в одному напрямку і не приймають участі в роботі конструкцій, до яких вони примикають. В просторових - всі або більшість елементів працюють в двох напрямках і приймають участь в роботі конструкцій, що до них примикають. Дякуючи цьому підвищується жорсткість і несуча здатність просторових конструкцій, а також знижуються витрати матеріалів на їх виготовлення.

Вибір типу і матеріалу несучих конструкцій при проектуванні визначається величинами прогонів, що необхідно перекрити. При малих прогонах використовують прості площинні і стержневі конструкції, при великих – більш складні просторові конструкції,

економічна ефективність яких зростає зі збільшенням прогонів.

Стійко-балочні конструкції є найбільш простими і поширеними серед площинних. Вона складається із вертикальних і горизонтальних несучих елементів. Вертикальний елемент – стійка (колона, стовп) являє собою прямолінійний стержень, який сприймає всі вертикальні навантаження від горизонтального елемента (балки), горизонтальні навантаження, що передаються на стійку, і передають зусилля від цих впливів на фундамент. При цьому сама стійка працює на стиск і згин. Горизонтальний елемент стійко-балкової системи – балка (брус) – прямолінійний стержень, що працює на поперечний згин, що працює на поперечний згин під дією вертикальних навантажень.

З’єднання вертикальних і горизонтальних елементів можуть мати різну жорсткість що відображається на характері їх сумісної роботи. При шарнірному спиранні балки мають свободу горизонтальних переміщень і повороту на опорах. В зв’язку з цим вони передають на стійки тільки вертикальні зусилля. При жорсткому з’єднанні балки зі стійкою забезпечується сумісність їх деформацій і переміщень у вузлах з’єднання та можливість передачі згинаючого моменту від балки на стійку. Такий варіант стійко-балкової системи носить назву рами або рамної конструкції, а жорсткий вузол з’єднання балки зі стінкою - рамного вузла. Стійко-балкові конструкції виконують з різним числом прогонів і ярусів (поверхів). Системи несучих конструкцій будівлі у вигляді багатопрогінної і багатоповерхової стійко-балкової конструкції називається каркасною системою

Каркас, що складається із поперечних і поздовжніх рам (рамний каркас), має просторову жорсткість: його деформації під дією силових впливів є мінімальні і не порушують експлуатаційних якостей будівлі.

Каркас із стійко-балочних конструкцій з шарнірним з’єднанням не має просторової жорсткості. Для її забезпечення вводяться спеціальні конструкції вертикальних в’язів, і вся система несучих конструкцій будівлі називається каркасно-в’язевою або в’язевим каркасом. В якості в’язів можуть бути використані окремі стіни (діафрагми жорсткості), рами, розкоси і т. ін.

В рамних і в’язевих каркасах горизонтальними діафрагмами жорсткості є конструкції перекриттів. Каркасні конструкції використовують в громадських і промислових будівлях при необхідності організації відкритих внутрішніх просторів великої площі або багаторазової трансформації планувальних рішень.

Арочна конструкція являє собою брус криволінійної (циркульної, параболічної і ін.) форми. Кривизна арки забезпечує можливість її статичної роботи переважно на осьові (стискуючі) зусилля, але викликає (на відміну від балочних конструкцій) не тільки вертикальні, але і горизонтальні реакції опор, так званий розпір. Ця обставина вимагає відповідного підсилення опор або використання затяжки-в’язі, що стягує п’яти арки і працює на розтяг.

При збільшенні ширини арки в напрямку, перпендикулярному її прогону, утворюється конструкція просторової форми, що називається циліндричним склепінням.

Стінова (без каркасна) несуча конструкція складається із площинних вертикальних і горизонтальних елементів – стін і перекриттів.

Оболонки являють собою тонкостінні жорсткі конструкції з криволінійною поверхнею. Товщина оболонок достатньо мала в порівнянні з другими її розмірами. Тонкостінність конструкції виключає можливість роботи оболонки на поперечний згин і забезпечує її роботу на осьові зусилля.

Складки - просторова конструкція, що утворюється поєднанням окремих площин (складок) і діафрагм жорсткості. Ця конструкція має аналогічну схему статичної роботи.

Оболонки подвійної кривини є розпірними конструкціями.

Висячі конструкції - основними їх елементами є гнучкі троси, ванти, ланцюги або кабелі. Вони працюють тільки на розтяг і несуть підвішені до них огороджуючи горизонтальні, а інколи і вертикальні конструкції.

Перехресно-стержневі конструкції (структури) являють собою систему із двох горизонтальних решітчастих дисків, розкріплених в двох напрямах похилими або вертикальними стержнями. При цьому всі стержні системи працюють тільки на осьові зусилля.

Пневматичні конструкції виконуються із повітронепроникної прогумової тканини, синтетичної плівки або іншого матеріалу. Конструкція займає проектне положення дякуючи надлишковому тиску заповнюю чого її повітря.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель і споруд

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Несучі конструкції будівель

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І СПОРУД
    Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямом 6.060101 – «Будівництво» &

Види будівель і вимоги до них
І.1.1 Класифікація будівель за призначенням. За призначенням розрізняють три основні типи будівель: - житлові будівлі для постійного чи тимчасово

Загальні відомості про конструкції будівель
  Кожна будівля складається із сукупності взаємопов'язаних конструктивних елементів, що виконують в ньому різні функції: фундаменти, стіни, каркаси, перекриття, дах, перегород

Вимоги до будівель
Будівлі любого типу повинні максимально відповідати функціональним, технічним, економічним та художнім вимогам. Для досягнення цього необхідна узгоджена і цілеспрямована робота колективу

Уніфікація і єдина модульна система
Уніфікація – науково обґрунтоване скорочення числа загальних параметрів будівель і їх елементів шляхом усунення функціонально невиправданих відхилень між ними. Уніфікація забезпечує приведен

Стандартизація
Типове проектування – це система розробки будівельних проектів, що базується на типізації будівель або їх фрагментів з метою багаторазової повторюваності в будівництві. Воно використовується особли

Об’ємно-планувальні рішення будівель
Об'ємно-планувальним рішенням будівлі називається об'єднання головних і другорядних (допоміжних) приміщень вибраних розмірів і форми в єдину композицію. За ознакою розташування приміщень розрізн

ІМетоди проектування і техніко-економічної оцінки проектних рішень
Проект будівлі або споруди являє собою комплекс креслень, розрахунків і пояснювальної записки, необхідних для зведення будівлі та обґрунтування прийнятих рішень. Проект супроводжується ко

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
  Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд обов’язковим є виконання наступної умови R ≥ Rq mіn ,

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
Під впливом різниці загальних тисків по обидві сторони огорожі, викликаної тепловим тиском або вітром, через огороджувальні конструкції відбувається фільтрація повітря. Для забезпечення комфортного

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
Підвищення вологовмісту матеріалу огорож знижує теплозахисні властивості конструкцій і їх довговічність у зв’язку з руйнуванням перезволоженого матеріалу при багатьох циклах заморожування та відтаю

Елементи будівельної світлотехніки
Освітлення приміщень в денний час проектують природнім, штучним, або суміщеним (інтегральним). Рис.І.4 – Природ

Класифікація житлових будинків
Житлові будинки розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: за при значенням, за поверховістю та за конструктивним вирішенням. За призначенням розрізняють:

Квартирні житлові будинки
Квартира є основним елементом житлового будинку. Її планувальне рішення повинно відповідати багатофункціональному призначенню в зв’язку з різнохарактерними життєвими процесами, що протікають в ї

Планувальні рішення багатоквартирних будинків
У багатоквартирних житлових будинках квартири можуть бути зв’язані одна з одною загальними комунікаційними приміщеннями або не мати таких зв’язків, бути ізольованими. Ізоляція квартир від загаль

Класифікація громадських будівель
Громадські будівлі розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: функціональному призначенню, повторюваності (унікальні і масові), містобудівній ролі (загальноміські, районні, мікрорайонні),

Громадських будівель
Специфічними особливостями громадських будівель є: - різнорідність функцій будівель та їх окремих елементів; - одночасна концентрація в будівлях великої кількості людей;

Об’ємно-планувальні рішення
Громадські будівлі мають три групи приміщень: робочі, обслуговуючі та допоміжні.. Робочі приміщення (класи, аудиторії, палати і ін.) призначені для основного функціонального процесу; о

Будівельні системи будівель та області їх використання
Будівельна система будівлі визначається матеріалом, конструкцією і технологією зведення несучих елементів будівлі. В залежності від матеріалу вертикальних несучих конструкцій розрізняють будівлі із

Конструктивні системи будівель
Конструктивна система являє собою сукупність взаємопов’язаних конструктивних елементів будівлі, що забезпечують її міцність, жорсткість, стійкість і необхідний рівень експлуатаційний якостей. В кон

Конструктивні схеми
Конструктивна схема являє собою варіант конструктивної системи за ознакою взаємного розміщення (поздовжнього, поперечного або перехресного) в просторі вертикальних несучих конструкцій будівл

Принципи проектування конструкцій будівель
  Кожна будівля складається із сукупності конструктивних елементів, причому робота кожного із них визначена його розташуванням у будівлі, заданим температурно-вологісним режимом будів

Основи і фундаменти
Основи та їх властивості відіграють велику роль у збереженні будівель, їх деформативності. Проектування і будівництво передують інженерно-геологічні вишукування (і гідрогеологічні). Вони

Каркас
Каркас проектують, як правило, збірним залізобетонним, Розрізка рам залізобетонного каркасу на збірні елементи здійснюється у відповідності з розрахунковою схемою. Для рамного каркасу використовуют

Зовнішні стіни та їх елементи
Зовнішні стіни – найбільш складна конструкція будівлі. Вони піддаються багаточисельним і різнотипним силовим і несиловим впливам. Несучі стіни сприймають власну вагу та тимчасові навантаження ві

Внутрішні вертикальні несучі та огороджувальні конструкції
Вертикальні внутрішні огорожі утворюються несучими стінами, вентиляційними та димо-вентиляційними блоками і шахтами, перегородками, стінами ліфтових шахт та санітарно-технічних кабін. В

Перекриття
Перекриття – це один з найважливіших і найбільш трудомістких конструктивних елементів будівлі: затрати праці на їх влаштування досягають 25%, вартість – 20%, а витрати сталі від 25 до 35%

Покриття
Покриття – зовнішня несуча і огороджувальна конструкція, що піддається силовим впливам власної ваги, снігу, вітру, короткочасних експлуатаційних навантажень і несиловим впливам атмосферни

Сходи
Конструкції основних евакуаційних сходів проектують негорючими, розміщують в середині об’єму, утвореного негорючими стінами і перекриттям, тобто в сходовій клітині, освітленій переважно б

Класифікація промислових будівель
  Промисловими називають такі будівлі, що розраховані для розміщення промислових виробництв. В таких будівлях, оснащених необхідним обладнанням, перероблювана сировина перетвор

Промислових будівель
Специфічними при проектуванні промислових будівель любого призначення є: - оптимальна організація технологічного процесу в комплексі з необхідним підйомно-транспортним обладнанням;

Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель
Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель пов’язані з необхідністю забезпечення нормативних мікрокліматичних і санітарних параметрів повітряного середовища, необхідної освітленості

Одноповерхові будівлі
Переваги одноповерхових будівель: - простота організації технологічного процесу та можливість передачі великих (і динамічних) навантажень від обладнання безпосередньо на грунт;

Багатоповерхові будівлі
Їх широко використовують для розміщення підприємств легкої, харчової, хімічної промисловості, приладобудування. Вони вигідно відрізняються від малоповерхових меншою площею забудови та протяжніст

Допоміжні будівлі та приміщення промислових підприємств
До допоміжних приміщень відносять приміщення побутового (санітарно-технічного), медичного та культурно-масового обслуговування, громадського харчування, апарату управління, громадських організац

Несучі конструкції одноповерхових будівель
Каркасні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель складаються із поперечних рам і поздовжніх в’язів між ними. Поперечні рами частіше всього

Залізобетонні несучі конструкції
Конструкції фундаментів (збірні чи монолітні) представляють собою окремо   Рис.ІУ.2 – Конструкції фундам

Стальні несучі конструкції
  Універсальним рішенням стальних несучих конструкцій одноповерхових будівель є каркас поперечних рам, об’єднаних в’язами в єдину просторову стійку систему. Коло

Несучі конструкції багатоповерхових будівель
Багатоповерхові будівлі проектують, як правило, в каркасній конструктивній системі з повним каркасом. Комбінована система з неповним каркасом і несучими зовнішніми стінами використовується рідко.

Зовнішні стіни та їх елементи
Вертикальні зовнішні огорожі промислових будівель компонують із глухих і світлопрозорих конструкцій, воріт, дверей, сонцезахисних пристроїв і вентиляційних решіток. Конструкції зовнішніх с

Покриття та їх елементи
Покриття включають в себе глуху частину огорожі, конструкції, ліхтарів та елементи організації водовідведення – парапети, карнизи, єндови, лотки, водоприймальні воронки і ін. покриття складають 20

Підлоги в промислових будівлях
Підлоги є одним із найбільших трудомістких і дорогих конструктивних елементів промислової будівлі (рис.ІУ.15, ІУ.16). В одноповерхових будівлях їх вартість досягає 15 – 20% загальної вартост

Література
1.ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. - 75 с. 2. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К.:

Завдання
студенту (ці) групи БД – – 1 ______________________________________________________________________ на виконання курсового проекту «Двоповерховий житловий будинок»

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги