рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Перекриття

Перекриття - раздел Строительство, Архітектура будівель і споруд Перекриття – Це Один З Найважливіших І Найбільш Трудомістких Констр...

Перекриття – це один з найважливіших і найбільш трудомістких конструктивних елементів будівлі: затрати праці на їх влаштування досягають 25%, вартість – 20%, а витрати сталі від 25 до 35% (залежно від конструктивної схеми) загальних витрат на будівлю (рис.ІІ.9).

Конструкції перекриттів піддаються силовим впливам від постійних, тимчасових і особливих навантажень, акустичним впливам, впливам теплового потоку на дахове перекриття і на перекриття над підпіллям і проїздами. Відповідно впливам конструкція перекриттів повинна відповідати вимогам міцності і жорсткості, вогнестійкості, звукоізоляції (для міжповерхових перекриттів), теплоізоляції (для перекриттів дахових, над підпіллями і проїздами), ряду гігієнічних вимог до покриття підлоги, а також вимогам економічної ефективності.

Як правило, перекриття виконують із збірних залізобетонних елементів суцільного, пустотного чи ребристого поперечного перерізу (громадські будівлі).

 

Рис.ІІ.9 – Схеми утеплених перекриттів:

а – горищного; б – цокольного; 1 – несучий елемент; 2 – пароізоляційний шар; 3 – утеплювач; 4 – вирівнююча стяжка; 5 – покриття підлоги

Рис.ІІ.10 – Підлоги громадських будівель:

а – із рулонних двошарових матеріалів; б – роздільна підлога по панелі основи; в – те ж, по дрібних легкобетонних плитах; г – дощата підлога; д – шарова паркетна підлога; е – підлога санітарних приміщень; 1 – несуча частина перекриття; 2 – панельна основа підлоги; 3 – звукоізоляційна прокладка; 4 – легко бетонні плити; 5 – лага; 6 – стяжка;

7 – рулонна гідроізоляція; 8 – теплоізоляційний лінолеум; 9 – прошарок під покриття підлоги; 10 – лінолеум; 11 - дощата підлога; 12 – паркет; 13 – тверда і напівтверда древесноволокниста плита; 14 – метлахська плитка

Спирання плит перекриття може бути по двох, трьох, чотирьох сторонах, по чотирьох кутках, по стороні і двох кутках, по двох суміжних сторонах і одному кутку. Між собою елементи перекриття об’єднуються в єдину жорстку горизонтальну діафрагму за рахунок замонолічування стиків високоміцним цементним розчином марки не нижче М50.

Вироби суцільного перерізу формують із бетону (важкого чи полегшеного) класу не нижче В15. Багатопустотні плити перекриття мають конструктивну висоту 220 мм для прогонів до 9 м включно і 300 мм для прогонів 12 м. Клас бетону не нижче В20.

Ребристі плити для перекриттів і покриттів громадських будівель з прогонами до 9 м мають контурні ребра висотою 400 мм, при прогонах 12, 15 м – настил 2Т при висоті 600 мм. Ребристі плити попередньо напружені виконують із використанням бетону класів В30, В40.

Рис.ІІ.11 - Підлоги по ґрунту:

а – по бетонній підготовці; б – утеплені; в – по лагах на стовпчиках; 1 – ущільнений грунт; 2 – бетонна підготовка; 3 – стяжка; 4 – покриття підлоги; 5 – утеплювальний шар; 6 - стовпчик; 7 – антисептована підкладка; 8 – два шари руберойду; 9 - лага

 

Підлоги. Основними вимогами до підлоги крім звукоізоляційних є архітектурно-декоративні та гігієнічні. Колір і фактура підлоги повинні відповідати композиційному рішенню інженера, покриття підлоги повинно дозволяти зручне і легке прибирання від пилу і бруду, а в жилих, дитячих і основних робочих приміщень громадських будівель володіти показником теплозасвоєння не більше 10 ккал / м2 · год. · ºС.

До підлог деяких приміщень пред’являють специфічні вимоги: вологостійкість, водонепроникність, мала стираємість, еластичність, безшумність і т. ін.

Для покриттів полів громадських будівель використовують різні вироби з деревини, тонкі і легкі рулонні і плитні синтетичні матеріали (лінолеум, полівінілхлоридні плитки), двошарові рулонні матеріали (теплоізоляційний лінолеум, лінолеум на м’якій пористій основі, паласові покриття різних типів), плиткові підлоги із керамічних плиток, керамічної килимової мозаїки або плит із природного каменю (рис.ІІ.10).

В залежності від типу покриття підбирають ту чи іншу основу.

Основою підлоги повинна бути рівна і жорстка поверхня. У випадку необхідності влаштовують тонку (15-20 мм) стяжку із цементного розчину марки не нижче М50.

Підлоги приміщень, розташованих у перших поверхах, влаштовують над підпіллям або по ґрунту. Улаштування підлоги по ґрунту передбачає попереднє ущільнення ґрунту і підготовку із бетону класу не нижче В7,5 товщиною до 20мм (рис.ІІ.11).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Архітектура будівель і споруд

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Перекриття

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

І СПОРУД
    Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямом 6.060101 – «Будівництво» &

Види будівель і вимоги до них
І.1.1 Класифікація будівель за призначенням. За призначенням розрізняють три основні типи будівель: - житлові будівлі для постійного чи тимчасово

Загальні відомості про конструкції будівель
  Кожна будівля складається із сукупності взаємопов'язаних конструктивних елементів, що виконують в ньому різні функції: фундаменти, стіни, каркаси, перекриття, дах, перегород

Вимоги до будівель
Будівлі любого типу повинні максимально відповідати функціональним, технічним, економічним та художнім вимогам. Для досягнення цього необхідна узгоджена і цілеспрямована робота колективу

Уніфікація і єдина модульна система
Уніфікація – науково обґрунтоване скорочення числа загальних параметрів будівель і їх елементів шляхом усунення функціонально невиправданих відхилень між ними. Уніфікація забезпечує приведен

Стандартизація
Типове проектування – це система розробки будівельних проектів, що базується на типізації будівель або їх фрагментів з метою багаторазової повторюваності в будівництві. Воно використовується особли

Об’ємно-планувальні рішення будівель
Об'ємно-планувальним рішенням будівлі називається об'єднання головних і другорядних (допоміжних) приміщень вибраних розмірів і форми в єдину композицію. За ознакою розташування приміщень розрізн

Несучі конструкції будівель
  Основні типи несучих конструкцій такі: стійко-балочні, арочно-склепінчасті, стінові, оболонки одинарної або подвійної кривини, складки, висячі, перехресно-стержневі (структури) і пн

ІМетоди проектування і техніко-економічної оцінки проектних рішень
Проект будівлі або споруди являє собою комплекс креслень, розрахунків і пояснювальної записки, необхідних для зведення будівлі та обґрунтування прийнятих рішень. Проект супроводжується ко

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
  Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд обов’язковим є виконання наступної умови R ≥ Rq mіn ,

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
Під впливом різниці загальних тисків по обидві сторони огорожі, викликаної тепловим тиском або вітром, через огороджувальні конструкції відбувається фільтрація повітря. Для забезпечення комфортного

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
Підвищення вологовмісту матеріалу огорож знижує теплозахисні властивості конструкцій і їх довговічність у зв’язку з руйнуванням перезволоженого матеріалу при багатьох циклах заморожування та відтаю

Елементи будівельної світлотехніки
Освітлення приміщень в денний час проектують природнім, штучним, або суміщеним (інтегральним). Рис.І.4 – Природ

Класифікація житлових будинків
Житлові будинки розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: за при значенням, за поверховістю та за конструктивним вирішенням. За призначенням розрізняють:

Квартирні житлові будинки
Квартира є основним елементом житлового будинку. Її планувальне рішення повинно відповідати багатофункціональному призначенню в зв’язку з різнохарактерними життєвими процесами, що протікають в ї

Планувальні рішення багатоквартирних будинків
У багатоквартирних житлових будинках квартири можуть бути зв’язані одна з одною загальними комунікаційними приміщеннями або не мати таких зв’язків, бути ізольованими. Ізоляція квартир від загаль

Класифікація громадських будівель
Громадські будівлі розрізняють за декількома класифікаційними ознаками: функціональному призначенню, повторюваності (унікальні і масові), містобудівній ролі (загальноміські, районні, мікрорайонні),

Громадських будівель
Специфічними особливостями громадських будівель є: - різнорідність функцій будівель та їх окремих елементів; - одночасна концентрація в будівлях великої кількості людей;

Об’ємно-планувальні рішення
Громадські будівлі мають три групи приміщень: робочі, обслуговуючі та допоміжні.. Робочі приміщення (класи, аудиторії, палати і ін.) призначені для основного функціонального процесу; о

Будівельні системи будівель та області їх використання
Будівельна система будівлі визначається матеріалом, конструкцією і технологією зведення несучих елементів будівлі. В залежності від матеріалу вертикальних несучих конструкцій розрізняють будівлі із

Конструктивні системи будівель
Конструктивна система являє собою сукупність взаємопов’язаних конструктивних елементів будівлі, що забезпечують її міцність, жорсткість, стійкість і необхідний рівень експлуатаційний якостей. В кон

Конструктивні схеми
Конструктивна схема являє собою варіант конструктивної системи за ознакою взаємного розміщення (поздовжнього, поперечного або перехресного) в просторі вертикальних несучих конструкцій будівл

Принципи проектування конструкцій будівель
  Кожна будівля складається із сукупності конструктивних елементів, причому робота кожного із них визначена його розташуванням у будівлі, заданим температурно-вологісним режимом будів

Основи і фундаменти
Основи та їх властивості відіграють велику роль у збереженні будівель, їх деформативності. Проектування і будівництво передують інженерно-геологічні вишукування (і гідрогеологічні). Вони

Каркас
Каркас проектують, як правило, збірним залізобетонним, Розрізка рам залізобетонного каркасу на збірні елементи здійснюється у відповідності з розрахунковою схемою. Для рамного каркасу використовуют

Зовнішні стіни та їх елементи
Зовнішні стіни – найбільш складна конструкція будівлі. Вони піддаються багаточисельним і різнотипним силовим і несиловим впливам. Несучі стіни сприймають власну вагу та тимчасові навантаження ві

Внутрішні вертикальні несучі та огороджувальні конструкції
Вертикальні внутрішні огорожі утворюються несучими стінами, вентиляційними та димо-вентиляційними блоками і шахтами, перегородками, стінами ліфтових шахт та санітарно-технічних кабін. В

Покриття
Покриття – зовнішня несуча і огороджувальна конструкція, що піддається силовим впливам власної ваги, снігу, вітру, короткочасних експлуатаційних навантажень і несиловим впливам атмосферни

Сходи
Конструкції основних евакуаційних сходів проектують негорючими, розміщують в середині об’єму, утвореного негорючими стінами і перекриттям, тобто в сходовій клітині, освітленій переважно б

Класифікація промислових будівель
  Промисловими називають такі будівлі, що розраховані для розміщення промислових виробництв. В таких будівлях, оснащених необхідним обладнанням, перероблювана сировина перетвор

Промислових будівель
Специфічними при проектуванні промислових будівель любого призначення є: - оптимальна організація технологічного процесу в комплексі з необхідним підйомно-транспортним обладнанням;

Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель
Фізико-технічні задачі в проектуванні промислових будівель пов’язані з необхідністю забезпечення нормативних мікрокліматичних і санітарних параметрів повітряного середовища, необхідної освітленості

Одноповерхові будівлі
Переваги одноповерхових будівель: - простота організації технологічного процесу та можливість передачі великих (і динамічних) навантажень від обладнання безпосередньо на грунт;

Багатоповерхові будівлі
Їх широко використовують для розміщення підприємств легкої, харчової, хімічної промисловості, приладобудування. Вони вигідно відрізняються від малоповерхових меншою площею забудови та протяжніст

Допоміжні будівлі та приміщення промислових підприємств
До допоміжних приміщень відносять приміщення побутового (санітарно-технічного), медичного та культурно-масового обслуговування, громадського харчування, апарату управління, громадських організац

Несучі конструкції одноповерхових будівель
Каркасні несучі конструкції одноповерхових промислових будівель складаються із поперечних рам і поздовжніх в’язів між ними. Поперечні рами частіше всього

Залізобетонні несучі конструкції
Конструкції фундаментів (збірні чи монолітні) представляють собою окремо   Рис.ІУ.2 – Конструкції фундам

Стальні несучі конструкції
  Універсальним рішенням стальних несучих конструкцій одноповерхових будівель є каркас поперечних рам, об’єднаних в’язами в єдину просторову стійку систему. Коло

Несучі конструкції багатоповерхових будівель
Багатоповерхові будівлі проектують, як правило, в каркасній конструктивній системі з повним каркасом. Комбінована система з неповним каркасом і несучими зовнішніми стінами використовується рідко.

Зовнішні стіни та їх елементи
Вертикальні зовнішні огорожі промислових будівель компонують із глухих і світлопрозорих конструкцій, воріт, дверей, сонцезахисних пристроїв і вентиляційних решіток. Конструкції зовнішніх с

Покриття та їх елементи
Покриття включають в себе глуху частину огорожі, конструкції, ліхтарів та елементи організації водовідведення – парапети, карнизи, єндови, лотки, водоприймальні воронки і ін. покриття складають 20

Підлоги в промислових будівлях
Підлоги є одним із найбільших трудомістких і дорогих конструктивних елементів промислової будівлі (рис.ІУ.15, ІУ.16). В одноповерхових будівлях їх вартість досягає 15 – 20% загальної вартост

Література
1.ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. - 75 с. 2. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К.:

Завдання
студенту (ці) групи БД – – 1 ______________________________________________________________________ на виконання курсового проекту «Двоповерховий житловий будинок»

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги