рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичне забезпечення

Методичне забезпечення - раздел Охрана труда, НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності 1. Нормативні Документи; 2. Опорні Конспекти Лекцій; 3. Мет...

1. Нормативні документи;

2. Опорні конспекти лекцій;

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни « Безпека життєдіяльності » / Укладачі : В.П.Матейчик, Г.Ф.Гусєв – К. НТК, 2013.

4. Практикум з нормативної навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності » / Укладачі : Г.Ф.Гусєв, П.І.Чуваєв, Г.В.Харькова, Г.М.Харамда, С.Т.Сусло, Т.М.Пальчик – за ред.В.П.Матейчика. – К. : НТУ, 2013 - с.

 

5. Методичні вказівки до практичних занять:

1) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі: С.Т. Сусло, Г.Ф. Гусєв. – К. НТУ, 2009. – 104 с.

6. Методичні вказівки самостійної роботи:

1) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності. “ / Укладачі Г.Ф. Гусєв. С.Т. Сусло, Т.М.Пальчик. – К. НТУ, 2009. – 32 с.

7. Навчальні посібники:

1.Сусло С.Т. Безпека життя і діяльності людини. Навчальний посібник, МОН України, К., НТУ, 2001 – 288с.

2.Гусєв Г.Ф., Сусло С.Т. Безпека життєдіяльності: Перша медична допомога у екстремальних ситуаціях. Навчальний посібник, К: НТУ, 2008 .– 116 с.

3.Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист:

Навчальний посібник за редакцією М.О.Біляковича –К.: Арістей, 2007.- 368 с.

8. Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, графіки, діаграми, відеоматеріали).

 

 

13. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. ДСТУ 2272-2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять».

2. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.

4. Про адміністративні порушення: Закон України. – К., 1993.

5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

6. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

7. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992.

8. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992.

9. Про пожежну безпеку: Закон України. – К., 1993.

10. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. – К., 1993.

11. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

12. Закон України № 1281-XIV від 14.12.1999 р. “Про аварійно-рятувальні служби”.//Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22.

13. Закон України № 1809-III від 8.06.2000 р. “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності

Національний транспортний університет... Кафедра екології та безпеки життєдіяльності...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичне забезпечення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Перший проректор,
професор М.О. Білякович « » 2013 року © В.П.Матейчик, Г.Ф. Гусєв. © НТУ, 2013 ЗМІСТ

Сфера застосування
Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Національний транспортний університет», в яких вивчається навчальна дисципліна. Навчальна дисципліна «Безп

Забруднення.
Мета роботи: навчитись визначати параметри зон радіоактивного та хімічного зараження з використанням довідникових таблиць.   Рекомендації щодо підгот

Практичне заняття № 6.
Тема. Правила поведінки при пожежах та перша медична допомога при опіках. Мета роботи: сформулювати необхідні вміння і навички поведінки

Тема. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична
допомога потерпілим.     Мета роботи - сформувати необхідні вміння і навички для організації допомоги у ДТП та оволодіти прийо

Практичне заняття №9
  Тема. Знезаражування. Засоби і способи обробки транспорту та засобів технічного обслуговування Мета роботи – ознайомити майбутніх фахівців

Методи контролю
  Поточне оцінювання знань –це контроль стану засвоєння поточних знань в рамках змістового модуля. Форми поточного оцінювання знань визначаються у відповідності до ел

С) добре
¨ використовуєнабуті знання і вміння у нових ускладнених ситуаціях,робить обгрунтовані висновки; ¨ вміло користується довідковою літературою;

Internet-джерела
52. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 53. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги