рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки

Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки - Конспект, раздел Образование, Податкова система   Прибуткове Оподаткування Юридичних Осіб Сформувалося В Націон...

 

Прибуткове оподаткування юридичних осіб сформувалося в національних податкових систе­мах порівняно недавно й виступає, з однієї сторони, основним фіскальним інструментом, а з іншої - основним інструментом регулювання та стимулювання економічної активності бізнесу.

Прибуткове оподаткування юридичних осіб у такому вигляді, як воно існує сьогодні, сформувалося порівняно недавно, десь приблизно на початку XX століття. Воно утвердилося майже в усіх країнах світу з початку Другої світової війни, маючи специфіку в оподаткуванні з урахуванням історичних, культурних традицій держави (див. табл. 3.1, рис. 3.1). Забігаючи наперед, зазначимо, що основною причиною виникнення податку на прибуток підприємств (далі - ППП) стали жорстокі війни, які вима­гали все більшого фінансування. Як зазначав провідний російський фінансист І. Кулішер, «...війна по­родила на світ податки, спочатку тимчасові, потім, з появою постійного війська, і постійні.».

Таблиця 3.1

Міжнародна хронологія еволюції прибуткового оподаткування юридичних осіб

XVI і XVII ст.ст. Грошові капітали оподатковувалися в загальному складі старо-германського майнового податку і французькому
2-га поло- вина XVIII та IX ст.ст. Найбільше розповсюдження податку на грошовий капітал
1775 р. Встановлення маніфестом гільдійських зборів (форма промислового податку) в Російській імперії
1791 р. Запровадження промислового податку у Франції у формі збору за патент
1799 р. Перше запровадження прибуткового податку у Великій Британії за проектом У. Пітта
1802 р. Перше скасування прибуткового податку у Великій Британії
1805 р. Друге «народження» прибуткового податку у Великій Британії
1816 р. Друге скасування прибуткового податку у Великій Британії та знищення всієї пов'язаної з ним документації
40-50-х рр. XIX ст. Широке розповсюдження у всьому цивілізованому світ прибуткового принципу оподаткування
1842 р. Кабінет р. Піля за проектом Г. Аддінгтона встановлюється остаточний варіант прибуткового податку шедулярного типу у Великій Британії
1855 р. Введення в Російській імперії «Правил обкладення торгових і промислових підприємств додатковим збо­ром (процентним і розкладним)»
1862 р. Під час громадянської війни в США вводиться прибутковий податок. Скасований у 1872 р.
1864 р. Введення прибуткового податку в Італії
1872 р. У Франції введений податок на грошовий капітал (за відсутності прибуткового податку) в розмірі 3 %
1877 р. Введення прибуткового податку в Японії
1891 р. У Пруссії в категорію платників прибуткового податку потрапляють підприємства, власники грошових капіталів
1892 р. Введення прибуткового податку в Норвегії
1894 р. Дію прибуткового податку в США відновлено, але майже одразу його визнали неконституційним
1898 р. В Австрії справлявся рентний податок з грошових капіталів
1911р. 16-та поправка до Конституції США вводить федеральний податок на доходи корпорацій, який набирає чинності з 1913 р.
1914р. Запровадження прибуткового податку у Франції за проектом Кайо (розглядався з 1870 р.)
1916р. Запровадження прибуткового податку у Франції (різні його проекти розглядалися з 1907 р.)
1916р. Закон про впровадження прибуткового податку в Російській Імперії з жовтня 1917 р.
1922 р. Введення в Радянській державі податку на доходи і майно фізичних і юридичних осіб. У1924 р. перетво­рений у прибутковий податок
1956 р. Введення корпораційного податку у Великобританії (прибутковий податок з компаній)

 

ППП пройшов довгий шлях еволюційного розвитку і врешті об'єднав декілька видів податку в один, з метою ефективного оподаткування прибутку та уникнення подвійного оподаткування, а саме:

1) про­мисловий податок;

2) податок на грошовий капітал;

3) система прибуткового податку (див. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Еволюційна схема становлення та розвитку системи прибуткового

оподаткування юридичних осіб.

 

Основна причина введення ППП - великі дефіцити бюджетів унаслідок ведення воєнних дій, тобто його першочерговою функцією була фіскальна складова. Корпораційний податок почав поєднувати в собі первинні форми оподаткування прибутку - промисловий податок та податок на грошові капітали. Таке поєднання досить позитивно позначилося на розвиткові бізнесу, особливо великого.

Економічна сутність ППП проявляється в процесі його впливу на розподіл отриманого прибутку.

Для підвищення ефективності діяльності підприємств важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства, акціонерів і працівників.

Розподіл прибутку між підприємством і державою умовно можна поділити на первинний та вторин­ний. Первинний - це розподіл загального прибутку до оподаткування між державою та підприємством. Значний вплив на такий розподіл має механізм вилучення частини прибутку до бюджету у вигляді ППП.

Вторинний розподіл характеризується використанням прибутку після його оподаткування, який залишається в розпорядженні підприємства. На цьому етапі за рахунок прибутку створюються різноманітні фонди (резервні, страхові).

Метою політики розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, є оптимізація пропорцій між капіталізованою та спожитою його частинами з урахуванням забезпечення реалізації стратегії розвитку підприємства, підвищення його ефективності та зростання ринкової вартості.

Виходячи з практики функціонування ППП, можна виділити його позитивні та негативні сфери дії.

Позитивні:

— порівняно невелика кількість платників податку, що у свою чергу, спрощує порядок його адміністрування;

— за досконалої системи визначення оподатковуваного прибутку не оподатковує капітал і не перешкоджає розширеному відтворенню бази оподаткування;

Негативні:

— у кінцевому результаті його сплачують не юридичні, а фізичні особи; перекладання податкового тягаря із сфери виробництва на сферу особистого споживання; негативно впливає на стимулювання підприємств щодо зростання прибутку; труднощі у визначенні бази оподаткування;

— технічні проблеми коректного визначення оподатковуваного прибутку в умовах інфляції; негативний вплив на інвестиційні та економічні процеси.

— із застосуванням ПП встановлюються негативні диспропорції в розвитку малих та великих підприємств на користь перших;

— фіскально нестабільне джерело наповнення бюджету, оскільки розмір податкових надходжень визначається нестабільною динамікою прибутку підприємств.

Функція податків - це постійні внутрішні властивості, закономірності розвитку і відмінні форми прояву, що дозволяють виявити внутрішній зміст і призначення податків. Проте в економічній літературі фіксуються інтерпретації різноманітних функцій, характерних для податків, які можна згрупувати в два блоки: основні (фіскальна та регулюю­ча) і додаткові (всі інші).

Виходячи з економічної сутності, історичних передумов та механізму дії, ППП виконує три функції: фіскальну, регулюючу та стимулюючу.

Зміст фіскальної функції податку на прибуток можна розглянути на прикладі статистичних показників надходження даного податку до зведеного бюджету України та його частки в основних макроекономічних показниках національної економіки України.

З 60-80-х років XX ст. більшість розвинених країн послаблює регулятивну функцію податку внаслідок проведення урядами країн більш нейтральної податкової політики, спрямованої на зменшен­ня впливу податків на економічну поведінку підприємств. Можна стверджувати про зародження на цьо­му етапі стимулюючої функції податку як окремої функції, а не підфункції регулятивної. Стимулююча функція реалізовується насамперед в процесі оподаткування прибутку підприємств, тому ми будемо розглядати її в контексті саме цього податку.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Податкова система

Вінницький технічний коледж.. податкова система.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сутність прибуткового оподаткування підприємств, його функції, переваги та недоліки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Механізм податку
  1. Поняття податкової системи України.   Поняття «податкової системи» визначає сутність податкової системи як сукупності податків, зборів, платежів. Згідно

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Характеристика та класифікація платників податку
  Платники податку визначаються основним елементом будь-якого податку. Платники є суб'єкти по­даткових правовідносин, на яких за наявності об'єкта оподаткування покладено певний компл

Амортизаційні відрахування: суть, значення, види
  У практиці застосування амортизаційної політики можна виділити дві її функції - податкову (фіскальну) та економічну (див. рис. 3.3). Під еко

Податкові пільги: сутність, види та порядок використання
  Сутність податкової пільги розкривається у самому механізмі її надання та зводиться до одного - по­вного або часткового звільнення платників від сплати податку. Усі

Перелік пільг та звільнень від оподаткування податком на прибуток підприємств
1. Прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів 2. Прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого хар

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Додаткові умови
Право на отримання пільги (у разі дотримання основних вимог) має підприємство, яке відповідає одному з критеріїв: — Реєстрація платника податку в установленому законом порядку після 1 січн

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Пільгові аспекти податку з доходів фізичних осіб: податкова знижка
  Відповідно до положень Податкового кодексу щодо фізичних осіб - платників податку передбачена можливість застосування податкових пільг. Платник податку має право на зменшення та пер

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спад­щину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
  Об'єкти спадщини платника податку поділяються з метою оподаткування на: а) об'єкт нерухомості; б) об'єкт рухомого майна, зокрема: предмет антикваріату або витвір м

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
  Згідно з Податковим Кодексом України (пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14) незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистич

Порядок подання фізичними особами податкової декларації
  Платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового кодексу України. Загальний обов'язок громадян щодо

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Платники податку на додану вартість. Реєстрація осіб як платників податку
Податок на додану вартість - багаторівневий податок, який стягується на всіх стадіях руху товарів від виробника до кінцевого споживача. Застосування ПДВ забезпечує ней

Порядок обчислення та сплати податку
  Механізм обчислення податку на додану вартість базується на зіставленні сум податкового зобов'язання і сум податкового кредиту. Сума податку, що підлягає сплаті (перераху

Відшкодування податку на додану вартість
Бюджетне відшкодування - це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування за результатами пе

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Сутність акцизного податку
  Серед акцизів за розміром бази оподаткування виділяють дві підгрупи - універсальні та специфічні (рис. 6.1.). Непрямі податки та їх с

Види підакцизних товарів та ставки податку
Підакцизні товари (продукція) - товари за товарними позиціями, категоріями та підкатегоріями згідно з кодуванням товарів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльнос

Порядок обчислення сум податку, які підлягають сплаті до бюджету
  Величина податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку до бюджету платниками визначається самостійно (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкових зобов'я

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів
  Оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні має свої особливості. Суми податку з вказаних підакцизних товарів формують основну частину надходже

Контроль за сплатою акцизного податку до бюджету
  Контроль за сплатою акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), що виробляються на території України, покладено на органи Державної податкової служби України. Органи Держав

Сутність екологічного податку, його функції, міжнародний досвід
  Теоретичні основи екологічного податку були закладені представником кембриджської економічної школи Артуром Пігу (1877-1959 рр.) в концепції економіки добробуту. Згідно з цією теорі

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Платники екологічного податку, податкові агенти
  Платниками екологічного податку визнаються суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші п

Ставки екологічного податку та їх класифікація
  Слід зазначити, що розмір ставок екологічного податку збільшиться порівняно зі збором за забруд­нення НПС, що позитивно вплине на виконання податковим інструментом екологічної та фі

Порядок та специфіка обчислення податку
  Розрахунок екологічного податку здійснюється самостійно платниками щокварталу наростаючим підсумком (крім тих, які визначені пунктом 240.2 ПК України) на основі: — фактични

Порядок подання податкової звітності та сплати податку
  Нижче наведено блок-схему процесу виникнення податкового обов'язку. Дана схема є уніфікованою і може бути застосована для кожного податку чи збору. У ній покроково описано всі дії,

Економічна сутність та розвиток місцевого оподаткування
  Місцеве оподаткування в ринкових країнах в сучасному його вигляді сформувалося в результаті тривалого процесу еволюції податків в цілому, пошуку оптимальних засад обкладання, станов

Розвиток місцевого оподаткування в Україні
  В умовах незалежної України початок формування інституту місцевого оподаткування був покладе­ний Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993

Система місцевих податків і зборів та основи їх справляння
  Згідно з Податковим кодексом України, всі податки поділяються на загальнодержавні та місцеві по­датки та збори. До місцевих належать податки та збори, які встановлюються відповідно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
  Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники об'єктів житлової нерухомості - фізичні особи, тобто громадяни як учасники цивільних відносин, а так

Збір за місця для паркування транспортних засобів
  Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, с

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності є обов'язковим місцевим збором, який місцеві ради повинні запроваджувати на території своєї юрисдикції за наявності об'єк

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Туристичний збір
  Туристичний збір є місцевим збором, який може справлятися на всій території країни; він вво­диться замість раніше діючого курортного збору, який мав обмежене застосування. Запровадж

Єдиний податок з юридичних осіб
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спроще­

Єдиний податок з фізичних осіб
Спрощена система оподаткування для фізичних осіб — суб'єктів малого підприємництва, введе­на одночасно з аналогічною системою для юридичних осіб і повинний з нею спільну законодавчу базу.

Порядок сплати податків і зборів при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
Відповідно до підрозділу 8 розділу XX ПКУ платники єдиного податку, як фізичні особи - підприємці, так і юридичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний податок зам

Фіксований сільськогосподарський податок
  На даний час сільське господарство України працює у привілейованому режимі оподаткування. Аграр­ним підприємствам надано значну кількість податкових пільг, але їхню несільськогоспод

Доходи від сплати фіксованого сільськогосподарського податку повністю спрямовуються до місцевих бюджетів (за місцем розташування угідь)
Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнах

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію є одним із видів загальнодержавних податків. Порядок нарахування та стягнення цього збору регламен

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
  Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, який справляється в Україні, починаючи з 2005 року, є загальнодержавним непря

Радіочпстотні ресурси
Радіочастотний ресурс - це ча­стина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можна викори

Водні ресурси
Водокори­стування – це використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства,

Лісові ресурси
Платниками збору є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезид

Радіочпстотні ресурси
Об'єктом оподаткуваннязбором за користування радіочастотним ресурсом є ширина смуги радіочастот, яку виділено для здійснення певної діяльності. Ширина смуги радіочастот визнача

Водні ресурси
  Усі галузі господарства в частині використання водних ресурсів поділяються на дві категорії: водоспоживачі та водокористувачі. Перші

Лісові ресурси
  Податковим кодексом України визначено такі об'єкти оподаткування збором за спеціальне викори­стання лісових ресурсів: — деревина, заготовлена в порядку рубок головного кори

Радіочпстотні ресурси
  Ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв'язку та діапазону радіочастот. Види радіозв'язку визначаються від виду передачі

Водні ресурси
  Ставки збору за спеціальне використання вод встановлюються: — для поверхневих вод - на основі техногенного навантаження, якості води в даних водних об'єктах, їх здатності д

Лісові ресурси
  Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід наведено у таблиці 17.1 . Таблиця 17.1 Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Водні ресурси
  Нормами статті 326 Податкового кодексу України надано право водокористувачам самостійно об­числювати збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для

Лісові ресурси
  Суб'єкти лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, складають перелік лісокористувачів, яким у визначеному порядку видано лісорубний або лісовий квиток, за формою, встановлен

Радіочпстотні ресурси
  Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідн

Водні ресурси
  Базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачува

Лісові ресурси
  Базовим податковим періодом для збору за спеціальне використання лісових ресурсів є квартал, за який визначається податкова база і обчислюється сума збору, що підлягає сплаті платни

Загальна характеристика плати за землю
  Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набуваєть

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Платники податку
Платниками податку є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 2) землекористувачі. Платники плати за землю є суб'єктами податкових правов

Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки
Отже, законодавець встановлює два види ставок земельного податку залежно від типу сільського го­сподарського угіддя: для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 % та для багаторічних насаджень - 0,03 %.

Ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну гро­шову оцінку яких не проведено
Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не про­ведено подано у таблиці 13.1. Таблиця 13.1 Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не п

Особливості встановлення ставок земельного податку
Податок за земельні ділянки (у межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автосто­янками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без от­римання прибутку

Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб
Від сплати податку звільняються: · інваліди І і ІІ групи; · фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; · пенсіонери (за вік

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
Від сплати земельного податку звільняються: · заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної т

Індексація нормативної грошової оцінки земель
  Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка зе­мельних ділянок. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурс

Порядок зарахування до бюджетів плати за землю
  Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджет­ним кодексом України для плати за землю. У ч. З с. 143 Конституції України закрі

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги