рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Асфальтобетон

Асфальтобетон - раздел Химия, ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ Навколишній світ та дисперсні системи Відповідно До Дсту Б В. 2. 7 – “Суміші Асфальтобетонні І Асфальтобетон Дорожн...

Відповідно до ДСТУ Б В. 2. 7 – “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний” асфальтобетонні суміші підрозділяються на щебеневі, гравійні і піщані.

За температурою укладання і маркою бітуму, що застосовується асфальтобетонні суміші підрозділяють на класи:

– гарячі з в’язкими нафтовими дорожніми бітумами (не мають індексу);

– холодні з рідкими нафтовими дорожніми бітумами (індекс “х”).

Залежно від найбільшого розміру зерен мінеральних матеріалів асфальтобетони підрозділяють на види:

– крупнозернисті – з розміром зерен до 40 мм (Кр);

– дрібнозернисті – з розміром зерен до 20 мм (Др);

– піщані – з розміром зерен до 5 мм (Пщ);

холодні асфальтобетонні суміші і асфальтобетони підрозділяються на види:

– дрібнозернисті – з розміром зерен до 20 мм (Др);

– піщані – з розміром зерен до 5 мм (Пщ);

Залежно від значення залишкової пористості асфальтобетони із гарячих сумішей підрозділяються на групи:

– щільні - з залишковою пористістю від 2 до 5 % (Щ);

– пористі - з залишковою пористістю від 5 до 10 % (П);

– високопористі - з залишковою пористістю від 10 до 15 % (ВП);

Залежно від вмісту щебеню і різновиду піску суміші і асфальтобетони для верхніх шарів покриттів підрозділяються на гранулометричні типи (А, Б, Бх, В, Вх, Г, Гх, Д, Дх) згідноі з таблицями 11.7 і 11.8.

За характером гранулометрії асфальтобетони і асфальтобетонні суміші розділяються на два різновиди: з безперервним (НП) і перервним (ПР) складом.

Таблиця 11.7.

Структура і послідовність позначень

 

Різновиди класифікації Ознаки класифікації Абревіатура позначень
1. Клас сумішей гарячі Марка бітуму і умови укладання АСГ
холодні АСХ
2. Вид сумішей і асфальтобетону крупнозернисті Крупність мінеральних зерен Кр
дрібнозернисті Др
піщані Пщ
3. Група асфальтобетону щільні Залишкова пористість асфальтобетону Щ
пористі П
високопористі ВП
4. Тип гранулометрії сумішей і асфальтобетону А За вмістом щебеню і різновиду піску А
Б Б, Бх
В В, Вх
Г Г, Гх
Д Д, Дх
5. Різновид гранулометрії безперервна Особливості гранулометрії НП
перервна ПР
6. Марка асфальтобетону марка I За якістю матеріалів I
марка II II

Таблиця 11.8

Типи асфальтобетонних сумішей і асфальтобетонів

Типи сумішей і асфальтобетонів з кількістю зерен більше 5 мм, % за масою Різновид піску
Гарячі для щільного асфальтобетону Холодні
А, від 45 до 55 Щільний подрібнений і природний
Б, від 35 до 45 х), від 35 до 50 Також
В, від 25 до 35 х), від 20 до 35 Також
Г Гх Щільний природний або його суміш з подрібненим
Д Дх Також

 

Примітка 1. Вміст природного неподрібненого піску у сумішах типу А, Б, Бх, В, Вх, не повинно перевищувати 20 % за масою.

Примітка 2. Вміст природного неподрібненого піску в сумішах типу Г, Гх не повинно перевищувати 25 % за масою.

Примітка 3. Вміст природного подрібненого піску у сумішах Д, Дх не повинно перевищувати 25 % за масою.

 

Залежно від якості використовуваних мінеральних матеріалів і значень показників фізико-механічних властивостей асфальтобетони діляться на марки (I, II) відповідно до таблиць 11.7 і 11.9.

Таблиця 11.9

Марки асфальтобетонів

Типи асфальтобетонів Марки
Щільні: А, Б, В, Бх, Вх, Г Гх Д, Дх I, II I II
Щебенисті і високопористі I, II
Піщані пористі і високопористі I, II

 

У випадку, коли для виробництва асфальтобетону використовують матеріали, що не відповідають вимогам ДСТУ БВ. 2. 7 – 119 – 2003 до асфальтобетонів I марки, він автоматично відноситься до марки нижнього рівня, незалежно від встановлених у процесі випробувань значень показників якості.

Асфальтобетони для нижніх (АБ. НШ) і підстилаючих (АБ. ПД) шарів покриттів, які не відповідають гранулометричним типам А, Б, В, Г і Д, підрозділяють на крупнозернисті (Кр) або дрібнозернисті (Др), пористі (П) або високопористі (ВП), з безперервною (НП) або перервною (ПР) гранулометрією марок I, II; асфальтобетони піщані (АБ. НШ. Пщ) марок I, II.

Умовне позначення асфальтобетонів дається в такій послідовності: асфальтобетон; місто використування у випадку нижнього (НШ) або підстилаючого (ПД) шару; від крупності зерен; група за залишковою пористістю; тип за вмістом щебеню; різновид гранулометрії; марка.

Приклади умовного позначення асфальтобетонів:

Асфальтобетон АБ. Др. Щ. НП. I ДСТУ БВ. 2.7 – 119 – 2003 – асфальтобетон дрібнозернистий, щільний, тип А, безперервної гранулометрії, марки I.

Асфальтобетон АБ. НШ. Кр. ВП. ПР. I ДСТУ БВ. 2.7.– 119 – 2003 – асфальтобетон для нижнього шару, крупнозернистий, високопористий, перервної гранулометрії, марки I.

Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетону відповідно до ДСТУ Б В. 2. 7. – 119 – 2003 назначають згідно з класом суміші, видом, групою, типом, маркою асфальтобетону, дорожньо-кліматичним районом його використовування і призначенням у дорожньому одязі
(табл. 11.10).

Таблиця 11.10

Вимоги до фізико-механічних властивостей асфальтобетонів для районів
А-2 (Горні Карпати) і А-6 (Дніпропетровська, Донецька і Луганська обл.)

 

Найменування показника Норми для асфальтобетонів марок
І ІІ
1.Пористість мінерального кістяка % за об’ємом, для асфальтобетону із сумішей типів А і Б В Г Д     15-18 17-20 17-20 –     16-18 17-20 17-20 17-20
2. Залишкова пористість, % за об’ємом 2-4 2-4
3. Водонасичення, % за об’ємом, для асфальтобетонів із сумішей типу: А Б і Г В і Д     1,5-3,0 1,0-2,5 1,0-2,0     1,5-3,5 1,0-3,0 1,0-2,7
4. Набрякання, % за об’ємом, для асфальтобетонів із сумішей усіх типів, не більше 0,50 0,85
5. Межа міцності при стиску, МПа, при температурі 0°С для асфальтобетонів із сумішей усіх типів, не більше 20°С для асфальтобетонів із сумішей усіх типів, не менше 50°С для асфальтобетонів із сумішей типів: А, не менше Б і В, не менше Г, не менше Д, не менше     11,0/9,0     1,3/1,2   1,2/1,1 1,3/1,2 1,6/1,3 –     12,0/10,0     1,2/1,1   1,2/1,1 1,2/1,1 1,3/1,2 1,3/1,1
6. Коефіцієнт водостійкості, не менше 0,90/0,85 0,85/0,80
7. Коефіцієнт довготривалої водостійкості, не менше 0,85/0,80 0,80/0,75

 

Примітка. Значення показників у чисельнику відносяться до асфальтобетонів, що виготовлені на бітумах з глибиною проникненості голки від 40 до 90 (0,1) мм, у знаменнику – від 90 до 200 (0,1) мм.

 

Вимоги до холодного асфальтобетону наведені у табл. 11.11.

 

Таблиця 11.11

Фізико-механічні властивості асфальтобетонів з холодних сумішей

Найменування показника Норми для асфальтобетонів марок
І ІІ
1.Пористість мінерального кістяка % за об’ємом, для асфальтобетону із сумішей типів: Бх, не більше Вх, не більше Гх і Дх, не більше        
2. Залишкова пористість, % за об’ємом, для асфальтобетонів із сумішей усіх типів 6-10 6-10
3. Водонасичення, % за об’ємом, для асфальтобетонів із сумішей усіх типів 5-9 5-9
4. Набрякання, до прогрівання, % за об’ємом, із сумішей усіх типів, не більше 1,2 2,0
5. Межа міцності при стиску, МПа, при температурі 20°С: до прогрівання асфальтобетонів із сумішей усіх типів не менше: Бх, Вх Гх Дх після прогрівання у асфальтобетонів із сумішей усіх типів: Бх, Вх Гх Дх     1,5 1,7 –   1,8 2,0 –     1,3 – 1,2   1,6 – 1,5
6. Коефіцієнт водостійкості, не менше 0,75 0,60
7. Коефіцієнт водостійкості після прогрівання, не менше 0,90 0,80
8. Коефіцієнт довготривалої водостійкості до прогрівання, не менше 0,50 0,40
9. Коефіцієнт довготривалої водостійкості після прогріванняя, не менше 0,75 0,65
10. Злежуваність за числом ударів, не більше

 

Під механічним навантаженням асфальтобетон виявляє комплекс властивостей: пружність, пластичність, повзучість, релаксацію напруження, зміну міцності залежно від швидкості деформування, накопичення деформації при багаторазових навантаженнях і ін.

Для асфальтобетону як термопластичного матеріалу розрізняють два види втрати міцності: у пружній стадії, що приводить до руйнування покриттів; у пластичній стадії, що приводить до виникнення деформацій, що порушують нормальну експлуатацію конструкції. Асфальтобетону притаманні закономірності деформаційно-міцнісних властивостей аналогічні тим, що розглянуті вище для дьогтебетону. У цьому ж розділі наведено ряд показників якості асфальтобетону, що характеризує його поводження в покритті автомобільної дороги.

Міцність при зрушенні асфальтобетону при підвищених температурах може бути охарактеризована видозміненим рівнянням Кулона (ВБН В.2.3-218-186-2004):

(11.6)

де: τ – міцність асфальтобетону при статичному зсуві, МПа; Р – питоме нормальне навантаження при зсуві, МПа; φаб – кут внутрішнього тертя асфальтобетону з урахуванням змащувальної дії бітуму; Сс – зачеплення зерен при зсуві асфальтобетону, МПа; Σб – зчеплення в асфальтобетоні, що містить бітум у кількості б.

Для характеристики пластичності асфальтобетону при позитивних температурах, коли можливе виникнення деформацій покриттів (хвилі, напливи), служить показник пластичності (11.7):

 

(11.7)

де: R1 і R2 – межа міцності при стиску, МПа; V1 і V2 – швидкості деформування (звичайно 3 і 30мм/хв).

Асфальтобетон вважають не пластичним, якщо при 50°С m≤0,10; нормальної пластичності при m=0,15-024; пластичним при m>0,25.

Міцність асфальтобетону при розтяганні визначають безпосереднім розтяганням «бразильським» методом. Циліндричний зразок асфальтобетону діаметром D і висотою Н піддають стиску по твірний. Міцність при розтяганні за цим методом (11.8):

(11.8)

де a – коефіцієнт (для асфальтобетону як пластичного тіла a=1, для крихких тіл a=0,63); Р- руйнівне зусилля; D і H – діаметр і висота зразку, см.

Деформативність асфальтобетону оцінюють по відносній деформації асфальтобетонних зразків при випробуванні на вигин або розтягання. Покриття буде стійким проти утворення тріщин, якщо асфальтобетон має відносне подовження при 0°С не менш 0,001-0,002 (при швидкості деформації, близької до 5-10 мм/хв).

На рис. 11.18 наведені криві повзучості асфальтобетону

 

 

Рис.11.18. Розвиток деформацій ε в асфальтобетоні при напруженнях: 1-0,01-0,015 s розр.; 2-0,07-0,10 s розр.; 3-0,34-0,45 s розр у часі t

 

Крива 1 характеризує роботу матеріалу в пружній стадії. Крива 2 показує наявність залишкової деформації. Крива росту пружних деформацій складається з двох частин: у першій деформації розвиваються за законом пропорційності між миттєвою пружною деформацією і напруженням, в другій крива деформації розвивається в часі по експонентній залежності. Миттєва пружна деформація, досягши постійного значення, залишається постійною весь період часу дії навантаження. Пружна деформація, що розвивається в часі при постійно діючому напруженні, росте в часі зі зменшуваною швидкістю, асимптотично наближаючись до постійного значення протягом необмежено більшого часу.

Гарячий асфальтобетон при температурі 20 °С і напруженнях, що не перевищують 0,028 sрозр., працює в пружній стадії, при напруженнях до s= 0,38 sрозр. – в пружнов’язкої стадії. У цей період в асфальтобетоні накопичуються залишкові деформації. При напруженнях більше 0,3-0,4 sрозр. деформація асфальтобетону зростає і приводить через 5-10 хвилин до руйнування (крива 3 на рис. 10.18). Це підтверджує те, що процес руйнування асфальтобетону під дією прикладеного напруження являє собою процес, що розвивається в часі.

Криві повзучості, що побудовані в логарифмічному масштабі, дають прямолінійну залежність деформації від часу дії навантаження (рис. 11.19). Це дозволяє визначити ступінь пластичності асфальтобетону за кутом нахилу лінії до осі часу. Ступінь пластичності P= tgα гарячого асфальтобетону при 20˚С знаходиться в межах 0,4-0,6.

 

 
 

 


Рис.11.19. Залежність деформації асфальтобетону ε від часу дії навантаження t: 1 – бітум БНД 130/200; 2 – БНД 40/60

 

Статичний модуль пружності визначають при дії одиночного навантаження в середині прогону зразка балочки (11.9):

(11.9)

де: Р - вертикальне навантаження, 0,2-0,3 σрозр; ℓ – розрахунковий прогін балочки (0,14 м); f-пружний прогин балочки; І-момент інерції перетину зразка (I = bh3 / 12); b і h – ширина і висота балочки.

Величину Р у межах приймають 0,1-0,3 від руйнівного навантаження. Статичний модуль пружності асфальтобетону відповідає впливові автомобіля на конструктив дорожнього одягу на стоянці, зупинці і перехрестях (табл. 11.12).

 

Таблиця 11.12

Матеріал Марка бітуму Модуль пружності Е, МПа Середній опір розтяганню при вигині, МПа
Щільний асфальтобетон Ι і ΙΙ марок БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 БНД 200/300 СГ 130/200 3,2 2,8 2,4 2,0 1,8 1,6

Динамічний модуль пружності визначають за вищенаведеною формулою, але при тривалості дії навантаження 0,1с. Значення динамічного модуля пружності відповідає режимові впливу рухомих навантажень на асфальтобетонне покриття (табл. 11.13).

 

Таблиця 11.13

Матеріал Марка бітуму Розрахункові значення динамічного модуля пружності Е, МПа, при температурі покриття, ˚С
Щільний асфальтобетон БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 БНД 200/300 СГ 130/200 СГ 70/130 МГ 70/130

 

Релаксація напруження в асфальтобетоні описується рівнянням (11.9):

 

(11.9)

 

де: σ – загальні напруження; σt – релаксуюча частина напруження; σк – нерелаксуюча частина напруження.

 

Релаксуюча частина напруження описується експоненціальною залежністю (11.10):

(11.10)

де: σ0 – величина релаксуючої частини напруження у момент часу; К – постійна.

 

Релаксаційні процеси в асфальтобетоні залежать від типу структури асфальтобетону, в'язкості бітуму, величини початкового напруження, швидкості деформації (навантаження), температури й ін. факторів.

При високих позитивних температурах інтенсивність зниження напруження служить показником деформаційної стійкості асфальтобетону, а при негативних – показником тріщиностійкості. Для задовільної роботи асфальтобетону в покритті при високих позитивних температурах необхідно, щоб релаксація напруження протікала повільно. При низьких негативних температурах виникнення тріщин можна попередити в тому випадку, якщо напруження будуть швидко розсмоктуватися.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ Навколишній світ та дисперсні системи

ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ФІЗИКО ХІМІЧНОЇ МЕХАНІКИ... Навколишній світ та дисперсні системи... Фізико хімічна механіка як наукова дисципліна її задачі...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Асфальтобетон

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Навколишній світ та дисперсні системи
Навколишній світ існує багато в чому завдяки існуванню тіл, що створені сполученням, злипанням, зростанням найтонших часток (їх коагуляції) або, навпаки, здатності цих часток знаходитись у завислом

Дисперсні системи. Класифікація дисперсних систем з позицій фізико-хімічної механіки композиційних матеріалів
1.3.1. Дисперсними (мікрогетерогенними) системами називаються системи, що складаються з двох чи декількох фаз, одна з яких представлена окремими дрібними часточка

Особливості властивостей колоїдних систем
1.4.1. Всі колоїдні системи здатні розсіювати світло (опалесціювати). Якщо через колоїдну систему пропустити пучок проміння, що сходиться, поставивши між джерелом світла

Короткий історичний огляд
Перша робота, яка згодом послужила народженню фізико-хімічної механіки, відноситься до 1928 р. і пов'язана з адсорбційним пониженням міцності твердих тіл. П.О. Ребіндер встановив, що розколювання н

Поверхнева енергія і її природа
Поверхневі шари на межах тіл поводяться абсолютно інакше, ніж в об'ємі кожного граничного тіла.  

Змочування і набухання
Явище змочування спостерігається на межі розділу трьох фаз, одна з яких звичайно є твердим тілом (3), інша рідиною, наприклад водою (1) і третя газом (2) (рис. 2.3). При неповному змочуванні рідка

Спонтанні процеси на межі розділу фаз
З термодинаміки відомо – система знаходиться в стійкій рівновазі, якщо її вільна енергія мінімальна в даних умовах:   F = Fmin (2.21)   Якщо над

Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра
Розглянуто на прикладі газ – тверде тіло – Г/Т. Передбачається: тверда поверхня однорідна, тобто активні центри поверхні мають залишкові валентності і здатні зв'язати кожний по одній молек

Полімолекулярна адсорбція
Поряд з ізотермою адсорбції, що наведено на рис. 3.3, часто на практиці зустрічаються ізотерми без прямолінійної ділянки, що паралельна осі абсцис і відповідає насиченню поверхні адсорбенту молекул

Рівняння Гіббса. Двомірний тиск
Величина адсорбції Г (моль∙см-2) визначається як надлишок маси даного (адсорбованого) компонента, що припадає на одиницю площі поверхневого шару:  

Правило Дюкло-Траубе
  Адсорбція та орієнтація молекул поверхнево-активних речовин на поверхні розділу фаз – це самовільні процеси, що приводять до мінімуму вільної енергії системи. Знаходячись

Адсорбція на межі тверде тіло – розчин
Кількість речовини a, молекулярно адсорбованої з розчину, обчислюють за рівнянням (3.16.):   (3.16)  

Правило зрівнювання полярності П.О. Ребіндера.
Відповідно до цього правила речовина С може бути сорбованою на поверхні розподілу фаз А і В, якщо вона в результаті своєї присутності в поверхневому шарі буде вирівнювати різницю полярності цих фаз

Склад і фізико-хімічна природа ПАР
Речовини, що при розчиненні навіть у дуже малих концентраціях здатні різко знижувати поверхневий натяг розчинника, називають поверхнево-активними речовинами (ПАР), а їх властивість знижувати поверх

Класифікація ПАР за хімічною будовою
У хімічному відношенні ПАР розділяють нанеіоногенні і іоногенніречовини. Молекули неіоногенних

А. Мила карбонових кислот
1. Карбоксильна група пов’язана безпосередньо з гідрофобним радикалом. Надалі розподілення залежить від характеру гідрофобного радикала (наприклад, мила жирних кислот, каніфольні мила і ін.).

Катіоноактивні ПАР
Катіоноактивні ПАР підрозділяються на наступні основні групи: аміни різного ступеня заміщення і четвертичні амонієві основи, азотвмісні основи (гуанідини, гідрадини, гетероциклічні сполуки і т. ін.

Класифікація ПАР за механізмом дії
За механізмом дії ПАР поділяються на чотири основні групи: 4.5.1. До першої групи відносяться речовини, поверхнево-активні на границі рідина – газ, і насамперед

Класифікація ПАР за механізмом дії
За механізмом дії ПАР поділяються на чотири основні групи: 4.5.1. До першої групи відносяться речовини, поверхнево-активні на границі рідина – газ, і насамперед

Використання ПАР в техніці
На даний час ПАР широко використовують у багатьох галузях господарства. Наприклад, у текстильній і паперовій промисловості, у виробництві косметики, фармацевтичних, бактерицидних, фунгіцидних і зас

Будова колоїдних міцел
Частки дисперсної фази ліозолів несуть на своїй поверхні заряд, що обумовлений наявністю на їх поверхні подвійного електричного шару, який представляє собою тонкий поверхневий шар із просторово роз

Стійкість і коагуляція дисперсних систем
Існує два поняття – агрегативна і кінетична нестійкість дисперсних систем. Агрегативна нестійкість виявляється в самовільному утворенні агрегатів з часток дисперсної фази системи з наступним їхнім

Молекулярно-адсорбційна стабілізація дисперсних систем
У неполярному дисперсійному середовищі частки дисперсної фази позбавлені електричного заряду. Електричний фактор стабілізації відсутній. Між дисперсними частками діють тільки сили взаємного притяга

Процеси стабілізації дисперсних систем і їхня роль у техніці
  Типові колоїдні системи чуттєві до дії електролітів. Однак при введенні в них незначних концентрацій високомолекулярних речовин і утворенні на поверхні часточок відповідного ад

Поняття про структурно-механічні властивості
Найважливіші властивості фізичних тіл, насамперед твердих тіл, їх механічні властивості: в'язкість, пружність, пластичність, міцність. Вони визначають здатність тіл чинити опір руйнуванню під дією

Загальні відомості про структуроутворення в дисперсних системах
Згідно з уявленнями П.О. Ребіндера, структури в колоїдних і мікрогетерогенних системах можна розділити на коагуляційні (тиксотропно-оборотні) і конденсаційно-кристалізаційні (необоротно руйнуються)

Деформації і течії
Реологія – наука про деформації і течії різноманітних реальних тіл. Реологія – це наука про поведінку матеріалів (систем, тіл) з вра

Методи реологічного моделювання
Для характеристики тіл з комплексними властивостями використовують класичний для реології спосіб механічного моделювання. Структурними елементами реологічних моделей є пружина, поршень (або куля) т

Методи реологічного моделювання
Для характеристики тіл з комплексними властивостями використовують класичний для реології спосіб механічного моделювання. Структурними елементами реологічних моделей є пружина, поршень (або куля) т

Методика побудови реологічних кривих
В'язкість можна вимірити при постійному крутильному моменті (постійне навантаження), прикладеному до однієї з поверхонь, чи при постійній швидкості обертання однієї з поверхонь

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Моделі і рівняння течії структурованих дисперсних систем
У світлі молекулярно-кінетичних уявлень процес течії структурованих рідин, на відміну від ньютонівських, складається з декількох елементарних актів. Якщо немає зовнішньої зрушувальної сили, тиксотр

Основні закономірності кінетики кристалізації нової фази з пересичених розчинів і фазовий склад цементного каменю
В ідеалізованому випадку процеси кристалізації складаються з послідовно елементарних актів виникнення зародків нової фази і їхнього росту. Теорія виникнення зародків кристалізації дана в п

Формування структури цементного каменю
За сучасними поглядами, у початковий період (перша стадія гідратації) при змішуванні цементу з водою в процесі гідролізу трикальцієвого силікату виділяється гідроксид

Фізичні основи ущільнення і формозміни бетонних сумішей
Свіжоприготовлена бетонна суміш має пухку нестабільну структуру з високою пористістю (П0 до 15%) і значним об'ємом залученого повітря (особливо при низькому водоутриманні суміші). Необхі

Основні параметри вібраційного ущільнення бетонної суміші
Ущільнення суміші як пружньов’язкопластичного тіла може відбутися, якщо енергетичні параметри зовнішніх впливів достатні для подолання граничного опору зсуву бетонної суміші. При відповідності пара

Вібродиспергування та виброперемішування суміші
Вібродиспергування. Робота, що необхідна для руйнування твердого тіла, не залежить від того, яка машина буде використана для подрібнення. Роботу руйнування можна підраховувати

Шляхи інтенсифікації ущільнення сумішей
9.4.1. Принциповий зміст процесу перемішування сумішей Технологія виробництва асфальтових та дьогтевих бетонних сумішей і бетонів складається з двох осно

Шляхи інтенсифікації ущільнення сумішей
9.4.1. Принциповий зміст процесу перемішування сумішей Технологія виробництва асфальтових та дьогтевих бетонних сумішей і бетонів складається з двох осно

Бітумополімерні в’яжучі і асфальтобетони на їх основі
Органічні в'яжучі речовини являють собою групу природних чи штучних термопластичних твердих, в’язкопластичних чи рідких речовин, що складаються із суміші органічних, від

Бітумополімерні в’яжучі і асфальтобетони на їх основі
Органічні в'яжучі речовини являють собою групу природних чи штучних термопластичних твердих, в’язкопластичних чи рідких речовин, що складаються із суміші органічних, від

Склад, структура і властивості нафтових дорожніх бітумів
Під терміном «бітум» розуміють суміш рідких, напівтвердих чи твердих сполук вуглецю і водню, що містять у невеликій кількості кисень-, сірку- й азотовмісні речовини і метали, а також значну кількіс

Галузь застосування.
10.3.1. Визначення. Склад. Класифікація. – Дорожні бітумні емульсії являють собою дисперсні системи з двох не розчинних одна в одній рідин. Перша

Бітумні емульсії – мікрогеторогенні дисперсні системи
Дослідники розглядають емульсію як дисперсну мікрогетерогенну стабілізовану систему рідина – рідина. У емульсії виділяють дві фази: дисперговану (переривну) і диспергуючу (або непереривну). На пове

Технологія виробництва
Процес утворення емульсії складається з розподілення однієї рідини в іншій і утворення стійких крапель при наявності ПАР у системі, яка знижує поверхневий натяг середовища. Рідина з низьким поверхн

Технічна характеристика триступеневого диспергатора
  Продуктивність, м3/с (т/ч) …………………………16,7×10-4 (5) Ширина робочих зазорів, мм ……………..……….0,5 – 4 Частота обертання вала, хв-1

Приготування аніонної і катіонної емульсій.
Температуру бітуму і розчину емульгатору визначають таким чином, щоб сума цих двох температур не перевищувала 2000С. В противному випадку може відбутися закипання суміші бітуму і розчину

Фізико-механічні властивості та технологічні вимоги.
Згідно з вимогами ДСТУ БВ.2.7-2005 “Емульсії бітумні дорожні” вони повинні відповідати наступним вимогам (табл. 10.8). Емульсії повинні бути стійкими при транспортуванні, тобто не повинно

Галузі застосування.
Таблиця 10.9 Клас емульсії Вид роботи ЕА - Ш ЕАМ – Ш Доглядання за свіжоукладеним цементобетоном і цементогрун

Водостійкість асфальтополімербетонів
Використання бітумів, що модифіковані полімерами (БМП) у промислово розвинених країнах набирає усе більш широкі масштаби. Близько 10 % всіх застосовуваних у дорожньому будівництві бітумів модифікую

Роль матриці асфальто- і дьогтебетону у формуванні властивостей бетонів
Структура асфальто- і дьогтебетону - багатокомпонентного, полідисперсного, композиційного матеріалу, характеризується кількістю, формою, співвідношенням зерен різної крупності, складом, структурою

Дьогтебетон
Дьогтебетон – це штучний будівельний матеріал, одержуваний ущільненням перемішаної до однорідного стану при оптимальній температурі суміші дьогтю, щебеню, піску і мінерального поро

Утомленісна довговічність асфальтобетонів і роль агресивних середовищ
Довговічність – здатність матеріалу забезпечувати працездатність конструкції при заданих режимах експлуатації. Довговічність – це узагальнена властивість матеріалу, яка може характ

Дьогтебетони і асфальтобетони з комплексно-модифікованою мікроструктурою
Властивості бетонних сумішей на органічних в’яжучих, що призначені для будівництва конструктивних шарів нежорстких дорожніх одягів, визначаються насамперед якістю органічного в’яжучого і процесами

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Высш. шк., 1987.– 415 с. 2. Берлин А.А., Басин В.Е. Основы адгезии полимеров. М.: Химия, 1969. – 319 с. 3. Братчун В.И., Золотарёв В.А. Мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги