рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Шановна колеґо!

Шановна колеґо! - раздел Электроника, ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ДОСВІД РОБОТИ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Роботу Над Новим Тематичним Циклом (Проектом) Можеш Починати Зранку Чи На Зан...

Роботу над новим тематичним циклом (проектом) можеш починати зранку чи на занятті, в II половині дня чи під час будь- якого іншого виду діяльності.

- Хтось із дітей знаходить «сюрприз» (листівку, лист, бандероль...) у себе в шафі чи під подушкою...

- Під час трудової діяльності чи спостереження якась рослина (тварина) «подає сигнал»...

- По дорозі в дитячий садок ти когось зустріла і він

попросив передати дітям...

- В групі відбулася зміна інтер’єру. Що це означає?

- Отримуєте посилку від...

- Хтось побачив цікаву телепередачу по телевізору і захотів...

- Хтось почув по радіо незвичайну інформацію, яка...

- Під час художньої праці виникла ідея...

- На музичному занятті захотіли...

- Під час СРГ виявилось, що для гри «Моряки» не ви­стачає...

- У помічника вихователя, якого діти поважають, день народження, було б непогано організувати для неї...

- Ляльки в куточку засумували...

- Вихователь перевтілився і виступає в ролі...

- Непривітно стало в роздягальні...

- Захворів, довго не ходив в дитячий садок хтось із ровесників і сумує за дитячим садком. Як можна його порадувати?

- Хтось приніс цікаву книгу, яка наштовхнула на ідею...

Починаючи роботу по обговоренню цих подій, ви з дітьми можете продовжувати обговорювати і діяти стільки, скільки ви­магають обставини, перериваючись на такі необхідні режимні моменти, як прийом їжі і сон. При потребі можете гнучко міня­ти розклад занять, використовуючи такі види:

^ комплексні- взаємопов’язані частини підпорядко­вані єдиній меті, доповнюють одна одну;

^ тематичні- все заняття підпорядковане одній меті; ^домінантні- акцент на одному виді діяльності, інші

- допоміжні;

^ сюжетно-домінантні- ігрові дії підпорядковані сюжетові;

^ інтегровані- різні види діяльності дітей зосере­джені навколо якоїсь ідеї, проблеми.

Принцип інтеграції дозволяє на практиці здійснювати гу- манно-особистісний підхід до формування цілісного сприйман­ня закономірностей людської діяльності і навколишнього сере­довища, який важко розвивати в умовах предметної системи на­вчання.

Головие - бажання дітей займатися створенням спільно­го проекту.Невимушена природна обстановка, позитивний емоційний настрій і можливість вільно (без остраху бути висмі­яним чи не почутим) висловлювати своє бажання й наміри (вміння дітей), пояснювати зміст і склад своїх дій всіма доступними мовними і немовними засобами допоможуть тобі без особливих зусиль зібрати банк даних про дітей:

> з високим рівнем знань з даної теми;

> їх здібностей з даного виду діяльності;

> зібрати інформацію про ознаки емоційних розладів у дітей, які займають в групі позицію «відторгну­тих»;

> визначити причини їх труднощів і розробити шляхи зміни їх статусу.

Спільними зусиллями визначте форму творчого етапу, ^.підберіть його назвууПроект (тематичний цикл) має бути ціка- ‘вим для дітей, відповідати їх віку та рівню розвитку, врахувати попередні знання та мовленнєві навички.

@

> СРГ «Морська подорож» (Космічна).

> В гостях у лісових друзів.

> Спортивні змагання «Козацькому роду нема пере­воду.»

> Клоунада у день сміху.

- Літературна вікторина.

- КВВ.

- Виставка (концерт) до батьківських зборів.

- Школа надзвичайних ситуацій.

- День самоврядування.

- Лялькова вистава «Хатинка, яку збудував собі , Джек.»

- Гаївки.

- Своє кіно.

- Конкурс краси.

- Нам казка обійми відкриває.

- Загадки осені (Колискова осені. Розмішала осінь фарби).

- Дитяча опера «Іменини кози Мокрини.»

Уточніть: що треба для реалізації вашого спільного проек­ту? Що можете зробити самі? Хто і як може вам допомогти? Всі пропозиції записуй на диктофон чи хай фіксує помічник вихова­теля. Дай домашнє завдання: обговорити даний проект з члена­ми родини, вислухати їх пропозиції і озвучити зав гра в групі.

*** Щоб організувати задуманий проект, необхідно виконати У багато справ. Як їх можна утримати в пам’яті? Зафіксувати. 0, Де? Так виникла ідея «древа цілей (бажань)». В якій формі ' його зобразити? Придумайте разом форму «древа цілей (бажань)». Визначте, хт^і коли його виготовить:колективно

> на занятті з малювання, ліплення, аплікації, конструювання? Підгрупами - під час С-ХД? Разом з батьками - вдома? Потім відберіть один варіант, за який висловиться більшість дітей.

Компонент мотивації має бути присутнім під час кожно­го виду діяльності протягом всього мотиваційного етапу:спостереження, індивідуальної роботи, господарської та худож­ньої праці тощо. Бо мотивація діяльності дитини усуває такі проблеми в плані особистісно-емоційного спілкування, як низь­ка самооцінка. Усунення комплексу неповноцінності розблоко- вує потенційну обдарованість.

@

1. Посадимо і виростимо цибулю, петрушку, щоб при­красити страви до святкового столу.

2. Дізнаємось про життя звірів взимку (рослин, комах), щоб розповісти ведмедику, який взимку спить і не знає, що таке зима.

3. Систематично спостерігаючи за декількома видами дерев одночасно - каштаном і березою, — розглядає­мо одну із загадок природи: як готується до зими кожне дерево? Хто перший підготується? Чому? (Хто перший прокинеться весною? Як про це дізнаємось?).

4. Спостерігаючи за станом неба і погоди, зрозуміємо залежність між явищами природи.

5. Описуючи стан неба, навчимося поетично і гарно передавати свої враження.

6. Підбираючи вислови для означення стану сонця, на­вчимося зрозуміло і точно висловлювати свої думки.

7. Доглядаючи за квітами в куточку природи, дізнає­мось, хто з них що любить? Де їх розташувати, щоб вони гарно себе почували?

8. Ознайомившись з цифрою «4», зможемо відшукати скарб, який схований в скриньці під цією цифрою.

9. Вивчивши букву «р», зможемо прочитати зашифроване слово (ребус).

Всі ці завдання заносиш в «древо цілей (бажань)» зі слів ді­тей, але при цьому попутно розв’язуватимете ще ряд проблемта­кого плану:

1. Як на обмеженій паперовій площі розмістити зміст того чи іншого завдання?

а) Можна коротко сказати. Якою фразою? Таким чином діти вчаться чітко, коротко і змістовно висловлюватись. Почи­нають розуміти цінність цієї людської якості.

б) Можна також замалювати завдання. Але це треба зробити так, щоб всім було зрозуміло, що ж за завдання замальо­ване на даному аркуші? Кому можна доручити цю відпо­відальну справу? Доручимо це Андрію, який гарно малює. (А при цьому врахуєш, що краще малює, ніж говорить). Замалювавши завдання, Андрій розповість, як розуміти його малюнок. Тобто через сильну сторону дитини розви­ватимеш слабку.

в) Можна зобразити певною (зрозумілою для всіх) познач­кою. Якою?

- Таким чином вправляємо у вживанні символіки, розвиваємо уяву. Така дитяча діяльність сприяє формуванню креативності - здатності творчо вирішувати проблеми.

Паралельно з виготовленням «древа цілей» уточни свої педагогічні завдання,які випливають зі змісту і форми творчого етапу вашого проекту. Виховні, розвиваючі і навчальні завдання конкретизуй, співставивши програмові завдання з наявними у ді­тей твоєї групи навичками, вміннями і знаннями. В цьому тобі до­поможуть спостереження за їх поведінкою під час ігор, трудової,художньої та інших видів діяльності.

***Шляхом спостереження проведи і зафіксуй результати контрольного зрізу з одного чи декількох завдань, наведених нижче:

@ Виховних:

> вміння дітей діяти за інструкцією;

> вміння берегти результати чужої праці;

> вміння виявляти співчуття і співпереживання;

> вміння розподіляти ролі, знаходити альтернативу ролям, розгортати сюжет;

> вміння миритися;

> вміння використовувати жести та міміку;

> кількість і змістовність ролей, пов'язаних з даним тематич­ним циклом;

> вміння користуватися у садочку і вдома правилами хоро­шого тону;

> вміння адекватно реагувати на вчинки і слова партнерів;

> володіння культурою діалогу.

Розвиваючих:

> вміння самостійно шукати різні варіанти вирішення про­блеми;

> вміння задавати питання пізнавального характеру;

> вміння експериментувати у предметній сфері.

Навчальних:

> вміння використовувати предмети-замінники;

> наявність в активній мові дітей нових лічилок, мирилок та інших форм малого фольклору, пов'язаних з даною темою.

Крім спостережень, використай комплекс сюжетних і дидактичних ігор,які допоможуть визначити наявний у кожного вихованця словниковий запас, обсяг і рівень знань з теми вибрано­го проекту. Ці ігри й завдання ти використовуватимеш у подаль­шій індивідуальній роботі і по закінченні тематичного циклу. Для контрольної перевірки: як засвоїла кожна дитина той обсяг вмінь, навичок і знань, що опрацьовувався протягом реалізації даного проекту?

Результати ввідного(на мотиваційному етапі) і заключного(на узагальнюючому, частково на рефлексивному етапі) діагнос­тування фіксуйу таблиці за певною схемою.

@До тематичного циклу (проекту) СРГ «Морська подорож»:

П - початок тематичного циклу,

К - кінець тематичного циклу.

Аналіз результатів ввідного діагностування покаже, який матеріал треба вивчити з усіма дітьми, який - підгрупами, який 4- індивідуально. Хто з дітей може виступити в ролі твого поміч­ника і носія знань. З ким треба працювати за методом випере­джаючого навчання? З ким проводити корекційну роботу?

Спостерігаючи за дітьми, звертай увагу не лише на те, що говорить і робить дитина, а й на те, що вона відчуває і чому вона почувається саме так.

Вихователь більш уважний до емоційних проявів дітей, від­мічає значно більше нюансів їх внутрішнього світу, більш пра­вильно його оцінює. На 62% менше помиляється, чим ті, хто спирається на чисто формальні характеристики поведінки. Тоб­то спостережливість і пов’язана з нею неупереджена оцінка має поєднуватися з співчутливим розумінням і готовністю прийняти кожного вихованця цілком. Разом з його недоліками.

*** Коли буде готове «древо цілей» і ти конкретизуєш свої педагогічні завдання, виходячи зі співставлений програмо­вих вимог і фактичного рівня знань, умінь і навичок своїх вихованців, можна буде завершити формування «древа цілей». Дотримуйся логіки розвитку задуму. Все має під­порядковуватись темі проекту. А все інше, що не впису­ється, виключити чи перенести в інші тематичні цикли. Для цього разом з дітьми ще раз уточніть завдання, врахо­вуючи твої педагогічні задачі та нові інтереси і пропозиції дітей. Занесіть їх у древо цілей. Обговоріть не лише зміст, а і формулювання завдання.(Вони мають бути короткими, чіткими і зрозумілими для всіх. Для підвищення інтересу ; продумай прийоми заохочення - фішки для тих, хто вне­се цікаві та змістовні пропозиції.

· Запропонуй:

> Інформувати і залучати батьків до всіх митих справ;

> Визначити, які джерела інформації знадобляться під час роботи над проектом: довідники, художні твори, зустрічі з фахівцями, які можуть розказати багато нового і цікавого про обрану тему, тощо.

> Які спостереження в природі треба провести?

> З якими картинами, ілюстраціями необхідно ознайомитися?

> Завести читацький формуляр, до якого зі слів дітей заноси­тимете назву книги, її автора, короткий зміст і головних героїв;

> Вивчити нові рухливі і сюжетно-рольові ігри, пов’язані з даною тематикою;

> Завести словничок нових слів, з якими ознайомитеся;

> Виготовити «скриньку для цікавинок», про які дізнаємося;

> Завести альбом «Наші досягнення»;

> Вести газету «Наші добрі справи»;

> Листи-подяки батькам, фахівцям, які допомагатимуть нам;

> Організувати виставку поробок «Ми з мамами і татами»;

> Розробити правила етикету в групі, включивши до нього такі правила:

- вислуховувати свого товариша;

- не заважати іншим своїм криком, голосними розмовами;

- не перебивати того, хто говорить;

- з повагою ставитись до думки, відмінної від більшості;

- навчитися спокійно, без крику, розв'язувати конфлікти і знімати роздратування;

- вивчити 100 слів похвали;

- ділитися іграшками;

- не принижувати свого ровесника.

Враховуючи той факт, що всі ці справи можна здійснити,

лише володіючи навичками письма, запропонуй знайти рішення цієї проблеми. А їх існує завжди, як мінімум, три:

1. Навчитися писати самому (мотивація для занять грамо­тою).

Доручати цю відповідальну справу своєму ровеснику, який вже вміє читати і писати. Таким чином створиш перспек­тиву розвитку для дитини з високим рівнем і виховуватимеш повагу до інтелектуальної праці.

> Просити того, хто зуміє швидко і зрозуміло записати все необхідне. Кого? Як? (помічника вихователя, тата, маму, бабу­сю, брата).

3 цього випливає нове, дуже важливе завдання - мовлен­нєвої компетентності. Щоб її сформувати, необхідно на­вчитися коментувати свої дії. Для цього можна ввести що­денні п’ятихвилинні мовленнєві зарядки типу:

- підберемо пестливі (журливі, казкові) слова;

- складемо довге (коротке) слово: довгохвоста, куцевуха, пушистохвоста і так далі;

- придумати декілька однокореневих слів: хто більше?

- зрифмувати два слова: мию (шию), яйце (деревце);

- від кожного по слову: 1 - колобок; 2 - котиться; 1 - по доріжці; 2 - зеленій галявинці; 1 - з горбочка...

- робота в парах: одна дитина бере інтерв’ю, а друга - дає

його;

- гра «Загадкове слово» — одна дитина вимовляє слово без голосних звуків, друга - відгадує його;

- підберемо до фрази синоніми: сильний вітер.

Всі записи і матеріали знадобляться вам протя­гом усього тематичного циклу, особливо на реф­лексивно-оцінювальному етапі, коли поновлюватимете перебіг подій, що відбувалися в період реалізації проекту.

Дивуйся і захоплюйся разом із дітьми. Пам’ятай, ви - партнери.

1.Прикинься Незнайкою (Невмійкою). Щиро виконуй роль і веди діалог з дітьми лише від його імені. Не ви­ступай посередником між ними і ігровим персонажем.

2.Не бійся бути смішною.

3.Задій своє почуття гумору для підтримки позитивно­го психолого-педагогічного клімату в групі.

4.Поцікався думкою несміливих, малоактивних дітей:

- Ще Тетянка не висловилася, слухаємо тебе.

 

> Що думає Андрійко?

> Нам цікава думка Тетянки.

> Я бачу по очах Оленки, що у неї є пропозиція...

> Що хоче сказати Іванко?

5) Частіше використовуй такий педагогічний прийом, як сумнів:

> Я бачу, що Іринка не згодна зі мною.,. Послухає­мо, що вона скаже?

> Мені здається, що О лейка сумнівається.

! - Якщо дитину підбадьорюють - вона вчиться вірити в

себе.

> Якщо дитину висміюють - вона стає замкнутою.

> Якщо дитину критикують - вона вчиться ненавидіти.

*** Не заорганізовуй дітей: тихо, стали шеренгою, підніми ру­-

ку. Намагайся підтримувати інтерес до змісту вашого проекту, а це можливо, якщо:

> діяти з позиції: дитина - ситуація;

> враховувати статеві відмінності в інтересах дітей;

> говорити про те, що їх безпосередньо стосується;

> ставити питання, на які не даєш відповіді сама;

> наводитимеш захоплюючі факти;

> залучатимеш дітей до дискусії;

> якщо твоя діяльність невідривна від діяльності твоїх ви­хованців і вони активно висловлюються про свої задуми, ідеї, завдання, цілі, варіанти, перебіг подій у групі, можливі та наявні результати намічених і реалізованих разом справ;

> якщо ти не нав'язуватимеш їм свою волю, а надавати­меш право вибору та самостійного пошуку.

У процесі обговорення можуть виникнути нові проек­ти. їх можна доручити якійсь групі дітей, серед яких

визначиться лідер - дитина з високим рівнем розвитку. Або при­ступити до його реалізації по закінченні вже розпочатого. Найваж­че першим часом буде «вписатися» в ситуацію спішування з діть­ми. Поводитись адекватно динаміки її розвитку. Виступати в ролі радника, співробітника, організатора окультуреної діяльності.

! Використовуючи проекти своїх колег з тієї чи іншої те­ми, пам’ятай: творчість педагога не допускає простого копіювання чужого досвіду!

По закінченні мотиваційного етапу ти ще раз відкорек- туй свої педагогічні завдання з різних розділів програми, які маєш реалізувати на наступних етапах даного тема­тичного циклу.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ДОСВІД РОБОТИ СУЧАСНОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

їм Г С КОСТЮКА... АПН УКРАЇНИ... Тамара Піроженко...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Шановна колеґо!

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Ти матимеш відповіді на всі ці питання, оволодівши тех­нологією П3.
Ти заново пізнаєш ввірених тобі малюків, а виховний процес приноситимевсім вам радість і високий результат,якщо ти: > Повіриш у своїх вихованців і в да

Як ми можемо здійснити задумане?
- Яка буде програма свята? - Чим займатимемось на святі? - Як готуватимемось? - Кого запросимо? - Кого попросимо допомогти? Сформулюй короткі пи

Не ігноруй жодного висловлювання дитини.
Організуй бесіду так, щоб всі почули і вислухали свого ро­весника! Запропонуй розташуватись кому як зручно, хто з ким хоче. Хай вчаться прислухатися до себе, своїх бажань. В тебе, мабуть,

Продовжується мотиваційний етап, як правило, 1-3 дні.
II. Інформаційний етап психолого-педагогічного проектування (П3) Девіз: «Не кажи не вмію, а кажи навчуся». Мета: Сформувати

Група — другий дім для твоїх вихованців і вони в ньо­му господарі.
@ №14. Гра в парах:«Зашифруй — відгадай». Вправляння у вмінні позначати слово або фразу тематичною карткою- символом відповідного змісту («конфлікт» - знак блиска­вки, «дружба» - п

Триває інформаційний етап 3-5 днів.
  III. Репродуктивний «‘IIIII психолого-педагогічного проекту тіння (П3) (Репродукція — відтворення) Девіз педагог

Шановна колего!
Ми перейшли до третього, репродуктивного етапу психоло­го-педагогічного проектування (П). Ти, мабуть, обурюєшся, не знайшовши конкретного плану діяльності дітей на попередніх етапах їж',.

Група - це передусім конкретні діти зі своїми глобальними проблемами.
Якщо дитина не хоче виконувати ту чи іншу справу, не силуй її. Прагни зробити цю справу привабливою для інших дітей. Зацікавившись, малюк з

Триває репродуктивний етап 3-5 днів.
  IV етап психолого-педагогічного простування (П ). Узагальнення, аналіз і систематизація отриманих знань Девіз: «Мудрим ніхто не родився, а навчився»

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги