рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні відомості про державу

Основні відомості про державу - Конспект, раздел Туризм, Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України Україна – Розвинута Суверенна Європейська Держава, Яка Має Потужний Економічн...

Україна – розвинута суверенна європейська держава, яка має потужний економічний, ресурсний, науковий, туристський потенціал.

За розмірами території (603,7 тис. км2) Україна посідає третє місце серед союзних республік колишнього СРСР після Росії (17075,4 тис. км2) і Казахстану (2717,3 тис. км2); за кількістю населення Україні належить друге місце після Російської Федерації. Республіка належить до найбільших і добре розвинених держав Європи. За територією вона перевищує Французьку Республіку (544 тис. км2), Іспанію (505 тис. км2 ), Королівство Швеції (450 тис. км2), Федеративну Республіку Німеччину (356,3 тис. км2), Польську Республіку (312,7 тис. км2) тощо. За кількістю населення лише чотири зарубіжні європейські держави: Федеративна Республіка Німеччина (76,0 млн. чол.), Італійська Республіка (57,5 млн. чол.), Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії (57,1 млн. чол.) і Французька Республіка (55,9 млн. чол.) йдуть попереду України.

За площею Україні належить 40 місце в світі.

На частку України припадає 5,7 % площі та 7,3 % населення Європи; 0,44 % площі та дещо менше 1 % населення світу.

Таким чином, за наведеними вище показниками Україна належить не тільки до великих європейських, а й до великих світових держав.

Україна розташована між 45° і 52° північної широти та між 22° і 40° східної довготи. Вона витягнута зі сходу (крайнім східним пунктом є селище міського типу Червона Зірка Луганської обл. - 49о 15 пн.ш. 40о 13 сх.д.) на захід (м. Чоп - Закарпатської обл. - 48о 26 пн.ш. 220 08 сх.д.) на 1316 км. У найширшій центральній частині республіки відстань між крайніми північною (с. Гремяч Чер­нігівської обл.520 22 пн.ш. 330 11) та південною (мис Сарич у Криму - 440 23 пн.ш. 330 44 сх.д.) досягає 893 км.

У цілому територія України витягнута із заходу на схід на 400 км більше, ніж з півночі на південь.

Центр України знаходиться в точці з географічними координатами 49°01’ північної широти і 31°02’ східної довготи (розрахунки картографа Я. О. Кудлика і математика В. Грицевича). Ця точка розміщена на 2 км на захід від м. Ватутіна (на 26 км на захід від м. Шполи) Черкаської обл.

У виданих у повоєнний час літературних джерелах неодноразово зазначалося, що в Україні (у Карпатах, поблизу с. Ділового Рахівського району Закарпатської обл.) знаходиться географічний центр Європи.На одному з геодезичних знаків, установленому тут наприкінці XIX ст. австро-угорським Воєнно-географічним інститутом (п. ш. — 47°57, с. д. — 24° 12), є надпис латинською мовою, який помилково був прочитаний як такий, що тут зосереджений центр Європи. (У 1979 р. біля цього знака навіть було установлено спеціальний 6-метровий металічний монумент). Насправді на цьому геодезичному знаку зроблено напис іншого змісту — про те, що висота даної точки визначена в 1887 р. за допомогою виготовленого в Австро-Угорщині високоточного нівеліра; одночасно були встановлені координати цієї точки в європейській системі широт і довгот.

Щодо центру Європи, то цікаві розрахунки, які в основному збігаються з результатами французьких спеціалістів, провели Я. О. Кудлик і В. Грицевич. Результати цих розрахунків наводяться нижче.

Варіанти розрахунків Враховано кордони Площа Європи млн. км кв. Географічні координати
Північна широта Східна довгота
1 - Материковий Берегова лінія, Уральські гори, ріки Урал, Кума, Манич, Дон 9,2 54°43' 26°09'
2 - З близькими островами Включено близько розташовані острови - Великобританію, Ірландію тощо; внутрішні моря, озера 11,0 54°36' 24°04'
3 - З морями Включено (разом з водними просторами) острови Ісландія, Шпіцберген, Земля Франца Йосипа, Нова Земля та ін. 15,3 59°09' 21°23'

 

Таким чином, центр Європи знаходиться: за 1 варіантом - на північному заході Білорусії, поблизу кордону з Литвою (біля поселення Ворняни); за 2 варіантом - у центрі Литви, на південь від Каунаса (біля пос. Бірштонас); за 3 варіантом - у Балтійському морі на північний захід від естонського острова Хіумаа.

Загальна протяжність державних кордонів України оцінюється майже в 6500 км, з них на морські кордони (по береговій лінії, без урахування довжини берегів заток і довжини берегових ліній чорноморських лиманів) припадає 1050 км.

Найбільший сухопутний кордон на сході і північному сході з Росією. Далі за довжиною кордонів з Україною на північному заході йдуть Білорусія, на південному заході Молдова і Румунія, на заході - Польща, Угорщина, Словаччина.

Державний кордон України здебільшого проходить по рівнинних територіях. Лише з Румунією, Польщею і Словаччиною він простягається по гористих районах Карпат, причому з Румунією - на значній відстані, в тому числі й по високогірних місцевостях.

Україна займає вигідне для життя населення та господарської діяльності фізико-географічне положення та характеризується великим і різноманітним природоресурсним потенціалом. Її територія знаходиться в західній частині Східно-Європейської рівнини, в зонах Змішаних лісів, Лісостепу і Степу. Республіка розташована приблизно на широті Франції, північної частини Сполуче­них Штатів Америки і південних районів Канади, має аналогічні з цими країнами природні умови і відзначається величезними запасами, вдалим по­єднанням і територіально компактним заляганням великих покладів багатьох природних ресурсів, зокрема мінерально-сировинних, які широко використовуються в народному господарстві (високоякісні залізні і марганцеві руди, самородна сірка, кам'яне вугілля, кухонна та кам'яна солі, каоліни, різноманітні будівельні матеріали тощо). Республіка характеризується переважно рівнинним рельєфом, порівняно теплим помірно-континентальним кліматом, високоякісними ґрунтами, зокрема родючими чорноземами (різновиди чорноземів займають 68 % усіх орних земель, у тому числі найродючіші чорноземи типові й чорноземи звичайні - 46 %). У межах України знаходяться відносно невисокі (середніх розмірів) і доступні гірські масиви Карпат та Криму, течуть повноводні й судноплавні ріки. Усе це сприяло її компактному заселенню та високому рівню засвоєння території.

В адміністративному відношенні поділяється на 24 адміністративні області і одну Автономну Республіку – Крим, 481 адміністративно-територіальних райони. Політичний устрій - унітарна держава, головою виконавчої системи є Президент, виконавчий орган - Кабінет Міністрів, законодавчий орган - Верховна Рада. Виділяють 10 економічних районів.

 

Питання і завдання для самоперевірки:

1. Опишіть основні параметри конфігурації території держави.

2. Дайте порівняльну характеристику України по загальним показникам площі та кількості населення з іншими державами Європи.

3. Які визначні географічні точки знаходяться на території України?

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни Туристські ресурси України

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА.. М М Поколодна І Л Полчанінова.. Конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні відомості про державу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Географічні аспекти формування туристських ресурсів україни
  Географічне положення Україна розташована в Центральній і Східній Європі у безпосередній близькості від більшості країн, з якими вона має інтенсивні тр

Демографічна ситуація
На 1 жовтня 2006р. в Україні, за оцінкою, проживало 46710,8 тис. осіб. Упродовж останніх років кількість населення постійно зменшується, з середнім темпом 6,2 особи у розрахунку на 1000 населення.

Природне середовище
Головні риси території визначаються її положенням у межах Сх.-Європейської рівнини (95 % площі) та середньовисоких гірських масивів Карпат і Криму (5 %). 70 % території - низовини (найб.:

Господарський комплекс, місце і роль туризму в ньому
Досить розвинутий господарський комплекс України спеціалізується на виробництві продукції паливної індустрії, гірничодобувної промисловості, чорної металургії, основної хімії, машинобудування по об

Туристський ареал України
Україна має сприятливе географічне розташування, різноманітні природні ресурси, розвинену мережу транспортного сполучення, багатий історико – культурний потенціал, що при вигідному територіальному

Природні туристські ресурси україни
Природно-ресурсний потенціал України значний і різноманітний. В умовах інтенсифікації гос­подарської діяльності винятково важливого значення набуває вивчення і раціональне використання рекреаційно-

Природні кліматичні туристські ресурси
Серед природних рекреаційних ресурсів особливе місце належить кліматичним, оскільки саме вони визначають просторову організацію від­починку. Туристськими кліматичними ресурсами виступають сприятлив

Атлантико – Континентальна кліматична область
Кліматична підобласть Українських Карпат охоплює гірські райони Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Погодні процеси і кліматичні умови даної

Природні геоморфологічні туристські ресурси
Наука що вивчає особливості рельєфу має назву геоморфологія, відповідно і ресурси рельєфу визначаються як геоморфологічні. Найпоширеніше визначення рельєфу - сукупність нерівностей (форм) земної по

Низовинні території
Крайню північно-західну територію республіки, переважно північ Правобережжя Дніпра, займає Українське Полісся - південна частина великої Поліської низовини (північним його складовим елементо

Підвищені території
У державі є великі площі підвищених територій. Серед них розташована в західній частині України Волино-Подільська височина. На заході вона розділяється так званим Малим Поліссям (рівнинною т

Гірські території
Горами зайнято 6,8 % території України — Українськими Карпатами (33,2 тис. км, включаючи низовинну зону Карпат — 3,3 тис. км2 на заході) та Кримськими (7,9 тис. км2) на півдні

Спелеологічні геоморфологічні туристські ресурси
Досить популярним у сучасному світі є спелеотуризм, умови для ро­звитку якого є і в Україні. Зокрема, на території Тернопільської області знаходиться вхід у найдовшу гіпсову печеру-лабіринт світу —

Природні гідрологічні туристські ресурси
В умовах зростаючого дефіциту води водні ресурси на сучасному етапі є одним з найважливіших факторів розвитку туризму, а чисті прісні води - цінним та усе більш обмеженим мінеральним ресурсом. Абсо

Природні біологічні рослинні туристські ресурси України
Рослинний світ та його географія в Україні достатньо вивчені. Республіка відноситься до країн з великою різноманітністю флори. З 300 - 350 тис. видів вищих рослин Земної кулі, наприклад, в Україні

Природні біологічні тваринні туристські ресурси України
Тваринний світ, який нараховує в Україні майже 45 тис. видів, ділиться на найпростіших (понад 1200 видів), плоских червів (1290), трематод (540), членистоногих (39 тис), риб (понад 270), птахів (34

Природні біологічні тваринні туристські ресурси України
Тваринний світ, який нараховує в Україні майже 45 тис. видів, ділиться на найпростіших (понад 1200 видів), плоских червів (1290), трематод (540), членистоногих (39 тис), риб (понад 270), птахів (34

Ресурси лікувальних мінеральних вод
Україна має значні гідромінеральні ресурси. Про це свідчить той факт, що сьогодні на 70 курортах нашої країни відкриті 442 санаторно-курортні установи, які в оздоровчо-лікувальному про­цесі викорис

Ресурси мінеральних грязей
До природних лікувальних грязей відносяться різні за генезисом утворення (переважно відклади боліт, озер, лиманів та морських заток), які складаються з води, мінеральних та органічних речови

Поняття і склад історико-культурних ресурсів
Історико-культурні туристські ресурси – це історичні особливості, об’єкти і явища матеріальної і духовної культури, які були створені в процесі історичного розвитку і створюються в

Характеристика основних складових історико-культурних ресурсів
  Історико-культурні ресурси України є важливою (а для окремих регіонів - основною) складовою туристського потенціалу. Вони відзначаються великою різноманітністю і включають археологі

Історико-культурні об’єкти України включені до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
  Список Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) з України входить п'ять об'єктів: Софійський собор, Києво-Печерська лавра в Києві

Ресурси туристської інфраструктури
4.2.1 Поняття туристичної інфраструктури   У процесі вироблення й споживання комплексу рекреаційно-туристичних послуг (турпродукту) задіяно безліч господ

Готелі та інші місця для тимчасового проживання
  Згідно з функціональною структурою підприємств готельного господарства на території України послуги з тимчасового проживання у 2008 р. надавали 838 готелів, 25 мотелів, 5 готельно-о

Транспортні комунікації
  Через територію України здійснюється транспортний зв’язок країн СНД з країнами Центральної та Південної Європи, Ближнього Сходу та Африки. Крім того, налагоджені комунікації Західно

Класифікація туристських територій україни
Територія України неодноразово була задіяна як частково, так і повністю в різних схемах туристсько-рекреаційного районування в зв’язку з чим класифікація туристських територій значно ускладнюється.

Туристські ресурси Криму
Кримський туристсько-рекреаційний район є найпопулярнішим і всесвітньо відомим санаторно-курортним, оздоровчим і туристським районом на території України. Такої популярності сприяють сприятливі клі

Туристські ресурси Поліссько-Подільського туристського району
  У район входять Волинська, Рівненська, Житомирська, Тернопільська, Хмельницька й Вінницька області. Найціннішими рекреаційно-туристськими ресурсами району виступають сприят

Туристські ресурси Центрального туристського району
  До складу цього району входять 7 областей України, що розташовуються по плині Дніпра: Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська й Запорізька. Р

Туристські ресурси Східного туристського району
  Сумська, Харківська, Луганська й Донецька області утворюють Східний туристсько-рекреаційний район. Сприятливі кліматичні умови, мальовничі береги рік і водоймищ, джерела ці

Додаткові джерела
1. Атлас «Знайомтесь Україна» / Н.О. Крижова, Л.М. Веклич – К : ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с. 2. Бистрицька Т.А. Перлини України / Т.А. Бистрицька– К.: Либідь, 2002. – 60 с.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги