рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до виконання роботи

Методичні рекомендації до виконання роботи - раздел Спорт, Вибір схеми транспортування нафтопродуктів   1. Загальні Витрати На Роботу Складу Визначають За Формулою...

 

1. Загальні витрати на роботу складу визначають за формулою

, (7.1)

де - умовно-постійні витрати, у.о./рік;

- умовно-змінні витрати, у.о./рік.

Умовно-постійні витрати визначають за формулою

 

, (7.2)

 

де - витрати на оренду складського приміщення, у.о./рік;

- витрати на амортизацію техніки, у.о./рік;

- витрати на оплату електроенергії, у.о./рік;

- витрати на оплату керівного персоналу і фахівців, у.о./рік.

 

Умовно-змінні витрати визначають за формулою

 

, (7.3)

 

де - витрати на кредит, у.о./рік;

- витрати на вантажопереробку, у.о./рік

 

Витрати на кредит знаходять за формулою

 

, (7.4)

 

де - коефіцієнт, що враховує оплату відсотків за кредит;

- вантажообіг складу (вхідний чи вихідний потік), т/рік;

- середня вартість закупівлі товарів, у.о./т.

 

Витрати на вантажопереробку визначають за формулою

 

, (7.5)

 

де - вартість вантажопереробки, що приходиться на 1т вантажообігу складу, у.о./т.

 

Результати розрахунків звести до табл. 7.2.

 

Таблиця 7.2 – Економічні показники роботи складу (у.о./рік)

Умовно-постійні витрати Умовно-змінні витрати Загальні витрати До-хо-ди Прибу-ток
Витрати на оренду складського приміщення Витрати на амортизацію техніки Витрати на оплату електроенергії Витрати на оплату керівного персоналу і фахівців Витра-ти на кредит Витрати на вантажо-пере-робку
                 

 

2. Прибуток складу визначають за формулою

 

, (7.6)

 

де – доходи складу, у.о./рік. Визначають за формулою

, (7.7)

де - торгова надбавка при оптовому продажі товарів, %.

3. Точку беззбитковості визначають на підставі розрахунку прибутку складу. Для цього у формулу розрахунку прибутку замість значення існуючого вантажообігу () підставляють вантажообіг, що дозволить працювати складу при нульовому прибутку (). Далі отриманий вираз прирівнюють до нуля і знаходять шуканий вантажообіг.

, (7.8)

, (7.9)

. (7.10)

 

На підставі значень і зробити висновок про збитковість і прибутковість складу. Для перевірки правильності виконаних розрахунків побудувати графіки залежності доходів і загальних витрат від значень вантажообігу.

 

Запитання до перевірки знань:

 

1. Що є точкою беззбитковості?

2. Як впливає збільшення величини коефіцієнту, що враховує оплату відсотків за кредит, на значення збиткового вантажообігу?

3. Як впливає збільшення вартості вантажопереробки на складі на величину збиткового вантажообігу?

4. Які види витрат входять до умовно-постійних витрат складу?

5. Який вид витрат оказує найбільший вплив на точку беззбитковості відповідно до проведених розрахунків?

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів

Вибір схеми транспортування нафтопродуктів.. Мета заняття придбати навички проведення аналізу повної вартості при прийнятті різних рішень в логістиці на прикладі..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до виконання роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА       МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять і самостійної р

Вихідні дані.
Фірма «Нафтодоставка», що займається організацією й здійсненням експедирування й перевезення експортних, імпортних і транзитних вантажів, заключила контракт на доставку 21000 т нафтопродуктів від А

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Вибір схеми транспортування нафтопродуктів заснований на проведенні розрахунків за різними варіантами. Критерій вибору - мінімум повних витрат. Використовуючи данні табл. 1.2, а

Короткі теоретичні відомості
  Вибір постачальника — одне з найважливіших завдань фірми. На вибір постачальника істотний вплив мають результати роботи з вже укладених договорів, на підставі виконання яких здійсню

Вихідні дані.
Протягом перших двох місяців року фірма одержувала від постачальників № 1 і 2 товари А і В. Динаміка цін на аналогічну продукцію, що поставляється, динаміка постачання товарів неналежної я

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Для оцінки постачальника за першим критерієм (ціна) слід розрахувати середньозважений темп росту цін () на товари, що пос

Вихідні дані.
Дані для виконання роботи представлені в табл.3.1.   Таблиця 3.1 – Дані для розрахунку витрат на збереження   Показник

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Витрати на вантажопереробку на власному складі () визначити за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення місця розташування розподільчого центру на территорії, що обслуговують, може формулюватися як пошук оптимального вирішення або як пошук субоптимального (близьког

Вихідні дані.
У табл. 4.1 наведені координати магазинів, що обслуговують, (у прямокутній системі координат), а також їхній місячний вантажообіг. Таблиця 4.1 - Вантажообіг і координати магазинів, що обсл

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Користуючись вихідними даними - координатами магазинів, на околицях де рекомендується організувати роботу розподільчого складу, побудувати креслення. Для цього на міліметровий па

Короткі теоретичні відомості
  Методи використання залежного попиту в промисловій сфері (на виробництві), називають плануванням потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP). Наприкл

Вихідні дані.
Кожна одиниця А складається з компонентів В, З, D, Е, F й G (рис. 5.1). На рис. 5.1 (i – остання цифра студентського квитка (або залікової книжки); j - передостання цифра студе

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Структура виробу А має чотири рівні: 0, 1, 2 й 3. Є чотири батьки: А, В, С и F. Кожна одиниця-батько має принаймні один рівень нижче її. Одиниці В,

Короткі теоретичні відомості
  Ідея методу АВС полягає в тому, щоб з усієї безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду визначеної мети. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необ

Вихідні дані.
З метою зміцнення позиції на ринку керівництво оптової фірми прийняло рішення розширити торговий асортимент. Вільних фінансових засобів, необхідних для кредитування додаткових товарних ресурсів, фі

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розрахувати частку окремих позицій асортименту () в загальному обсязі запасу за формулою

Короткі теоретичні відомості
  Точкою беззбитковості називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу

Короткі теоретичні відомості
  Завдання визначення прийнятного варіанта розміщення товарів на складі не є новим для торгівлі і системи матеріально-технічного постачання. Суть його полягає у визначенні оптимальних

Вихідні дані.
Розглянемо склад, асортимент якого включає 27 позицій (табл. 8.1). Припустимо, що вантаж надходить і відпускається цілими вантажними пакетами, зберігається в стелажах на піддонах у пакетованому виг

Методичні рекомендації до виконання роботи
  1. Розташуйте всі асортиментні позиції в порядку убування кількості відпущених за місяць вантажних пакетів (використовуйте для цього форму табл. 8.2). Верхні 6 позицій (приблизно 20

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги