рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Самостійна робота

Самостійна робота - раздел Юриспруденция, Права та кримінології Творчо- Аналітичне Завдання Для За...

Творчо- аналітичне завдання

Для закріплення матеріалу студентам пропонуються задачі

ЗАДАЧА №1

Шиманський, рухаючись на технічно справному автомобілі "Мазда", належному формокологічній фірмі “Дарниця", заснув за кермом, внаслідок

чого на вул. Цитадельній у м. Києві вчинив наїзд на дерево. Наслідком такого наїзду були поломка автомобіля і спричинення тілесного ушкодження пасажиру (перелам стегнової кістки зі зміщенням осколків). Кваліфікуйте дії Шиманського. Відповідь обґрунтуйте.

ЗАДАЧА №2

Пилипенко, Дронь та Скубій на належній останньому автомашині "Москвич" виїхали в ліс на полювання. Невдале полювання закінчилось випивкою. По дорозі додому Скубій задовольнив прохання Дроня, дозволивши керувати машиною. Дронь не справився з керуванням, машина наїхала на стовпчик огородження внаслідок чого всі мисливці дістали тяжкі тілесні ушкодження. Кваліфікуйте дії вказаних осіб. Відповідь обґрунтуйте.

ЗАДАЧА№3

Руденко та Кливленко за домовленістю між собою на польовій дорозі зупинили вантажну автомашину і, погрожуючи ножем, примусили шофера Морозюка залишити кабіну. Вони зв'язали Морозюка і залишили його в лісопосадці, наказавши дві години "не подавати голосу". Вони планували з допомогою автомашини вкрасти зерно з колгоспної комори, перевезти до Кривленка додому, після чого машину кинути. Їхні плани не здійснились, оскільки за сигналом Морозюка машина була зупинена одним з постів ДАТ а Руденко і Кливленко затримані.

Варіант 1: Руденко і Кливленко мали намір після "операції" машину розібрати і запчастини продати.

Варіант 2: Руденку і Кливленку було по 15 років,

Дайте кримінально-правову оцінку діям вказаних осіб. Відповідь обґрунтуйте.

ЗАДАЧА №4

Погрожуючи вибухом, Маєвська наказала екіпажу літака ТУ - 134, що виконував рейс Київ - Москва, змінити курс і летіти до Стамбул. Побачивши, що виконується ця вимога вона заспокоїлась, екіпаж посадив літак у Сімферополі. При затриманні у Маєвської вилучили згорток з молотком і кухонним ножем, який вона видавала за бомбу. Кваліфікуйте дії Маєвської. Відповідь обґрунтуйте.

ЗАДАЧА №5

Водій Безпалов у кузові керованої ним автомашини перевозив залізобетонні конструкції, які перевищували габарити по ширині. Для скорочення шляху Безпалов ухилився від рекомендованого маршруту і при перетинанні кільцевої дороги зачепив опори шляхопроводу, чим змістив балку моста, вивівши його з ладу.

Варіант: Наслідком дій Безпалова було також заподіяння середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом особам

Дайте кримінально-правову оцінку діям Беспалова. Відповідь обґрунтуйте.

Теми рефератів:

1. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом.

2.Відмежування транспортних злочинів від адміністративних транспортних правопорушень

Методичні рекомендації.

З розвитком транспорту збільшується потужність транспортних засобів та швидкість їх руху, що має важливе значення для розвитку суспільства. Проте це викликає і негативні явища, оскільки більш тяжкими стають наслідки транспортних аварій, в яких гинуть люди, матеріальні цінності. Боротьба з транспортними злочинами в сучасних умовах набуває важливого значення, про що свідчить віднесення цих злочинів до самостійного розділу Особливої частини КК. Головною ознакою, за якою транспортні злочини об’єднані в одну групу, є родовий об’єкт. Таким об’єктом є відносини, що забезпечують безпеку руху та експлуатацію транспорту.

Безпосередні об’єкти окремих транспортних злочинів лежать у площині родового об’єкту, хоч і мають свої особливості. Вони залежать, насамперед, від видів транспорту, якими можуть вчинятися ці злочини, а також від характеру об'єктивної сторони та кваліфікуючих обставин. Так, деякі злочини можуть бути вчинені із застосуванням насильства або погроз, у зв’язку з чим виникає питання про додатковий безпосередній об’єкт - життя і здоров’я особи.

Предметом цих злочинів є транспортні засоби, шляхи сполучення, споруди на них, транспортні комунікації, вокзали, засоби зв’язку, сигналізації, автоматизації, що забезпечують-безпеку руху транспортних засобів.

З об’єктивної сторони ці злочини побудовані по-різному. Більша частина цих посягань описана в законі, як злочини з матеріальним складом, менша частина - з формальним.

У злочинах з матеріальним складом об’єктивна сторона містить у собі діяння, наслідки і причинний зв’язок між ними.

Діяння в цих злочинах виражається в дії або бездіяльності особи. Деякі злочини (наприклад, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів) можуть бути вчинені лише шляхом дії.

У багатьох злочинах діяння виражається в порушенні певних правил. Це означає, що диспозиції таких статей є бланкетними, тому для встановлення факту порушення цих правил, необхідно звертатися до відомчих нормативних актів, що регламентують поведінку працівника транспорту чи іншого учасника дорожнього руху. Важливо точно визначити, які статті, пункти, параграфи нормативних актів порушені та у чому це порушення виразилося. Обов’язковою ознакою злочинів з матеріальним складом є наслідки.

Наслідками, у статтях цього розділу КК названі: загибель однієї чи кількох осіб, тяжкі, середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також велика матеріальна шкода, інші тяжкі наслідки.

Відповідальність за транспортні злочини диференційована залежно від тяжкості наслідків, що наступили. Тому тяжкі тілесні ушкодження, загибель однієї чи кількох осіб, в деяких статтях вказуються як кваліфікуючі обставини.

До інших тяжких наслідків відносяться: заподіяння потерпілому тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, а також велика матеріальна шкода.

При встановленні матеріальної шкоди, яка заподіюється транспортними злочинами, необхідно враховувати вартість знищених або пошкоджених транспортних засобів, вантажів, шляхів сполучення, споруд на них тощо.

Своєрідними наслідками, вказаними в деяких статтях, є створення небезпеки для життя людей або настання інших тяжких наслідків. Така небезпека створюється внаслідок порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, недоброякісного ремонту або пошкодження шляхів сполучення чи транспортних засобів. У технічній системі транспорту відбуваються певні зміни і створюється реальна можливість настання тяжких наслідків, тобто висока ступінь імовірності їхнього настання. Ці зміни в технічній системі транспорту порушують нормальне її функціонування, чим заподіюється шкода об'єкту злочину. Така небезпека (загроза) виступає і як ознака злочинного діяння, і як своєрідний наслідок, нерозривний з ним. Обов’язковим у таких ситуаціях є встановлення причинного зв’язку між діянням особи і змінами, що відбулися в технічній системі транспорту.

Третьою обов'язковою ознакою об'єктивної сторони злочинів з матеріальним складом є причинний зв’язок між діянням і наслідками, що наступили. За справами цієї категорії для його встановлення призначаються експертизи.

Суб'єктивна сторона транспортних злочинів характеризується залежно від складності її об'єктивної сторони. Злочини з формальним складом вчинюються з прямим умислом. У злочинах з матеріальним складом необхідно встановлювати психічне ставлення особи до діяння і його наслідків, що має важливе значення для кваліфікації та призначення покарання.

Суб’єктом транспортних злочинів є особа, яка досягла 16-річного віку. Лише за пошкодження шляхів сполучення та транспортних засобів (ст. 277 КК), угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278 КК), а також за незаконне заволодіння транспортним засобом (частини 2 і З ст. 289 КК) відповідальність настає з 14-річного віку.

Деякі транспортні злочини може вчиняти лише працівник транспорту, тобто спеціальний суб’єкт.

Таким чином, під транспортними злочинами слід розуміти передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, що посягають на безпеку руху та експлуатації всіх видів механічного транспорту, а також магістрального трубопровідного транспорту.

В розділі XI Особливої частини КК ці злочини розташовані в певній послідовності. При цьому враховується тяжкість злочину, а також вид транспорту, яким він вчиняється. На першому місці стоять злочини, які вчиняються на залізничному, водному чи повітряному транспорті (статті 276 - 285 КК), на другому - на автомобільному і міському електротранспорті (статті 286 - 290 КК). Завершують главу злочини, що виражаються в порушенні чинних на транспорті правил та в пошкодженні магістральних трубопроводів (статті 291 і 292 КК).

Розміщення транспортних злочинів у певній послідовності дає можливість більш правильно конструювати санкції цих статей, що підвищить ефективність кримінально-правових заходів боротьби з цими посяганнями, поліпшить статистичний облік цих злочинів тощо.

Безпосереднім об’єктом першої групи злочинів є відносини, що забезпечують безпеку руху та експлуатації залізничного, водного і повітряного транспорту; другої групи - безпеку руху та експлуатації автомобільного і міського електротранспорту; третьої групи

безпечне функціонування всіх видів механічного та магістрального трубопровідного транспорту.

Як уже зазначалося, відповідальність за більшість транспортних злочинів диференційована залежно від тяжкості наслідків, що наступили. Враховуються при цьому тяжкість тілесного ушкодження, загибель однієї чи кількох осіб, а також розмір матеріальної шкоди. Крім того, у статтях цього розділу законодавець передбачає інші кваліфікуючі обставини, такі як: вчинення злочину: за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 278, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 292 КК); організованою групою (ч. 3 ст. 278, ч. 3 ст. 280, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 292 КК); поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого або з погрозою застосування такого насильства (ч. 2 ст. 278, ч. 2 ст. 289 КК); поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого або з погрозою застосування такого насильства (ч. 3 ст. 278, ч. 3 ст. 280, ч. 3 ст. 289 КК); вчинення злочину повторно (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 292 КК).

Розглянемо ці обставини. Поняття групи, яка вчинила ці злочини за попередньою змовою або організованою групою, дається в ст. 28 КК.

Якщо така організована група озброєна вогнепальною чи холодною зброєю і має за мету напад на транспортні підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, то відповідальність наступає за бандитизм (ст. 257 КК).

Під насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого слід розуміти нанесення ударів, побоїв, викручування рук, утримання, зв'язування або позбавлення волі іншим способом, заподіяння легкого тілесного ушкодження, яке не спричинило короткочасного розладу здоров'я або незначної втрати працездатності. Психічне насильство проявляється в погрозі застосування зазначеного фізичного насильства.

Небезпечним для життя і здоров’я насильством визнається заподіяння потерпілому легкого тілесного ушкодження, яке спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, середньої тяжкості або тяжкого тілесного ушкодження, а також інші насильницькі дії, які не заподіяли вказаних наслідків, але були небезпечними в момент застосування такого насильства. Це насильство, що викликало втрату свідомості, здавлювання шиї, скидання з транспортного засобу, що рухається, застосування спеціальних засобів, зброї тощо. Психічне насильство проявляється в погрозі застосування такого ж фізичного насильства.

Повторністю злочинів відповідно до ч. 1 ст. 32 КК визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини КК. Наприклад, повторним вважається заволодіння транспортним засобом якщо йому передувало таке ж заволодіння (ч. 2 ст. 289 КК).

Студентам треба звернути увагу, на те, що з об’єктивної сторони вищевказані злочини побудовані по різному. Більша їх частина описана в законі як злочини з матеріальним складом, менша частина – з формальним. У злочинах з матеріальним складом об’єктивна сторона містить у собі діяння, наслідки і причинний зв'язок між ними. У злочинах з формальним складом, злочин вважається закінченим з моменту скоєння діяння, незалежно від настання наслідків. В цьому випадку факт настання наслідків на кваліфікацію не впливає

Студентам слід вивчити на пам'ять зміст Примітки до ст..286 КК, в якій є вказівка про те, що треба розуміти під транспортними засобами, як предметом вищевказаних злочинів. Крім того транспортні злочини діференціруються залежно від тяжкості наслідків. У якості кваліфікуючих ознак цих злочинів законодавець вказує тяжкі тілесні ушкодження, загибель однієї чи декількох осіб. Додаткова кваліфікація за статями, які передбачають злочини проти життя та здоров'я особи не потрібна.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Права та кримінології

Одеський державний університет внутрішніх справ.. Навчально науковий інститут фінансово економічної безпеки і права..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Самостійна робота

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОДЕСА – 2011
Пояснювальна записка Методичні матеріали з Кримінального права (Особливої частини) підготовлені з урахуванням специфіки діяльност

Самостійна робота
Творчо-аналітичне завдання:   1.Використовуючи Кримінальний кодекс України, студенти повинні знайти різні види норм кримінального права та розібратися, чому вони відно

Методичні рекомендації.
При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на те, що Особлива частина кримінального права захищає весь комплекс (сукупність) суспільних відносин які склалися у суспільстві, керуючись Кон

Контрольні запитання
1.Дайте поняття Особливої частини кримінального права України. 2.В чому полягає взаємозв’язок та взаємодія Особливої та Загальної частин кримінального права? 3.Дайте поняття дивер

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання ЗАДАЧІ: 1.Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись.У себе на квартирі він облив її окропом, щ

Контрольні запитання
1.Дайте поняття вбивству та його видам. 2.Класифікуйте тілесні ушкодження за ступенем тяжкості. 3.Дайте характеристику побоям,мордуванням та катуванням. 4.В чому полягає

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Складіть схему системи злочинів, які передбачені ІІІ розділом --Особливої частини Кримінального кодексу України. 2.Прокоментуйте цю схему, зв

Контрольні запитання
Студентам необхідно акцентувати увагу на наступні питання: 1. Поняття незаконного позбавлення волі та викрадення людини. Відмінність цих злочинів. 2.Особливості кваліфікації вищев

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Розв’язати задачі: 1.Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до се­бе в гості. Пізно ввечері

Методичні рекомендації.
Одним із показників набуття Україною ознак сучасної цивілізованої держави є нормативне визначення пріоритетів в ієрархії тих соціальних цінностей, які становлять основу життєдіяльності людського су

Контрольні запитання
1.Дайте поняття статевих злочинів та охарактеризуйте їх. 2.Систематизуйте ці злочини. 3.Визначте ознаки зґвалтування та вкажіть на їх зміст. 4.Дайте поняття розбещення не

Методичні рекомендації.
При вивченні даної теми певну увагу необхідно приділяти уясненню загальної характеристики злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина та безпеки виробни

Контрольні запитання
1.Дайте загально кримінально-правову характеристику та систематизуйте злочини проти виборчих та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. 2.Дайте характеристику порушення недото

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студенти повинні засвоїти відмінність безпосереднього об'єкту викрадання та предмета викрадання, а також уяснити, які речі та предмети матеріального св

Методичні рекомендації
При вивченні теми необхідно звертати увагу на те, що у КК 2001 р. відповідальність за злочини проти власності визначена в одному самостійному розділі VІ “Злочини проти власності”. При цьому рівним

Контрольні запитання
1. Поняття та система злочинів проти власності. Значення цього питання у правозастосовчій діяльності ОВС. 2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для кваліфікації.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення вказаних питань треба уяснити соціально-економічну характеристику господарських злочинів та задачі правової боротьби з цими діяннями. Слі

Методичні рекомендації.
Об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об’єкта, яким є су

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Значення боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності. 3. Кримінально-

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студентам треба визначити види складів екологічних злочинів за критерієм їх закінчення. 2.Необхідно визначити вид суб’єкта цих злочинів та зве

Контрольні запитання
1.Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля . 2.Порушення ветеринарних правил. 3.Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили працівника міліції Шаронова і заволод

Контрольні запитання
1.Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 2.Система злочинів проти громадської безпеки. 3.Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину. Оз

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського під­приємства Тинчук, відповідальний за додержанн

Контрольні запитання
1.Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 2.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці. 3.Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфе

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів). 2.Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил бе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК) 2. Вкажіть

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. 2.Злочини проти громадського порядку. 3.Групове порушення громадського пор

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання   Студентам треба звернути увагу на об’єкт вищевказаних злочинів, їх предмет, від точного встановлення яких зале

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується скласти схему системи злочинів, які вивчаються та прокоментувати її. Крім того, студенти повин

Контрольні запитання
  1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 2

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв'язати задачі, які виконуються письмово в окремих зошитах з практичних занять з кримінального права. Рішення задач повинне бут

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 2. Відмінність цих злочинів

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі: 1.Іванченко, співробітник ТОВ "Темп", з хуліганських мотивів запровадив у к

Контрольні запитання
1.Поняття та види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 2.Кримінально-правова характеристика скл

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується письмово розв’язати задачі, проаналізувати склади злочинів та обґрунтувати рішення. ЗАДАЧА №1 Інженер Сухий прац

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину, У цьому розумінні слу

Контрольні запитання
1.Конституція України про регламентацію діяльності службових (посадових) осіб. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності (посадових злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні систематизувати злочини проти правосуддя з метою відокремлення різних видів злочинів проти правосуддя, визначити характеристику окремих

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину. Злочини прот

Контрольні запитання
1.Конституція України про здійснення правосуддя. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 3.Злочини проти правосуддя, що вчиняються службови

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Книш і Рак, які були у відпустці, вирішили до місця військо­вої служби не повертатись. Вони виїхали д

Теми рефератів.
1. Поняття військового злочину 2. Законодавство про кримінальну відповідальність за військові злочини в історії України. Методичні ре

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). 2.Кримінально-правова характеристика складу злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні чітко визначати родовий та безпосередній об’єкти вищевказаних злочинів, та вміти їх відрізняти від злочинів, передбачених іншими розділа

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2.. Кримінально-правова характеристика складів злочинів: пропаганда в

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1.Кваліфікація злочину як логічна форма юридичної оцінки. 2. Роль психічного та фізичного примусу для кваліфікації злочинів. 3. Поняття та форми диверсії. 4. Бандитизм та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги