рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Самостійна робота

Самостійна робота - раздел Юриспруденция, Права та кримінології Творчо- Аналітичне Завдання 1.складіть Схему Системи Злочині...

Творчо- аналітичне завдання

1.Складіть схему системи злочинів, які передбачені ІІІ розділом --Особливої частини Кримінального кодексу України.

2.Прокоментуйте цю схему, звертаючи увагу на об’єкт цих злочинів.

3.Законспектувати, проаналізувати та прокоментувати зміст положень Конституції України, які закріплюють характеристики прав та свобод людини та громадянина, які знайшли відповідну регламентацію в положеннях розділу ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України.

Теми рефератів:

1. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми

2. Захоплення заручників. Особливості кваліфікації.

3. Кримінальна відповідальність за викрадення дорослої та малолітньої особи.

 

Методичні рекомендації

Одним із показників набуття Україною ознак сучасної цивілізованої держави є нормативне визначення пріоритетів в ієрархії тих соціальних цінностей, які становлять основу життєдіяльності людського суспільства. У загальній формі таке визначення дано в Конституції України, ст. 3 якої, зокрема, проголошує: “Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Конституцією України в ст.ст. 29 і 33 надане право людини на волю, у тому числі волю пересування, вільний вибір місця проживання. Ст. 3 Основного закону відносить до вищих соціальних цінностей в Україні честь і гідність людини, відносить їх до благ, захист яких є головним обов’язком держави. Одним із засобів державного захисту волі, честі і гідності людини є їхня кримінально-правова охорона. Кримінальна відповідальність за посягання на ці блага встановлена у розділі ІІІ Особливої частини КК.

Об’єктами розглянутих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують особисту волю, честь і гідність людини. Особиста воля як об’єкт злочинів, передбачених розділом III Особливої частини КК, являє собою невід’ємне право людини на вибір місцеперебування, пересування, проживання. Під честю варто розуміти суспільну оцінку особистості з моральних позицій, властивих в ідеалі членам суспільства. Гідність - це самооцінка людини, що базується на його моральних ідеалах і цінностях.

Специфіка даного розділу полягає в тому, що усі вхідні в нього злочини мають основним безпосереднім об’єктом особисту волю людини. Честь і гідність основними безпосередніми об’єктами цих злочинів не виступають, а можуть лише бути додатковими об’єктами злочину, передбаченого ст. 149 КК - «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини».

Об’єктивна сторона злочинів проти волі, честі і гідності особи характеризується тільки здійсненням активних дій, крім при цьому можливість їхнього здійснення шляхом бездіяльності. Основні склади розглянутих злочинів сформульовані як формальні, моментом закінчення яких є здійснення зазначених у них дій незалежно від наслідків, що наступили. І лише кваліфіковані склади окремих злочинів проти волі, честі і достоїнства особистості передбачають як обов’язкову ознаку настання суспільно небезпечних наслідків (настання тяжких наслідків - ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 151 КК, а також заподіяння істотної шкоди здоров'ю, фізичному чи розвитку освітньому рівню дитини (ч. 2 ст. 150 КК).

Суб’єктивна сторона даних злочинів характеризується провиною у формі прямого наміру. Відношення до суспільно небезпечних наслідків, передбаченим у ряді кваліфікованих складів злочинів, може бути як навмисним, так і необережним. Мотиви вчинення злочинів на кваліфікацію не впливають, за винятком підміни дитини (ст. 148 КК), що визнається злочином лише за умови його здійснення з корисливих чи інших особистих спонукань. Для окремих злочинів даного розділу обов’язковою ознакою є наявність спеціальної мети, наприклад, спонукання родичів затриманої, державної чи іншої установи, підприємства чи організації, фізичної чи службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника (ст. 147 КК).

Суб’єктом виступає фізична осудна особа, що досягла 16 років, а при здійсненні захоплення заручників (ст. 147 КК) - що досягло 14 років.

Об’єктами злочинів цієї групи є воля і недоторканість особи, особиста безпека людини, а також нормальний фізичний і моральний розвиток дітей і підлітків. Додатковим об’єктом може виступати здоров’я потерпілого.

Суб’єктивна сторона всіх злочинів даної групи характеризується провиною у формі прямого умислу. Мотиви їхнього здійснення на кваліфікацію не впливають. Відношення до наслідків, передбаченим у зазначених кваліфікованих складах злочинів, може бути як умисним, так і необережним.

Суб’єкти злочинів проти волі і недоторканості особи за видом загальні, крім злочину, передбаченого ст. 151 КК України.

При вивченні теми “Злочини проти волі, честі та гідності особи” студентам необхідно детально проаналізувати зміст положень Конституції України, які закріплюють характеристики невід’ємних прав та свобод людини та громадянина та, які знайшли відповідну регламентацію у положеннях розділу ІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України.

Студенти повинні уяснити, що злочини проти волі особи скоюються тільки з прямим умислом за мотивом: помста, ревнощі, особливі неприязні стосунки, користь, інша особиста зацікавленість. Також треба приділити особисту увагу об’єкту цих злочинів та пам’ятати, що безпосередній об’єкт цих злочинних посягань може бути подвійним (основний об’єкт – воля особи, а додатковий – здоров’я, життя особи).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Права та кримінології

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... Навчально науковий інститут фінансово економічної безпеки і права...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Самостійна робота

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОДЕСА – 2011
Пояснювальна записка Методичні матеріали з Кримінального права (Особливої частини) підготовлені з урахуванням специфіки діяльност

Самостійна робота
Творчо-аналітичне завдання:   1.Використовуючи Кримінальний кодекс України, студенти повинні знайти різні види норм кримінального права та розібратися, чому вони відно

Методичні рекомендації.
При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на те, що Особлива частина кримінального права захищає весь комплекс (сукупність) суспільних відносин які склалися у суспільстві, керуючись Кон

Контрольні запитання
1.Дайте поняття Особливої частини кримінального права України. 2.В чому полягає взаємозв’язок та взаємодія Особливої та Загальної частин кримінального права? 3.Дайте поняття дивер

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання ЗАДАЧІ: 1.Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись.У себе на квартирі він облив її окропом, щ

Контрольні запитання
1.Дайте поняття вбивству та його видам. 2.Класифікуйте тілесні ушкодження за ступенем тяжкості. 3.Дайте характеристику побоям,мордуванням та катуванням. 4.В чому полягає

Контрольні запитання
Студентам необхідно акцентувати увагу на наступні питання: 1. Поняття незаконного позбавлення волі та викрадення людини. Відмінність цих злочинів. 2.Особливості кваліфікації вищев

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Розв’язати задачі: 1.Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до се­бе в гості. Пізно ввечері

Методичні рекомендації.
Одним із показників набуття Україною ознак сучасної цивілізованої держави є нормативне визначення пріоритетів в ієрархії тих соціальних цінностей, які становлять основу життєдіяльності людського су

Контрольні запитання
1.Дайте поняття статевих злочинів та охарактеризуйте їх. 2.Систематизуйте ці злочини. 3.Визначте ознаки зґвалтування та вкажіть на їх зміст. 4.Дайте поняття розбещення не

Методичні рекомендації.
При вивченні даної теми певну увагу необхідно приділяти уясненню загальної характеристики злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина та безпеки виробни

Контрольні запитання
1.Дайте загально кримінально-правову характеристику та систематизуйте злочини проти виборчих та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. 2.Дайте характеристику порушення недото

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студенти повинні засвоїти відмінність безпосереднього об'єкту викрадання та предмета викрадання, а також уяснити, які речі та предмети матеріального св

Методичні рекомендації
При вивченні теми необхідно звертати увагу на те, що у КК 2001 р. відповідальність за злочини проти власності визначена в одному самостійному розділі VІ “Злочини проти власності”. При цьому рівним

Контрольні запитання
1. Поняття та система злочинів проти власності. Значення цього питання у правозастосовчій діяльності ОВС. 2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для кваліфікації.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення вказаних питань треба уяснити соціально-економічну характеристику господарських злочинів та задачі правової боротьби з цими діяннями. Слі

Методичні рекомендації.
Об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об’єкта, яким є су

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Значення боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності. 3. Кримінально-

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студентам треба визначити види складів екологічних злочинів за критерієм їх закінчення. 2.Необхідно визначити вид суб’єкта цих злочинів та зве

Контрольні запитання
1.Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля . 2.Порушення ветеринарних правил. 3.Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили працівника міліції Шаронова і заволод

Контрольні запитання
1.Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 2.Система злочинів проти громадської безпеки. 3.Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину. Оз

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського під­приємства Тинчук, відповідальний за додержанн

Контрольні запитання
1.Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 2.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці. 3.Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення матеріалу студентам пропонуються задачі ЗАДАЧА №1 Шиманський, рухаючись на технічно справном

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів). 2.Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил бе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК) 2. Вкажіть

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. 2.Злочини проти громадського порядку. 3.Групове порушення громадського пор

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання   Студентам треба звернути увагу на об’єкт вищевказаних злочинів, їх предмет, від точного встановлення яких зале

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується скласти схему системи злочинів, які вивчаються та прокоментувати її. Крім того, студенти повин

Контрольні запитання
  1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 2

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв'язати задачі, які виконуються письмово в окремих зошитах з практичних занять з кримінального права. Рішення задач повинне бут

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 2. Відмінність цих злочинів

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі: 1.Іванченко, співробітник ТОВ "Темп", з хуліганських мотивів запровадив у к

Контрольні запитання
1.Поняття та види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 2.Кримінально-правова характеристика скл

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується письмово розв’язати задачі, проаналізувати склади злочинів та обґрунтувати рішення. ЗАДАЧА №1 Інженер Сухий прац

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину, У цьому розумінні слу

Контрольні запитання
1.Конституція України про регламентацію діяльності службових (посадових) осіб. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності (посадових злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні систематизувати злочини проти правосуддя з метою відокремлення різних видів злочинів проти правосуддя, визначити характеристику окремих

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину. Злочини прот

Контрольні запитання
1.Конституція України про здійснення правосуддя. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 3.Злочини проти правосуддя, що вчиняються службови

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Книш і Рак, які були у відпустці, вирішили до місця військо­вої служби не повертатись. Вони виїхали д

Теми рефератів.
1. Поняття військового злочину 2. Законодавство про кримінальну відповідальність за військові злочини в історії України. Методичні ре

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). 2.Кримінально-правова характеристика складу злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні чітко визначати родовий та безпосередній об’єкти вищевказаних злочинів, та вміти їх відрізняти від злочинів, передбачених іншими розділа

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2.. Кримінально-правова характеристика складів злочинів: пропаганда в

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1.Кваліфікація злочину як логічна форма юридичної оцінки. 2. Роль психічного та фізичного примусу для кваліфікації злочинів. 3. Поняття та форми диверсії. 4. Бандитизм та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги