рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОДЕСА – 2011

ОДЕСА – 2011 - раздел Юриспруденция, Права та кримінології Пояснювальна Записка ...

Пояснювальна записка

Методичні матеріали з Кримінального права (Особливої частини) підготовлені з урахуванням специфіки діяльності працівників ОВС, охоплюють проблеми кваліфікації злочинів, орієнтовані на поглиблене вивчення ознак конкретних складів злочинів та їх відмежування від суміжних складів.

Вивчення Кримінального права України слід починати з уважного ознайомлення з програмою курсу “Кримінальне право” та наступними методичними вказівками. В цих вказівках дається коротка характеристика тем курсу Особливої частини, звертається увага студентів на окремі склади злочинів, на деякі спірні питання, які неоднаково розв’язуються, з яких в юридичній літературі висловлюються різні точки зору.

Методичні вказівки не мають нормативного матеріалу, вони дають тільки пояснення до найбільш складних питань курсу та рекомендації з їх вивчення, тому вони не можуть замінити ні підручників, ні навчальних посібників, ні нормативного матеріалу, вони містять посилання на них.

Ці методичні вказівки треба використовувати для самоконтролю, тобто студент повинен перевірити, як ним засвоєні необхідні нормативні матеріали, як він зрозумів питання, на які треба звернути увагу.

Вивчення тем курсу та кожного конкретного виду злочину повинне базуватися на знаннях: діючого кримінального законодавства—Кримінального кодексу України /КК/. Вивчення конкретного виду злочину /його складу/ за спеціальною літературою повинне бути нерозривно пов'язане та йти паралельно з вивченням відповідних норм КК.

Слід мати на увазі, що з метою вдосконалення нового діючого кримінального законодавства в літературі будуть продовжуватись роз’яснення, коментування судової практики та практики органів внутрішніх справ. Тому слід постійно слідкувати за новими змінами у кримінальному законі, а також звертатись до практики ОВС та судів при розгляданні ними окремих категорій справ. До практики ОВС та судів слід також звертатись у зв'язку з відмежування злочинів від цивільно-правових деліктів, адміністративних правопорушень.

Поряд з діючим кримінальним законодавством вивченню належать відповідні постанови Пленуму Верховного Суду України про практику застосування законодавства про відповідальність за окремі категорії злочинів або окремий вид злочину. .Ці постанови студент повинен конспектувати в окремих зошитах з кримінального права.

Такі постанови публікуються у систематизованих збірниках, наприклад у Збірнику постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах /Київ, «Скіф», 2005р../, або у Віснику Верховного Суду України.

Також студенту необхідно вивчати судову практику по конкретним справам / матеріали публікуються в журналі "Право України" та інших юридичних виданнях/

Велику допомогу у вивченні кримінального права може мати картотека судової практики по конкретним справам, яку веде кодифікаційний кабінет Адвокатського об’єднання Одеської обласної колегії адвокатів.

Для ліпшого засвоєння конкретних видів злочинів, які містяться у тому чи іншому розділі Особливої частини кримінального кодексу України, рекомендується дотримуватись послідовності, вивчення, а саме:

1.визначення місця даного виду /складу/ злочину у системі Особливої частини Кримінального кодексу..

2.Уяснення поняття / визначення/ конкретного злочину у відповідності з кримінальним законом.

3.Юридичний аналіз складу даного злочину /визначення об’єкту, предмета, об’єктивної та суб'єктивної сторін, а також суб'єкта складу злочину/.

4.Встановлення видів цього злочину /вказівка на частину, пункт статті Кримінального кодексу України/.

5.Визначення як необхідних /обов'язкових/, так й кваліфікуючих ознак обтяжуючих обставин злочину, розкриття їх змісту.

6.Визначення виду складу злочину за різними критеріями, наприклад, простий /основний/, кваліфікований, або особливо кваліфікований, а також матеріальний, формальний чи відсічений.

7.Відмежування злочину, який аналізується від суміжних складів.

8.Висновки стосовно можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності за той чи інший злочин.

Пояснення поняття конкретного злочину означає уміння студента запам'ятати його основний зміст та уміння студента вказати на його головні /конструктивні /ознаки, необхідні ознаки. Наприклад, при визначенні поняття "розбій" необхідно вказати, що цей злочин уявляє собою напад з метою заволодіння чужим майном, який поєднаний з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи /потерпілого/.

Виключну увагу слід звернути на детальний юридичний аналіз складу конкретного злочину, тому що як тут вказує досвід, студенти роблять багато помилок.

Найбільш часто зустрічаються такі помилки, а саме:

1.Характеристика об'єктивної сторони нерідко дається дуже коротко, без глибокого аналізу усіх ознак, які його складають.

2. Іноді змішуються матеріальні та формальні склади злочинів, внаслідок чого студенти помилково відносять до змісту об'єктивної сторони формальних складів у якості необхідних ознак наслідки та причинний зв'язок.

3.При аналізі суб'єктивної сторони складу злочину студенти ти змішують різні форми вини. Труднощі виникають при відмежуванні Інтелектуального елемента вини від вольового. Серйозна увага повинна бути приділена складам злочинів зі змішаною /подвійною, складною/ формою вини. У злочинах ,які скоюються з умисною формою вини, обов’язково треба визначати мотив та ціль злочину. Багато злочинів відмежовується один від іншого за мотивом та ціллю злочину.

4.Говорячи про суб'єкта злочину, студенти іноді забувають положення ст.22 КК, а також положення ч.2 ст.18 КК /поняття спеціального суб'єкта /. Дуже важливим є добре знання понять "осудність", «неосудність» та «обмежена осудність» /ст.ст.19, 20 КК України /.

5.В процесі кваліфікації злочинів студент повинен відрізняти конкуренцію кримінально-правових норм від сукупності злочинів. Також студент повинен пам'ятати правила кваліфікації злочинів при конкуренції загальної та спеціальної норм, при конкуренції декількох спеціальних норм. (З курсу теорії держави і права студенти повинні засвоїти поняття загальної та спеціальної норм, вміти їх визначати за Кримінальним Кодексом у межах однієї статті, розділу та всього кримінального Кодексу).

6.Студент повинен уважно вивчати кримінально-правові норми Особливої частини КК України та знати, що деякі норми передбачають спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності /наприклад, ст.3 ч.2, ст.114 ч.2, ст.369 ч.3, ст.311 ч.4 КК України /. Студент повинен запам’ятати умови, при яких можливе таке звільнення.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Права та кримінології

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ... Навчально науковий інститут фінансово економічної безпеки і права...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОДЕСА – 2011

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Самостійна робота
Творчо-аналітичне завдання:   1.Використовуючи Кримінальний кодекс України, студенти повинні знайти різні види норм кримінального права та розібратися, чому вони відно

Методичні рекомендації.
При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на те, що Особлива частина кримінального права захищає весь комплекс (сукупність) суспільних відносин які склалися у суспільстві, керуючись Кон

Контрольні запитання
1.Дайте поняття Особливої частини кримінального права України. 2.В чому полягає взаємозв’язок та взаємодія Особливої та Загальної частин кримінального права? 3.Дайте поняття дивер

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання ЗАДАЧІ: 1.Ревнуючи дружину, Корнієнко вирішив з нею розправитись.У себе на квартирі він облив її окропом, щ

Контрольні запитання
1.Дайте поняття вбивству та його видам. 2.Класифікуйте тілесні ушкодження за ступенем тяжкості. 3.Дайте характеристику побоям,мордуванням та катуванням. 4.В чому полягає

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Складіть схему системи злочинів, які передбачені ІІІ розділом --Особливої частини Кримінального кодексу України. 2.Прокоментуйте цю схему, зв

Контрольні запитання
Студентам необхідно акцентувати увагу на наступні питання: 1. Поняття незаконного позбавлення волі та викрадення людини. Відмінність цих злочинів. 2.Особливості кваліфікації вищев

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Розв’язати задачі: 1.Самусенко познайомився з Мажевською і запросив її до се­бе в гості. Пізно ввечері

Методичні рекомендації.
Одним із показників набуття Україною ознак сучасної цивілізованої держави є нормативне визначення пріоритетів в ієрархії тих соціальних цінностей, які становлять основу життєдіяльності людського су

Контрольні запитання
1.Дайте поняття статевих злочинів та охарактеризуйте їх. 2.Систематизуйте ці злочини. 3.Визначте ознаки зґвалтування та вкажіть на їх зміст. 4.Дайте поняття розбещення не

Методичні рекомендації.
При вивченні даної теми певну увагу необхідно приділяти уясненню загальної характеристики злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини і громадянина та безпеки виробни

Контрольні запитання
1.Дайте загально кримінально-правову характеристику та систематизуйте злочини проти виборчих та інших особистих прав і свобод людини та громадянина. 2.Дайте характеристику порушення недото

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студенти повинні засвоїти відмінність безпосереднього об'єкту викрадання та предмета викрадання, а також уяснити, які речі та предмети матеріального св

Методичні рекомендації
При вивченні теми необхідно звертати увагу на те, що у КК 2001 р. відповідальність за злочини проти власності визначена в одному самостійному розділі VІ “Злочини проти власності”. При цьому рівним

Контрольні запитання
1. Поняття та система злочинів проти власності. Значення цього питання у правозастосовчій діяльності ОВС. 2. Родове поняття викрадення майна. Значення цього питання для кваліфікації.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення вказаних питань треба уяснити соціально-економічну характеристику господарських злочинів та задачі правової боротьби з цими діяннями. Слі

Методичні рекомендації.
Об’єднуючи в самостійний розділ Особливої частини КК (VII розділ) злочини, які вчиняються у сфері господарської діяльності, законодавець виходить із спільності їх родового об’єкта, яким є су

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері господарської діяльності. 2. Значення боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності. 3. Кримінально-

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1.Студентам треба визначити види складів екологічних злочинів за критерієм їх закінчення. 2.Необхідно визначити вид суб’єкта цих злочинів та зве

Контрольні запитання
1.Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти довкілля . 2.Порушення ветеринарних правил. 3.Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1. Брати Володимир та Георгій Коровіни, Петрушко і Щекальов вбили працівника міліції Шаронова і заволод

Контрольні запитання
1.Поняття та загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки. 2.Система злочинів проти громадської безпеки. 3.Створення злочинної організації. Аналіз складу злочину. Оз

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Бригадир комплексної бригади сільськогосподарського під­приємства Тинчук, відповідальний за додержанн

Контрольні запитання
1.Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва. 2.Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері безпеки праці. 3.Кримінально-правова характеристика інших злочинів у сфе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Для закріплення матеріалу студентам пропонуються задачі ЗАДАЧА №1 Шиманський, рухаючись на технічно справном

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (транспортних злочинів). 2.Транспортні злочини, пов’язані з порушенням правил бе

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання 1. Вкажіть об’єктивну сторону злочину – створення або утримання місць розпусти, і звідництво. (ст.302 КК) 2. Вкажіть

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти громадського порядку та моральності. 2.Злочини проти громадського порядку. 3.Групове порушення громадського пор

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання   Студентам треба звернути увагу на об’єкт вищевказаних злочинів, їх предмет, від точного встановлення яких зале

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується скласти схему системи злочинів, які вивчаються та прокоментувати її. Крім того, студенти повин

Контрольні запитання
  1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. 2

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв'язати задачі, які виконуються письмово в окремих зошитах з практичних занять з кримінального права. Рішення задач повинне бут

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян. 2. Відмінність цих злочинів

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі: 1.Іванченко, співробітник ТОВ "Темп", з хуліганських мотивів запровадив у к

Контрольні запитання
1.Поняття та види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. 2.Кримінально-правова характеристика скл

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується письмово розв’язати задачі, проаналізувати склади злочинів та обґрунтувати рішення. ЗАДАЧА №1 Інженер Сухий прац

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину, У цьому розумінні слу

Контрольні запитання
1.Конституція України про регламентацію діяльності службових (посадових) осіб. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів у сфері службової діяльності (посадових злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні систематизувати злочини проти правосуддя з метою відокремлення різних видів злочинів проти правосуддя, визначити характеристику окремих

Методичні рекомендації.
При підготовці до заняття необхідно підкреслити, що традиційно доктрина кримінального права при створенні Особливої частини КК виходить з відповідної системи об’єктів злочину. Злочини прот

Контрольні запитання
1.Конституція України про здійснення правосуддя. 2.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти правосуддя. 3.Злочини проти правосуддя, що вчиняються службови

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студентам пропонується розв’язати задачі 1.Книш і Рак, які були у відпустці, вирішили до місця військо­вої служби не повертатись. Вони виїхали д

Теми рефератів.
1. Поняття військового злочину 2. Законодавство про кримінальну відповідальність за військові злочини в історії України. Методичні ре

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини). 2.Кримінально-правова характеристика складу злочині

Самостійна робота
Творчо- аналітичне завдання Студенти повинні чітко визначати родовий та безпосередній об’єкти вищевказаних злочинів, та вміти їх відрізняти від злочинів, передбачених іншими розділа

Контрольні запитання
1.Поняття, загальна характеристика та система (види) злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку 2.. Кримінально-правова характеристика складів злочинів: пропаганда в

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1.Кваліфікація злочину як логічна форма юридичної оцінки. 2. Роль психічного та фізичного примусу для кваліфікації злочинів. 3. Поняття та форми диверсії. 4. Бандитизм та

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги