рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Завдання на самоконтроль

Завдання на самоконтроль - раздел Программирование, Середовище програмування Delphi 1. Задано Дійсні Величини І Масив Чисел , . Розробити Програ...

1. Задано дійсні величини і масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх ,добуток всіх і знаходить та серед ,Якщо чисел ,або , абонемає, то виводить відповідне повідомлення про це.

2. Задано масив дійсних чисел , . Розробити програму, яка обчислює

.

У масиві груп по чисел. Максимальне значення шукається серед мінімальних значень елементів у кожній групі.

3. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка переписує всі числа, що повторюються, з масиву в масив по одному разу. Якщо чисел що повторюються немає, то виводить повідомлення про це.

4. Задано масив дійсних чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму тих чисел із , які перевищують середнє арифметичне значення чисел . Якщо таких чисел немає, то виводить повідомлення про це.

5. Задано два масиви цілих чисел і , . Розробити програму, яка обчислює добуток елементів об’єднання цих масивів. Об’єднання двох масивів - це всі елементи масиву і всі елементи масиву , взяті по одному разу. Вивести елементи об’єднання та їх суму.

6. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка обчислює добуток елементів цього масиву, якщо масив упорядкований за зростанням або суму, якщо масив не упорядкований. Масив буде упорядкованим за зростанням якщо для .

7. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка знаходить максимальне серед тих чисел, які не повторюються. Якщо таких чисел немає, то виводить повідомлення про це.

8. Задано масив дійсних чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх чисел, які повторюються, і добуток всіх чисел, які не повторюються. Якщо чисел що повторюються або не повторюються немає, то виводить відповідне повідомлення.

9. Задано масив дійсних чисел , і . Розробити програму, яка обчислює

.

У масиві груп по чисел. Мінімальне значення шукається серед максимальних значень елементів у кожній групі.

10. Задано цілі число і масив , . Розробити програму, яка здійснює циклічний зсув масиву на позицій вправо.

11. Задано масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює значення:

 

.

12. Задано масив чисел , . Розробити програму, яка обчислює суму всіх чисел, які знаходяться між першим і останнім від’ємними елементами цього масиву і вказує цей діапазон. Якщо від’ємних чисел немає або є тільки одне, або вони розміщені поряд, то виводить відповідне повідомлення.

13. Задано два масиви цілих чисел , і , . Обчислити суму об’єднання . Об’єднання – це множина елементів масиву і , взятих по одному разу. Вивести елементи об’єднання та їх суму.

14. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка вилучає із всі числа, які повторюються більше трьох разів, а масив ущільнює. Виводить модифікований масив.

15. Задано масив цілих чисел , . Знайти максимальне серед чисел, які повторюються більше ніж три рази. Якщо таких чисел немає, то виводить повідомлення про це.

16. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка знаходить найменший елемент серед тих елементів масиву , які не містяться у масиві . Якщо таких чисел немає, то виводить повідомлення про це.

17. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка вилучає із всі числа, які повторюються, а масив ущільнює. Виводить модифікований масив.

18. Задано масив цілих чисел , Розробити програму, яка знаходить максимальне значення серед від’ємних елементів масиву. Якщо від’ємних чисел немає, то виводить повідомлення про це.

19. Задано два масиви цілих чисел , , , . Розробити програму, яка будує переріз цих масивів, обчислює його суму і визначає максимальний елемент перерізу. (Переріз масивів і - це елементи масиву , які є в масиві і взяті по одному разу).

20. Задано масив цілих чисел , (числа в масиві можуть бути однаковими). Розробити програму, яка знаходить і друкує найдовший ланцюжок однакових чисел. Якщо ланцюжків немає, то виводить повідомлення про це. (Ланцюжок включає не менше двох елементів).

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Середовище програмування Delphi

Масиви.. масив це обмежена впорядкована сукупність однотипних величин кожна окрема.. рядки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Завдання на самоконтроль

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Середовище програмування Delphi
Borland Delphi - це об’єктно-орієнтоване середовище візуального програмування (RAD - Rapid Application Development). Delphi призначено для прискореної розробки високопродуктивних 32-бітних програм,

Поняття проекту
В Delphi проект – це сукупність усіх файлів, що створюють програму, включаючи форми, модулі, графіку, елементи управління.   Типи файлів, що викорис

Структура модуля
Кожній формі в проекті відповідає свій програмний модуль (unit), що містить всі пов'язані з формою оголошення і методи обробки подій, написані на мові Delphi. Програмні модулі розміщуються в окреми

Типи, що визначаються користувачем
· перерахований · інтервальний   Структуровані типи · масиви · множини · записи · файли · рядки символі

Типи констант
Тип констант визначається за їх виглядом: Константи цілого типу – це цілі числа, що не мають десяткової точки, константи дійсного типу – дійсні числа, логічні константи – True або False, символьні

Навчальна частина

Завдання для самоконтролю
Обчислити вираз 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Обчислит

Приклад
Написати програму, яка при натисканні на клавішу Button1, зчитує з рядку редагування Edit1 текст і, якщо цим текстом є рядок “автотекст”, то надпис на клавіші міняється на “введіть свій текст”, у п

Приклад.
На формі розмістимо компоненти: Edit, Lebal і Button. У полі Edit ми будемо заносити число і програма проаналізувавши буде давати відповідь за коштами Label. При значенні вхідному в діапаз

Навчальна частина
Прикладна область: Калькулятор математичних функцій Постановка задачі:Створити форму з назвою “ Калькулятор математичних функцій ”, на якій

Тема 3. Цикли
Цикли використовуються у випадку, коли якась дія або група дій повторюється певну кількість раз. Кожне виконання усіх дій, що вказані у циклі називається ітерацією. Кожен цикл повинен мати умову, з

Цикл for
Як вже зазначалось вище, цикл for – to ‑ do відноситься до циклів зі скінченною фіксованою кількістю ітерацій. Внаслідок цього для роботи циклу необхідна змінна, яка буде «відповідати» за ном

Приклад
Обчислити суму чисел від 1 до 100. Для цього, розмістивши на формі кнопку, створимо такий обробник: procedure TForm1.Button1Click (Sender: TObject); var

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму перших десяти чисел 1 2 3...10. Розташуємо на формі кнопку і Label для виведення інформації. Для кнопки зробимо такий обробник: proced

Цикл repeat
Створюючи додатки, досить часто доводиться стикатися з необхідністю повторення однієї і тієї ж послідовності дій.   Delphi нам пропонує ще одну форму умовного оператора циклу

Until умова;
  де repeat, until - зарезервовані слова; тіло циклу - послідовність операторів мови Delphi умова - логічна умова.  

Приклад.
Створимо додаток в якому будемо розраховувати суму чисел які знаходяться між числами a та b. Розташуємо на формі кнопку, Edit1, Edit2 для введення меж і Label для виведення інформації. Для кнопки з

Навчальна частина
Прикладна область: Циклічні операції Постановка задачі:Створити програму виконання циклічних операцій. Рекомендації

Запрограмуйте команди PopupMenu2.
procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); begin CheckBox1.Checked:=False; CheckBox2.Checked:=False; CheckBox3.Checked:=False; end; procedure TForm1.N8Click(Se

Завдання для самоконтролю
Задано дійсні величини . Розробити програму, яка обчислює значення суми з заданою точністю і вказує кількість врахованих доданків:   1.2.3.

Тема 4. Масиви
Масив – це структурований тип даних, який складається із фіксованої кількості елементів одного і того ж типу. Описати масив у програмі можна за допомогою ідентифікатора ти

Наприклад,
  Type Tm= array[1..10] of integer; Var a, b: array[1..100] of real; r: array[1..100] of real; s: array[1..100] of real c, d: Tm; x: array

Наприклад,
    Масив констант.Описується у розділі Const у вигляді типізованої константи. Компоненти кожної розмірності масиву заключаються в окремі круглі дужки і

Навчальна частина
Прикладна область: Операції з масивами Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Тема 5. Методи упорядкування даних
Одним із важливих є клас задач – упорядкування файлів, тобто розміщення елементів даних у певному порядку, що дозволяє значно прискорити пошук і обробку інформації. Упорядкування даних може бути за

Навчальна Частина.
Прикладна область: Метод упорядкування даних Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над одновимірними масивами.

Завдання на самоконтроль
1. Задано два масиви цілих чисел , і , . Розробити програму, яка будує симетричну різницю і впорядковує її елементи за зростанням. Різниця це елементи масиву , що не містяться в ма

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми обробки багатовимірних масивів. Постановка задачі:Створити програму виконання простих операцій над Багатовимірними мас

Завдання для самоконтролю
1. Задані дійсні число та матриця , , . Розробити програму, яка перетворює цю матрицю вилученням тих рядків в яких розміщений елемент (таких елементів у матриці може бути декілька)

Тема 7. Множини
Множина – це структурований тип даних, елементами якого є всі підмножини, побудовані на основі елементів базового типу. Наприклад, множина, базовими для якої є елементи ,

Навчальна Частина.
Прикладна область: Алгоритми побудови множин. Постановка задачі:Створити програму побудови множин. Рекомендації

Завдання для самоконтролю
1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать др

Навчальна Частина.
Прикладна область: Робота з символьними рядками. Постановка задачі:Створити програму для роботи з символьними рядками. Рекомендаці

Завдання для самоконтролю
1. Задано текст, слова в якому розділені пробілами і розділовими знаками. Розробити програму, яка вилучає з цього тексту всі слова з подвоєнням літер і записує їх в окремий рядок,

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги