рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу

Загальні вимоги до наукового (текстового) документу - раздел Математика, Прикладної статистики     2.1 Навчальні Текстові Документи Друкують На ...

 

 

2.1 Навчальні текстові документи друкують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210´290 мм) без рамок і штампів. Текст документу друкують тільки чорним кольором.

При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman, кегль (розмір) шрифту – 14, вирівнювання основного тексту – по ширині сторінки, міжрядковий інтервал – полуторний. Щільність тексту – звичайна.

Якщо при встановленому міжрядковому інтервалі 1,5 фактична його величина більша, треба виділити цей фрагмент документу, після чого натиснути в меню «Формат», «Абзац», встановити нульові значення «Інтервал: перед і після», встановити потрібний міжрядковий інтервал в цьому ж меню, а також позначити відповідний множник (якщо міжрядковий інтервал дорівнює 1,5, то й множник також встановити 1,5).

Стандартна орієнтація тексту – книжкова, але в разі необхідності графіки й таблиці можуть бути розміщені в альбомній орієнтації. Для розміщення певного фрагменту тексту в альбомній орієнтації перед початком цього фрагменту в меню «Вставка» натискають «Розрив», далі вибирають «Новий розділ», «З наступної сторінки». Так само роблять і на кінці фрагменту тексту. Далі сам фрагмент виділяється й для нього в меню «Файл», «Параметри сторінки» вибирається орієнтація «Альбомна».

Заповнення сторінок має бути рівномірним по всьому текстовому матеріалу.

Абзацний відступ має бути однаковим впродовж всього тексту роботи – 1,27 см. Не рекомендується встановлювати абзацний відступ, натискаючи на клавішу пробілу, оскільки в цьому разі величина пробілу не є постійною і залежить від формату рядку та розташування на ньому інших літер та слів.

Контрольні роботи, індивідуальні завдання та реферати можуть бути виконані рукописним способом на аркушах формату А4 або у шкільному зошиті з полями. Текст роботи треба писати чітко, розбірливим почерком, пастою одного кольору (синього або чорного).

2.2 Текстовий матеріал варто писати (друкувати), дотримуючи наступних розмірів полів:

верхнє й нижнє – 20 мм;

ліве – 25-30 мм;

праве – 10-15 мм.

2.3 Нумерувати сторінки роботи слід арабськими цифрами без знака «№», дотримуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша без крапки у кінці. Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, включаючи ілюстрації й додатки, без пропусків, повторів і літерних доповнень.

Титульний аркуш, «ЗАВДАННЯ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ» включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на них номер сторінки не проставляють. Номер сторінки починають проставляти з сторінки розділу «ВСТУП», наступної за тією сторінкою, де розташована його назва.

Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені такі структурні частини, як «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДжереЛ», «ДОДАТКИ» нумерують звичайним чином, але в загальному обсязі текстових документів «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» та «ДОДАТКИ» не враховуються.

2.4 Вписувати в текстової матеріал (виконаний машинописним або рукописним способом) окремі слова, формули, умовні знаки можна рукописним способом; при цьому рисунки, графіки, ілюстрації, таблиці слід виконувати тільки чорним чорнилом, пастою або тушшю.

2.5 Помилки, описки й графічні неточності, виявлені в текстовому матеріалі, допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білим коректором і нанесенням на тому же місці виправленого тексту машинописним способом або чорним чорнилом, пастою або тушшю рукописним способом. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці.

Пошкодження аркушів текстових документів і сліди не повністю вилученого колишнього тексту не допускаються.

Приклад оформлення текстового матеріалу наведено у додатку Б.

2.6 Завершену й оформлену належним чином роботу автор обов’язково підписує на титульній сторінці.

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Прикладної статистики

Східноукраїнський національний університет.. імені Володимира Даля.. Факультет хімічних та інформаційних систем..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальні вимоги до наукового (текстового) документу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Та їх електронні версії
  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ     Текстові документи та їх електронні версії. Загальні вимоги / Укл. Логвінова О.П., Будрик О.І., Татарченко О.М., Хох

Перелік чинних нормативних документів, що регламентують вимоги до оформлення наукових (текстових) документів в україні
1.1 Міждержавні стандартиГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско

Вимоги до побудови текстового матеріалу
    3.1 Текстовий матеріал при необхідності розділяють на розділи й підрозділи. Розподіл на складові здійснюється відповідно до логіки побудови документу його у

Вимоги до тексту документу
    4.1 Загальні вимоги викладення тексту документу: чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу; грамотність та дотримання вимог сучасної с

Вимоги до оформлення ілюстрацій
    5.1 Рисунки, графіки, схеми, блок-схеми, діаграми, розміщені у роботі, мають відповідати вимогам чинних стандартів [1]. Кількість ілюстрацій (блок-схем, схе

Вимоги до побудови й оформлення таблиць
    6.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць (рисунок 6.1), які застосовують у текстовому матеріалі для кращої наочності й зручності порівняння по

Список використаних джерел
    1 Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії Укр

ДОДАТОК Б
Приклад виконання текстового документу з формулою   РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІ

ДОДАТОК В
Приклад виконання текстового документу з ілюстрацією   Беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства є

ДОДАТОК Г
Приклад виконання текстового документу з таблицею   Зміна об'єму товарної продукції обумовлена впливом наступн

ДОДАТОК Д
Приклад оформлення списку використаних джерел   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ Джерел   1 Батенко Л.П. Управління п

ДОДАТОК Е
Приклади оформлення бібліографічного опису   У таблиці Е.1 наведені приклади бібліографічного опису посилань. Вони побудовані на основі ГОСТ 7.1-84. “Библиографическое описан

Продовження додатку Е
  Продовження таблиці Е.1   Тези доповідей Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць за матеріалами міжн

ДОДАТОК Ж
Приклад оформлення реферату     РЕФЕРАТ Дипломна робота: ___ стор., ___ табл., ___ рис., ___ джерел, ___ додатки.    

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги