рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тематика курсового проекту

Тематика курсового проекту - Курсовой Проект, раздел Высокие технологии, Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» Темою Курсового Проекту Може Бути Організація Технологічного Процесу При Вста...

Темою курсового проекту може бути організація технологічного процесу при встановленні двох ліній виробництва консервованої, сушеної чи швидкозамороженої продукції із плодів та овочів.

Тема курсового проекту вказується в завданні на курсовий проект, яке оформляється на бланку, де також зазначається зміст, обсяг роботи і термін виконання. Розробленню підлягає один вид продукції з усіма допоміжними процесами.

4. Обсяг і структура курсоГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається із розрахунково-пояснювальної записки загальним обсягом до 50 сторінок тексту і графічної частини, обсяг якої складає три аркуші формату А1. Розрахунково-пояснювальна записка включає в себе титульну сторінку, завдання на курсовий проект, анотацію, зміст, вступ, розділи, список використаних джерел та додатки.

До пояснювальної записки входять:

  Титульний аркуш
  Бланк завдання
  Анотація
  Зміст
  Вступ
1. Технологічна частина
1.1. Характеристика сировини і допоміжних матеріалів
1.2. Аналіз вибраних технологій
1.3. Опис технологічних схем виробництва
1.4 Техно-хімічний і мікробіологічний контроль виробництва
1.5. Утилізація відходів
1.6. Вимоги стандартів до готової продукції
1.7. Види браку консервів
2. Продуктові розрахунки
3. Підбір та розрахунок обладнання
3.1. Таблиця підбору обладнання
3.2 Розрахунок обладнання
3.3 Тепловий розрахунок
3.4. Розрахунок потреби тари та допоміжних матеріалів
3.5. Розрахунок виробничих площ
ОХОРОНА ПРАЦІ
ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ
  ВИСНОВКИ
  Список використаних джерел
  ДОДАТКИ
Наведена структура пояснювальної записки є орієнтовною. Детально її коригує керівник курсового проекту спільно зі студентом залежно від конкретної теми. Графічна частина виконується на трьох аркушах формату А1. На першому аркуші розміщують план цеху, на другому – два повздовжні розрізи цеху з будівельною частиною, виконані у масштабі 1:100. На третьому аркуші розміщують два поперечні розрізи цеху в масштабі 1:100 та специфікацію обладнання.

5. Оформлення розрахунково-пояснювальної записки

Пояснювальна записка набирається на комп’ютері або пишеться від руки (чорнилом або пастою чорного, фіолетового чи синього кольору) на одній стороні білого аркушу паперу. Від рамки залишаються відступи: зліва – 20 мм, справа – 5, зверху і знизу – 10 мм. Повна сторінка повинна мати 30 рядків.

Перша сторінка записки – титульна, друга – бланк «Завдання на курсовий проект», третя – анотація.

Назви розділів подаються великими літерами. Вступ, висновки і список використаної літератури, не нумеруються, інші розділи мають наскрізну нумерацію.

Сторінки, за винятком титульної та другої, нумерують. Номери сторінок проставляють у нижній частині штампу. На третій сторінці (на анотації) розміщують великий штамп, решта сторінок – з малим штампом. Вимоги до штампів наведено у дод. 1, 2.

Усі формули, наведені в записці, нумеруються з правої сторони аркуша арабськими цифрами в круглих дужках. Нумерація наскрізна або за розділами. Розшифровка символів і коефіцієнтів, які входять до формули, має бути наведена під формулою. Значення кожного символу подається з нового рядка згідно з послідовністю його наведення у формулі. Перший рядок починається словом „де” без двокрапки після нього.

Ілюстрації, що розміщують у записці, називають рисунками. Кожному рисунку потрібно надати порядковий номер. Посилання на рисунки в тексті подаються в круглих дужках.

Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер, який проставляється у правому верхньому кутку над таблицею. У межах пояснювальної записки слід дотримуватись єдиної термінології.

У тексті записки обов’язково подаються посилання в квадратних дужках на літературу.

 

6. Виконання окремих розділів

розрахунково-пояснювальної записки

6.1. Титульна сторінка

Титульну сторінку оформлюють згідно з вимогами дод. 3.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Національний університет.. харчових технологій.. інноваційні технології галузі методичні рекомендації до виконання курсового проекту технології зберігання консервування та переробки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тематика курсового проекту

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

До виконання курсового проекту
для студентів спеціальності 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» денної та заочної форм навчання  

Завдання на курсовий проект
Бланк завдання заповнюється і підписується студентом, керівником курсового проекту і затверджується завідувачем кафедри. Розділ “Вихідні дані” може включати в себе таку інформацію: тема, н

Виробнича програма роботи цеху
Асортимент Продуктивність, т/год Вироблено, т за зміну По місяцях За сезон серпень

Розрахунок довжини пастеризатора
Для розрахунку пастеризатора необхідні такі вихідні дані: - продуктивність лінії – бан/хв.; - тип та габаритні розміри тари; - режим пастеризації продукту. При р

Тепловий розрахунок
У проекті виконують тепловий розрахунок одного виду основного технологічного обладнання періодичної або безперервної дії, де використовується пара. Приклади теплових апаратів періодичної дії наведе

Розрахунок виробничих площ
6.11.1. Розрахунок площі сировинного майданчика Сировинні майданчики, призначені для короткочасного зберігання плодів і овочів, прилягають безпосередньо до технологічних ц

Додатки
У додатках слід подавати допоміжний матеріал, що у разі його внесення в основну частину загромаджує текст, але дає ясне уявлення про обсяг проведеної експериментальної роботи: проміжні математичні

Вимоги до плану цеху
План цеху креслять у масштабі 1:100. На плані показують все основне і допоміжне обладнання, зображаючи його у вигляді контурів з дотриманням габаритних розмірів. Обладнання зображують згідно з прий

Додатки
1. Форма великого штампу для розрахунково-пояснювальної записки          

Курсовий проект
з інноваційних технологій галузі (назва дисципліни)   на тему: «Проект цеху овочевих соків».  

Зразок завдання на курсовий проект
Сторінка 1 Національний університет харчових технологій Кафедра технології консервування Дисципліна

Виробництва соку вишневого
№ пор Контрольо-вана операція Показник Контроль Метод Періодичність

Додаток13
Перерахункові коефіцієнти для консервної продукції, розрахованої за об’ємом 13.1 Банки металічні за ГОСТ 5981–88

Характеристика тари для консервування
18.1 Тара скляна для консервів (за ГОСТ 5717-91 і 10117-91) Вид тари Діаметр вінця горловини, мм

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги