рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу - раздел Высокие технологии, ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА До Складних Помелів За Скороченою Схемою Технологічного Процесу Відносять: Од...

До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний та 78 %-ний помели пшениці. Ці помели об’єднані в одну групу за ознакою застосування скороченого процесу збагачення проміжних продуктів (рис. 4.9) [16].

Рис. 4.9. Принципова схема складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу

 

Особливістю схеми складних помелів за скороченою технологічною схемою є розділення етапів технологічного процесу за якістю продуктів, які обробляються і наявності процесу збагачення крупок в ситовійних машинах.

Драний процес, в якому відбувається первинне подрібнення зерна, отримання борошна і проміжних продуктів у вигляді крупок і дунстів та вимелювання оболонкових продуктів поділяють на три групи систем: першої та другої якості і вимелювання оболонкових продуктів до отримання висівок. В даній групі помелів, в залежності від конкретного помелу, повному або частковому збагаченню в ситовійних машинах підлягають тільки проміжні продукти першої якості [16].

Основна задача розмелювального процесу полягає в подрібненні збагачених проміжних продуктів в борошно високої якості. Цей процес аналогічно до драного процесу складається з трьох груп систем, а іноді і з чотирьох, якщо до розмелювального процесу відносять шліфувальні системи, які збагачують проміжні продукти.

Контроль борошна проводять за окремими сортами, а іноді і потокам одного і того ж сорту.

З рис. 4.9 видно, що проміжні продукти, які отримано на системах першої якості в драному процесі, піддають подальшій обробці на системах першої якості наступних етапів, а сходові продукти направляють для обробки на системи другої якості. Рух продуктів на системах другої якості і їх вимелювання аналогічний. Сходові продукти систем вимелювання направляються у висівки [16].

Помели пшениці за скороченою технологічною схемою рекомендовані для борошномельних заводів, які не забезпечені достатньою кількістю обладнання для здійснення технологічного процесу за розвиненою схемою. Принципову схему наведено на рис. 4.10 [3, 5].

Рис. 4.10. Принципова структурна схема помелу пшениці із скороченим процесом збагачення

 

В драному процесі, як правило, тільки друга або друга і третя драні системи поділені на крупні та дрібні. Кількість сортувальних систем скорочено до трьох в порівнянні із розвиненою схемою сортових хлібопекарських помелів. Сортувальні системи задіяні на другому етапі просіювання продуктів подрібнення драного процесу. Кількість систем збагачення зменшено - до 1…3. Збагаченню піддають крупні та дрібні крупки першої та другої драної системи. Шліфувальний процес здійснюють на одній-двох системах із використанням вальців із нарізною або мікрошорсткою поверхнею. В останньому випадку обов’язкове застосування деташерів після вальцьових верстатів. Розмелювальний процес здійснюється на 5…8 розмелювальних системах [1, 3, 5].

Драний процес побудований за принципом послідовного подрібнення зерна після виділення проміжних круподунстових продуктів і борошна. Для покращення якості круподунстових продуктів та борошна в драному процесі доцільно застосовувати перед І др.с. плющення зерна на вальцях з мікрошорсткою поверхнею при питомому навантаженні 1200 кг/см•добу, коловій швидкості вальців - 6 м/с, співвідношенні колових швидкостей 1:1. Загальний добуток після плющильної системи – 2…3 % (контрольне металоткане сито №08). Для підвищення ефективності подрібнення в драному процесі і зниження навантаження на розсійники драних систем доцільно продукти подрібнення додатково подрібнювати у бичевих машинах [1, 3, 5].

Шліфувальний процес здійснюється на одній-двох системах На шліфування направляють крупні та середні крупки, що пройшли процес збагачення. Режим систем шліфувального процесу визначається добутком борошна (сито № 43) в кількості 15…20 % на першій шліфувальній системі і 20…25 % на другій. Оболонки повертаються в драний процес для вимелювання, а борошно – на контроль відповідного сорту борошна [1, 3, 5].

Розмелювальний процес проміжних продуктів здійснюється на вальцях з мікрошорсткою поверхнею та наступним подрібненням проміжних продуктів в ентолейторах або деташерах. На останніх розмелювальних системах рекомендується використовувати вальці з нарізною поверхнею – це збільшує вихід борошна. Борошно направляється на збірні шнеки відповідного сорту, а потім на контроль відповідного сорту, дунсти – на наступну розмелювальну систему, а сходові продукти (із значним вмістом оболонок) – на спеціальну сходову систему.

На перших розмелювальних системах загальне добуток повинен складати 45…50 % (прохід капронового сита №49). На 4-й та 5-й р.с. добуток борошна повинен складати 30…35 %, на інших системах – 20…25 % (прохід поліамідного сита ПА №41/43) [3, 17].

Борошна вищого сорту формують з потоків першої та другої розмелювальних систем. Борошно першого сорту формують з борошна перших трьох драних систем, першої та другої шліфувальних систем, перших чотирьох розмелювальних систем. Борошно другого сорту формують з потоків всіх інших систем.

Всього борошна вилучають 75…75 %. В драному процесі – 26…28 %, в шліфувальному – 3…5 %, на першій та другій розмелювальних системах – 20…25 %, на третій, четвертій та п’ятій розмелювальних системах – 20…25 %, на інших системах – 3…7 %. Технологічну схему помелу зерна пшениці за скороченою технологічною схемою наведено на рис. 4.11.

При односортному помелі пшениці в борошно хлібопекарське 2-го сорту з виходом 85 %, процес збагачення проміжних продуктів можна виключити, а розмелювальний скоротити до 3…5 систем.

На рис. 4.12 наведено технологічну схему сортового помелу пшениці із скороченим процесом збагачення та скороченим розмелювальним процесом.


Рис. 4.11. Скорочена схема технологічного процесу помелу зерна пшениці

Рис. 4.12. Скорочена схема технологічного процесу помелу зерна пшениці на борошномельному заводі потужністю 150 т/добу


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ТЕХНОЛОГІЯ БОРОШНОМЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ... М А ПЕРЕГУДА...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

ВИДИ ПОМЕЛІВ
Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Тер

Обойні помели пшениці та жита
Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (7

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні
Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект викор

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів
Управління процесом подрібнення В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що в

Управління виходом і якістю борошна і висівок
Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю. . Виробницт­ву борошна вищого сорту

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги