рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні

Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні - раздел Высокие технологии, Технологія борошномельного виробництва Досвід Експлуатації Борошномельних Заводів, Які Обладнані Комплектним Високоп...

Досвід експлуатації борошномельних заводів, які обладнані комплектним високопродуктивним обладнанням виготовленим за ліцензією фірми «BUHLER», показав, що досягається стійкий та високий ефект використання зерна. При переробці зерна за якістю в межах борошномельних кондицій, вихід борошна зольністю 0,55 % складає до 75 %.

Особливості побудови технологічного процесу визначаються високою ефективністю та надійністю роботи обладнання [9].

В процесі підготовки зерна до помелу широко використовується пневмосепаруюче обладнання (аспіраційні канали, пневмоаспіратори) і обладнання флотаційного принципу дії (каменевідбірники, концентратори), які дозволяють забезпечити високу ефективність очищення зерна від смітної домішки. Використання високоефективних машин для обробки поверхні зерна (вертикальні та горизонтальні оббивальні машини з ситовою обичайкою, машини мокрого лущення) забезпечує високий ефект очищення поверхні зерна і зниження його зольності в процесі підготовки на 0,06…0,08 %. Конструкція машин дозволяє візуально контролювати процес на робочих органах або в робочій зоні, що значно спрощує налагодження машини.

Висока ефективність роботи каменевідбірників та оббивальних машин дозволяє виключити із схеми зерноочисного відділення мийні машини та замінити їх на шнеки інтенсивного зволожування, які дозволяють здійснювати одночасне введення в зерно до 5 % вологи.

Відмінною особливістю зерноочисного відділення зерноочисного відділення є можливість окремої обробки чотирьох потоків зерна різної якості з наступним їх групуванням по два перед направленням їх у розмелювальне відділення.

Точне автоматичне дозування і велика місткість силосів для неочищеного зерна дозволяє витримувати задане співвідношення компонентів у помельній партії, а безперервне заповнення та звільнення силосів для відволожування – заданий час відволожування [9] .

Великий вплив на ефективність роботи зерноочисного відділення здійснює стабілізація витрат зерна на вході та виході і на окремих процесів.

Процес подрібнення зерна також має ряд суттєвих особливостей. Драний процес здійснюється на чотирьох системах і закінчується розвиненим процесом вимелювання сходових продуктів, починаючи з ІІІ др.с. на бичевих машинах. Усі круподунстові продукти драного процесу, крім м’якого дунста та борошна, перед направленням у розмелювальний процес збагачуються на ситовійних машинах.

Ефективність роботи ситовійних машин висока та стабільна. Збагачення продуктів у них проходить послідовно на трьох ярусах сит. Ситовійні машини мають достатньо гнучку схему і дозволяють отримати шість продуктів різної якості.

В розмелювальному процесі подрібнення продуктів проводиться в основному на вальцях з водяним охолодженням, які мають мікрошорстку поверхню. Застосування цих вальців дозволяє більш диференційовано впливати на продукт, який надходить в процесі подрібнення. В результаті оболонкові частинки не пошкоджуються, і ендосперм в практично чистому вигляді переходить в борошно. Для інтенсифікації процесу подрібнення на перших трьох розмелювальних системах після вальцьових верстатів встановлені ентолейтори, які дозволяють не тільки отримувати додатково (10…25 %) кількість борошна з системи, але і стабілізувати вихід борошна з системи. На системах, які подрібнюють продукти другої якості після вальцьових верстатів, встановлені деташери, які призначені для подрібнення агломератів частинок борошна, які утворюються при подрібненні продуктів на вальцях з мікрошорсткою поверхнею [9].

Розмелювальний процес умовно можна поділити на чотири частини.

1. Подрібнення круподунстових продуктів першої якості (перші проходи ситовійних машин, які збагачують круподунстові продукти І…ІІІ драних систем), які складаються в основному із частинок ендосперму. Цей процес включає перші три розмелювальні системи. Мета його – отримання максимальної кількості борошна на кожній системі. Подрібнення на вальцьових верстатах встановлюється в залежності від крупності та розмелоздатності продукту.

2. Подрібнення крупок першої якості, більш крупних і які складаються із частинок ендосперму зі зростками оболонок (другий прохід і схід нижнього ярусу ситовійних машин). Цей процес умовно названий шліфувальним, хоча режими систем подрібнення і класифікація продуктів подрібнення не відповідають вимогам, які висуваються до шліфувального процесу. У зв’язку із якістю і крупністю продукту, який надходить, застосовується двох етапне подрібнення, при якому на першій системі здійснюється попереднє подрібнення, при «м’яких» режимах системи, а на другій системі інтенсивне подрібнення – в режимі розмелювальної системи. Це дозволяє подрібнювати продукти з мінімальним подрібненням оболонок і отримувати борошно високої якості.

3. Подрібнення крупок і дунстів другої якості (верхній схід перших трьох розмелювальних систем, крупки і дунсти шліфувального процесу, другий схід ситовійних машин). Цей процес включає 4, 5, 6 розмелювальні системи і призначений для отримання борошна, яке за якістю відповідає борошну вищого сорту.

4. Вимелюваня сходових продуктів включає усі інші системи. Слід відмітити, що цей процес значно розвинутий у порівнянні з традиційною технологією, що дозволяє застосовувати на системах дифернційовані режими систем подрібнення (від 5 до 25 %) в залежності від якості продуктів і отримувати борошно високої якості до 8…9-ої розмелювальних систем [9].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологія борошномельного виробництва

Національний університет.. харчових технологій.. м а перегуда..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Особливості помелу зерна пшениці на комплектному високопродуктивному обладнанні

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів спеціальності 6.091701 „Технологія зберігання та переробки зерна” (Напрям підготовки - 6.051701 „Харчові тенології та інженерія”) для всіх форм навчання

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Техніка і технологія виробництва борошна тісно пов'язані з роз­витком цивілізації, тому історію розвитку борошномельного вироб­ництва доцільно розглядати за етапами розвитку людського сус­пільства.

Класифікація та контроль відходів
Відходи, які отримують при очищенні зерна необхідно контролювати, так як вони можуть містити у своєму складі значну кількість доброякісного зерна. При наявності в побічному продукті зернової домішк

Запитання для самоперевірки
1. Які вимоги встановлені до якості очищеного зерна перед помелом ? 2. Які вимоги всановлені до підготовки зерна до помелу ? 3. Яка мета поперед­нього очищення зерна в елеваторі ? 4. Які особливост

ВИДИ ПОМЕЛІВ
Для виробництва борошна різного асортименту і якості застосовують різні види помели. Помел зерна – це технологічний процес виробництва борошна (ДСТУ 2209-93 Борошно, побічні продукти і відходи. Тер

Обойні помели пшениці та жита
Обойні помели пшениці і жита відносять до простих помелів. Існують чотири однакових за побудовою обойних помели: пшеничний, житній, житньо-пшеничний (60 % жита і 40 % пшениці) та пшенично-житній (7

Сортові помели жита
  До таких помелів відносять двохсортний 80 %-ний помел та односортний 63 %-ний помел жита. Ці помели сожі як за структурою, так і за характеристикою систем. Помели об’єднують в одну

Помели пшениці без збагачення проміжних продуктів
  Технологічний процес помелу пшениці в борошно без застосування процесу збагачення та скороченою вальцьовою лінією розмелювального процесу характерний для борошномельних заводів поту

Структура складних сортових помелів пшениці
Принципова схема складних хлібопекарських помелів пшениці із розвиненим технологічним процесом включає сім процесів [4, 5]: драний процес; процес сортування проміжних продуктів;

Хлібопекарські помели пшениці за скороченою схемою технологічного процесу
До складних помелів за скороченою схемою технологічного процесу відносять: односортний 85 %-ий помел пшениці, який включає збагачення проміжних продуктів у ситовійних машинах; двосортний 75 %-ний т

Хлібопекарські помели пшениці з розвиненою схемою технологічного процесу
Зерно пшениці переробляється, головним чином, в борошно високих сортів. Підвищені вимоги до якості борошна, визначають необхідність більш складної організації технологічної схеми помелу. Особливе з

Помели пшениці в борошно для макаронних виробів
До борошна для макаронних виробів висувають інші вимоги і за крупністю і за якістю клейковини. Традиційно це борошно отримують при помелі ярої твердої пшениці Дурум, але в теперішній час широко вик

Технологія спеціальних сортів борошна
Для виробництва деяких дієтичних продуктів та борошняних кондитерських виробів необхідне борошно з особливими властивостями: з підвищеним або зниженим вмістом білка, клітковини, мінеральних речовин

Формування сортів борошна і контроль готової продукції
  Борошномельні заводи, які обладнані високопродуктивним комплектним обладнанням мають гнучку схему формування сортів борошна. Цех формування сортів борошна, безтарного зберігання і в

Вітамінізація борошна
За умовами ведення технологічного процесу на борошномельних заводах сортового помелу проходить розділення периферійної частини зерна та ендосперму. Біологічна природа зерна така, що основна кількіс

Сортові помели пшениці на обладнанні нового покоління
Удосконалення технології виробництва борошна відбувається на основі використання обладнання нового покоління. Один із напрямів – це підвищення одиничної потужності основного обладнання, що призводи

Запитання для самоперевірки
1. Призначення та роль «Правил організації і веден­ня технологічного процесу на борошномельних заводах» ? 2. Основні процеси помелу ? 3. Поняття характеристики системи та її режиму ? 4. Структура о

УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА
Основні задачі управління технологічними процесами пе­реробки зерна Борошномельні заводи сортових помелів відзначаються високою складністю технологічних процесів, яка проявляється в

Управління технологічними процесами помелу і сортуван­ня зернових продуктів
Управління процесом подрібнення В процесі помелу зерна і зернових продуктів змінюється їх фізико-технологічна характеристика. Процес подрібнення є визна­чальним серед чинників, що в

Управління виходом і якістю борошна і висівок
Управління виходами різних сортів борошна та їх якістю зводить­ся до додержання вказаних норм як за кількістю одержаного борошна, так і за його якістю. . Виробницт­ву борошна вищого сорту

Баланс помелу
Контроль і аналіз технологічного процесу виробництва борошна найбільш повно можна провести на основі балансу помелу. Під балансом помелу розуміють рівність кількості (і якості) продуктів, які надхо

Баланс борошна
Баланс борошна містить відомості про величину добутка борошна з кожної із технологічних систем і зольність кожного потоку. Він може бути розроблений на основі кількісно-якісного балансу помелу або

Поняття про технологічний режим
Під режимом системи розуміють вихід і якість продуктів, що здобуваються, характерних даній системі (ДСТУ2209-93). Вибір режиму системи технологічного процесу залежить від структурно-механі

Додаткова
7. Бутковский В.А., Галкина Л.С., Птушкина Г.Е. Современная техника и технология производства муки. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 8. Верещинский А.П. Обработка поверхности зерна на мель

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги