рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Закінчення робіт

Закінчення робіт - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області Звернути Сили Та Засоби". ”Відбій” Карргп Проводить Інструктаж ...

Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ”

КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу

РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП

1.Провести розвідку пожежі, оцінити обстановку, прийняти заходи до евакуації матеріальних цінностей.

2.Визначити вирішальний напрямок гасіння пожежі, необхідну кількість сил та засобів, способи та прийоми бойових дій.

3. Поставити задачу по підвищенню тиску в водопровідній лінії для залучення техніки з віддачею максимальної потужності.

4. Поставити задачі підрозділам, організувати їх взаємодію та забезпечити виконання поставлених задач.

5. Постійно слідкувати за змінами обстановки та пожежі та приймати відповідні рішення.

6.По прибуттю до місця пожежі по зовнішнім її ознакам передати інформацію на ПЗЧ чи ОКЦ.

7.Визвати додаткові сили та засоби одночасно, а не по частинам, та організувати їх зустріч.

8.По прибуттю старшого начальника доповісти про обстановку, про прийняті рішення по гасінню, які сили та засоби наявні, введені в дію, викликані додатково.

9. В залежності від обставин організувати оперативний штаб, визначити його місце розташування.

10.Інформувати оперативний штаб про заходи, які приймаються.

11.Створити резерв сил та засобів, періодично підміняти працюючих, даючи їм можливість відпочити, обігрітись та переодягтись в сухий одяг.

12.Слідкувати за дотриманням БП. Призначити відповідального за дотриманням заходів з БП.

13. У випадку прибуття на пожежу сил і засобів з різних напрямків начальнику тилу виділити помічників із засобами пересування та зв’язку

14.Організувати взаємодію із службами, залученими до гасіння пожежі, підтримувати зв’язок з інженерно-технічним персоналом об’єкту.

15.Прийняти міри до встановлення причин пожежі.

16. При наявності явних ознак підпалу чи інших причин пожежі, прийняти міри по збору відомостей.

17. Особисто впевнитись в ліквідації горіння, визначити необхідність нагляду за місцем ліквідованої пожежі.

18. Прийняти міри по евакуації, захисту від проливаємої води та охороні евакуйованих матеріальних цінностей для прибуття працівників міліції.

19.Визначити порядок відбуття з місця пожежі підрозділів та взаємодіючих служб.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ

1. Розташувати сили і засоби згідно дійсного оперативного плану та рекомендацій КАРР та ГП.

2. Вивчити обставини на пожежі шляхом проведення безперервної розвідки та одержаної інформації від начальника БД.

3. Доповідати КАРР та ГП результати розвідки, обстановку під час гасіння пожежі. Самостійно приймати в разі необхідності рішення, з подальшою доповіддю КАРР та ГП.

4. Визвати при необхідності допоміжні сили та засоби, передати накази КАРР та ГП керівникам підрозділів.

5. Організувати зв’язок на пожежі, передавати інформацію по пожежі на ПЗЧ чи ОКЦ.

6. Забезпечити контроль за виконанням наказів КАРР та ГП.

7. Організовувати взаємодію з службами міста.

8. Організовувати збір відомостей по причині виникнення пожежі та завданому збитку.

9. При затяжних пожежах (більше 5 годин) забезпечити харчування, обігрів особового складу при низькій температурі та захист від теплового удару.

10. Вести документи оперативного штабу.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ ТИЛУ

Начальник тилу підпорядковується КАРР та ГП і начальнику штабу, відповідає за роботу тилу на пожежі.

Начальник тилу зобов’язаний:

1. Провести розвідку водних джерел.

2. Організувати зустріч і розстановку на водні джерела прибуваючої техніки, яка забезпечує подачу води та інших вогнегасних речовин на пожежу.

3. При необхідності подачі води в перекачку або підвозом доповісти КАРР та ГП про потрібну кількість автоцистерн і рукавних автомобілів.

4. Забезпечити використання техніки на повну потужність, спостерігати за її роботою та забезпечити безперервну подачу води на пожежу.

5. Забезпечити своєчасне постачання пожежної техніки ПММ, а також при необхідності доставку до місця пожежі спеціальних ВР та матеріалів.

6. Забезпечити охорону рукавних ліній та взаємодію з робітниками міліції по регулюванню руху міського транспорту на дільницях тилу.

7. Вести облік роботи техніки, рукавів, пінних засобів та матеріалів, скласти схеми розстановки техніки на водні джерела та прокладки магістральних рукавних ліній.

8. Про необхідності визвати додаткові сили та засоби, а також швидку медичну допомогу.

9. Організувати зв’язок на пожежі.

10. Створити із прибулих підрозділів резерв для заміни вибуваючої техніки.

11. Організувати евакуацію матеріальних цінностей та їх охорону.

12. При тривалій роботі на пожежі організувати харчування та підміну о/с.

13. Збирати відомості про причину виникнення пожежі та при необхідності назначити собі помічника.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЧАЛЬНИКУ БОЙОВОЇ ДІЛЬНИЦІ

1. Вести неприривну розвідку пожежі і доповідати КАРР та ГП або НШ про стан на бойовій дільниці.

2. Керувати роботою підпорядкованих підрозділів.

3. Забезпечити взаємодію між підрозділами, які працюють на бойовій дільниці з підрозділами сусідніх дільниць.

4. Забезпечити маневреність та швидку передислокацію сил та засобів при зміні обставин на дільниці.

5. Приймати самостійні рішення по розміщенню та перестановці сил і засобів, які можуть забезпечити швидку ліквідацію пожежі на дільниці.

6. Доповідати КАРР та ГП та НШ про виконання поставлених задач і про роботу працюючих підрозділів на дільниці.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Закінчення робіт

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Зовнiшня площадка випарникiв
Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі
До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться: • виробництво холоду з використанням аміаку в якості холоди

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз можливості виникнення джерел запалення
До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів т

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі
Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»
Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, в

Постадійний Аналіз
Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення. Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набува

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги