рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області Аварії В Залежностi Вiд Їхнього Масштабу Можуть Бути Трьох Рiвнiв: А...

Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв:

А, Б та В.

На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, виробничої дiлянки), що є структурним пiдроздiлом пiдприемства.

На рiвнi “Б” аварiя характеризуеться переходом за межi структурного пiдроздiлу i розвитком її в межах пiдприємства.

На рiвнi “В” аварiя характеризуеться розвитком i переходом за межi територй пiдприемства, можливiстю впливу вражаючих факторiв аварiї на населення прилеглих населених районiв i iншi пiдприємства, а також на навколишне середовище.

В данному випадку розглядаємо всi рiвнi розвитку аварії, встановленi в процесi аналiзу небезпек. З урахуванням усiх станiв пiдприємства (об’єкта): пуск, робота, зупинка i ремонт, та грунтуеться:

• на прогнозуваннi сценарiї виникнення аварiй;

• на постадiйному аналiзi сценарiв розвитку аварiй i масштабiв їхнiх наслiдкiв;

• на оцiнцi достатностi iснуючих заходiв, що перешкоджають виникненню i розвитку аварi, а також технiчних засобiв локалiзацii аварй;

• на аналiзi дiй виробничого персоналу i спецiальних пiдроздiлiв по локалiзацiї аварiйних ситуацiй(аварiй) на вiдповiдних стадiях розвитку.

 

Схема прогнозованих сценаріїв розвитку аварії. (мал..3.1.)

Визначення рiвнiв виникнення та розвшпку аварiй на пiдприємствi

В результатi аналiзу та оцiнки:

• iснуючого проектного рiшення по розмiщенню технологiчних об’ктiв АХУ та використовуваннi технологiчного обладнання;

• наведено iнформацiї та iнших джерелах про аварії, що мали мiсце на АХУ;

• статистики аварiй, що мали мiсце на АХУ ПП “Ренет”;

• розрахованих по прогнозованих сценарiях аварiй енергетичних показникiв вибухонебезпеки, масштабiв ураження токсичною хмарою пари амiаку та ураження вiд небезпечних чинникiв пожежi;

• значень експертної оцiнки розподiлення вибухонебеапеки по факторам та рiвням небезпеки.

- можна визначити, що на АХУ можливi аварii (табл.3.1.):

Рiвень аварiї Сценарії. Передумови розвитку (ознаки виникнення)
    «А» 1.1.2(а) 1.2.2(а) 1.3.2(а) розгерметизацiя вiддiльника рiдини, трубопроводiв рiдкої та газової фаз амiаку зовнi примiщення АХУ - вибухи пароповiтряної хмари зовнi примiщення АХУ не можуть спричинити шкоду iншим виробничим дiлянкам пiдприсмства (котельня)
1.1.1 (6); 1.2.1(б) 1.3.1(6);2.3.1(а,б)3.1.1; 3.2.1; 3.3.1 розгерметизацiя трубопроводiв рiдкої та газової фаз амiаку, ємностного обладнання усерединi примiщення АХУ — токсичне середовище утворюється усерединi примiщення АХУ та їм обмежується
    «Б» 1.1.3 (2 ) ( б) 1.2.3(2)(б) 1.3.3(2)(6) 2.3.3(2)(а,б) 3.1.3(2); 3.2.3(2) 3.3.3(2) розгерметизацiя трубопроводiв рiдкої та газової фаз амiаку, ємностного обладнання усерединi примiщення АХУ - вибухи пароповiтряної хмари в примiщеннi можуть спричинити руйнування стiн будiвлi, в якої також знаходиться котельня
1.1.1(а);1.2.1(а); 1.3.1(а) 4.1.1 розгерметизацiя трубопроводiв рiдкої та газової фаз амiаку, єностного обладнання зовнi примiщення АХУ — токсичне середовище утворюсться зовнi примiщення АХУ, розповсюджусться в напрямку вiтру та потенцiйно здатне вплинути на сумiжнi дiлянки (котельня)
  «В»   відсутні Розвиток аварiї по найбiльш небезпечному сценарію не може привести до переходу на рiвень аварiї “В” оскiльки енергетичний потенцiал небезпечних чинникiв недостатнiй для уражуючого впливу на мешканцiв розташованих поблизу приватних помешкань та персонал органiзацiї (мiлiцiя, пожежна охорона), а також на довкiлля. Розробка оперативної частину сценарію рiвня “В” не є доцiльною.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Зовнiшня площадка випарникiв
Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі
До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться: • виробництво холоду з використанням аміаку в якості холоди

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз можливості виникнення джерел запалення
До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів т

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі
Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Постадійний Аналіз
Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення. Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набува

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Закінчення робіт
Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ” КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги