рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Зовнiшня площадка випарникiв

Зовнiшня площадка випарникiв - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області Прийомний Ресивер Призначений Для Зберiгання Запасу Амiаку, Зливу Амiа...

Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Панельний випарник амiачний вертикально-трубний вiдкритого типу складається з бака прямокутного перетину, у якому встановленi зваренi випарнi секції. Кожна секцiя складаться з двох горизонтальних колекторiв, у якi уваренi короткi вертикальнi вигнутi на кiнцях трубки діаметром 38х3. до верхнього колектора секцi приварений вiддiльник рiдини, з’єднаний трубкою для стоку рiдини в нижнiй колектор.

Вiддiльники рiдини призначений для вiддiлення газоподiбного амiаку вiд часток рiдини, що потрапляють з системи разом з парою. Вiддiлення рiдини виконується за рахунок рiзкого падiння швидкостi та повороту газового потока. Вiддiльник являє собою зварний цилiндр iз вхiдними та вихiдними штуцерами для газоподiбного та рiдкого амiаку.

Амiачне обладнання обладнане настугтними пристроями безпеки:

• зворотнi клапани на лiнiї нагнiтання;

• запобiжнi клапани на конденсаторах, випарниках;

• нагнiтальнi клапани компресора, що спрацьовують як «помилковi кришки” при влученнi рiдкого амiаку в цилiндри;

• аварiйнi клапани в компресорi, якi спрацьовують при рiзницi тиску високої та низької сторони бiльш 16 кг/м2.

При спрацюваннi аварiйних, запобiжних клапанiв газоподiбний амiак видiляється за межi робочої зони через труби на вiдмiтку, що на 3 метри вище за найнищу будiвлi в радiусi 50 м.

Циркуляцiйнi, лiнiйнi ресивери, конденсатори та панельнi випарники розташованi над пiддоном, який призначений для збору виливiв амiаку та зменшення площi його випаровування.

Для пiдвищення надiйностi роботи обладнання прийнятi такi рiшення:

• кожна температура кипiння амiаку забезпечена окремими компресорами;

• мiсце встановлення конденсаторiв практично унеможливлює їх пiдтоплення рiдким амiаком;

• для запобiгання гiдравлiчного удару у компресорi пара амiаку вiдсмоктується через вiддiльники рiдини.

Контроль, сигналiзацiя, управлiння.

Надiйна робота машин забезпечується такими видами захисту:

• вiд пiдвищення тиску нагнiтання вище припустимого;

• вiд пiдвищення температури нагнiтання вище припустимої;

• вiд пiдвищення рiвня рiдкого амiаку у апаратах та посудинах;

• вiд припинення подачi води в сорочку охолодження;

• вiд падiння тиску в системi змащення компресора нижче припустимого;

• вiд зниження тиску всмоктування нижче припустимого.

У щитi приладiв змонтованi наступнi прилади захисту:

• реле тиску, що контролює тиск нагнiтання;

• реле тиску, що контролює тиск усмоктування;

• реле рiзницi тискiв (РРТ) контролю змащення, що контролює роботу системи змащення компресора;

• реле протоки (РП) контролююче протока води в охолодну сорочку;

• реле температури (РТ), що контролює температуру нагнiтання;

• реле рiвня рiдкого амiаку у вiддiльнику рiдини (БР).

Опалення та венткляцiя примiщення АХУ.

Опалення примiщення водяне, що є регiстрами з гладких труб. Система опалення двотрубна, теплоносiй — вода з параметрами 70-95 оС.

Примiщення має постiйнодiючу витяжну та аварiйну системи вентиляцiї. Витяжна загально-обмiнна вентиляцiя, виконана iз розрахунку 4-х кратного, а аварiйна вентиляцiя при аварiї — 8-х кратного повiтрообмiну в годину.

Заходи та засоби безпеки.

З метою запобiгання токсичним отруснням персоналу та попередження вибухiв пари амiаку в примiщенi компресорної зали впроваджено систему контролю рiвня загазованостi. З цiєю метою в мiсцях можливого виникнення загазованостi встановленi датчики ГДК (гранично допустимоi концентрацii). Система забезпечує збiр та обробку iнформацii про концентрацiю амiаку у повiтрi робочої зони та в автоматичному режимi задiює технiчнi пристрої системи локалiзацii та лiквiдації наслiдкiв аварiї, засоби сповiщення персоналу. ГДК для робочо зони становить 20 мг/м3.

Для надання першої медичної допомоги в примiщеннi персоналу компресорної зали є аптечка. Зовнi на стiнi бiля основного входiв до примiщення є шафи для зберiгання iндивiдуальних засобiв захисту (протигазiв). Також шафа для зберiгання iндивiдуальних засобiв захисту (iзолюючих костюмiв, протигазiв) та для матерiалiв i iнструментiв для аварiйних робiт знаходиться у серединi примiщення.

Основними видами діяльності підприємства є маслоробна, сироробна і молочна промисловість. Сировина, яка використовується для виробництва - молоко.

Рис 1.2. Виробнича структура приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» смт.Любар Житомирської області.

 
 

Молоко - це органічна речовина білого кольору, яка є речовиною тваринного походження з якої виробляють кисло-молочні продукти та тверді сири. Молоко є основою для виробництва морозива а також твердих сирів. Від жирності і складу молока залежать споживчі властивості і стійкість молока при зберіганні. Несоложені матеріали застосовують для збільшення екстрактивності і формування смаку.

Сумлінне ставлення до своїх обов"язків спеціалістів дало можливість молокозаводу бути в ряду найкращих виробників кисло-молочних продуктів. Потрібно зважувати на те, що ступінь задоволення потреб ринку характеризує насамперед обсяг товарів певної номенклатури і асортименту як у натуральному так і у вартісному виразі.Любарський молокозавод має досить гарний асортимент кисломолочних продуктів та твердих сирів. Кожен сорт сиру або кисло-молочної продукції має свої відмінні властивості, що задовільняють певну потребу. Зараз Любарський молокозавод виготовляє молочні продукти в такому асортименті: молоко фляжне 3,2%, молоко в пакетах 3,2%, сметану вагова 25%, вершки вагові 35%, масло «Селянське», масло «Селянське-делікатесне», тверді сири: «Російський», «Селянський».

За попередні три роки на заводі спостерігалась тенденція підвищення обсягу виробництва молока, а саме: в 2008 році в порівнянні з 2007 роком перероблено на 222 тис.літрів. молока більше, або в процентному відношенні приріст склав 21,5%. Збільшення виробництва молока виникло по причині підвищення його якості та підставі цього покращення на нього попиту у споживачів. Це свідчить, що з кожним роком підприємство нарощує обсяги виробництва кисло-молочних продуктів та збільшує виробничу потужність.

Вже на протязі багатьох років ПП «Ренет» має чітко окреслену причину свого існування - це переробка молока для задоволення потреб ринку і отримання завдяки цьому максимально можливого прибутку.

Основними постачальниками сировини для переробки молока є колективні сільськогосподарські підприємства та населення Любарського та інших сусідніх районів.

ПП «Ренет» має чотири фірмових магазини, які розташовані на території району: фірмовий магазин №1 - на центральній вулиці - вулиці Леніна; фірмовий магазин №2 та №3 розташовані на території Любарського кооперативного ринку; фірмовий магазин №4 - розташований на території підприємства.

Молочну, кисло - молочну продукцію та тверді сири поставляють в такі міста: Житомир, Черняхів, Ружин, Любар, Чуднів, Баранівку, Овруч, Малин та інші.

Брати участь у виставках та ярмарках не лише престижно, але й корисно. Адже це дає можливість показати й оцінити свою продукцію, отримати інформацію про нові досягнення, ознайомитися з тенденціями розвитку, розширити ділові контакти. ПП «Ренет» щороку представляє свою продукцію на престижних вітчизняних та закордонних виставках та ярмарках. І скрізь продукція заводу відзначається високою оцінкою, займає призові місця. Численні призи та медалі є красномовним свідченням високої якості продукції, що виготовляється підприємством. Ці успіхи - результат самовідданої праці спеціалістів молокозаводу.

Загальна кількість працюючого персоналу на ПП «Ренет» складає 140 чоловік, які працюють в ІІІ зміни. На І зміні працює 60 чоловік, ІІ зміна працює 10 чоловік, ІІІ зміна працює 10 чоловік.

Розлив молока та переробку в іншу кисло-молочну продукцію проходить декілька етапів: отримання молока; фільтрація молока - у фільтрувальному відділені; переробку молочних продуктів проводять на виробничих дільницях; розливають в цехах розливу кисло-молочних продуктів.

Технологія виготовлення молочних та кисло-молочних продуктів різна - тривалий і складний процес, який включає такі основні етапи:

" фільтрування молока;

" приготування кисло-молочних бактерій ;

" витримку молока;

" обробку;

" розлив молочних та кисло-молочних продуктів;

" фасування сирів та масла.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Закупівля молока. Закупівля молока заводом проводиться як через мережу приватних постачальників так і своїми силами.

Обробка молока. Очищення. Проціджуючи його через цідилку (марлю) при зливі, звільняючи лише від видимих механічних домішок.

Охолодження. Свіжевидоєне молоко протягом декількох годин має бактерицидні властивості. У цей період у ньому містяться речовини, що затримують розмноження бактерій. Продовжити бактерицидні властивості протягом більш тривалого часу — основна задача в боротьбі за якість молока. Коли молоко позбавляється цих властивостей, у ньому швидко розвиваються мікроорганізми, життєдіяльність яких приведе до скисання і псування продукту.

Пастеризація. Тепловою обробкою чи пастеризацією називається процес нагрівання молока від 63 °С до температури, близької до точки кипіння. Пастеризацією знищуються мікроби, а при стерилізації (нагріванні молока вище температури кипіння) — одночасно і спори. Кип'ятінням знищується вся мікрофлора молока, за винятком спор, стійких до температури кипіння. Щоб зберегти свіжість молока в одному чані заморожують молоко, а другому чані молоко кип’ятять із добавленням цукру, після чого змішують заморожене молоко із гарячим та відправляють на фасовку.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ

До кисломолочних напоїв відносяться кисляк, кефір, кумис, ацидофільні напої, кисломолочні напої із солодовим екстрактом. Крім того, виробляють кисломолочні напої зі сколотин і молочної сироватки.

Всі види кисломолочних напоїв виробляються шляхом сквашування підготовленої вихідної сировини заквасками визначених чистих культур. Отриманий згусток охолоджується, а для деяких продуктів він дозріває.

Для одержання кисломолочних напоїв використовують молоко суцільне і знежирене, вершки, згущене і сухе молоко, казеінат натрію, сколотини й іншу молочну сировину, а також солодовий екстракт, цукор, плодово-ягідні сиропи, джеми, корицю й ін. Існує два способи виробництва кисломолочних напоїв — резервуарний і термостатний.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА СМЕТАНИ

Сметану одержують із нормалізованих пастеризованих вершків шляхом сквашування їх закваскою, виготовленою на чистих культурах молочнокислих бактерій, і дозрівання при низьких температурах. Сметану виробляють двома способами: резервуарним і термостатним.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА СИРІВ

Виробництво сиру здійснюють традиційним засобом і засобом із застосуванням ультрафільтрації. Традиційний засіб. У основу цього засобу призначений принцип концентрування складових частин молока, головним чином вивірки і жиру, шляхом відділення сироватки від молочного згустку, отриманого в результаті сичугової або кислотно-сичугової коагуляції. Сироватка, що виділяється містить молочний цукор, сироваткові вивірки, жир і мінеральної солі. Основною хибою традиційного засобу виробництва є трудність регулювання вологості і кислотності продукту, оскільки ці показники залежать від цілого ряду чинників. Одержання значної кількості сироватки призводить до зниження виходу готового продукту, тому що в сироватку переходить частина білків і жиру вихідної сировини.

Лабораторія призначена для постійного аналізу якості продукції виготовлення сирів,морозива та фасування молока.

Для зберігання матеріальних цінностей на заводі є складські приміщення: склад готової продукції також транспортна і тарна дільниця.

Будівля котельні складається із: приміщення котельні , яка забезпечує телдом підприємство. Зовнішня площадка випарників (під навіс) де зберігається 1 т. NH3. Холодильна установка (компресорна) де знаходиться комплекс технологічного обладнання для виробництва холоду, що використовується в технологічному процесі виготовлення молочної продукції – зберігання молока, готової продукції в якості холодильного агенту в холодильній установці застосовується хімічно небезпечна речовина - аміак в атоматичній холодильній установці (АХУ). В технологічному процесі передбачається тільки опосередковане охолодження через льодяну водяну та розсіл. Постачання аміаку виконується у автоцистернах.

 

Проектна схема АХУ передбачає роботу компресорів в різних режимах охолодження шля­хом відповідного переключення. Iснуюча система технологiчного охолодження передбачає (Рис.1.3.):

Рис 1.3.Принципово технологічна схема аміачно холодильної установки приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод».

• безпосереднє охолодження — випаровування рiдкого амiаку у пристроях охолодження (повiтроохолоджувачi, батареї);

• опосередкований — вироблення льодяної води для подальшого її використання для охолодження молока.

Система працює в двох температурних режимах.

Температурний режим -7°С (охолодження води до +2°С)

Технологічний процес ПП “Ренет” передбачає використання льодяної води при зберігання молока та у виробництві молочно продукції.

Технологічна схема виробництва льодяної води передбачає одноступеневе стискання, що здійснюється компресорами NF-611, NF-411. Після стискання гаряча пара аміаку через масловiддiльники (ОМ-50), що змонтованi на компресорах, нагнiтаеться до конденсаторiв де відбувається її скраплення та накопичення у лiнiйних ресиверах 1,5 РД (2 од.). Гаряча пара охолоджується та зріджується у кожухотрубних конденсаторах КТГ-125 (2 од.), звiдки пiд тиском конденсацii рiдкий аміак стікає до лiнiйних ресиверiв, що встановленi на рiвень нижче. У конденсаторах газоподiбний амiак поступає до мiжтрубного простору циркулю, де скраплються внаслiдок теплообмiну з водою, що циркулює по трубах. Подача води до конденсатора відбувається насосами з градiрнi.

З ресиверiв рiдкий амiак подаеться до панельного випарника ИП-120, в якому відбувається охолодження холодоносія (води) до температури +2°С. У випарнику амiак внаслiдок рiзницi тиску нагнiтання та відсмоктування, кипить та випаровується, відбираючи тепло від води. Подача льодяної води з випарників на охолодження молока вода виконується насосами.

Холодна пара аміаку з випарника всмоктується компресорами до загального колектору через вiддiльник рiдини ОЖ-125.

Температурний режим -15°С (охолодження розсолу до -5°С -6°С)

Технологічний процес ПП “Ренет” також передбачає охолодження розсолу.

Технологічна схема охолодження розсолу передбачає одноступеневе стискання та зрідження пари аміаку без накопичення у ресивері, що здійснюється компресорно-конденсаторним агрегатом у складі компресора АВ-110 та конденсатора КТГ-60. Після стискання гаряча пара аміаку через масловiддiльник (ОМ-50) нагнітається до конденсатора де відбувається її скраплення внаслідок теплообміну з водою, що циркулює по трубах. Подача води до конденсатора відбувається насосами з градiрнi.

З конденсатора рідкий аміак подасться напряму до кожухотрубного випарника ИКТ-125, в якому відбувається охолодження холодоносія (розсолу) до температури -5-6°С. У випарнику аміак внаслідок рiзницi тиску нагнітання та відсмоктування, кипить та випаровується у мiжтрубному просторі, відбираючи тепло вiд розсолу.

Подача розсолу з випарника на технологічне охолодження у виробничі цеха виконується насосами.

Холодна пара амiаку з випарника всмоктується компресором до внутрішньої порожнини через сухопарник, що змонтований на випарнику, де відбувається відділення рідини з пари аміаку.

Заповнення системи аміаком з автоцистерни відбувається до приймальних ресиверів РД (2 од.), які встановлені зовні приміщення АХУ у пiддонi. Ресивери з’єднуються з трубопроводами нагнітання рідкого аміаку до випарних пристроїв. Також до ресиверів можливий злив аміаку з системи у випадку аварій чи проведення ремонтних робіт.

Поділ системи АХУ на стадії та блоки вiдповiдно до технологій виробництва холоду технологічний процес АХУ ПП “Ренет” можна поділити на такі стадії та блоки (табл. 1.):

Заправка системи аміаком та розподіл його між системами охолодження (розсолу та води) виконується у регулюючо-розподільчій станції (РРС).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Зовнiшня площадка випарникiв

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі
До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться: • виробництво холоду з використанням аміаку в якості холоди

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз можливості виникнення джерел запалення
До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів т

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі
Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»
Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, в

Постадійний Аналіз
Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення. Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набува

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Закінчення робіт
Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ” КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги