рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи Важливим Завданням Є Раціональне Використання Енергетичних Ресурсів. У Зв'язк...

Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед таких заходів можна виділити наступні:

а) раціоналізацію операцій технологічних процесів і удосконалення конструкції агрегатів. Такі заходи пов'язані з поліпшенням проведення теплових процесів – регенерації, рекуперації тепла, інтенсифікації процесів теплообміну в технологічних агрегатах, установках.

У технологічних процесах приховані великі можливості економії палива. Наприклад, підвищення нагрівання доменного дуття на 1000С призводить до скорочення питомої витрати коксу на 15 – 20 кг на кожну тонну чавуну. Витрата коксу скорочується і при вдмухуванні в доменну піч природного газу в кількості 1 кг на кожен 1 м3 природного газу.

Використання кисню при виробництві сталі мартенівським методом теж сприяє зниженню питомої витрати палива.

Удосконалювання режимів роботи печей у виробництвах будівельних матеріалів, вогнетривів теж веде до зменшення витрат палива;

б) використання фізичного тепла пальних газів, що утворяться при технологічних процесах. Так, наприклад, на металургійних підприємствах за рахунок доменного та коксового газів покривають майже 40% потреби в паливі. У феросплавному виробництві для технологічних і енергетичних цілей використовують пальні гази, що містять 80 – 85% оксиду вуглецю. За рахунок проведення таких заходів у чорній металургії може бути зекономлено до 5 млн. умовного палива в рік.

На підприємствах металургії сумарний вихід придатних для використання вторинних енергетичних ресурсів складає 4 млн. умовного палива в рік.

Серед труднощів використання фізичного тепла супутніх газів, слід зазначити забруднення поверхні нагрівання тепло ізолюючих установок, що веде до зниження паро знімання. Тому технологічні заходи в металургійних виробництвах можуть бути спрямовані на раціоналізацію конструкцій тепло ізолюючих установок;

в) використання фізичного тепла продуктів виробництва, оскільки багато енергії приносять рідкі та тверді види продукції. На металургійних підприємствах з рідким чавуном, сталлю щорічно приноситься тепло, еквівалентне 1,5÷2,0 млн. умовного палива. Використання цієї теплоти вирішується шляхом безперервного розливання сталі через кристалізатори.

У кольоровій металургії велика кількість тепла іде з рідкими шлаками. Повернення теплової енергії в технологічні процеси дозволило б скоротити на 40% витрати первинного палива в енергетичному балансі виробництва.

На підприємствах, що випускають будівельні матеріали, доцільно використовувати фізичне тепло, минулий випал матеріалів. У коксохімічних виробництвах при вивантаженні коксу щорічно губиться тепло, еквівалентне 3,0 млн. умовного палива в рік. Частина теплоти утилізується в установках сухого гасіння коксу.

г) використання фізичного тепла матеріалів в установках випарного охолодження металургійних печей, при цьому поряд з використанням теплоти забезпечується надійна робота агрегатів. При виробництві чорних металів за рахунок випарного охолодження заощаджується до 1,5млн. умовного палива.

Технологічні заходи, пов'язані з використанням фізичного тепла газів, що відходять, реалізуються шляхом установки казанів-утилізаторів, нагрівальних печей, рекуператорів, економайзерів.

Можуть бути рекомендовані заходи щодо захисту технологічного устаткування від нагрівання, введення раціонального графіка розливання металів, установки парових, водяних акумуляторів.

В останні десятиліття велика увага приділяється реконструкції окремих діючих цехів, виробництв, модернізації машин, апаратів.

Під реконструкцією розуміють технологічні заходи, що ведуть до перебудови відділу, ділянки, цеху, виробництва. Реконструкція дозволяє нарощувати виробничі потужності, знаходити внутрішні резерви підприємства без збільшення виробничих площ.

Модернізація включає технологічні заходи, пов'язані з заміною окремих вузлів, механізмів устаткування з метою наближення експлуатованого устаткування до технічного рівня сучасних видів машин, апаратів, реакторів, теплообмінної апаратури.

У результаті модернізації устаткування можуть бути вирішені наступні питання:

а) підвищення продуктивності машин, апаратів;

б) розширення технологічних можливостей устаткування;

в) підвищення якості продукції;

г) збільшення терміну служби устаткування;

д) збільшення міжремонтного пробігу устаткування, а також зменшення тривалості ремонту і його вартості;

ж) зменшення маси, енергоємності та вартості устаткування;

з) поліпшення умов праці і підвищення загальної культури виробництва.

При описі заходів, присвячених реконструкції виробництва і модернізації устаткування, приводять планування цехів, ескізи, схеми устаткування. Ілюстраційний матеріал у пояснювальній записці розташовують безпосередньо в описі технологічної частини, або виносять у додатки дипломної роботи.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін.. робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Річна трудомісткість
№ Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, х

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Визначення припусків на механічну обробку
Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1]. Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режи

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані: а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виро

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Специфікація устаткування
Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка  

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги