рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи Графічна Частина Є Обов'язковою Частиною Дипломних Робіт. Її Матеріали Повинн...

Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів і розроблювальних студентами-дипломниками технологічних заходів.

Графічну частину виконують на аркушах твердого паперу форматом A1. Обсяг графічної частини залежить від характеру виробництва, по якому здійснюються технологічні заходи, цілей дипломних робіт і складає 3-4 аркуша форматом А1.

Підготовку графічної частини починають під час переддипломної практики. Вивчаючи виробничий і технологічний процеси, студенти-дипломники повинні взяти на підприємстві копії технологічних схем, планувань цехів, заводів, креслень апаратів, реакторів, верстатів, пристроїв, інструментів, заготовок, деталей, виробів, тобто необхідні графічні матеріали для їх аналізу і розробки технологічної частини проектів.

У процесі проектування матеріали графічної частини коректуються, переробляються, або складаються нові схеми, креслення з обліком пропонованих технологічних заходів.

Спочатку всі матеріали графічної частини виконуються олівцем у тонких лініях. Після перегляду консультантом за технологією схем, планувань цехів, заводів, креслень устаткування, виконаних на аркушах форматом A1, студенти-дипломники одержують дозвіл на виконання графічних матеріалів, або їх виконання (після підпису консультантом по технології чорновида креслення) в системі „КОМПАС-ГРАФІК”.

Графічна частина дипломних проектів, робіт, виконуваних за даними металургійних, вугілля, нафтопереробних, деревообробних, хімічних виробництв, виробництв будівельних матеріалів може включати:

а) планування цехів, заводів;

б) технологічні схеми виробництва продукції;

в) креслення основного устаткування;

г) креслення апаратів, вузлів, механізмів, машин та контрольно-вимірювальних приладів відповідно до технологічних заходів.

У плануваннях цехів, заводів і технологічних схем прийнятими умовними позначками вказують машини, апарати, механізми, підйомно-транспортні засоби, реактори, що беруть участь у технологічних процесах. Нумерація устаткування здійснюється ліворуч (праворуч) за годинниковою стрілкою. Устаткування однієї моделі позначають однойменними буквами, цифрами. На плануваннях указують габаритні розміри виробничих приміщень, розміри ширини проїздів, проходів, відстань між колонами, розміри, пов'язані з прив'язкою устаткування. На технологічних схемах умовними позначками показують підведення електроенергії, води, стиснутого повітря, інших енергоносіїв і речовин.

Перелік устаткування в технологічних схемах указують за формою згідно з табл. 9, що розташовують на аркуші форматом A1 у правому кутку над штампом.

Таблиця 9

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін.. робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Річна трудомісткість
№ Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, х

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Визначення припусків на механічну обробку
Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1]. Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режи

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані: а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виро

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед так

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Специфікація устаткування
Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка  

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги