рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій - раздел Строительство, Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006 Т.1 Розрахункова Різниця Тисків ΔP , Па, Визначається За Формулою...

Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою

Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γзν2βν, (Τ.1)

де H - висота будинку (від рівня підлоги першого поверху до верху витяжної шахти), м;

hi - висота від рівня підлоги першого поверху до середини огороджувальної конструкції i-го поверху, для якого проводиться розрахунок, м;

γз, γв - питома вага відповідно зовнішнього та внутрішнього повітря, Н/м3, що розраховується за формулами:

γз = 3463 / (273 + tз), γв = 3463 / (273 + tв) , (Τ.2)

де tз - розрахункове значення температури зовнішнього повітря, °С, що приймається залежно від температурної зони за додатком Ж;

tв - розрахункове значення температури внутрішнього повітря, °С, що приймається залежно від призначення будинку згідно з додатком Г2;

ν - максимальна із середніх швидкостей вітру за румбами за січень, м/с, повторюваність яких складає 16 % та більше, прийнята згідно зі СНиП 2.01.01;

βv - коефіцієнт, що враховує зміну швидкості повітря за висотою будівлі, який приймається згідно з таблицею Т.1

Таблиця Т.1 - Коефіцієнт урахування швидкості руху зовнішнього повітря залежно від висоти будівлі

 

 

Висота будівлі, h i, м Коефіцієнтβvзалежно від характеристики місцевості
А В С
≤5 0,75 0,50 0,40
1,00 0,65 0,40
1,25 0,85 0,55
1,50 1,10 0,80
1,70 1,30 1,00
1,85 1,45 1,15
2,00 1,60 1,25
2,25 1,90 1,55
2,45 2,10 1,80
2,65 2,30 2,00
2,75 2,50 2,20
2,75 2,75 2,35
Примітка 1. А -відкрите узбережжя моря, озера, водосховища, поле. В - територія, лісовий масив тощо з рівномірно розташованими перешкодами заввишки понад 10 м. С - місцевістьз розташованими будинками заввишки понад 25 м.
Примітка 2.Споруда вважається розташованою на місцевості даного типу, якщо ця місцевість є незмінною з навітряного боку споруди на відстань до 30h при висоті споруди до 60 м та 2 км - при більшій висоті будівлі.

Т.2 Опір повітропроникності непрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою

Rg нк = , (Τ.3)

де -опір повітропроникності г-го шару конструкції, м2 · год · Па/кг, що приймається згідно з

таблицею Т.2;

N - кількість шарів у конструкції.

Таблиця Т.2 - Значення опору повітропроникності будівельних матеріалів та виробів

 

Матеріали та конструкції Товщина шару, мм Опір повітропроникності Rg,м2∙год Па/кг
Бетон суцільний (без швів)
Газо- та пінозолобетон суцільний (без швів)
Вапняк-черепашник
Картон будівельний (без швів) 1,3
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині завтовшки в одну цеглину та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-піщаному розчині завтовшки в половину цеглини
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині завтовшки в одну цеглину та більше 250 та більше
Цегляне мурування із суцільної цегли на цементно-шлаковому розчині завтовшки в половину цеглини
Цегляне мурування з керамічної порожнистої цегли на цементно-піщаному розчині завтовшки в 1/2 цеглини -
І Мурування із легкобетонного каменя на цементно-піщаному розчині
Мурування із легкобетонного каменя на цементно-шлаковому розчині
Листи азбестоцементні із закладанням швів
Обшивка з обрізаних дощок, які з'єднані впритул у чверть або шпунт 20-25 1,5
Обшиття з гіпсової сухої штукатурки із закладанням швів
Ніздрюватий бетон автоклавний
Ніздрюватий бетон неавтоклавний
Пінополістирол 50-100
Піноскло суцільне (без швів) Повітронепроникне
Плити мінераловатні жорсткі
Руберойд 1,5 Повітронепроникне
Плити фанерні клеєні (без швів) 3-4
Штукатурка на цементно-піщаному розчині по кам'яному або цегляному муруванню
Штукатурка вапняна по кам'яному або цегляному муруванню
Повітряні прошарки, мати та плити м'які з мінеральної вати та пухких матеріалів, засипки з керамзиту, піску тощо Незалежно

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теплова ізоляція будівель На заміну СНиП ІІ-3-79
Чинні від 2007-04-01 Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку ї

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням із замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, що проектується,

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язко

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові qбуд ≤ Emax , (6) де qбуд - розрахункові або фак

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови Rg ≥ Rg н, (12) де Rg - опір повітропро

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови Δw ≤ Δwд , (16) де Δw - збільшен

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документа. 7.2 Ен

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах
ДБН В.1.1 -7-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97 ДБН В.2.2-9-1999 ДБН В.2.2-15-2005 ДБН В.2.5-24-2003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (

Терміни та визначення понять
Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять. Теплоізоляційна оболонка будинку- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечу

В опалювальний період
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень   Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря φв , %, за темпер

Розрахункове визначення температури неопалюваних приміщень
Розрахункова температура, °С, у неопалюваному приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою

Огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 · К)   αв α

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою RΣ =

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому

Порядок визначення розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів
Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1, розрахункові значення теплофізичних характеристик визначають на підставі експериментальних випробувань з виконанням наступних процедур.

Конструкцій в залежності від коефіцієнта скління
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою , (М.1) де

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд , кВт · год/м2 або кВт · год/м3, визначається за формулою

При оцінці їх теплостійкості у літній період
П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою

Поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Форма енергетичного паспорта будинку
Таблиця Ф1 - Загальна інформація   Дата заповнення ( рік, місяць, число)   Адреса будинку &nb

Розрахунковий показник компактності будинків
Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою Λк буд =FΣIVh , (Ц.1)

ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги) З метою вдосконалення нормативно-правової бази Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги