рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Опис установки

Опис установки - раздел Физика, Вивчення законів динаміки на машині Прилад, За Допомогою Якого Проводять Дослідження, Схематично Зображений На Ри...

Прилад, за допомогою якого проводять дослідження, схематично зображений на рис. 3.1 і встановлений на підставці 1. На вертикальній колоні 2 прикріплено два кронштейни: нижній нерухомий 3 і верхній рухомий 4 і дві нерухомі втулки 5 і 6. Гвинти 7 забезпечують горизонтальну установку приладу. На верхній втулці 6 закріплено диск 8. Через диск перекинуто нитку 9, один кінець якої прикріплений до двоступінчастого диска 10, а інший – до вантажу 11. На кожній втулці закріплено гальмовий електромагніт 12, що утримує хрестовину 13 разом з вантажами 14 у стані спокою.

Рухомий кронштейн 4 можна переміщати вздовж колони і фіксувати його в будь-якому положенні, визначаючи у такий спосіб довжину шляху спуску вантажів Н. Для цього на колоні 1 нанесено міліметрову шкалу 15. На кронштейнах 3 і 4 закріплені фотоелектричні датчики 16, які потрібні для включення схем виміру часу і гальмового електромагніта. На кожному із стержнів 17 хрестовини розташовані вантажі 14, які можна легко переміщати вздовж стержнів і закріплювати в потрібному положенні гвинтами 18.

Якщо ниткам дати можливість розмотуватися під дією вантажу 11, то хрестовина почне обертатися з прискоренням

. (3.7)

Величина являє собою векторну суму моментів сил, прикладених до маятника: натягу нитки і сил тертя , тобто

. (3.8)

Підставивши вирази (3.8) у (3.7), одержимо скалярне рівняння

Mн = I β, (3.9)

де знехтуємо малою величиною Мтер . З формули (3.9) видно, що якщо Mн і β визначені, то можна знайти момент інерції І. Величина Mн розраховується за формулою

Рис.3.1

Mн = m (g – a) R, (3.10)

де R – радіус шківа. На валу маятника закріплено два шківа радіусами і R2=42 мм.

Прискорення а можна знайти за формулою шляху для рівноприскореного руху

,

тому кутове прискорення

. (3.11)

Момент інерції І маятника відносно його осі складається з моменту інерції хрестовини Ікр і моменту інерції вантажів Іm відносно тієї ж осі:

І = І кр + Іm . (3.12)

Величину Іm для чотирьох циліндричних вантажів, що знаходяться на відстані lі від осі маятника, легко знайти, застосувавши теорему Штейнера

Іm =4 (I0 + m0 lі 2 ) . (3.13)

Тоді

І = Ікр + 4І0 + 4 m0 li2. (3.14)

 

3.4 Обладнання.

Прилад “Маятник Обербека”; лінійка; вантажі масою ; секундомір 19.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Вивчення законів динаміки на машині

Вивчення законів динаміки на машині.. Атвуда.. Мета роботи Визначити прискорення вільного падіння за допомогою законів поступального руху тіл..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Опис установки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Порядок виконання роботи
1. Встановити потрібну довжину шляху S рівномірного руху. Для цього пересунути середній кронштейн на задану висоту над нижнім і встановити обидва кронштейни таким чином, щоб великий правий в

Мета роботи
Вивчення закону збереження імпульсу при пружному і непружному центральному ударі куль. 2.2 Загальні положення Удар твердих тіл – сукупність явищ, що виникають при

Опис установки
На рис 2.1 у двох проекціях зображена установка, яка являє собою підставку 2 з регульованими ніжками 1. На підставці закріплена колона 3 з нижнім 4 і верхнім 5 кронштейнами. На верхньому кронштейні

Порядок виконання роботи
1. Відхилити праву кулю на потрібний кут a1 . Для цього необхідно прикласти її до електромагніта, відпустити болти 15 і 16; установити електромагніт на обраній відстані від початк

Мета роботи
Вивчити обертальний рух маятника Обербека, визначити момент інерції хрестовини Iкр, масу вантажів mo і їхній момент інерції Io

Порядок виконання роботи
1. До кінця нитки 9 підвісити тіло m відомої маси. 2. Встановити потрібну висоту падіння вантажу H (значення величини H задається викладачем). З. Залежно від

Мета роботи
Побудова головних і діагональних перетинів еліпсоїда інерції досліджуваного тіла. 4.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Опис установки
Будова установки показано на рис. 4.4. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 маятника крутильних коливань закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кронштейни 5. Кронште

Порядок виконання роботи
1. Визначити, як проходять головні осі інерції досліджуваного тіла. Виміряти розміри ax, ay тіла (див. рис. 4.1). 2. Визначити масу m тіла і за формулою

Мета роботи
Визначити кутову швидкість, момент інерції обертального балістичного маятника і швидкості польоту снаряду. 5.2 Загальні положення Для визначення лінійної швидкост

Опис установки
Загальний вигляд, обертального балістичного маятника представлено на рис. 5.1. На оснащеній ніжками 1 підставці 2 закріплений електронний секундомір 3 і стійка 4, на якій установлені два кро

Порядок виконання роботи
1. Виставити необхідну відстань R вантажів 12 від осі обертання математичного маятника. Набір значень R взяти у викладача. 2. На аналітичних терезах визначити масу m т

Мета роботи
Вивчити рух маятника Максвела і визначити з його допомогою момент інерції кільця. 6.2 Загальні положення Моментом інерції матеріальної точки відносно осі z

Порядок виконання роботи
1. Визначити масу маятника Максвела m0, яка є сумою мас стержня і диска. Значення останніх вибиті на маятнику. 2. Виміряти за допомогою штангенциркуля радіус r сте

Мета роботи
Вивчити вільні та вимушені коливання маятника, явища резонансу і коливань двох зв'язаних маятників. 7.2 Загальні положення Математичний маятник – коливальна систе

Порядок виконання роботи
1. Від’єднати пружини першого маятника. 2. Виставити необхідну відстань l вантажу 3 від осі обертання математичного маятника. Набір значень l взяти у викладача. 3. Н

Мета роботи
Визначити прискорення сили ваги шляхом вивчення руху математичного і фізичного маятників. 8.2 Загальні положення Математичним маятником називається матеріальна то

Завдання 1
1. Виставити необхідну довжину l математичного маятника – відстань від нижньої точки кульки до точки підвісу. Набір значень l взяти у викладача. 2. Натиснути клавішу „СЕТЬ”,

Завдання 2
1. Закріпити на фізичному маятнику опорні призми 10, 13 (див. рис. 8.2) і вантаж 11 нерухомо. Вантаж 9 у процесі виконання роботи пересувається. Його положення відносно кінця стержня визначається в

Мета роботи
Ознайомлення з методикою визначення коефіцієнта тертя кочення. 9.2 Загальні положення Для дослідження тертя кочення в даній роботі використовується метод похилого

Порядок виконання роботи
1. Вставити у кронштейн зразок і закріпити на нитці відповідну кульку. Пари "Зразок – кулька" задає викладач. 2. Натиснути кнопку "Сеть" і переконатися y тому, що індик

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги