рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні вказівки

Методичні вказівки - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”   Для Виконання Практичних Робіт З Дисципліни: „Ландшафтознавст...

 

для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

 

Рівне 2004

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціаль­ності 7.070906 денної форми навчання

Мошинський В.С. - Рівне, НУВГП, 2004. - 2099 с.

Упорядник: Мошинський В.С., доктор с.-г. наук, професор

Відповідальний за випуск - завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Веремеєнко С.І., д.с.-г.н., професор.

© В.С. Мошинський, 2004

© Національний університет водного господарства та природокористування

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте. - М. - Мысль, 1975.

2. Берг Л.С. Ландшафтно-географические зоны СССР. - Л.: Сельхозгиз, 1931.

3. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. - М.: Мысль, 1986.

4. Ганешин Г.С. Геоморфологическое картирование и картирование четвертичных отложений при геологосъемочних работах. - М.: Недра, 1979.

5. Геологический словарь в 2-х томах. - М.: Недра, 1973.

6. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. - М.: Изд-во МГУ, 1974.

7. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології. - К.: Либідь, І993.

8. Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства. - К.: НМК ВО, 1992.

9. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое райони­рование. - М.: Высшая школа, 1991.

10. Коротун І.М. Прикладна геоморфологія. – Рівне: Рівненська друкарня, 1996.

11. Мильков Ф.Н., Бережной А.В., Михно В.Б. Терминологический словарь по физической географии. - М.: Наука, 1993.

12. Мошинський В.С. Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель Рівненської області. - Рівне, 1995.

13. Почвенно-мелиоративное обоснование проектов мелиоративного строительства. - М.: 1985.

14. Природа Ровенської області. Книга за ред. К.І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1976.

15. Солнцев В.Н. Системная организация ландшафтов. - М.: Мысль, 1981.

16. Составление и использование почвенных карт. Под ред. А.Д. Кашанского. - М.: Агропромиздат, 1987.

17. Чупахин В.М. Основы ландшафтоведения. - М.: Агропромиздат, 1987.

18. Чупахин В.М., Андриишин М.В. Ландшафты и землеустройство. - М.: Агропромиздат, 1989.

19. Фізична географія Української РСР. За ред. 0. М. Маринича. - К.: Вища школа, 1982.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

 

ГЕОСИСТЕМИ І ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ (ПТК)

 

Мета роботи: 1. Вивчити основи формування ПТК, природні географічні компоненти і їх роль у формуванні ПТК. 2. Обґрунтувати необхідність системного підходу в ландшафтознавстві. 3. Засвоїти основні поняття вчення про геосистеми.

Література: основна – [2,7,9]; додаткова - [8,10,14,16].

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

та природокористування... Факультет екології та природокористування... Кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги