рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Укладання геоморфологічної карти

Укладання геоморфологічної карти - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”   Мета Роботи: За Допомогою Вихідних Матеріалів (Додаток 1) На ...

 

Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту.

Література: основна – [4,5,6]; додаткова [8,9].

Основні поняття.

1. На спеціальній геоморфологічній карті мають бути показані реаль­но існуючі мезоформи рельєфу (морфоскульптури). Сюди відносяться: річкові долини, моренні та зандрові рівнини, лесові рівнини, еолові форми рельєфу, річкові заплави, надзаплавні тераси, торфовища, кінцево-моренні утворення; моренні, еолові, дедудаційні, водо-ерозійні форми рельєфу у межах рівнин різного походження тощо). Елементи рельєфу необхідно показувати на карті за відмінностями їх зовнішнього вигляду і походження. Морфоскульптури розділяються на карті межами, виділяються кольором або штриховкою.

У табл. 4.1. наведено типову аналітичну легенду до геоморфоло­гічної карти М 1:50000.

2. Межі форм рельєфу встановлюємо на підставі аналізу поверхні рельєфу, описаної горизонталями на топографічній основі, а також на підставі врахування віку та генезису четвертинних відкладів.

Генезис форм рельєфу встановлюємо за даними про генезис четвертинних відкладів (додаток 1), якими складені ті чи інші морфоскульптури, а також на підставі загального аналізу поверхні рельєфу.

Для кожної розробленої студентом геоморфологічної карти створюється своя легенда згідно з вищенаведеною типовою. При цьому до легенди заносяться лише ті форми рельєфу відповідних генетичних категорій, які дійсно зустрічаються на учбовій території.

 

Завдання:

1. Укласти кольорову або чорно-білу геоморфологічну карту згідно завдання.

2. Розробити легенду до геоморфологічної карти

Таблиця 4.1

Легенда геоморфологічної карти

Генетичні категорії та форми рельєфу Позначення на карті
Кольоровій Чорно-білій
І. Структурний рельєф    
ІІ. Вулканогенний рельєф    
ІІІ. Вироблений рельєф (структурно-денудайфйний) Утворений внаслідок препарування субгоризонтальних пластів осадових порід  
ПАЛЬОВИЙ

 
  IV. Денудаційний рельєф   Створений глибинною і бічною ерозією рік: А - поверхні скульптурних річкових терас, Б - ерозійні схили у розвитку     Створений ерозією, але перероблений силовими процесами - денудаційно-ерозійні схили річкових долин А - субгоризонтальні поверхні
Б – схили
СМАРАГДОВО-ЗЕЛЕНИЙ

БРУНАТНО-ЗЕЛЕНИЙ

V. Акумулятивний рельєф Створені річковою акумуляцією річкові тераси і рівнини   Створені водно-льодовиковими потоками зандрові рівнини   Створені діяльністю вітру еолові рівнини  
ТРАВ’ЯНО-ЗЕЛЕНИЙ  

ЗЕЛЕНУВАТО-ОЛИВКОВИЙ

ЛИМОННО-ЖОВТИЙ

 

3. Таблиця 3.1

 

Контрольні запитання:

1. Наведіть приклади форм рельєфу.

2. Як картографуються форми рельєфу?

3. Що таке морфоструктури і морфоскульптури?

4. Як пов’язана геоморфологічна будова території з її землеустроєм?

5. Як впливає морфологічний план території на її геосистемну будову по горизонталі?

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Та природокористування.. факультет екології та природокористування.. кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Укладання геоморфологічної карти

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

Класифікація і морфологія ландшафтів
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

Динаміка ландшафтів. Ландшафти і землеустрій
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

Укладаннякартичетвертинних відкладів
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

Укладання карти відновленої рослинності
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

Землеустрою. Побудова ландшафтних профілів
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

Укладання великомасштабної ландшафтної карти
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

Ландшафтів України
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги