рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні поняття.

Основні поняття. - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” Ґрунт – „Дзеркало Ландшафту”. Ґрунтова Карта Має Вирішальне Значення Як Для С...

Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі.

При картографуванні ґрунтового покриву та при побудові ґрунтових профілів застосовують такі позначення: тип ґрунту – виділяють кольором, підтип – виділяють відтінком основного кольору, рід – виділяють затемненням або відтінком, вид – позначають у індексі ґрунтового контуру, різновид та розряд – зазначають у легенді. Крім того індекс ґрунту, який зображується у центрі кожного ґрунтового контуру вказує на основні класифікаційні ознаки – тип, підтип і вид. За необхідності позначаються і родові ознаки.

Складати ґрун­тову карту слід під керівництвом викладача на підставі завдання (додаток 1) з врахуванням всього наявного картографічного матеріалу.

Типова легенда до ґрунтової карти М 1:50000 наведена у таблиці 6.1.

Для кожної розробленої студентом ґрунтової карти створюється своя леген­да згідно з вищенаведеною типовою.

 

Завдання:

1. Укласти кольорову ґрунтову карту згідно завдання.

2. Розробити легенду до ґрунтової карти.

3. Проаналізувати співвідношення карти четвертинних відкладів та ґрунтової карти.

 

Контрольні запитання:

1. Чому, на Ваш погляд, ґрунти є „дзеркалом ландшафту”?

2. Назвіть основні таксономічні ранги класифікації ґрунтового покриву.

3. Де на ґрунтовій карті позначається тип ґрунту та його вид?

4. Де у ландшафтознавстві використовуються ґрунтові карти?

5. Як впливає материнська (четвертинного віку) порода на склад і властивості ґрунту?

 

Таблиця 6.1

Типова легенда до ґрунтової карти

Індекс Зображення на карті Назва ґрунту Гранулометричний склад, гене­зис Ґрунтотворна порода Умови розташування за рельєфом Площа
га %
РОЖЕВИЙ

 

Дерново-підзолистий глеюватий Пісок зв’язний fg зандрові рівнини    
РОЖЕВИЙ ЗАТЕМНЕНИЙ

 

Дерново-підзолистий глеєвий Супісок легкий lg акумулятивні рівнини    
СВІТЛО-СІРИЙ

 

Сірий лісовий Суглинок легкий лесовидний vd лесові рівнини    
ТЕМНО-СІРИЙ

 

Сірий лісовий ґрун­тово-глеюватий Супісок важкий лесовидний vd надзаплав­ні тераси, лесові рівнини    
ТЕМНО-ЗЕЛЕНИЙ

 

Лучно-чорноземний Промитий лесовидний суглинок vd улоговини, тераси    
СВІТНЛО-ЗЕЛЕНИЙ

 

Алювіальний лучно-болотний Суглинок середній a заплава    
БЛАКИТНИЙ

 

Болотний верховий торфово-глейовий Торф b верхові болота    
СИНІЙ

 

Болотний низинний торфовий Торф b низинні болота    
БУРИЙ

 

Чорнозем звичайний Суглинок середній лесовидний vd рівнини і пологі схили    

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Та природокористування.. факультет екології та природокористування.. кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні поняття.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги