рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”   Мета Роботи: 1. Вивчити Закономірності Виділення Геосистем (П...

 

Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів географічних систем Рівненщини.

Література: основна - [13, 18]; додаткова – [11].

 

Завдання:

Користуючись літературою [13]описати особливості геосистем (ПТК) на території Рівненської області за формою:

 

Природно меліоративна характеристика ПТК Рівненської області України

№№ п/п Ландшафт, місцевість Походження і природні особливості Необхідність поліпшення і заходи
     
     
     

 

Кількість і назви геосистем - за завданням викладача.

 

Контрольні запитання:

1. У межах яких ландшафтних країн знаходиться Україна?

2. Які ландшафтні зони виділяють у межах України?

3. Які умови геоморфологічні, геологічні, рослинні чи ґрунтові мали найбільшу вагу при ландшафтній диференціації території Рівненської області?


Додаток 1

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПРИРОДНИХ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ

№ точок Ґрунти Четвертинні відклади
Індекс ґрунту Назва ґрунту Стратиграфічний індекс Генезис і літологія
1-5 Чорнозем звичайний малопотужний Лесоподібні середні суглинки на крейді
6-8 Сірий лісовий потужний Лесоподібні легкі суглинки на крейді
9-11 Темно-сірий лісовий малопотужний Лесоподібні легкі суглинки на крейді
12-14 Світло-сірий лісовий ґрунтово-глеюватий середньопотужний Лесоподібні важкі суглинки на крейді
15-17 Сірий лісовий ґрунтово-глеюватий потужний Лесоподібні важкі суглинки на крейді
Лучно-чорноземний середньопотужний освоєний Лесоподібні середні суглинки на крейді
19-21 Дерново-підзолис­тий глеюватий середньопотужний Флювіогляціальні зв’язні піски на неогенових супісках
22-24 Дерново-підзолис­тий середньопотужний Флювіогляціальні зв’язні піски на неогенових супісках
25-27 Дерново-підзолис­тий глейовий малопотужний Лімногляціальні легкі супіски на нео­генових супісках
28-30 Підзол глейовий середньопотужний Лімногляціальні легкі супіски на нео­генових супісках
31-33 Алювіальний лучно-болотний потужний Алювіальні середні суглинки  
34-35 Болотний ни­зинний тор­фовий потужний Торф осоково-гіпновий середньо мінералізований на алювіальних суглинках
36-38 Болотний верховий торфово-глейовий потужний Торф пушицево-сфагно­вий слабо мінералізований на лесоподібних суглинках

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

та природокористування... Факультет екології та природокористування... Кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття.
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ
  Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудуват

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги