рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” - раздел Астрономия, Національний Університет Водного Господарства Та Природокористування...

Національний університет водного господарства

та природокористування

Факультет екології та природокористування

Кафедра агрохімії, ґрунтознавства і землеробства

 

Методичні вказівки

для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та…   Рівне 2004

Основні поняття

Природно-територіальний комплекс або географічна система (скорочено „геосистема”) - це територія з певною єдністю природи, або закономірне поєднання… Під природними географічними компонентами розуміють: 1) маси твердої земної… ПТК змінюються - від невеликих і однорідних (схил яру, мочар на болоті, заплава малої річки) до великих і складних…

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТІВ

Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами… Література: основна – [1,3,9]; додаткова - [10,16]. Основні поняття.

ДИНАМІКА ЛАНДШАФТІВ. ЛАНДШАФТИ І ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх… Література: основна - [8,9,17]; додаткова - [7,11]. Основні поняття.

УКЛАДАННЯ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ КАРТИ

Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти… Література: основна – [4,5,6]; додаткова – [8,9]. Основні поняття.

УКЛАДАННЯКАРТИЧЕТВЕРТИННИХ ВІДКЛАДІВ

Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту… Література: основна – [4,5,6]; додаткова – [8,9]. Основні поняття.

УКЛАДАННЯ ҐРУНТОВОЇ КАРТИ

 

Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти ґрунтову карту.

Література: основна - [12,1З,15]; додаткова - [6,17].

Основні поняття.

При картографуванні ґрунтового покриву та при побудові ґрунтових профілів застосовують такі позначення: тип ґрунту – виділяють кольором, підтип –… Складати ґрун­тову карту слід під керівництвом викладача на підставі завдання… Типова легенда до ґрунтової карти М 1:50000 наведена у таблиці 6.1.

УКЛАДАННЯ КАРТИ ВІДНОВЛЕНОЇ РОСЛИННОСТІ

Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та… Література: основна [12,1З,15]; додаткова – [6,17]. Основні поняття.

ЛАНДШАФТНО-ТИПОЛОГІЧНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ДЛЯ ПОТРЕБ

ЗЕМЛЕУСТРОЮ. ПОБУДОВА ЛАНДШАФТНИХ ПРОФІЛІВ

Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових… Література: основна – [8, 9,17]; додаткова – [13,18]. Основні поняття.

УКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНОЇ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ

  Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і… Література: основна- [8,9,17]; додаткова – [1З,18].

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МІСЦЕВИХ ЛАНДШАФТІВ І

ЛАНДШАФТІВ УКРАЇНИ

Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості… Література: основна - [13, 18]; додаткова – [11].  

– Конец работы –

Используемые теги: дисципліна, Ландшафтознавство, ЕКОЛОГІЯ, землеустрою0.06

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Економічна і соціальна географія світу
Конспект лекцій з дисципліни МІністерство науки і освіти україни Верстатоінструментальний технікум.. Національного технічного університету.. ХПІ..

Курс екологія курс екологія курс екологія практична робота
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.. курс екологія практична робота..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Маркетингова цінова політика. Концепція ціноутворення
Курс лекцій з дисципліни Метою дисципліни Маркетингова цінова політика є формування теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки і реалізації маркетингової цінової політики підприємства Полтавський національний технічний університет.. імені Юрія Кондратюка.. Кафедра маркетингу..

З дисципліни екологія
Горлівський автотранспортний технікум державного вищого навчального закладу донецький національний технічний університет.. к о н с п е к т лекцій.. з дисципліни екологія..

Навчальний план дисципліни адміністративне право України. Робоча програма дисципліни адміністративне право України
Навчально методичний посібник призначений для надання допомоги студентам які вивчають дисципліну Адміністративне право України та спецкурси.. ББК Укр я.. К УДК..

Викладач комісії на засіданні предметної комісії електротехнічних дисциплін електротехнічних дисциплін голова циклової комісії
Дніпродзержинський індустріальний коледж.. державного вищого навчального закладу.. українського державного хіміко технологічного університету..

З дисципліни податкове право України цивільно-правових дисциплін міма і.В. До проведення семінарських занять
Національний університет одеська юридична академія.. криворізький факультет..

Курсова робота з дисципліни Загальна екологія
Харківська національна академія міського господарства.. Кафедра інженерної екології міст.. Курсова робота..

З дисципліни Економічна теорія Економіка з дисципліни Економічна теорія Економіка Конспект лекцій
Молоді та спорту України.. Харківський комп ютерно технологічний коледж.. НТУ ХПІ..

0.028
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам