рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Землеустрою. Побудова ландшафтних профілів

Землеустрою. Побудова ландшафтних профілів - раздел Астрономия, Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”   Мета Роботи: 1. Встановити Необхідність Вивчення Типологічної...

 

Мета роботи: 1. Встановити необхідність вивчення типологічної струк­тури ланд­шафту для потреб землеустрою; 2. Ознайомитись з методикою польових ландшафтних досліджень; 3. Побудувати комплексні ландшафтні профілі.

Література: основна – [8, 9,17]; додаткова – [13,18].

Основні поняття.

1. Основою для вивчення типологічної структури ландшафту служать матеріали його картографування. Однієї ґрунтової карти недостатньо для проведення якісної оцінки земельного фонду. Для проведення прогнозно-передпроектних землевпорядних робіт необхідне ландшафтне обстеження те­риторії і складання середньо- і великомасштабних ландшафтних карт, які з позицій множинності ландшафтних територіальних структур називаються картами генетико-морфологічної ЛТС.

При великомасштабному ландшафтному картографуванні (М 1:100000 і більше) на карті виділяються морфологічні частини ландшафту - урочища і фації (мікрогеохори і геотопи), які складають його конкретний вигляд та властивості.

Одна з основних задач комплексного вивчення ландшафтних особливостей території полягає у виявленні геосистем, нанесенні їх ареалів на карту, їх типізації і оцінці природних можливостей для сільського гос­подарства, та інших потреб.

3. Технологія ландшафтного картографування передбачає:

1) Складання ландшафтної карти-гіпотези, за якою намічаються польові маршрути, вузлові ділянки для комплексного вивчення геосистем (точки спостереження).

2) Рекогносцірувальне обстеження території.

3) Власне польова ландшафтна зйомка.

Основним методом великомасштабного картографування ландшафтів є маршрутно площова зйомка - сполучення маршрутів з комплексним дослід­женням морфологічної структури ландшафтів на вузлових ділянках. На вуз­лових ділянках визначають літологічний склад поверхневих відкладів, фор­ми рельєфу, умови зволоження, ґрунтово-рослинний покрив, сучасні фі­зико-географічні процеси, що змінюють ландшафт.

Вся інформація реєструється у спеціальних бланках, які заповнюють­ся у полі. Крім опису окремих точок, встановлюються межі геосистем.

3. Підчас маршрутних спостережень між вузловими ділянками заклада­ються комплексні польові ландшафтні профілі, вони дають змогу прослід­жувати взаємозв’язки природних компонентів ландшафтно-типологічних комплексів по вертикалі, виявити їх поширення в різних природних районах, встанови­ти їх специфічні природні особливості.

На ландшафтних профілях показують:

- геологічний фундамент у кольорі, або штриховкою;

- ґрунтові різновиди (літерними символами і кольором);

- рослинність (арабськими цифрами або кольором);

- форми рельєфу (римськими цифрами);

- геосистеми (назва прописом);

- по осі ординат відкладаються відмітки точок у метрах;

- по осі абсцис відкладаються відстані у км (масштаби стандартні);

- межі геосистем показують суцільними або пунктирними лініями.

Межі між геосистемами (видами геосистем) визначаються переважно за орогеоморфологічними і ґрунтово-біологішими критеріями. Ознаками розмежування урочищ (мікрогеохор) частіше є відмінності у літологічній будові та рослин­ному покриві. Виділення фацій (геотопів) в середині урочищ проводять за зміною рос­линності, як найкращого індикатора (див. практичну роботу № 2).

 

Завдання:

1. Побудувати ландшафтні профілі по лініях (поперечниках) І-І, ІІ-ІІ.

2. Скласти планові смуги у вигляді ландшафтної карти.

3. Скласти єдину легенду до ландшафтних профілів та планових смуг.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть основні одиниці ландшафтного картографування.

2. Що таке великомасштабні ландшафтні карти?

3. Що таке карта-гіпотеза?

4. Що таке маршрутно-площова зйомка?

5. Чи можна виділити фації на середньомасштабних ландшафтних картах?

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Дисципліна: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою”

Та природокористування.. факультет екології та природокористування.. кафедра агрохімії рунтознавства і землеробства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Землеустрою. Побудова ландшафтних профілів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Методичні вказівки
  для виконання практичних робіт з дисципліни: „Ландшафтознавство і екологія землеустрою” студентами спеціальності 7.070906 „Землевпорядкування та кадастр” денної форми навчання

Основні поняття
1. Географічна оболонка складається не лише з окремих сфер (літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери), які вивчають окремі фізико-географічні дисципліни, а й з числених природно-територіа

Класифікація і морфологія ландшафтів
  Мета роботи: 1. Вивчити ієрархію геосистем. 2. Вивчити морфологічні одиниці ландшафтів і їх діагностичні ознаки. 3. Ознайомитись з принципами загальнонаукової класи

Динаміка ландшафтів. Ландшафти і землеустрій
  Мета робота: 1. Вивчити рушійні сили і особливості зміни ландшаф­тів. 2. Вивчити особливості техногенних (антропогенних) ландшафтів, їх класифікацію. 3. Розрахувати регіональний інд

Укладання геоморфологічної карти
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти геоморфологічну карту. Література

Укладаннякартичетвертинних відкладів
  Мета роботи: 1. За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на навчальній топографічній основі М 1:50000 укласти тематичні контури і скласти карту четвертинних відкладів.

Основні поняття
Ґрунт – „дзеркало ландшафту”. Ґрунтова карта має вирішальне значення як для складання ландшафтної карти, так і для проведення землеустрою взагалі. При картографуванні ґрунтового покриву та

Укладання карти відновленої рослинності
  Мета роботи: За допомогою вихідних матеріалів (додаток 1) на учбовій топографічній основі М 1:50000укласти карту відновленого рослинного покриву та скласти до неї легенду.

Укладання великомасштабної ландшафтної карти
( КАРТИ ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ ЛТС )   Мета роботи: На основі комплекту укладених раніше природних тематичних карт і ланд­шафтних профілів укласти лан

Ландшафтів України
  Мета роботи: 1. Вивчити закономірності виділення геосистем (ПТК) території України в цілому і Рівненської області зокрема; 2. Дослідити особливості взаємодії природних компонентів г

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги