рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розрахунок продуктивності печей

Розрахунок продуктивності печей - раздел Высокие технологии, Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів Спочатку Розраховується Продуктивність Печей За Годину. Продуктивніс...

Спочатку розраховується продуктивність печей за годину.

Продуктивність кг за годину, Qгод, печей з колисками розраховується за формулою:

, (2.1)

де – кількість колисок в печі, шт.;

– кількість виробів на колисці, шт.;

– маса одного виробу, кг.;

– тривалість випікання, хв.

Кількість колисок в печі приймається з технічної характеристики печі [4], [23] та додатку 1.

Якщо вироби випікаються на листах, спочатку розраховується кількість виробів, які випікаються на одному листі.

Кількість виробів по ширині листа в штуках розраховується за формулою:

, (2.2)

де В – ширина листа, мм.;

в – ширина або довжина виробу, мм (по ширині листа) див. [20]);

а – відстань між виробами, мм (приймаємо 20 – 40 мм).

Кількість виробів по довжині листа, N4, в штуках розраховується за формулою:

, (2.3)

де L – довжина листа, мм.;

l – довжина або ширина виробу, мм (по ширині листа див. [2]);

Кількість виробів по довжині і ширині листа округлюється до цілого числа в меншу сторону (відкидаючи цифри після коми).

Кількість листів на колисці Nл приймається по довжині листа і довжині колиски. Розміри колиски приймаються за технічною характеристикою печі, яка є в довідковій літературі.

Кількість виробів на колисці печі, N2, в штуках розраховується за формулою:

(2.4)

Продуктивність за годину Qгод, в кілограмах шафних печей розраховується за формулою:

(2.5)

де – кількість листів на візку шафної печі шт.(приймається з технічної характеристики печі і візка) див. додаток 1;

N3 – кількість виробів по ширині черені печі, шт.;

Мв – маса одного виробу, кг;

Тв – тривалість випікання, хв.

Продуктивність печі з стрічковим подом за годину Qгод, в кілограмах розраховується за формулою:

(2.6)

де – кількість виробів по довжині черені печі, шт.;

- кількість виробів по ширині черені печі, шт.

Кількість виробів по довжині черені печі, N1, в штуках розраховується за формулою:

, (2.7)

де L1– довжина черені печі, мм.

Кількість виробів по ширині черені печі, N6, в штуках розраховується за формулою:

, (2.8)

де – ширина черені печі, мм

Довжина і ширина черені печі приймається з технічної характеристики печі [2], [3], [4] і додаток 1.

Якщо вироби випікаються на листах, розраховується спочатку кількість виробів на листі за формулою (2.2) і (2.3). Кількість листів по довжині і ширині черені печі розраховується за формулою (2.7) і (2.8), в які підставляється відповідно не довжина l і ширина в виробу, а довжина і ширина листа залежно від того, як вони вкладаються на черінь печі.

Після розрахунку продуктивності печі за годину розробляється графік роботи печей протягом доби. Зразок виконання графіка приведено на рисунку 2.1

№ печі Марка печі Години доби
Перша зміна Друга зміна Третя зміна
ФТЛ–2        
Муссон-Ротор 77 (99)        
Г4-ХПФ-21М        
               

 

де – випічка хліба білого з борошна пшеничного першого ґатунку формового масою 0,8 кг;

д – випічка паляниці української масою 1,0 кг;

е – випічка булочки харківської масою 0,1 кг;

– випічка здоби звичайної з борошна пшеничного першого ґатунку масою 0,1 кг.

Рисунок 2.1 – Графік завантаження печей протягом доби.

Продуктивність печей за годину і добу приводиться в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Продуктивність печей

№ печі Марка печі Асортимент виробів Продук-тивність за годину, кг Тривалість роботи печей протягом доби, год. Продук-тивність за добу, кг
ФТЛ-2 Хліба білий з борошна пшеничного першого ґатунку формового масою 0,8 кг 553,0 7,66 4235,98
           
Продовження таблиці 2.2
Муссон-Ротор 77 (99) Булочки харківські масою 0,1 кг 151,5 7,66 1160,49
Здоба звичайна з борошна пшеничного першого ґатунку масою 0,1 кг 136,4 7,66 1044,82
Г4-ХПФ-21М Паляниця українська масою 1,0 кг 326,7 7514,1
Всього 13955,39

 

Графік роботи печей розробляється з врахуванням спеціалізації печей і технологічних ліній для певного асортименту виробів, термінів реалізації готової продукції і режиму реалізації продукції в даному населеному пункті.

При розрахунку продуктивності печі при виробництві сухарів розраховується продуктивність печі за годину при випічці сухарних плит на листах для печей з колисками за формулою (2.1):

 

де N1– кількість колисок в печі, шт.;

Nл – кількість листків на колисці, шт.;

N3 – кількість сухарних плит на листі, шт. (приймається в залежності від ширини листа і довжини сухаря 2-3 шт., розміри сухарів (див. [7], [20]);

Мв – маса сухарної плити, кг, (приймається 0,5-0,8 кг);

Тв – тривалість випікання сухарних плит, хв. (див [7], [20]);

Для печей з стрічковим конвеєром розраховується кількість листів по ширині черені печі за формулою (2.8):

,

де В1 і в – ширина черені печі і ширина листа, мм;

Кількість листів по довжині черені печі за формулою (2.7):

 

де L1 і l– довжина черені печі і довжина листа,шт.;

Після цього розраховується продуктивність печі при випічці сухарних плит за формулою (2.6)

 

де 3 – кількість сухарних плит на листі ( див. розрахунок продуктивності печі з колисками при випічці сухарних плит).

Годинна продуктивність печей при сушінні сухарів в кілограмах за годину розраховується за формулою:

, (2.9)

де Gс– питоме навантаження на 1м2 черені печі при сушці сухарів кг, див [20];

– площа черені печі, м²;

– тривалість сушіння сухарів, хв.

Для складання графіка роботи печей визначають масу сухарів, які отримують з плит, випечених протягом години в кілограмах за формулою:

(2.10)

де – продуктивність печі за годину при випічці сухарних плит, кг;

– вихід сухарів з плит, % (див. 2.27)

Задаються тривалістю роботи протягом доби печі, в якій висушуються сухарі, в годинах (від 8 до 23 годин) і визначають тривалість роботи протягом доби печі, яка випікає плити в годинах за формулою:

(2.11)

Згідно з проведеними розрахунками розробляється графік роботи печей. В таблиці продуктивності печей вказуються продуктивність печей при випічці плит і при сушінні сухарів.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі » з розділу „технологія хлібопекарських виробів ”зі спеціальності 5.05170104 Коледж переробної та харчової промисловості.. Харківського національного технічного університету сільського господарства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розрахунок продуктивності печей

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект виконується згідно завдання, в якому вказується тема, асортимент виробів, найменування розділів проекту. Теми курсових проектів можуть бути такими: ü проект складів си

Вихідні дані
Вихідні дані оформляються у вигляді таблиці, яка має вигляд: Таблиця 2.1 – Вихідні дані Назва показників та параметрів, одиниці вимірювання

Розрахунок виходу виробів
Вихід виробів розраховується з використанням вихідних даних приведених в таблиці 2.1 (рецептура на 100 кг борошна, вологість готових виробів, величина витрат і затрат). Розрахунок виходу х

Розрахунок витрат сировини
В проекті розраховується витрата сировини за годину, питома витрата сировини на 1 тонну виробів, витрат за добу, запас сировини для зберігання і площі складів для зберігання сировини. Витр

Розрахунок виробничих рецептур
2.3.5.1 Розрахунок виробничих рецептур проводиться відповідно способу приготування тіста, обґрунтованому в розділі 1 і апаратурно-технологічній схемі приготування тіста, виконаною на аркуші 1.

Після розрахунку маси борошна розраховується маса іншої сировини в підготовленому до замісу вигляді.
Маса дріжджів на заміс в кілограмах розраховується за формулою: , (2.34) де – маса борошна в діжу при замісі тіста в діжах (при безперервному замісі береться ), кг; – мас

При приготуванні пшеничного тіста безопарним способом розрахунок виконується в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31), або за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів за формулою (2.34), суспензії дріжджів за формулою (2.35) та вологість за фо

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом з дозуванням води в опару і тісто розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31) або за хвилину за формулами (2.32), (2.33), (див. п. 2.3.5.1). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34), суспензії дріжджів за форму

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом без заливу води в тісто розрахунок ведеться в наведеній нижче послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста або за хвилину за формулами (2.31), (2.32), (2.34). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34) і суспензії дріжджів за формулою (2.35) або рідких дріжджі

При приготуванні тіста з використанням концентрованих молочнокислих заквасок КМКЗ розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на порцію за формулою (2.31) або за хвилину за формулою (2.32). Маса дріжджів пресованих і суспензії дріжджів за формулами (2.34), (2.35), (2.36) або рідких дріжджів за формул

При приготуванні житнього тіста на густій заквасці розрахунок ведеться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів і дріжджової суспензії за формулами (2.34), (2.35), (

При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці розрахунок ведеться в послідовності, наведеній нижче
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулою (2.32). Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42) Маса паток

При приготуванні тіста з використанням рідких дріжджів розраховується виробнича рецептура приготування рідких дріжджів
Розрахунок проводиться після розрахунку виробничої рецептури для приготування тіста в наведеній нижче послідовності. Витрати рідких дріжджів за годину в кілограмах обчислюється за формулою

Розрахунок обладнання для зберігання борошна.
При безтарному зберіганні борошна розраховують потрібну кількість силосів (бункерів) в штуках за формулою , (2.105) де – запас борошна, кг (див. табл. 2.4); – маса борошн

Розрахунок виробничих силосів.
Розраховується кількість виробничих силосів для зберігання борошна перед замісом напівфабрикатів в штуках за формулою: (2.109) де – годинна витрата борошна, кг; – місткіс

Розрахунок обладнання для розчинного вузла. Підбір збірників.
Розрахунок збірників проводиться на 2-х годинний запас, крім збірника для сольового розчину, який розраховується на 8-ми годинний запас розчину. Кількість збірників розраховується за форму

Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів
Кількість заварочних машин для приготування заварки в штуках розраховується за формулою: (2.128) де – витрата заварки за годину, кг (див. п.2.3.5.15); – тривалість пригот

Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів
Кількість заварочних машин для замісу опари або поживної суміші для закваски в штуках розраховується за формулою: (2.133) де – витрата опари або заварки за годину, кг (див. п.2.3.

Розрахунок обладнання для розробки тіста
Кількість тістоподільних машин в штуках розраховується за формулою: (2.145) де – продуктивність печі за годину, кг/год, (див. таблицю 2.2); Мв – маса го

Розрахунок баків холодної і гарячої води
Витрата холодної води за годину в метрах кубічних розраховується за формулою: (2.151) де – продуктивність печі за добу,т (див. таблицю 2.2); – норма витрат води на всі по

Заходи з охорони праці і промислової екології
В цьому розділі вказуються заходи з санітарії та гігієни, техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, які передбачені при проектуванні підприємства. Спочатку вказуються наявніст

Плани і розрізи
Плани і розрізи використовуються в масштабі 1:100 або 1:50 на одному аркуші паперу форматі А1. Рекомендується виконувати їх в проекційному зв’язку. Лист заповнюється кресленням не менше ніж на 75%.

Специфікація
В проекті виконується групова специфікація. В ній вказується перелік документації проекту і технологічне обладнання. Специфікація є окремим документом і має свою нумерацію аркушів. На першому аркуш

Вимоги до оформлення пояснювальної записки
2.10.1 Пояснювальна записка виконується в курсовому проекті на 30 – 40 сторінок тексту, набраного на комп’ютері в редакторі Times New Roman шрифт 14 pt, міжрядковий інтервал полуторний або виконуєт

Вимоги до оформлення графічної частини
2.11.1 Графічна частина курсового проекту виконується в олівці по єдиній системі конструкторської документації ЕСКД з дотриманням правил креслення і ГОСТ на аркушах ватману форматом А1 (841х594 мм)

Список використаних джерел і літератури
1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Профессия, 2005. – 416с. 2. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. –

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&t

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків, шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&

Додаток 2
Технічні характеристики вистійно-пічних агрегатів     Марка лінії   Асортимент виробів Характеристика печі

Додаток 3
Технічні характеристики бункерів (силосів)   Марка бункера (силосу) Місткість, м3 Розміри, мм

Технічні характеристики просіювачів
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка   Г4-ХП

Продовження додатку 4
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка Ш2-ХПЕ-5

Додаток 5
Технічні характеристики тістоприготувальних агрегатів   Найменування аг­регату Марка, Продуктивність, т/добу

Технічні характеристики тістомісильних машин
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність кг/год

Продовження додатку 6
  Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продукти

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Додаток 7
Технічні характеристики бродильних чанів та ємкостей   Марка Місткість, м3 Габаритні розміри, мм

Технічні характеристики тістоподільників
  Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка А2-ХТН

Продовження додатку 8
Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка SINMAG SM-9-36 0,02

Технічні характеристики вистоювальних шаф
  Марка вистоювальної шафи Робоча довжина колиски, мм Кількість Колисок, шт Характеристика печі

Додаток 10
Технічні характеристики вистоювальних шаф для ротаційних печей і пекарських шаф   Марка вистійної шафи Місткість візків для ли

Продовження додатку 10
Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Продовження додатку 10
  Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Додаток 13
Графік виконання курсового проекту   Назва розділу, графічної частини Дата виконання по графіку

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги