рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ» - раздел Высокие технологии, Міністерство Аграрної Політики Та Продовольстваукраїни...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВАУКРАЇНИ

КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ » З РОЗДІЛУ „ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБІВ ”ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.05170104 «ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ, МАКАРОННИХ ВИРОБІВ І ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ» ДЛЯ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І - ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ


Укладачі: Чуйкова Світлана Вікторівна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.

Туз Наталія Вікторівна, викладач, спеціаліст першої категорії Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.

Варибрус Вікторія Павлівна викладач, спеціаліст другої категорії Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ.

 


ЗМІСТ

 

Вступ 1 Загальна характеристика курсового проекту……………………………… 2 Методичні вказівки до виконання розділів курсового проекту………….. 2.1 Вступ……………………………………………………………….............. 2.2 Обґрунтування та опис технологічної схеми……………………………. 2.2.1 Обґрунтування способу приготування тіста та технологічного режиму……………………………………………….. 2.2.2 Зберігання та підготовка сировини…………………………………….. 2.2.3 Виробництво виробів…………………………………………………… 2.3 Технологічна частина……………………………………………………... 2.3.1 Вихідні дані……………………………………………………………… 2.3.2 Розрахунок продуктивності печі……………………………………….. 2.3.3 Розрахунок виходу виробів………………………………………..…… 2.3.4 Розрахунок витрат сировини…………………………………………… 2.3.5Розрахунок виробничих рецептур……………………………………… 2.4 Розрахунок та вибір обладнання…………………………………………. 2.4.1 Розрахунок обладнання для зберігання та підготовки сировини……. 2.4.2 Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів………… 2.4.3 Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів………… 2.4.4 Розрахунок обладнання для розробки тіста…………………………… 2.4.5 Розрахунок обладнання для зберігання готової продукції…………… 2.4.6 Розрахунок баків холодної і гарячої води……………………………... 2.5 Заходи з охорони праці та промислової екології……………………….. 2.6 Список використаних джерел і літератури……………………………… 2.7 Технологічна схема (аркуш 1)……………………………………………. 2.8 План і розрізи (аркуш 2)………………………………………………….. 2.9 Специфікація………………………………………………………………. 2.10 Вимоги до оформлення пояснювальної записки………………………. 2.11 Вимоги до оформлення графічної частини…………………………….. 3 Список використаних джерел і літератури………………………………... Додаток 1 Технічна характеристика хлібопекарських печей………………. Додаток 2 Технічні характеристики вистійно-пічних агрегатів…………… Додаток 3 Технічні характеристики бункерів (силосів)……………………. Додаток 4 Технічні характеристики просіювачів…………………………… Додаток 5 Технічні характеристики тістоприготувальних агрегатів……... Додаток 6 Технічні характеристики тістомісильних машин……………... Додаток 7 Технічні характеристики бродильних чанів та ємкостей……… Додаток 8 Технічні характеристики тісто подільників…………………….. Додаток 9 Технічні характеристики вистоювальних шаф………………… Додаток 10 Технічні характеристики вистоювальних шаф для ротаційних печей і пекарських шаф…………….…………. Додаток 11 Приклад оформлення титульного аркуша……………………... Додаток 12 Приклад оформлення завдання на курсовий проект………….. Додаток 13 Графік виконання курсового проекту………………………….. Додаток 14 Приклад оформлення змісту…………………………………….    

 

 


ВСТУП

Курсовий проект з дисципліни «Технологія галузі» виконується після вивчення студентами основних тем дисципліни. Виконання курсового проекту переслідує такі цілі:

- вміння грамотно оперувати організацією та управлінням виробничих процесів виробництва хлібобулочних виробів;

- узагальнення теоретичних знань з дисципліни, поглиблення вивчення технології та обладнання виробництва;

- формування вмінь по обґрунтуванню способів виробництва для заданого асортименту виробів, обґрунтуванню технологічних режимів, розробленню технологічних схем виробництва, підбору технологічного обладнання для даного асортименту виробів та вибраних способів виробництва;

- вдосконалення навичок по виконанню технологічних розрахунків та розрахунків технологічного обладнання;

- формування вмінь по розміщенню обладнання у виробничих приміщеннях згідно з вибраними способами виробництва, асортиментом виробів, проведеними технологічними розрахунками;

- засвоєння основних норм проектування підприємства.

Завдання для курсового проекту бажано видавати студентам перед проходженням технологічної практики на підприємствах галузі. Під час практики студенти поглиблено вивчають технологічний процес та обладнання для заданого асортименту виробів, визначаються з оптимальним способом приготування тіста і технологічною схемою, виконують необхідні розрахунки.

Зібрані під час технологічної практики матеріали студенти надають на перевірку викладачеві, після чого вони аналізують надані зауваження і враховують при роботі над проектом.

Виконання курсового проекту здійснюється згідно із затвердженим графіком. Кожного тижня студенти звітують про виконану роботу керівникові курсового проекту, враховують зауваження та приступають до виконання наступного розділу. По закінченню виконання перевірені викладачами проекти допускаються до захисту. При захисті курсових проектів студенти роблять доповідь, в якій вони дають характеристику виробам, обґрунтування обраної технології, прийнятих рішень, відповідають на запитання викладачів, пов’язаних з темою курсового проекту. Оцінка курсового проектування враховує своєчасність та якість виконання роботи, її самостійність, грамотність доповіді та відповіді на запитання, якість презентацій та використання мультимедійної техніки.

В даних методичних вказівках дається характеристика курсового проекту та вимоги до виконання окремих розділів.

 


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

ü проект складів сировини хлібозаводу з трьома (чотирма) печами; ü проектів відділень рідких напівфабрикатів та тістоприготувального… ü проект лінії для виробництва житнього чи пшеничного хліба з піччю (тунельною або тупиковою) або…

Вступ

Обґрунтування та опис технологічної схеми

1.1 Обґрунтування способу приготування тіста та технологічного режиму

1.2 Зберігання та підготовка сировини

Технологічна частина

2.1 Вихідні дані

2.2 Розрахунок продуктивності печі

2.3 Розрахунок виходу виробів

2.4 Розрахунок витрати сировини

2.5 Розрахунок виробничих рецептур

Розрахунок та вибір обладнання

3.1 Розрахунок обладнання для зберігання та підготовки сировини

3.2 Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів

3.3 Розрахунок обладнання для обробки тіста та зберігання готових виробів

3.4 Розрахунок баків холодної та гарячої води

Заходи з охорони праці та промислової екології

Список використаних джерел та літератури

Загальний обсяг пояснювальної записки 30-40 аркушів.

Графічна частина складається з двох аркушів: аркуш 1 «Технологічна схема виробництва», аркуш 2 «План. Поздовжній і поперечний розрізи».

Курсовий проект оформляється згідно вимог стандартів до текстових документів та графічних матеріалів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ

Вступ

Вступ виконується в обсязі півтора-два аркуші формату А-4. У вступі відображаються основні напрямки політики, економіки і технології у виробництві виробів згідно завдання на курсове проектування. Бажано приділяти увагу інноваційним технологіям та сучасному обладнанню по виготовленню продуктів галузі. Необхідно приділяти увагу шляхам підвищення харчової цінності, надання виробам лікувально-профілактичного призначення та покращання споживчої якості виробів.

Наприкінці вступу наводиться аналіз впливу останніх досягнень розвитку галузі при виробництві виробів заданого асортименту.

Обґрунтування та опис технологічної схеми

Обґрунтування способу приготування тіста та технологічного режиму

В цьому розділі дається характеристика способу приготування тіста, який вибрано для асортименту виробів, наданому в завданні, вказуються його переваги перед іншими способами і доцільність застосування в даному проекті. Наводяться технологічні режими виробництва та їх обґрунтування.

Зберігання та підготовка сировини

В цьому підрозділі вказується стандарт на сировину і описується спосіб доставки, зберігання та підготовка до замісу сировини, яка входить в рецептуру виробів. Опис ведеться згідно з вибраною технологічною схемою виробництва (аркуш 1). Вказуються марки технологічного обладнання, їх позиції на графічному зображенні технологічної схеми, основні параметри технологічного процесу.

Після опису зберігання та підготовка сировини описується зберігання холодної та гарячої води, одержання гарячої води і пари, описується котельна установка і компресорна станція для одержання стиснутого повітря.

Приклад фрагменту опису схеми.

Борошно (ГСТУ 46.004-99) доставляється на хлібозавод борошновозами. На підприємствах борошновози зважуються на автомобільній вазі для обліку доставленого борошна. Борошновози під'єднуються гнучким трубопроводом до прийомного щитка ХЩП-1. Від компресора борошновоза подається повітря в цистерни і суміш борошна та повітря по трубопроводу 2 подається в силос марки ХЕ-160А 3. Повітря відділяється за допомогою фільтра 4. Запас борошна створюється на 7 діб роботи хлібозаводу. І т.д.….

Виробництво виробів

Виробництво виробів описується, починаючи з приготування напівфабрикатів (рідких дріжджів, активованих дріжджів, опар, заквасок, тіста), і закінчується укладанням та зберіганням виробів. Опис ведеться згідно зображення технологічної схеми виробництва (аркуш 1) за ходом технологічного процесу. При цьому вказуються марки технологічного обладнання та їх позиції на технологічній схемі, основні параметри та обґрунтування технологічного процесу (температура, тривалість, відносна вологість, масова частка вологи, сухих речовин, тощо).

Технологічна частина

Вихідні дані

Таблиця 2.1 – Вихідні дані Назва показників та параметрів, одиниці вимірювання Умовне позначення Значення показників та… Продовження таблиці 2.1 Тривалість…  

Розрахунок продуктивності печей

Продуктивність кг за годину, Qгод, печей з колисками розраховується за формулою: , (2.1) де – кількість колисок в печі, шт.;

Розрахунок виходу виробів

Розрахунок виходу хлібних і булочних виробів приводиться за методикою приведеною нижче. Середньозважена вологість сировини Wc в відсотках за формулою: , (2.12)

Розрахунок витрат сировини

Витрати борошна за годину в кілограмах за формулою: (2.28) Продуктивність печі див. в таблиці 2.2, вихід виробів див. в розділі 2.3.3. При виробництві сухарів витрата…

Розрахунок виробничих рецептур

При приготуванні тіста безперервним способом розраховується витрата сировини за хвилину. Вихідним параметром для всіх розрахунків є витрата борошна.… , (2.31) де – витрата борошна за годину, визначається за формулою (2.28), кг.

Після розрахунку маси борошна розраховується маса іншої сировини в підготовленому до замісу вигляді.

, (2.34) де – маса борошна в діжу при замісі тіста в діжах (при безперервному замісі… – маса дріжджів на 100 кг борошна, див. таблицю 2.1.

При приготуванні пшеничного тіста безопарним способом розрахунок виконується в нижче наведеній послідовності.

Маса дріжджів за формулою (2.34), суспензії дріжджів за формулою (2.35) та вологість за формулою (2.36) або рідких дріжджів за формулою… Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42). Маса жиру, молока, сироватки та іншої сировини, яка не розводиться водою за формулою (2.41).

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом з дозуванням води в опару і тісто розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності

Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34), суспензії дріжджів за формулою (2.35) або рідких дріжджів за формулою (2.34) та маса борошна в рідких… Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42) (див. п. 2.3.5.5). … Маса жиру, молока та іншої сировини за формулою (2.41) (див. п. 2.3.5.6.).

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом без заливу води в тісто розрахунок ведеться в наведеній нижче послідовності

Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34) і суспензії дріжджів за формулою (2.35) або рідких дріжджів та маса борошна в них за формулами (2.34),… Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42). Маса молока, сироватки, жиру та іншої сировини, яка не розводиться водою за формулою (2.41).

При приготуванні тіста з використанням концентрованих молочнокислих заквасок КМКЗ розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності.

Маса дріжджів пресованих і суспензії дріжджів за формулами (2.34), (2.35), (2.36) або рідких дріжджів за формулою (2.34) та маси борошна в них за… Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40), (2.42). Маса молока, сироватки, жиру та іншої сировини, яка не розводиться водою за формулою (2.41).

При приготуванні житнього тіста на густій заквасці розрахунок ведеться в нижче наведеній послідовності

Маса дріжджів і дріжджової суспензії за формулами (2.34), (2.35), (2.36) або рідких дріжджів за формулою (2.34) та маси борошна в них за формулою… Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40). Маса патоки, розчину патоки і вологості розчину патоки за формулами (2.34), (2.35), (2.36).

При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці розрахунок ведеться в послідовності, наведеній нижче

Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42) Маса патоки, розчину патоки і вологості розчину патоки за формулами (2.34),… Маса іншої сировини, яка не розводиться водою за формулою (2.41)

При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці, в склад якої входить заварка, розрахунок проводиться так само як в пункті 2.3.5.13. Додатково проводиться розрахунок складу поживної суміші закваски.

З технологічної інструкції для виробництва даного ґатунку виробів і вибраного способу приготування тіста випускається склад поживної суміші на 100 кг її: маса борошна в кілограмах; маса заварки в кілограмах; маса води в кілограмах.

Маса закваски, борошна і води в заквасці розраховується за формулами (2.85), (2.86), (2.81) як і для густої закваски (див. п.2.3.5.13).

Маса борошна на заміс поживної суміші розраховується за формулою:

(2.88)

де – маса поживної суміші, яка замішується за один заміс її, кг (за формулами (2.67), (2.68), (2.69), (2.75), (2.87).

Маса води на заміс поживної суміші в кілограмах розраховується за формулою:

(2.89)

Маса заварки на заміс поживної суміші в кілограмах розраховується за формулою:

(2.90)

Загальна кількість борошна в одній порції поживної суміші в кілограмах обчислюється за формулою:

(2.91)

Маса борошна для приготування заварки в кілограмах обчислюється за формулою:

(2.92)

Маса води для приготування заварки в кілограмах за формулою:

(2.93)

Виробнича рецептура приведена в таблиці 2.16.

Таблиця 2.16 – Виробнича рецептура для приготування житнього тіста на рідкій заквасці, в склад якої входить заварка

Назва сировини, напівфабрикатів та параметрів Заварка на 1 заміс Поживна суміш на 1 заміс, кг Закваска на 1 чан, кг Тісто на 1 діжу (або за хвилину), кг Розробка, на 1 діжу, (або за хвилину) кг
Борошно (вид і ґатунок)     -    

Продовження таблиці 2.16

Дріжджова суспензія - - - -
Розчин солі - - - -
Вода - -
Заварка - - - -
Поживна суміш - - - -
Закваска - - -
Вологість, % - - -
Температура ˚С - - -
Температура води, ˚С - - -
Тривалість бродіння, хв. - - -
Кислотність, град - - Кз Кт -
Маса шматка, кг. - - - -

 

При приготуванні тіста з використанням рідких дріжджів розраховується виробнича рецептура приготування рідких дріжджів

Витрати рідких дріжджів за годину в кілограмах обчислюється за формулою: ¾ при безперервному замісі тіста : (2.94)

Розрахунок та вибір обладнання

Розрахунок обладнання для зберігання та підготовки сировини

Розрахунок обладнання для зберігання борошна.

, (2.105) де – запас борошна, кг (див. табл. 2.4); – маса борошна, яке зберігається в одному силосі, кг [4], [5], [6], [14], [23], додаток 3.

Розрахунок обладнання для просіювання борошна.

Розрахунок потрібної кількості просіювачів в штуках проводиться за формулою:

(2.108)

де – годинна витрата борошна, кг;

– продуктивність просіювача за годину, кг (береться з технічної характеристики, додаток 4) .

Приймається дві (три) лінії для підготовки борошна з просіювачами марки (--------) і автовагами марки (-------).

Розрахунок виробничих силосів.

(2.109) де – годинна витрата борошна, кг; – місткість силосу, кг (500 кг, 700кг, 1000кг, 1500кг).

Зберігання іншої рідкої сировини (рідкий маргарин, рослинна олія, патока та інша сировина).

Розрахунок зберігання іншої рідкої сировини ведеться аналогічно розрахунку молочної сировини.

Густина рідкого маргарину 0,98 кг/дм3; рослинної олії 0,92 кг/дм3; патоки 1,4 кг/дм3.

Розрахунок обладнання для розчинного вузла. Підбір збірників.

Кількість збірників розраховується за формулою: (2.120) де – об’єм розчину чи рідкої сировини, м3 (дм3);

Розрахунок холодильників

Сировина, яка швидко псується (пресовані дріжджі, маргарин, масло вершкове, яйця та інша сировина) повинні зберігатися в холодильнику при температурі від 0 - +4 ˚С.

Маса сировини, що швидко псується дорівнює сумі запасу кожного виду сировини:

(2.127)

По загальній кількості сировини підбираємо холодильне обладнання:

Холодильні камери КХС - 2 – 6 (600 кг) КХС - 2 – 12 (1200 кг) КХС - 3 – 18 (1800 кг) КХМ - 2 – 6 температура до – 13 ˚С. Холодильні шафи: ШХ – 0,40 М (80 кг) ШХ – 0,8 М (180 кг) ШХ – 1/12 (250)  

Для яєць передбачається окрема холодильна камера.

Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів

(2.128) де – витрата заварки за годину, кг (див. п.2.3.5.15); – тривалість приготування заварки, хв.;

Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів

(2.133) де – витрата опари або заварки за годину, кг (див. п.2.3.5.10, 2.3.5.11,… – тривалість замісу опари або поживної суміші для закваски, хв.;

Розрахунок обладнання для розробки тіста

(2.145) де – продуктивність печі за годину, кг/год, (див. таблицю 2.2); Мв – маса готового виробу, кг;

Розрахунок обладнання для зберігання готової продукції

Кількість контейнерів для зберігання хлібних і булочних виробів в штуках розраховується за формулою:

(2.149)

де – продуктивність печі за годину, кг

– тривалість зберігання виробів в хлібосховищі (для хлібних виробів – 8 годин, для булочних – 6 годин);

– маса одного виробів, кг;

– кількість лотків в контейнері, шт. (див., [5], [13]);

– кількість виробів в одному лотку, шт.; (див. [4], [20]).

Кількість ящиків для сухарів в штуках розраховується за формулою:

(2.150)

де – маса сухарів, які виробляються за добу, кг;

– тривалість зберігання сухарів в складі, діб (див. [9]);

– маса виробу на одному ящику, кг (див. [9]).

Розрахунок баків холодної і гарячої води

(2.151) де – продуктивність печі за добу,т (див. таблицю 2.2); – норма витрат води на всі потреби для виробництва 1т хліба, кг/год; (орієнтовно приймається від 4 до 5 м3 на 1 тонну…

Заходи з охорони праці і промислової екології

Спочатку вказуються наявність побутових приміщень для працівників та їх склад. Описується освітлення виробничих приміщень (природне, штучне), з… З техніки безпеки дається характеристика виконання норм розміщення обладнання, площадок сходів та їх огорожі, огорожі…

Список використаних джерел і літератури

В кінці пояснювальної записки приводиться список літератури, яка використовувалась при виконанні курсового проекту.

Література пишеться в послідовності алфавіту, мовою, на якій вона написана. Вказується прізвище та ініціали автора, назва літератури, місто і назва видавництва, рік видання і кількість аркушів.

Технологічна схема

Технологічна схема виконується в апаратурному оформленні на одному аркуші паперу формату А1. Вона повинна показати технологічний процес в послідовності виконання операцій виробництва, починаючи від приймання і зберігання сировини і закінчуючи укладанням, пакуванням та зберіганням готової продукції. Хід технологічного процесу зображується зліва на право і зверху вниз. Приводиться схема одержання стислого повітря, гарячої води і пари.

Обладнання на схемі зображується без масштабу, але витримуються пропорції розмірів обладнання, у фронтальній проекції і розміщається на поверхах відповідно розміщенню його на підприємстві.

Потоки продуктів зображуються лініями з цифрами. Цифри ставляться на кожній ділянці потоку продуктів не ближче 50 мм між ними. В кінці лінії (при вході в обладнання) ставиться стрілка, яка вказує напрям руху продукту.

На схемі проставляються позиції обладнання. Вони розміщаються групами зліва направо і зверху вниз. Виносна лінія від обладнання проводиться вниз.

По ходу технологічного процесу проставляються місця контролю технологічних параметрів. При цьому від обладнання проводиться вверх виносна лінія з колом діаметром 8-10 мм і в ньому проставляється умовне позначення параметру, який контролюється.

Рекомендується наступні позначення:

- ОП – органолептичні показники; - t – температура; - T – тривалість; - W – вологість продукту;   - φ – відносна вологість повітря; - К – кислотність; - С – концентрація; - М – маса; - Мд – масова частка металодомішок.

В нижній лівій частині аркуша у вигляді таблиці проводиться умовні позначення продуктів і параметрів, які контролюються.

В нижній правій частині аркуша зображується штамп (основний надпис).

Плани і розрізи

На планах і розрізах зображуються осі будівлі, стіни, колони, технологічне обладнання ділянки, технологічної лінії згідно з темою проекту, площадки… Плани і розрізи виконуються з виконанням норм проектування: - ширина будівлі приймається з розрахунку не менше 6000мм на одну технологічну лінію (піч);

Специфікація

В специфікації вказується назва обладнання, його марка і кількість одиниць прийнятих в проекті. Зразок виконання специфікації приводиться нижче: ормат …

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

2.10.2 Першим аркушем записки є титульний лист, який виконується згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95 ( приклад у додатку 11). Другим аркушем є завдання… 2.10.3 На третьому аркуші виконується рамка і основний надпис згідно з ГОСТ… 2.10.4 Четвертий і слідуючи аркуші записки виконується на листах з рамкою і штампом – згідно з ГОСТ 2.104 (форма 2).…

Вимоги до оформлення графічної частини

2.11.2 На листі виконується рамка. Відстань лінії рамки від краю листа з лівої сторони 20 мм, з інших сторін 5 мм. В нижній частині справа робиться… 2.11.3 На технологічній схемі виробництва обладнання викреслюється чорним… 2.11.4 На кожній лінії, яка починається, або закінчується повинен бути надпис звідки або куди рухається продукт.

Список використаних джерел і літератури

2. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. – Укр. та рос. мовами/ За заг. ред. В.Л. Іванова. – Львів: НІЦ «Леонорм»,… 3. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. –… 4. Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов. М. Пищевая промышленость. 1975. – 376 с.

Продовження додатку 1

Продовження додатку 1

Додаток 2

    Марка лінії   Асортимент виробів Характеристика печі Годинна продуктивність, кг …  

Додаток 3

  Марка бункера (силосу) Місткість, м3 Розміри, мм висота довжина ширина М-111 …  

Додаток 4

Технічні характеристики просіювачів

Продовження додатку 4

Додаток 5

  Найменування аг­регату Марка, Продуктивність, т/добу Об'єм бункера, м3   Призначення …  

Додаток 6

Технічні характеристики тістомісильних машин

Продовження додатку 6

Продовження додатку 6

 

Продовження додатку 6

Продовження додатку 6

Додаток 7

  Марка Місткість, м3 Габаритні розміри, мм Примітка Діа­метр Висота ХЕ-48 …    

Технічні характеристики тістоподільників

Продовження додатку 8

Додаток 9

Технічні характеристики вистоювальних шаф

Додаток 10

печей і пекарських шаф   Марка вистійної шафи Місткість візків для листів…

Продовження додатку 10

Продовження додатку 10

 

Додаток 11

 


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Коледж переробної та харчової промисловості

Харківського національного технічного університету

сільського господарства імені Петра Василенка

 

Спеціальність 5.05170104

Гр. ХЛ-31

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ЛІНІЇ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ДАРНИЦЬКОГО ФОРМОВОГО

КП 5.05170104.07.01 ПЗ

 

 

Розробив Н.В.Гончарова

Керівник С.В. Чуйкова

 

2011

Додаток 12

КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

 

5.05170104 “Виробництво хліба, Затверджую

кондитерських, макаронних виробів Заступник директора з навчальної

і харчоконцентратів” роботи

о

20___р.

 

ЗАВДАННЯ

На курсовий проект з дисципліни

_____________________________Технологія галузі_______________________________

Студент ___________курсу ___________ групи ___________________________________ _______________________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

Тема проекту __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Затвержено наказом ___________від 20 р.

Вихідні дані ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки

Вступ

1 Обґрунтування та опис технологічної схеми

1.1 Обґрунтування способу приготування тіста та технологічного режиму

1.2 Зберігання та підготовка сировини

1.3 Виробництво виробу (за заданим асортиментом)

2 Технологічна частина

2.1 Вихідні дані

2.2 Розрахунок продуктивності печі

2.3 Розрахунок виходу виробу

2.4 Розрахунок витрати сировини

2.5 Розрахунок виробничої рецептури

3 Розрахунок та вибір обладнання

3.1 Розрахунок обладнання для зберігання та підготовки сировини

3.2 Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів

3.3 Розрахунок обладнання для обробки тіста та зберігання готових виробів

3.4 Розрахунок баків холодної та гарячої води

4 Заходи з охорони праці та промислової екології

Список використаних джерел і літератури

Перелік графічних матеріалів:

Аркуш 1 - “Технологічна схема виробництва”

Аркуш 2 - “План. Поздовжній і поперечний розрізи”

 

Дата видачі завдання “____” ___________ 20__ р.

Керівник курсового проекту __________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Завдання до виконання прийняв “_____” __________ 20__ р.___________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Розглянуто на засіданні циклової комісії ________________________________________

Протокол № ___ від “ 20___ р


Додаток 13

  Назва розділу, графічної частини Дата виконання по графіку Вступ   1…   Керівник ___________________ (___________________)

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни Автомобілі для студентів спеціальності 8.090258 Автомобілі та автомобільне господарство усіх форм навчання.
Міністерство освіти і науки України... Черкаський державний технологічний університет...

ТЕХНОЛОГІЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання курсового проекту «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ... ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ До виконання курсового проекту Технології зберігання консервування та переробки...

Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань, контрольних, розрахунково-графічних та курсових робіт з дисципліни “Виробництво електронних апаратів”
Київський політехнічний інститут... Методичні вказівки щодо виконання домашніх завдань контрольних розрахунково графічних та курсових робіт...

Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту № 1 з курсу Залізобетонні конструкції
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу Залізобетонні та кам яні конструкції для студентів спеціальності Промислове та цивільне... Методичні вказівки дають можливість виконання курсового проекту з курсу Залізобетонні конструкції Приведені...

До виконання курсового проекту з дисципліни Проект за спеціальністю Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва
Херсонський національний технічний університет... Кафедра хімічної технології та дизайну... волокнистих матеріалів...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту"Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства" з дисципліни"Економіка підприємства"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проектуЕкономіка виробничо господарської діяльності підприємства...

До виконання курсового проекту з дисциплін: Обладнання та транспорт мех.цехів, Металообробне обладнання. по дисциплине Металлообрабатывающее оборудование Методичні вказівки
Донецький національній технічний університет... Кафедра Мехатронні системи машинобудівного обладнання...

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту з дисципліни „Пожежна профілактика технологічних процесів”
Чорнобильської катастрофи... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ цивільного захисту України...

До виконання курсового проекту з дисципліни ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ на тему: Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор-двигун Завдання на курсовий проект
до виконання курсового проекту... з дисципліни ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ... на тему Розрахунок і аналіз перехідних процесів у електроприводі системи генератор двигун...

0.051
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам