рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вільні коливання автомобіля

Вільні коливання автомобіля - раздел Транспорт, Автомобілі Автомобіль Або Причіп Є Механічною Системою, Що Складається З Великої Кількос...

Автомобіль або причіп є механічною системою, що складається з великої кількості мас із різними зв'язками між ними. Маси окремих частин автомобіля поділяють на підресореніта непідресорені.

Підресорениминазивають маси, сили тяжіння яких передаються на опорну поверхню через пружні елементи підвіски та через колеса. Це маси двигуна, майже всієї трансмісії, у легкових автомобілях - кузова, у вантажних - рами, кабіни та власне кузова, пасажирів та вантажу (всі ці елементи в сукупності можна розглядати як одне тверде тіло).

Непідресорениминазивають маси, сили тяжіння яких не сприй­маються підвіскою, а передаються на опорну поверхню безпосередньо через колеса автомобіля. Це частина мас трансмісії, маси мостів з колесами (кожний міст разом із колесами теж трактують як тверде тіло).

Вільні коливання мас автомобіля бувають низькочастотнимита високочастотними(вібрації). З високою частотою коливаються переважно непідресорені маси, з низькою - підресорені. При цьому можна вважати, що непідресорені маси мають лише ступінь свободи - вертикальні переміщення.

Підресорені маси здійснюють складні коливання - мають шість ступенів свободи (рис. 5.21).

Під час руху автомобіля підресорені маси мають лінійні переміщення Sх, Sута Sz вздовж осей х, у і z, які називають відповідно: посмикуванням, хитанням та підплигуванням. Крім цього, спостерігаються і кутові переміщення ах, аута аz навколо вказаних осей, які називають гойданням, галопуванням та вилянням.

 

При розрахунках підвіски для спрощення беруть до уваги тільки два види коливань - підплигування і галопування.Ці коливання мають першочергове значення для комфортабельності, оскільки викликають найбільш неприємні відчуття у людини.

Підплигування5. виникає після проїзду через нерівність. Щоб зменшити його та позбавити людей неприємних відчуттів, застосовують м'які підвіски та амортизатори, які за рахунок внутрішнього опору гасять коливання кузова.

Галопуванняау- це кутове коливання підресорених мас у поздовжній площині автомобіля. Щоб зрозуміти, як можна його зменшити, розглянемо спочатку поняття центра пружності системи, у нашому випадку-автомобіля.

Центр пружності системи - це точка, при дії на яку зовнішньої сили виникає тільки лінійне переміщення системи. Отже, якщо сила, яка викликає коливання, буде докладена у центрі пружності, система матиме при коливаннях тільки лінійні переміщення, якщо ні - то й кутові. Оскільки коливання підресорених мас автомобіля викликані силою тяжіння від маси автомобіля, центр пружності має збігатися з центром мас. Це необхідно враховувати при розрахунках підвіски: значення жорсткості передньої та задньої підвісок автомобіля треба добирати так, щоб прогини підвісок були однакові, тоді кузов переміщуватиметься без галопування.

Допустимий рівень коливань для організму людини обмежений. Тому, якщо немає спеціальних обмежень з допустимої інтенсивності коливань для вантажу, оцінка плавності ходу повинна ґрунтуватися на сприйняттях коливань людиною. Люди найбільш чутливі до вертикальних коливань у діапазоні частот 4-8 Гц та до горизонтальних у діапазоні 1-2 Гц.

За рахунок нежорстких пружних елементів можна зменшити частоту власних коливань кузова до потрібної величини з урахуванням того, що організм людини звик до вертикальних поштовхів при ході і добре пристасований до частот коливань, які відповідають середній швидкості пішохода 120 кроків/хв. - 1,7-2,5 Гц. Для сучасних легкових автомобілів характеристику підвіски можна вважати задовільною, якщо частота коливань підресорених мас становить 0,8-1,3 Гц, для вантажних автомобілів -1,2-1,8 Гц.

Частота коливань непідресорених мас легкового автомобіля має становити 8-12 Гц, вантажного-6,5-9 Гц.

Частота вимушених коливань залежить, з одного боку, від характеру нерівностей, з іншого - від швидкості автомобіля. Тому діапазон частот вимушених коливань вельми широкий.

Коли частоти власних та вимушених коливань близькі або збігаються, виникають резонансні коливання- низько- або високочастотні. їх амплітуда може значно перевищувати амплітуду нерізностей. Це неприйнятно з огляду на комфорт пасажирів та збереження вантажу. Крім того, при резонансних коливаннях колеса автомобіля можуть відірватися від поверхні дороги, що призведе до втрати керованості. Тому вибір швидкості руху повинен усунути можливість виникнення резонансних коливань.

Основними оціночними показниками плавності ходу є частота вільних коливань підресорених і непідресорених мас, прискорення й швидкість зміни прискорення підресорених мас при коливаннях автомобіля.

Підресорені маси здійснюють низькочастотні коливання з частотою. Гц:

 

 

 

Швидкість зміни прискореньпри коливаннях визначають як:

Плавність ходу автомобіля вважають задовільною, якщо частота власних низькочастотних коливань не перевищує 2 Гц, а прискорення - 2 м/с2.

 


17. Стійкість автомобіля. Критерії стійкості.

 

Поперечна стійкість автомобіля може порушуватись внаслідок дії бокових сил:

- відцентрової;

- поперечної складової сили тяжіння;

- бокового вітру;

- ударів об нерівності дороги. Оціночні показники поперечної стійкості:

- критична швидкість руху за умови ковзання при русі автомобіля по криволінійній траєкторії (швидкість руху, яка відповідає початку ковзання коліс автомобіля);

- критична швидкість руху за умови перекидання при русі автомобіля по криволінійній траєкторії (швидкість руху, яка відповідає початку перекидання автомобіля);

- критичний кут поперечного нахилу полотна дороги (косогору), який відповідає початку поперечного ковзання коліс автомобіля;

- критичний кут поперечного нахилу полотна дороги (косогору), який відповідає початку перекидання автомобіля;

- коефіцієнт поперечної стійкості.

Критична швидкість автомобіля за умови його перекидання на горизонтальному полотні дорогиможе бути визначена як:

 

 

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Автомобілі

Рис Основные компоновочные схемы грузовых автомобилей.. преимущества возможность уменьшения колесной базы и длины автомобиля уме ренная нагрузка на передний мост недо статки повышение высоты пола..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вільні коливання автомобіля

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Тенденції розвитку конструкції автомобіля на сучасному етапі.
Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными при­чинами. Экономические причины опреде­ляют тенде

Розробка схеми загального компонування автомобіля
Визначальний вплив на вибір схеми загального компонування автомобіля, що проектується, мають умови його експлуатації. При розробці схеми загального компонування автомобіля перш за

Види безпеки конструкції автомобіля, характеристика кожного з них.
К конструкции автомобиля предъяв­ляют производственные, эксплуатацион­ные, потребительские требования и тре­бования безопасности. Производственные требования — соот­ветствие конструкции те

Сили, що діють на автомобіль у загальному випадку руху.
Схема сил, що діють на автомобіль у загальному випадку руху наведена на рис. 4.2.Для аналізу цих сил зробимо такі припущення: - дорожні умови під правими та лівими колесам

МЕХАНІЧНІ СТУПІНЧАСТІ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Коробка передач є головним агрегатом трансмісії, який допомагає змінювати крутний момент на ведучих колесах і частоту їх обертання у широкому діапазоні відповідно до сил зовнішнього опору і швидкос

Двовальні коробки передач
Двовальні коробки передач найчастіше застосовують на легкових автомобілях з передніми ведучими колесами. 3.1.2. Тривальні коробкипередач Тривальні коробки передач

Додаткові коробки передач
Для поліпшення тягових властивостей сучасних автомобілів кількість передач в їх трансмісіях намагаються підвищити. Для цього, крім основної коробки передач, до трансмісії включають додатков

Механічнібезступінчасті коробки передач у свою чергу поділяють на фрикційніта імпульсні.
Гідравлічніпередачі можуть бути гідродинамічнимиабо гідро-об'ємними(гідростатичними). Гідрооб'ємні (гідростатичні) й електричні передачі використо

ГОЛОВНІ ПЕРЕДАЧІ
На сучасних автомобілях застосовують швидкісні двигуни великої питомої потужності. Але крутний момент цих двигунів у кілька разів менший того моменту, котрий необхідно прикладати до ведучих коліс д

Диференціали та привід ведучих коліс
Диференціал забезпечує можливість обертання ведучих коліс однієї осі з різною кутовою швидкістю, що необхідно під час руху автомобіля на повороті (рис. 3.48)та по нерівностях дороги. Крім цього, ди

Особливості гальмування автопоїздів. Гальмові системи автопоїздів. Гальмова діаграма автопоїзда.
Тормозные системы автопоездов как и одиночных автомобилей, состоя из тормозных механизмов и тормозного привода. Тормозные механизмы, используемые на автопоездах и одиночных автомобилях, выполняются

ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОПОЕЗДОВ
В связи с увеличением грузоподъемности автопоездов и ско­ростей их движения возрастают требования к их тормозным систе­мам. В соответствии с рекомендациями Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) т

Тенденції розвитку гальмових систем автомобіля на сучасному етапі.
Тормозная система.Разделение тормозных контуров.Сейчас тормозные приводы на всех легковых автомобилях выполняются по двухконтурной схеме, которая помогает остановить машину

Рульові механізми
Призначенням рульового механізму є забезпечення повороту керованих коліс при невеликій силі, що покладається водієм до рульового колеса. Це можливо при значній величин; передаточного числа рульовог

Основные элементы
Рулевая трапеция.В зависимости от компоновочных возможностей рулевую трапецию располагают перед передней осью (передняя рулевая трапеция) или за ней (задняя рулевая трапеция). При

Стабілізація керованих коліс автомобіля ( визначення, схеми способів стабілізації ).
Зовнішні сили, що діють на автомобіль, відхиляють керовані колеса від положення, що відповідає прямолінійному руху. Щоб не допустити повороту коліс під дією випадкових сил (поштовхів від наїзду на

Підвіска автомобіля. Функціональні елементи та їх призначення.
Підвіска призначена для пружного з’єднання несівної системи автомобіля з колесами. Таке з'єднання необхідне для забезпечення заданої плавності ходу. У будь-якій конструкції підвіски виділя

Амортизатори
Рух автомобіля по нерівностях дороги супроводжується коливаннями остова автомобіля (рами, кузова, кабіни тощо). Ці коливання тривають деякий проміжок часу після переїзду колеса (коліс) через перешк

Плавність ходу автомобіля, вимірники плавності ходу.
При коченні колеса з пневматичною шиною по дорозі у нижній частині, і особливо у місці контакту з опорною поверхнею, еластична шина деформується. При цьому невеликі нерівності збільшують деформацію

Прохідність автомобілів та автопоїздів. Вплив конструкції автомобіля на його прохідність.
Проходимостью называется способность технически исправно­го и нагруженного в пределах номинальной грузоподъемности (для заданных дорожных условий) автомобиля или автопоезда

КОЛЕСА І ШИНИ
Колеса здійснюють зв'язок автомобіля з дорогою і забезпечують його рух у бажаному напрямі. За режимом робо™ колеса автомобілів поділяють на ведучі і ведені. Ведучіколеса с

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛІС
Автомобільні колеса називають рушієм автомобіля. Під час взаємодії з опорною поверхнею вони виконують такі функції: - опорні - забезпечують утримання автомобіля на поверхні кочення;

ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ УСТАНОВКИ КОЛІС АВТОМОБІЛЯ
Для створення найменшого опору руху, для зменшення зношування шин, а також для зниження витрати палива і поліпшення стійкості автомобіля його колеса повинні котитися по паралельних траєкторіях при

Сили які діють в кривошипному механізмі.
Рис. 8 Поршневой одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания: а — продольный разрез; о — схема сил (поперечный разрез)

Класифікація .
- За конструкцією несівної системи ( рамна або кузовна ) . - За конструкцією підвіски ( за переміщенням коліс відносно рами і коливанням коліс , за підтриманням кузова на заданій висоті та

Загальна будова автомобільного двигуна (механізми та системи).
Основные типы автомобильных двига­телей. На современных автомобилях преимущественное распространение по­лучили двигатели внутреннего сгорания» (ДВС). По конструкции их разделяют на по­ршне

Система живлення карбюраторного двигуна: призначення, основні функціональні елементи, принцип дії.
Назначение, схема и основные при­боры/Система питания карбюраторного двигателя служит для приготовления горючей смеси, состоящей из паров топлива и воздуха, подачи ее в ци­линдры двигателя, а также

Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту. Маркування вітчизняних автомобілів.
Классификация подвижного состава. Подвижной состав автомобильного транспорта состоит из автомобилей различных типов, а также прицепов и полуприцепов, буксируемых автомо­билями. Автомобиль и буксиру

Призначення коробки передач, вимоги до неї Типи коробок передач у залежності від характеру змінювання крутного моменту.
Призначення – слугує для змінювання в широкому діапазоні величини і напряму передачі крутного моменту на ведучих колесах відповідно до сил зовнішнього опору руху і швидкості руху а

Вимоги .
1. Відповідність колеса призначенню автомобіля . 2. Надійність та довговічність , в тому числі забезпечення безпеки при руху автомобіля на високих швидкостях . 3. Мінімальна маса

Призначення зчеплення. Типи зчеплень у залежності від способу звязку між ведучою та веденою частиною.
Призначення – плавне підвищення передачі крутного моменту від двигуна до коліс при рушанні та розгону автомобіля і тимчасове роз’єднання ( з’єднання ) передачі крутного моменту від

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги