рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Похідні целюлози

Похідні целюлози - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни технології полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості   Серед Похідних Целюлози Найбільше Значення Мають Метилцелюлоз...

 

Серед похідних целюлози найбільше значення мають метилцелюлоза і карбоксиметилцелюлоза.

Похідні целюлози використовують в якості дієтичних волокон при створенні збалансованих харчових продуктів. Також вони є ефективними згущувачами, стабілізаторами, емульгаторами.

Карбоксиметилцелюлозу (Е466) отримують обробкою лужної целюлози монохлороцтовою кислотою. В результаті такого оброблення целюлоза збагачується СООН – групами, які надають їй властивостей катіонобмінника. Карбоксиметилцелюлоза має вигляд білого волокнистого порошку, розчинного у воді. Вона адсорбує воду в 50-кратній кількості (у масовому співвідношенні), утворюючи колоїдні системи.

Метилцелюлоза (Е461) має вигляд волокнистого порошку від білого до сіро-білого кольору. При вмісті менше двох метильних залишків на один залишок глюкози вона розчинна у холодній воді, а в теплій переходить в гель. Розчинність метилцелюлози зменшується з підвищенням температури. вона практично нерозчинна у воді при температурі, близькій до температури кипіння. Утворення студнів в розчинах метилцелюлози викликано головним чином гідрофобною взаємодією неполярних частин макромолекул.

Студні ефірів целюлози стійкі до дії низьких температур, кислот і лугів, мають низьку зольність, нетоксичні. Дослідження впливу аліфатичних спиртів на термічну стійкість студнів метилцелюлози показало, що зі збільшенням довжини вуглеводневого радикала в одноатомному спирті зростає стійкість студня до дії температури. Кількість метилцелюлози, що виділяється зі студня, знижується у присутності метанолу на 60%, етанолу і пропанолу - відповідно на 80 і 90%.

Сахароза на відміну від спиртів знижує термічну стійкість студнів метилцелюлози, сприяючи виділенню твердої фази. При концентрації сахарози більше 50% розчинність метилцелюлози різко падає, вона починає коагулювати і випадати в розчині у вигляді пластівців.

Мікрокристалічна целюлоза (Е460і) – це частково гідролізована кислотою целюлоза. Тому вона відрізняється від натуральної целюлози вкороченими молекулами і відсутністю асоціативних зв’язків. Мікрокристалічна целюлоза являє собою довгі частинки, що мають форму голок. Джерелом отримання мікрокристалічної целюлози можуть бути такі водорості, як водяний гіацинт. Препарат, отриманий з такої дешевої сировини, за сукупністю властивостей не поступається комерційним препаратам мікрокристалічної целюлози.

Використання мікрокристалічної целюлози в водно-жирових емульсіях в якості згущувача дозволяє зменшити вміст в них жиру до 20%. При цьому стабільність і в'язкість таких водно-жирових емульсій подібні емульсіям з вмістом жиру 60%, але без мікрокристалічної целюлози.

Для більшості похідних целюлози, що використовуються в якості харчових добавок, у відповідності до Кодексу харчування ФАО/ВОЗ встановлена допустима добова норма споживання – 0 – 25мг/кг маси тіла. Обмежень щодо використання мікрокристалічної і порошкоподібної целюлози при виготовленні харчових продуктів немає.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни технології полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний університет конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Похідні целюлози

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення, номенклатура
ПОЛІСАХАРИДІВ7   КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 12   2 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕКТИНУ І ПЕКТИНОВИХ ПРОДУКТІВ13 2.1 Властиво

Фізико-механічні і теплофізичні властивості пектинів
  Показники Од. вимір. Вид пектину буряковий яблучний цитрусовий с

Види пектиновмісної сировини і її класифікація
  Пектинові речовини існують в декількох формах: нерозчинній (протопектин) і розчинній в воді, вільній галактуроновій кислоті і її солей. Ці форми виконують в рослинній тканині різні

Вміст пектинових речовин в петиновмісній сировині
  Група Сировина Вміст пектинових (ПР),% на масу сухої речовини 1 група цукровий буряк кормови

Технологічні параметри процесу вилучення пектинових речовин з пектиновмісної сировини
Група Сировина Характеристики сировини Параметри процесу вилучення пектинових речовин 1 група К

Виробництво пектину з різних видів пектиновмісної сировини
Виробництво пектину з цитрусової сировини. Приблизно 60% світового об’єму пектину становить цитрусовий пектин. Цитрусовий плід має структуру, зображену на рис.8.

Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
Зони   Вуглеводний склад спирторозчинних речовин   Білок Ліпіди   Rha*  

Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
Фракція Зона плоду   Вуглеводний склад, % мольн.   Ступінь метокси-лювання Загальна, мг/г

Використання пектину в харчовій промисловості
Використання пектину у виробництві кондитерських виробів. Пектин знаходить широке застосування у виробництві кондитерських виробів пастило-мармеладної групи, а саме при виготов

Контрольні запитання
11. На які основні групи поділяють пектинові речовини? 12. Які сполуки є основною структурною ознакою пектинових речовин? 13. В чому відмінність структури лінійни

Властивості крохмалю
  Фізичні властивості крохмалю. Питома вага абсолютно сухого картопляного крохмалю в середньому дорівнює 1,64г/см3, кукурудзяного – 1,65г/см3

Характеристика проміжних і кінцевих продуктів гідролізу крохмалю
  Цукриди Молеку-лярна маса Ступінь поліме-ризації Забарвлен-ня йодом Питоме обертання Осадж

Технологія виробництва крохмалю з різної сировини
Виробництво картопляного крохмалю. Хімічний склад картоплі неоднаковий і змінюється в залежності від ґрунту і кліматичних умов, добрив, зрілості картоплі та умов оброблення. Вм

Виробництво модифікованих крохмалів і декстринів
  Сухий крохмаль не повністю відповідає всім вимогам, які висуваються до нього як до харчової добавки в ряді технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Природні властивост

Контрольні запитання
1. В чому відмінність крохмалю з різної сировини? 2. В чому відмінність амілози і амілопектину? 3. Від яких чинників залежить процес клейстеризації крохмалю?

Камеді з кори дерев
  Камеді, виробляються деякими видами дерев, що ростуть в тропіках і субтропіках. В харчовій промисловості використовують камеді гуміарабіка (Gum Acacia), карайя (Strechlia

Контрольні запитання
1. З якої сировини отримують камеді? 2. До якої групи харчових добавок відноситься трагакант? 3. Склад і властивості трагаканта? 4. Що слугує сиро

Полісахариди мікробіологічного походження
Деякі види мікроорганізмів в процесі життєдіяльності виділяють біокамеді, які в основному складаються з полісахаридів. На сьогодні в комерційних цілях отримують ксантан, рамазан, геллан, велан, кек

Контрольні запитання
1. Як отримують ксантанову камедь? 2. Як регулюють властивості ксантану в процесі їх виробництва? 3. В якій формі (хімічній) ксантан використовують для харчових ц

Полісахариди з морських рослин
Морські водорості – основний виробник органічних речовин на нашій планеті. Серед цих речовин найбільша частка – вуглеводи, вміст яких в різних водоростях сягає 70%. Якщо взяти до уваги, що видобува

Утворення альгінатного гелю з використанням морської води
Спосіб використання морської води передбачає приготування з ламінарії водного розчину, що містить альгінат натрію, який потім поміщають в морську воду. Обробка морською водою за відсутності вітру і

Властивості модифікованих альгінатів
Зразок Вміст галуроновї кислоти, % Міцність гелю, Н·см2 Природна M.pyrifera 4,9

Полісахариди з червоних морських водоростей
  Агар-агар. Назва цього полімеру має малайзійське походження і означає «желюючий продукт харчування з водоростей». Основу агар-агара складає агароза,

Контрольні запитання
1. Які основні групи полісахаридів містять морські водорості? За якою ознакою їх поділяють на групи? 2. З якої сировини отримують альгінові кислоти? 3. З яких стр

Полісахариди тваринного походження
Хітин (фр. chitine, від грецьк. χιτών: хітон — одяг, шкіра, оболонка) – природна сполука з групи азотовмісних полісахаридів.

Література
1. Пасальський В.К. Хімія харчових продуктів. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2009. – 196 с. 2. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. Пищевая химия. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 592

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги