рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Хімічний склад різних зон яблука, мг/г

Хімічний склад різних зон яблука, мг/г - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни технології полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості Фракція Зона Плоду  ...

Фракція Зона плоду   Вуглеводний склад, % мольн.   Ступінь метокси-лювання Загальна, мг/г
  Rha   Ara   Xyl   Man   Gal   Glc     GalA
Розчинний пектин   А     1,5   9,6   0,8   0,5   6,3   1,3   80,0    
  В     1,8   22,7   1,0   0,2   11,1   0,4   62,8    
  С     1,9   5,9   0,6   сліди   5,4   0,2   86,0    
  D     2,4   7,4   1,3   1,0   5,8   1,3   80,8    
Протопектин   А     4,9   9,7   2,9   0,7   8,2   1,8   71,8    
  В     5,7   9,0   4,5   0,4   13,2   2,9   64,3    
  С     6,2   10,7   4,6   0,4   8,4   2,3   67,4    
  D     7,1   8,4   4,2   0,8   7,3   1,9   70,3    

 

При цьому суттєво відрізняється також і фракційний склад пектинових речовин в різних зонах плоду.

Вміст пектинових речовин в яблуках залежить від сорту і місця проростання. Найбільша кількість пектину міститься в яблуках пізніх сортів. В процесі зберігання яблук співвідношення фракцій пектинових речовин змінюється. Загальна кількість пектину, як правило, зменшується.

Для отримання пектину використовують в основному вижимки середньоспілих і пізньоспілих сортів яблук. Встановлено, що й ранні сорти яблук за вмістом пектинових речовин в період їх біологічної зрілості (2,6 – 2,7%) придатні для отримання з них пектину. Але отриманий з ранніх сортів яблук пектин поступається за чистотою (40,1%) в порівнянні з пізніми сортами (69,7%).

За ступенем метоксилювання, кількістю вільних і зв’язаних карбоксильних груп, молекулярною масою пектин ранніх і пізніх сортів яблук не відрізняється.

В залежності від фізико-хімічних показників вторинної яблучної сировини і типу отримуваного пектину в кожному кліматичному регіоні є свої особливості технології переробки.

Процес переробки яблучних вижимом з отриманням пектину включає наступні стадії:

– промивання вижимом водою;

– гідроліз-екстрагування пектину обробкою водним розчином азотної кислоти;

– відділення екстракту пресуванням;

– відстоювання екстракту, сепарація і фільтрування;

– концентрування екстракту на вакуум-випарних установках;

– осадження пектинових речовин обробкою 90 – 95% спиртом;

– розділення суспензії на центрифузі;

– промивка, сушка, подрібнення, купажування і пакування пектину.

Виробництво бурякового пектину. Вміст пектинових речовин в буряковому жомі в залежності від зони проростання коливається в межах від 20% до 30% від повітряно-сухої маси.

В різних частинах коренеплоду цукрового буряка міститься різна кількість пектинових речовин (рис.10).

Слід відмітити, що пектинових речовин більше в тих тканинах, де менше цукру, і навпаки.. Особливістю бурякової сировини є та, що вміст протопектину в ньому становить 95 – 98% від загальної кількості пектинових речовин, що обумовлює технологічні параметри процесу цільового продукту.

 

 

Рис.10 Розподіл пектинових речовин в коренеплоді цукрового буряка, % від маси сировини:

1 – головка (2,81%); 2 – покривний зовнішній шар (0,98%);

3 – вторинний шар (2,26%); 4 – центральна частина (2,14%); 5 – хвостик (2,65%)

 

 

Схема отримання бурякового пектину включає наступні технологічні стадії:

– підготовка жому до процесу екстрагування пектинових речовин (подрібнення);

– гідроліз – екстрагування пектинових речовин двадцятикратною кількістю 1,3% – вої соляної кислоти при температурі 700С, рН 0,6 – 0,8, протягом 2,5 годин;

– фільтрування пектинового екстракту;

– охолодження екстракту до 30 – 400С;

– виділення пектину з рідкої фази осадженням хлористим алюмінієм в присутності гідроксиду амонію;

– очищення пектину багатократним промиванням аліфатичними спиртами;

– висушування і подрібнення пектину.

Недоліком даної схеми є порівняно невисокий вихід пектину, високі витрати спирту на очищення коагулянту, багато стадійність і складність технології. На сьогодні розроблено більш ефективні схеми отримання бурякового пектину.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни технології полісахаридів та їх застосування в харчовій промисловості

Державний вищий навчальний заклад.. український державний хіміко технологічний університет конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Хімічний склад різних зон яблука, мг/г

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Загальні положення, номенклатура
ПОЛІСАХАРИДІВ7   КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 12   2 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕКТИНУ І ПЕКТИНОВИХ ПРОДУКТІВ13 2.1 Властиво

Фізико-механічні і теплофізичні властивості пектинів
  Показники Од. вимір. Вид пектину буряковий яблучний цитрусовий с

Види пектиновмісної сировини і її класифікація
  Пектинові речовини існують в декількох формах: нерозчинній (протопектин) і розчинній в воді, вільній галактуроновій кислоті і її солей. Ці форми виконують в рослинній тканині різні

Вміст пектинових речовин в петиновмісній сировині
  Група Сировина Вміст пектинових (ПР),% на масу сухої речовини 1 група цукровий буряк кормови

Технологічні параметри процесу вилучення пектинових речовин з пектиновмісної сировини
Група Сировина Характеристики сировини Параметри процесу вилучення пектинових речовин 1 група К

Виробництво пектину з різних видів пектиновмісної сировини
Виробництво пектину з цитрусової сировини. Приблизно 60% світового об’єму пектину становить цитрусовий пектин. Цитрусовий плід має структуру, зображену на рис.8.

Хімічний склад різних зон яблука, мг/г
Зони   Вуглеводний склад спирторозчинних речовин   Білок Ліпіди   Rha*  

Використання пектину в харчовій промисловості
Використання пектину у виробництві кондитерських виробів. Пектин знаходить широке застосування у виробництві кондитерських виробів пастило-мармеладної групи, а саме при виготов

Контрольні запитання
11. На які основні групи поділяють пектинові речовини? 12. Які сполуки є основною структурною ознакою пектинових речовин? 13. В чому відмінність структури лінійни

Властивості крохмалю
  Фізичні властивості крохмалю. Питома вага абсолютно сухого картопляного крохмалю в середньому дорівнює 1,64г/см3, кукурудзяного – 1,65г/см3

Характеристика проміжних і кінцевих продуктів гідролізу крохмалю
  Цукриди Молеку-лярна маса Ступінь поліме-ризації Забарвлен-ня йодом Питоме обертання Осадж

Технологія виробництва крохмалю з різної сировини
Виробництво картопляного крохмалю. Хімічний склад картоплі неоднаковий і змінюється в залежності від ґрунту і кліматичних умов, добрив, зрілості картоплі та умов оброблення. Вм

Виробництво модифікованих крохмалів і декстринів
  Сухий крохмаль не повністю відповідає всім вимогам, які висуваються до нього як до харчової добавки в ряді технологічних процесів виробництва харчових продуктів. Природні властивост

Контрольні запитання
1. В чому відмінність крохмалю з різної сировини? 2. В чому відмінність амілози і амілопектину? 3. Від яких чинників залежить процес клейстеризації крохмалю?

Камеді з кори дерев
  Камеді, виробляються деякими видами дерев, що ростуть в тропіках і субтропіках. В харчовій промисловості використовують камеді гуміарабіка (Gum Acacia), карайя (Strechlia

Контрольні запитання
1. З якої сировини отримують камеді? 2. До якої групи харчових добавок відноситься трагакант? 3. Склад і властивості трагаканта? 4. Що слугує сиро

Полісахариди мікробіологічного походження
Деякі види мікроорганізмів в процесі життєдіяльності виділяють біокамеді, які в основному складаються з полісахаридів. На сьогодні в комерційних цілях отримують ксантан, рамазан, геллан, велан, кек

Контрольні запитання
1. Як отримують ксантанову камедь? 2. Як регулюють властивості ксантану в процесі їх виробництва? 3. В якій формі (хімічній) ксантан використовують для харчових ц

Похідні целюлози
  Серед похідних целюлози найбільше значення мають метилцелюлоза і карбоксиметилцелюлоза. Похідні целюлози використовують в якості дієтичних волокон при створенні збалансован

Полісахариди з морських рослин
Морські водорості – основний виробник органічних речовин на нашій планеті. Серед цих речовин найбільша частка – вуглеводи, вміст яких в різних водоростях сягає 70%. Якщо взяти до уваги, що видобува

Утворення альгінатного гелю з використанням морської води
Спосіб використання морської води передбачає приготування з ламінарії водного розчину, що містить альгінат натрію, який потім поміщають в морську воду. Обробка морською водою за відсутності вітру і

Властивості модифікованих альгінатів
Зразок Вміст галуроновї кислоти, % Міцність гелю, Н·см2 Природна M.pyrifera 4,9

Полісахариди з червоних морських водоростей
  Агар-агар. Назва цього полімеру має малайзійське походження і означає «желюючий продукт харчування з водоростей». Основу агар-агара складає агароза,

Контрольні запитання
1. Які основні групи полісахаридів містять морські водорості? За якою ознакою їх поділяють на групи? 2. З якої сировини отримують альгінові кислоти? 3. З яких стр

Полісахариди тваринного походження
Хітин (фр. chitine, від грецьк. χιτών: хітон — одяг, шкіра, оболонка) – природна сполука з групи азотовмісних полісахаридів.

Література
1. Пасальський В.К. Хімія харчових продуктів. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2009. – 196 с. 2. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. Пищевая химия. – СПб.: ГИОРД, 2001. – 592

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги