рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обстеження дитини

Обстеження дитини - раздел Науковедение, Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Періоди дитячого віку. Фізичний та психомоторний розвиток дітей (Збір Скарг, Анамнезу, Проведення Клінічного Обстеження Кістково - М'...

(збір скарг, анамнезу, проведення клінічного обстеження кістково - м'язевої системи, оцінка результатів параклінічних досліджень).

1. Скарги :

До основних скарг при ураженні кісткової і м'язової системи у дітей відносятся: біль в кістках та суглобах, зміна конфігурації кісток і суглобів, обмеженість рухомості суглобів, біль в м'язах, зменшення товщини кінцівок.

2. Анамнез хвороби: в хронологічному порядку уточнюють появу різних симтомів, їх динаміку, зв'язок з перенесеними інфекціями (гострий тонзиліт, гострою респіраторною вірусною інфекцією), травмами, переохолодженням. Особливо детально уточнюють локалізацію болю (трубчасті кістки, суглоби, оточуючі тканини), симетричність ураження, інтенсивність та характер болю (гострий, тупий, ниючий, приступоподібний), умови появи (при фізичному навантаженні, в спокої), що зменшує біль (тепло, спокій, ліки).

3. Анамнез життя: збираються дані про темпи росту дитини, термін закриття тім'ячок, строки прорізування зубів, розвиток моторики. Ряд хронічних захворювань кістково - м'язової системи має сімейну схильність, що треба враховувати при відтворенні генеалогічного дерева. Обов'язковим є ретельний епідеміологічний анамнез - поява артралгій після перенесеної скарлатини, грипу. Відомості про матеріально-побутові умови допоміжні при діагностиці рахіту.

4. Огляд кісткової системи необхідно проводити при різних положеннях дитини: лежачи, стоячи з вільно опущеними руками, сидячи; просять дитину перейтись, присісти, зігнути та розігнути кінцівки, що дає змогу виявити функціональні можливості кістково-суглобової системи. Огляд проводять за певним порядком: спочатку загальний огляд, а потім послідовний огляд окремих частин тіла (голова, грудна клітка, хребет, верхні і нижні кінцівки).

Оцінюють положення хворого - вимушене, пасивне, активне.

При огляді голови визначають її величину і форму. Розміри голови, особливо у дітей першого року, є важливою характеристикою не тільки кісткової системи, а й центральної нервової системи.

В залежності від співвідношення поперечного та поздовжнього діаметрів черепа розрізняють: вузький (доліхоцефалічний), середній (мезоцефалічний) та широкий (брахіцефалічний) череп.

Вказані форми черепа характерні для здорових дітей.

Обов'язковим компонентом огляду голови є оцінка розвитку верхньої і нижної щелепи, особливостей прикусу, кількості зубів, їх характеру (молочні, постійні) та стану (форма, цілісність, аномалії розвитку).

При огляді грудної клітки визначають її форму. У здорових дітей в залежності від віку розрізняють три форми грудної клітки:

а) конічна - передньозадній і поперечний розміри грудей однакові, епігастральний кут тупий, ребра відходять від хребта під прямим кутом

б) циліндрична - переднозадній і поперечний розміри грудей майже однакові, епігастральний кут прямий, ребра направлені косо, зверху вниз.

в) плоска - передньозадній розмір зменшений, епігастральний кут гострий, направленість ребер коса.

Патологічні види грудної клітки:

а) кілеподібна - збільшується передньозадній розмір грудей;

б) лійкоподібна - грудина глибоко западає до хребта;

в) діжкоподібна - збільшення її передньозаднього та поперечного розмірів;

г) паралітична - грудна клітка сплощена, зменшені всі її розміри, ребра виступають, проміжки між ними широкі, дихальні м'язи атрофічні;

д) сплощення однієї половини грудної клітки;

є) однобічне випинання грудної клітки;

ж) серцевий горб (випинання грудної клітки в ділянці серця).

Огляд хребта - оцінюють його форму в цілому, а потім послідовно оглядають всі його відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий, куприковий.

Для хребта здорових дітей характерні вигини, які надають йому в профіль форму, що нагадує латинську букву S (шийний і поперекові вигини спрямовані вперед і мають назву лордоз, грудний і крижовий, що називається кіфоз. Викривлення хребта в ту чи іншу сторону називається сколіозом.

Сколіоз - це завжди патологія, він може бути право, лівобічним та S - подібним.

При сколіозі спостерігається асиметрія грудної клітки, нерівномірне розташування плечей і лопаток, різний рівень стояння сосків, асиметричність трикутників талії (вони умовно утворені внутрішньою поверхнею руки і талії), лопатки відстають від грудної клітки.

В залежності від величини вигинів хребта виділяють такі форми спини:

Ø нормальну - при помірних фізіологічних вигинах;

Ø плоску - фізіологічні вигини відсутні, або слабо виражені;

Ø плоско-вигнуту - грудний кіфоз відсутній, а поперековий лордоз добре виявляється;

Ø круглу - грудний кіфоз значно виражений, а шийний і поперековий лордоз зглажені;

Ø кругло-увігнута - грудний кіфоз та поперековий лордоз збільшені.

При огляді поперекової та крижової ділянок у дітей може виявлятися природжене розщеплення хребців (spina bifida) з утворенням килемозкових оболонок (meningocoele) і спинного мозку (meningomielocoele). На приховане розщеплення хребців (spina bifida occulta) вказує обмежений місцевий гіпертріхоз в поперековій ділянці, або глибоке вдавлення в крижово - куприковій ділянці.

Огляд кінцівок проводять в лежачому і стоячому положеннях, оцінюючи їх довжину, форму, пропорційність сегментів, наявність викривлень, деформацій, потовщень, аномалій розвитку.

З аномалій розвитку верхніх кінцівок у дітей зустрічаються:

· амелія - природжена відсутність кінцівок;

· гемімелія - відсутність однієї кінцівки або її частини;

· фокомелія - значне зменшення проксимальних частин кінцівок;

· ахейрія - відсутність кистей;

· адактилія - відсутність пальців;

· афалангія - відсутність фаланг;

· полідактилія - додаткові пальці;

· синдактилія - зрощення пальців;

· макродактилія - збільшення одного або декількох пальців.

Оглядаючи стопу визначають форму її склепіння:

- нормальне

- сплощене

- підвищене

Для визначення форми стопи користуються такими прийомами:

а). дитину ставлять навколішки на стілець обличчям до його спинки з вільно звисаючими стопами;

б). дитина стоїть так, щоб було видно склепіння стопи.

Плоска стопа до 3 -ох років є явище фізіологічне, адже склепіння виповнене підшкірною жировою клітковиною.

Огляд суглобів проводять в положенні лежачи, стоячи, сидячи, під час ходи.

Визначають:

· кількість уражених суглобів;

· наявність припухлості;

· стан шкіри і оточуючих тканин біля суглобів, наявність висипки, рубців, нориць;

· рухомість в суглобах, обсяг рухів.

5. Пальпація кісткової системи здійснюється послідовно, прощупуючи кістки черепа, грудної клітки, хребта, кінцівок і суглобів.

Пальпуючи кістки черепа визначають їх щільність, стан швів і тім’ячок

Дослідження проводять обома руками таким чином: великі пальці рук кладуть на чоло, долоні на скроневі ділянки, а середнім і вказівним пальцями ретельно обстежують тім’яні кістки, потилицю, шви, тім`ячка. Розмір тім`ячка (в см) визначають, вимірюючи між середніми точками країв двох протилежних сторін.

Пальпація грудної клітки дозволяє виявити тип конституції, болючість, переломи ребер, ключиці; у дітей хворих на рахіт пропальпувати рахітичну вервицю (потовщення в місці переходу кісткової частини ребер у хрящову в напрямі від аксилярної лінії до грудини).

При пальпації верхніх кінцівок у дітей, які перенесли рахіт, можна визначити потовщення епіфізів променевих кісток передпліччя (рахітичні браслети), потовщення діафізів фаланг пальців (нитки перлів).

Пальпацію суглобів проводять обережно, при максимальному розслабленні м’язів, обстежуючи симетричні суглоби визначають:

· температуру шкіри над суглобами;

· болючість;

· наявність набряку і ексудату в суглобі методом флюктуації та за позитивним симптомом (плаваючого надколінника);

· визначають амплітуду пасивних рухів.

6. Огляд і пальпація м’язевої системи

Оцінюють ступінь і симетричність розвитку окремих груп м`язів у спокійному стані і при їх напруженні.

Розрізняють 3 ступені розвитку м'язів:

· слабкий - м'язи тулуба та кінцівок в стані спокою виявляються недостатньо, а при напруженні їх обсяг змінюється мало, нижня частина живота звисає, нижні кути лопаток відстають від грудної клітки.

· середній ступінь розвитку м'язів - маса м'язів тулуба в спокійному стані виражена помірно, а кінцівок - добре, при напруженні м'язів змінюється їх форма і обсяг.

· добрий ступінь розвитку - м'язи тулуба і кінцівок розвинені добре, а при напруженні спостерігається виразне збільшення рельєфу м'язів.

Оглядаючи різні групи м'язів звертають увагу на:

· симетричність розвитку одноіменних м'язів;

· вроджені дефекти розвитку або недорозвиток окремих м'язів;

· функціональну здатність м'язів.

Для здорових дітей характерний нормальний тонус м'язів (нормотонія), а при патології розрізняють такі види порушення тонусу м'язів:

Атонія - відсутність тонусу м'язів.

Гіпотонія - зниження м'язового тонусу

Гіпертонія - підвищення м'язового тонусу.

Дистонія - змінний м'язовий тонус.

На практиці м'язевий тонус визначається на основі суб'єктивних відчуттів, отриманих лікарем при пасивному згинанні і розгинанні верхніх і нижніх кінцівок (оцінюється ступінь опору). Крім того, тонус м'язів визначається за допомогою пальпації і оцінки їх щільності.

У дітей м'язовий тонус верхніх кінцівок перевіряють пробою на тракцію: дитина лежить на спині, її беруть за зап'ястя і обережно тягнуть до себе намагаючись посадити дитину. Спочатку вона розгинає руки (перша фаза), а потім підтягується всім тілом (друга фаза). При підвищеному тонусі відсутня перша фаза, при зниженому - друга.

М'язевий тонус нижніх кінцівок перевіряють симптомом повернення - ніжки дитини, що лежить на спині обережно випростовують і притискають на 5 сек. Коли лікар забирає руки, при нормотонії ніжки відразу повертаються до вихідного положення. У дітей грудного віку на гіпотонію м'язів вказує кволість мускулатури черевного пресу, що приводить до збільшення живота, розходження прямих м'язів живота; кіфотично викривлена спина коли дитина сидить.

Для діагностики гіпотонії м'язів використовують такі симптоми:

Ø млявих плечей (якщо дитину трохи підняти, взявши її під пахви , то мускулатура плечевого поясу тонічно скорочується. При гіпотонії плечі без будь - якої протидії підіймаються до вух (симптом оцінюють як позитивний);

Ø складного ножа (дитину, яка сидить намагаються зігнути так, щоб вона грудною кліткою доторкнулася нижніх кінцівок. Симптом оцінюють як позитивний при невдачі.

Сила м'язів - це ступінь зусилля, що необхідно прикласти для протидії якому-небудь рухові.

На наявність підвищеного тонусу м'язів вказують:

 1. Опістотонус - хворий лежить нерухомо з витягнутими кінцівками, напруженим тілом і різко закинутою назад головою
 2. Стиснення пальчиків в кулак
 3. Рука акушера
 4. Атетозне положення рук

У дітей до 3 років силу м'язів оцінюють досить суб'єктивно, визначаючи опір, який чинить дитина при спробі відняти у неї іграшку.

В повній мірі силу м'язів досліджують у дітей старше 3-ох років за допомогою таких проб:

Ø дитину просять взяти пальці рук лікаря в свої руки і стиснути їх;

Ø дитину просять потиснути кисті рук лікаря, оцінюючи при цьому силу та її симетричність;

Ø силу м'язів верхніх і нижніх кінцівок оцінюють за здатністю до опору при їх загинанні і розгинанні;

Ø за допомогою динамометра.

ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

· при захворюваннях кісткової і м'язової системи проводять біохімічне досліження крові – іонограму. Середні рівні кальцію (Са) в сирватці крові - 2,25-2,75 ммоль/л, фосфору (Р) -1-2 ммоль/л, магнію (Мg) - 0,7-1,2 ммоль/л, калію (К) - 3,4-5,3 ммоль/л

· реакція Сульковича використовується для визначення ступеня кальціурії. Показами до її проведення є рахіт, гіпервітаміноз D, остеодистрофії. Методика проведення проби: в пробірку з сечею додається реактив Сульковича і визначається ступінь помутніння. Оцінка проби:

1) негативна (помутніння відсутнє) свідчить про відсутність кальцію в сечі (при цьому рівень кальцію в крові нижче 1,75 ммоль/л);

2) слабопозитивна (+) – в добовій сечі міститься 80-120 мг кальцію, (концентрація кальцію в крові 1,75-2,25 ммоль/л);

3) позитивна (++) – в добовій сечі міститься 150-250 мг кальцію, (концентрація кальцію в крові 2,25-2,75 ммоль/л);

4) помірно підвищена (+++) – в добовій сечі міститься більше 250 мг кальцію, (незначна гіперкальціємія);

5) різко підвищена (++++) – в добовій сечі - понад 400 мг кальцію, (виражена гіперкальціємія).

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

М'язову працездатність визначають за допомогою спеціальних приладів -ергографів і ергометрів.

Хронаксіметрія - це визначення електрозбудливості м'язів дитини (часу від нанесення подразнення до скорочення м'язів). Абсолютні та середні показники хронаксії у дітей вищі, ніж у дорослих.

Рентгенологічні методи.

Рентологічне дослідження кісток і суглобів - важливий і досить інформативний метод.

Артрографія - метод дослідження суглобової сумки, внутрішньосуглобних утворень, а також периартикулярних тканин. Для контрастування суглоба вводять стерильний газ (повітря, кисень) або контрастні йодвміщуючі препарати. В педіатрії частіше використовують артропневмографію, бо вона викликає менше побічних реакцій.

Томографія кісток і суглобів дозволяє отримати пошарові знімки цих органів, які краще, ніж звичайні рентгенограми відображають вогнища деструкції.

Радіонуклідні дослідження кісток і суглобів.

Сканування базується на визначенні швидкості поглинання та виділення радіонуклидів із цих органів. Досліджується виділення із кісток радіоактивного кальцію або стронцію, із суглобів - міченого технецію, індію.

Сцинтіграма дає інформацію про локалізацію, розповсюдженість і динаміку патологічного процесу в кістках та суглобах, має велике диференційно - діагностичне значення.

Артроскопія.

Метод візуального дослідження порожнини суглобів, а також внутрішньосуглобних структур за допомогою артроскопа. Дослідження проводиться в стерильних умовах, під місцевою анестезією або загальним наркозом. За допомогою артроскопа можливе отримання фотознімку, а також проведення біопсії.

Пункція суглобу.

Цей метод дає можливість отримати синовіальну рідину. Нормальна синовіальна рідина прозора, світло - жовтого кольору, має слабо - лужну реакцію (рН-7,4). Кількість клітин коливається від 13 до 180 в 1 мкл. Клітинний склад синовіальної рідини в нормі: лімфоцити, моноцити, сегментоядерні лейкоцити, некласифіковані елементи, еритроцити відсутні, кількість нейтрофільних гранулоцитів не перевищує 8-10%.

 

Семіотика уражень кістково-суглобової системи

Зміни кісткової системи у дітей можуть бути:

1. Природжені

Ø вади розвитку окремих частин скелету (редукційні вади, полідактилія, вроджений вивих стегна);

Ø системні захворювання скелету (остеохондродисплазії, синдром Марфана, хвороба Осгуд-Шлатера, незавершений остеогенез);

Ø спадкові захворювання, при яких вражається кісткова система (му-кополісахаридози, тубулопатії);

2. Набуті

Ø рахіт (зміни кісток у вигляді остеомаляції - краніотабес, О-, Х- подібні нижні кінцівки, деформації грудної клітки і хребта; зміни кісток у вигляді остеоідної гіперплазії - лобні і тім'яні горби, рахітична вервиця, нитки перлів, рахітичні браслети).

Ø інфекційні (остеомієліт), інфекційно-алергічні (ревматоїдний артрит, ревматичний артрит), травматичні (переломи, вивихи), пухлинні (саркома Юінга), системні захворювання з ураженням кісткової тканини (колагенози, гемобластози, гістіоцитози).

Патологічні форми черепа:

1) макроцефалія - збільшення розмірів черепа (гідроцефалія, рахіт, сімейна особливість);

2) мікроцефалія - зменшення розмірів черепа (вроджена церебральна гіпоплазія, після перенесеного менінгіту);

3) баштоподібний - витягнута догори голова, високе чоло, вертикально опущені тім'яні кістки, закритий стрілоподібний шов);

4) сідницеподібний - значно збільшені лобні і тім'яні горби, стрілоподібний шов заглиблений;

5) скафоцефалія - виникає при передчасному закритті сагітального шву і характеризується вузькою формою голови;

6) сідлоподібний - значно збільшені лобні і тім'яні горби, вінцевий і стрілоподібний шви значно заглиблені, виражене вдавлення на місці великого тім'ячка;

Аномалія розвитку зубів:

1) відсутність зубів (всіх або деяких) відмічається при вродженій ектодермальній гіпоплазії, синдромі Марфана;

2) порушення утворення емалі у вигляді її впадин, тріщин, нерівностей зустрічається при рахіті, гіпопаратіреозі, хронічних захворюваннях органів травлення, сифілісі;

3) різне забарвлення зубів - при вродженій ламкості кісток, при порушеннях мінерального обміну, отруєнні солями свинцю;

4) пізнє прорізування, порушення порядку прорізування зубів спостерігається при рахіті, природженій мікседемі, хворобі Дауна;

Патологічні види грудної клітки:

1) кілеподібна- здавлена з боків, грудина виступає впреред (при рахіті, тугому пеленанні);

2) лійкоподібна - грудина глибоко западає до хребта (при рахіті, вродженому стрідорі, хворобі Марфана, природженій аномалії розвитку;

3) діжкоподібна - при бронхіальній астмі, емфіземі легень;

4) серцевий горб - обмежене випинання грудної клітки при вроджених вадах серця, ексудативному перикардиті, гіпертрофії лівого шлуночка;

5) сплощення однієї половини грудної клітки розвиваєтся внаслідок хронічного фіброзного процесу в легені, плевральних швартах, ателектазі;

6) однобічне випинання грудної клітки спостерігається при ексудативному плевриті, пневмотораксі

Зміни в кістках та суглобах:

Ø довгорукість з тонкими і довгими пальцями властива арахнодактилії (синдром Марфана)

Ø пропорційне вкорочення верхніх кінцівок по відношенню до тулуба характерне для гіпофізарного, тіреогенного нанізму; вкорочення проксимальних відділів характерне для хондродистрофії;

Ø вкорочення однієї руки можливе при синдромі Паннера (асептичний епіфізарний некроз головки плечевої кістки), а вкорочення однієї ноги при синдромі Пертеса (асептичний субхондральний некроз головки стегна), туберкульозному ураженні кульшового суглобу, вродженому вкороченні стегна;

Ø деформація кінцевих фаланг пальців у вигляді барабанних паличок і нігтів як (годинникові скельця) спостерігаються у дітей з вродженими вадами серця, хронічними бронхолегеневими захворюваннями;

Ø викривлення нижніх кінцівок О-, Х-подібне спостерігається при рахіті;

Ø викривлення гомілок опуклістю вперед (шаблеподібні гомілки) спостерігається у дітей з природженим сифілісом;

Ø для вродженого вивиху кульшового суглобу характерними симптомами є : асиметрія складок на стегнах, додаткові складки шкіри на одному стегні, обмеження кута відведення до 60 градусів, качина хода, кульгання при ході

Ø при гострому запаленні суглобів характерно:

-дифузне припухання в ділянці суглоба;

-гіперемія шкіри над ураженим суглобом;

-болючість;

-місцеве підвищення температури;

-порушення функції (обмеження рухів);

-випіт в порожнину суглоба (діагностується методом флюктуації та за позитивним симптомом (плаваючого надколінника)

Деформації стопи

При паралічі мязів можливі різні деформації стопи:

-плоска стопа (pes planus);

-pes valgus (стопа та гомілка утворюють кут відкритий назовні, а стопа знаходиться в положенні пронації);

-pes varus (стопа і гомілка утворюють кут відкритий всередину, стопа в положенні супінації);

-pes equines (стопа в положенні постійного підошовного згинання);

-pes calcaneus(стопа в положенні постійного тильного згинання).

Семіотика уражень м'язової системи

М'язова атрофія - зворотнє або незворотнє порушення трофіки м'язів з ознаками потоншення і переродження м'язових волокон, значним зменшенням маси м'язів.

Ø вроджена є одним із основних симптомів аміотрофії Вердніга-Гофмана, Арана-Дюшена, Ерба-Рота;

Ø набута виникає при гіпотрофії, внаслідок тривалої іммобілізації після перелому, після тривалого прийому стероїдних препаратів, церебральному паралічі, поліомієліті;

М'язова гіпотонія спостерігається:

Ø у недоношених, незрілих немовлят;

Ø у новонароджених при травматичному паралічі плечевого сплетіння;

Ø при рахіті;

Ø хворобі Дауна;

Ø гіпотиреозі;

Ø аміотрофії Вердніга - Гофмана;

Ø периферичному паралічі;

Ø вродженій прогресуючій мязовій дистрофії;

Ø малій хореї.

М'язева гіпертонія спостерігається:

Ø у новонароджених явище фізіологічне;

Ø при пологовій травмі з внутрішньочерепним крововиливом;

Ø при правці;

Ø дитячому церебральному паралічі.

Міатонія - вроджена загальна гіпотонія або повна атонія скелетних м'язів (хвороба Опенгейма). Гіпотонія поєднується з ознаками надмірної рухливості в суглобах (гіперекстензії), характерна поза жаби (стегна широко відведені в сторони, стопи розвернуті назовні).

Міастенія - нервово-мязове захворювання з явищами м'язової слабкості і підвищеної втомлюваності.

Вроджені дефекти розвитку м'язів:

Ø вроджена кривошия обумовлена одностороннім вкороченням грудинно-ключичного м'яза;

Ø недорозвиток або відсутність дельтовидного м'язу обумовлює деформацію плеча, порушує його функцію;

Ø аномалії розвитку діафрагми з утворенням діафрагмальної кили.

Паралічі і парези м'язів - наслідок уражень пірамідної і екстрапірамідної систем.Параліч - це втрата здатності виконувати довільні рухи; парез - це часткове обмеження рухів. Центральні паралічі мають спастичний характер, підвищений тонус м'язів, підсилені сухожильні рефлекси. Периферичні паралічі (в'ялі) характеризуються вираженою гіпотонією м'язів, їх атрофією, ослабленням або цілковитим згасанням сухожильних рефлексів.

Підвищена механічна збудливість м'язівспостерігається при спазмофілії, гіпокальціємії; і проявляється симптомами: Хвостека, Труссо, Люста.

Ø симптом Хвостека – при легкому постукуванні неврологічним молоточком по щоці посередині між кутом рота і вухом у хворого відбувається блискавичне скорочення верхньої губи, крил носу, очних повік. Чола

Ø симптом Труссо – стискання рукою плеча дитини вище ліктьового суглобу провокує спазм кисті подібно до «руки акушера»

Ø симптом Люста – скорочення м’язів і піднімання зовнішнього краю стопи при ударі неврологічним молоточком по головці малої гомілкової кістки

Догляд за дитиною при захворюваннях кістково-м'зевої системи

У дітей раннього віку найбільш частою патологією є рахіт, який потребує такого догляду:

 • достатнє перебування на свіжому повітрі;
 • раціональне вигодовування;
 • масаж, гімнастика, загартовування;
 • гігієнічні і лікувальні ванни (соляні, хвойні);
 • проведення специфічної профілактики призначенням вітаміну DЗ.

 

Схема протоколу обстеження кістково-м’язевої системи дитини

 1. Скарги
 2. Анамнез захворювання
 3. Анамнез життя
 4. Обстеження кісткової системи:

Ø Голова: розміри, форма, стан швів, тім'ячок; розмір великого тім’ячка, розм’якшення кісток потилиці.

Ø Грудна клітка: форма, розміщення ребер.

Ø Хребет: фізіологічні і патологічні вигини.

Ø Кінцівки: викривлення, потовщення епіфізів, зміни пальців.

Ø Суглоби: велична, рухомість, болючість, колір шкіри над ними, набряк.

Ø Стопа: стан склепіння, деформації.

 1. Обстеження м'язевої системи:

Ø Ступінь розвитку м'язів

Ø М'язевий тонус

Ø Сила м'язів

 1. Інтерпретація результатів додаткових методів дослідження
 2. Висновок: обгрунтування синдромів ураження кістково-м’язевої системи

 

5. Матеріали методичного забезпечення.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. Періоди дитячого віку. Фізичний та психомоторний розвиток дітей

Модуль розвиток.. змістовий модуль педіатрія як наука про здорову і хвору дитину..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обстеження дитини

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ПЕРЕДМОВА
З викладання пропедевтики педіатрії розпочинається вивчення педіатрії як науки про здорову і хвору дитину, причому пропедевтика педіатрії є не тільки вступом до клінічної педіатрії, але й ланкою, щ

РОЗВИТОК ДИТИНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ПЕДІАТРІЯ ЯК НАУКА ПРО ЗДОРОВУ І ХВОРУ ДИТИНУ 1. Актуальність теми. Пропедевтика педіатрії розпочина

Питання для самоконтролю
1. Принципи організації та методи надання медико-профілактичної допомоги дітям в Україні. 2. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

Тепловий ланцюжок.
Найважливішою умовою дотримання теплового ланцюжка є забезпечення температури у пологовій залі (операційній) не нижче ніж 25°С. 2.1 Організаційні умови забезпеченн

Догляд за пуповинним залишком.
3.3.1 Обов’язкове та ретельне миття рук медперсоналом та матерями. 3.3.2 Пуповинний залишок не треба накривати пов’язками або підгузниками. 3.3.3 Немає необхідності обробляти пупо

Питання для самоконтролю
Особливості збирання анамнезу у хворих дітей. Поняття про алергологічний, епідеміологічний та генеалогічний анамнези. Основні етапи антенатального періоду та його характерис

Питання для самоконтролю
1. Соціальні і біологічні аспекти фізичного розвитку дітей. 2. Фактори, які мають вплив на фізичний розвиток дитини. 3. Методи оцінки фізичного розвитку дітей. 4. Зміни м

МОДУЛЬ 2
АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ТА СЕМІОТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 НЕРВОВА СИСТЕМА У ДІТЕЙ

Обстеження дитини
(збір скарг, анамнезу, проведення клінічного обстеження нервової системи, оцінка результатів параклінічних досліджень). 1. Скарги · По

Судомний синдром
- судоми – раптові напади клонічних або тонічних або клоніко-тонічних скорочень м’язів з втратою або без втрати свідомості; - тонічна стадія судом: на фоні загального рухового збудж

Питання для самоконтролю
1. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи у дітей. Порушення ембріогенезу як основа природжених аномалій розвитку нервової системи. 2. Методика клінічного неврологічного обстеже

Анамнез хвороби
Уточнюють початок захворювання (коли і як воно почалося). В хронологічному порядку відображають появу різних симптомів та їх розвиток. При гострому початку захворювання розпитують про події що пере

Анамнез життя
Велике значення має акушерський анамнез (перебіг вагітності, наявність гестозів). Важливі відомості про масу та довжину тіла при народженні, темпи приросту в масі, особливості вигодовування.

Волосся.
Тіло у новонароджених дітей вкрито ніжним волоссям (laguno), особливо багато його у недоношених дітей. Волосся на голові у новонароджених дітей також рідке, м’яке. З віком воно змінюється на більш

Висипки.
Висипки на шкірі проявляються первинними і вторинними елементами. До первинних належать: пляма, пухир, пухирець, пустула, папула, горбок. вузол, міхур. Пляма – обмежена зміна кольор

Питання для самоконтролю
1. Вікові анатомо - фізіологічні особливості шкіри і підшкірно-жирової клітковини. 2. Семіотика найважливіших уражень шкіри і придатків. 3. Семіотика уражень підшкірної клітковини

Питання для самоконтролю.
1. Вікові особливості будови носа, додаткових пазух, гортані, трахеї, бронхів та легень. Особливості будови грудної клітки дітей різного віку. Частота і тип дихання залежно

Пренатальний анамнез.
● Внутрішньоутробні інфекції. Краснуха в І триместрі вагітності може бути причиною таких вроджених вад серця (ВВС) як відкрита артеріальна протока (ВАП) чи легене

Постнатальний анамнез.
● Незадовільний приріст ваги, відставання в фізичному розвитку і швидка втома при фізичному навантаженні можуть бути ознакою ВВС. ● Ціаноз

Спадковий анамнез.
● Певні спадкові синдроми асоціюються з серцевими аномаліями. ● ВВС в родині. Поширеність ВВС в загальній популяції становить бл

Нтервали.
● РR інтервал вимірюється від початку зубця Р до початку комплексу QRS. В нормі інтервал РR змінюється залежно від віку і ЧСС. У дорослих і при повільнішій ро

Питання для самоконтролю
1. Ембріогенез органів серцево-судинної системи. 2. Кровообіг плода. 3. Топографія серця в різні періоди дитячого віку. 4. Особливості збору анамнезу у дітей з захворюван

Диспептичний синдром
Розрізняють шлункову та кишкову форми диспепсії. До шлункової формивідносять: нудоту, блювоту, відрижку (кислим, тухлим, повітрям – “порожню”, гірким), печію, спрагу, слин

Причини
Може виникати у ранньому дитинстві на фоні бактеріальної (сепсис) чи вірусної інфекції (гепатит В, ЕСНО-віруси, Коксакі, герпес) , хвороб обміну (галактоземія, тирозинемія, неперен

Питання для самоконтролю
1. Особливості будови та функції травної системи у дітей. 2. Об’єктивне обстеження органів травлення у дітей різного віку. 3. Основні симптоми та синдроми при ураженні органів тра

Анамнез життя
При розпитуванні дитини (батьків) з імовірною патологією сечової системи слід звернути особливу увагу на наступне: · Вагітність: перебіг (загроза викидня), вживання медикаментів, умови про

Набряковий синдром
Набряки спочатку з’являються на обличчі (на повіках), потім поширюються на кінцівки. На відміну від набряків серцевого походження, ниркові - максимально виражені вранці, деколи до кінця дня вони зн

Питання для самоконтролю
1. Анатомо-фізіологічні особливості сечової системи у дітей. Порушення ембріогенезу як основа природжених аномалій розвитку нирок і сечовидільних шляхів. 2. Методика клінічного обстеження

МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ.
Методика обстеження ендокринної системи складається із збирання анамнезу, огляду хворого, пальпації, перкусії, аускультації, лабораторно -інструментальних методів дослідження як загальних, так і сп

ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА
Синдром гіперфункції щитовидної залози з її гіпертрофією. Скарги на підвищену збудливість, серцебиття, похудіння, тремор, підвищену пітливість, випадіння волосся, порушенн

НАДНИРНИКИ
Мозкова речовина наднирників продукує катехоламіни-адреналін, норадреналін та дофамін. Коркова частина виробляє значну кількість стероїдних сполук, до яких відносяться С18 — стероїди (естрогени), С

Питання для самоконтролю
1. Анатомо-фізіологічні особливості гіпофізу, щитовидної, паращитовидних, підшлункової, статевих і надниркових залоз. 2. Активність окремих залоз внутрішньої секреції у різні вікові період

ЕРИТРОЦИТАРНА СИСТЕМА
Склад периферичної крові змінюється після народження дитини. Відразу після народження червона кров новонародженого характеризується підвищеним рівнем гемоглобіну і великою кількістю еритроцитів. В

ЛЕЙКОЦИТАРНА СИСТЕМА
Периферична кров новонародженого характеризується підвищеним вмістом лейкоцитів (до 20 х 109/л), причому нейтрофіли складають до 70 %. Лейкоцитарна формула зсунена вліво за рахунок велик

СИСТЕМА ЗГОРТАННЯ
Майже всі фактори згортання у новонароджених мають низьку активність. Це фізіологічне явище запобігає утворенню тромбів внаслідок травм під час пологів. До кінця 1-го року життя показники системи з

МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ
І. Анамнез. 1. Початок захворювання. Анемії починаються поступово і лише після випадково зробленого аналізу крові батьки помічають захворювання. Натом

Коагулограма
Показник Межі Тромбоцити Час кровотечі по Дюку Індекс активації тромбоцитів Фібриноген Продукти деградації фібрину Фібринолі

Питання для самоконтролю
1. Ембріогенез органів імунної системи і системи крові. 2. Центральні та периферичні органи імунної системи. 3. Особливості системи вродженого і набутого імунітету. 4. Оз

Питання для самоконтролю
Особливості основного обміну дитини у віковому аспекті. Особливості пластичного обміну дитини у віковому аспекті. Особливості термогенезу і терморегуляції дитини у віковому

ПРИРОДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
1. Актуальність теми Перший рік життя дитини характеризується особливо швидкими темпами росту організму, що зумовлює високі потреби в надходженні основних харчових інгреді

Питання для самоконтролю.
1. Визначення природного вигодовування, його переваги. 2. Склад молозива, перехідного молока та зрілого молока. 3. Біологічна роль грудного молока. 4. Плавила успішного г

ШТУЧНЕ ВИГОДОВУВАННЯ НЕМОВЛЯТ
1. Актуальність теми Не викликає дискусій той факт, що дитина перших місяців життя повинна отримувати грудне молоко матері. Незважаючи на всі переваги природного вигодовув

Питання для самоконтролю.
1. Визначення змішаного вигодовування. Покази до змішаного вигодовування. Ознаки голодування дитини, техніка контрольного зважування. Поняття про докорм, класифікац

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • Популярное
 • Облако тегов
 • Здесь
 • Временно
 • Пусто
Теги