рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Електрокоагуляція

Електрокоагуляція - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств При Установці В Резервуарі Електролізера Анодів З Чи Заліза Алюмінію Відбуває...

При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала.

Fe - 2e Fe2+ ; Al - 3e Al3+;

У результаті іони металу надходять у стічну рідину, взаємодіючи з гідроксил іоном, утворять гідроксіды при відповідних значеннях рн. Процес супроводжується коагуляцією і сорбцією на поверхні пластивців гідроксідов забруднень. Слід зазначити, що в умовах міжелектродного простору процеси коагуляції протікають дуже енергійно і повно.

Оскільки при електрокоагуляції на катоді виділяються пухирці водню, яки флотують забруднення, сполучення електрокоагуляції з відстоюванням не завжди забезпечує необхідний ефект очищення. Доцільно сполучити електрокоагуляцію з електрофлотацієй. Електрокоагуляція має ряд переваг перед звичайною коагуляцією. До них відносяться:

* компактність установки;

* відсутність реагентного господарства;

* простота обслуговування технології;

* високий ефект очищення.

Недоліком методу є споживання металу й електроенергії, пасивація електродів.

Електричні параметри процесу, що забезпечують для кожного виду стічних вод максимальний ефект очищення залежать від ряду факторів: потенціалу розкладання і електропровідності стічних вод, матеріалу електродів, виду, властивостей і кількості забруднень, возможнос-ти пасивациії електродів, активної реакції середовища, рН, можливості одержання определенно-го обсягу електролітичного газу. Витрата електроенергії на очищення стічних вод і напруга електролізу визначається питомою витратою електрики, електропровідністю стічної рідини, відстанню між електродами.

Дослідженнями встановлено, що для різних видів стічних вод напруга, прикладена до електродів коливається від 2-5В до 10-15В. Відстань між електродами повинне бути мінімальним, з однієї сторони мінімальний електричний опір, що забезпечує, електродної системи, з іншого боку - не допускає короткого замикання й що забезпечує гарний массообмен у міжелектродном просторі. Звичайна відстань між електродами приймається рівним 10-20мм, товщина електродів 6-10мм.

З'єднання електродів у камері електрокоагуляції можливо по монополярної, і комбінованим схемам (мал.38). Вибір тієї чи іншої схеми підключення визначається можливістю випрямного агрегату.

Комбинированная схема
Монополярная схема
Блок II
Блок I

Рис.38. Схеми з'єднання електродів.

Пасивація електродів виявляється зниженням щільності струму на електродах при незмінних напрузі на електродах і електропровідності стічної рідини. Це зниження порозумівається забрудненням поверхні електродів продуктами електролізу, що збільшує електричний опір електродної системи.

Одним з методів боротьби з пасивацією електродів є періполюсовка, тобто переключення полярностей електродів. Застосовуються, крім того, механічні, гідромеханічні й інші методи боротьби з пасивацією.

Розрахунок установки по електрокоагуляції зводиться до визначення обсягу електродної камери. Цей обсяг визначають з можливості розміщення в ньому електродної системи. Для цього насамперед варто установити число пластин електродів, що може бути розміщене в установці прийнятої ширини В.

Активну поверхню електродів визначають по формулі:

, м2 , де

D - питома кількість електрики а-година/м3;

Q - розрахункова витрата стічних вод, м3/година;

i - щільність струму на електродах , а/м2.

Значення D і i для різних видів стічних вод варто приймати по довідковим чи даним визначати експериментальним шляхом.

При прийнятій ширині електродної камери У визначають число електродів:

, де

d - зазор між крайніми пластинами і стінками камери, 100мм.

С - зазор між пластинами, 15-20мм.

Р - товщина пластини, 6-10мм.

Площа однієї пластини буде дорівнює:

, м2.

Висоту пластин електродів b доцільно приймати рівній висоті проясненої води в камері h1= 1-1,5м, тоді довжина пластин дорівнює:

, м.

Довжина електродної камери складе:

, м.

Обсяг електродної камери:

, м3.

Робоча висота камери Н1:

H1 = h1 + h2 + h3 , м.

h2 - висота захисного шару, 0,3-0,5м;

h3 - висота шаруючи шламу 0,4-0,5м.

Кількість металу, що переходить у 1м3 стічній рідині за рахунок анодного розчинення, складе:

, де

k1 - коефіцієнт виходу по струму, приймають у межах 0,5-0,95;

А - електрохімічний еквівалент, г/а. година.

(для Fe2+, A = 1,042; Fe3+, A = 0,695 ; Al3+, A = 0,336).

Тоді термін служби електродної системи складе:

Т = , доба, де

М - маса металу електродів, що може бути розчинена при електролізі.

, кг, де

- об'ємна маса металу, кг/м3; (= 7860кг/м3 , = 2580кг/м3);

k2 - коефіцієнт використання матеріалу електродів, 0,8-0,9.

Напруга електролізу визначають по вольтамперним характеристиках електродної системи, побудованим для даного виду стічних вод і обраного матеріалу електродів.

Величина струму, необхідна для електрокоагуляціяии при з'єднанні електродів за комбінованою схемою:

, а , де

N - кількість послідовна з'єднаних блоків електродів.

Для монополярної схеми N = 1.

Питома витрата електроенергії на електрокоагуляцію складе:

, (квт-година)/м3 , де

U - напруга електролізу, ут;

- к.п.д. випрямного агрегату.

ЛЕКЦІЯ 22

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Електрокоагуляція

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги