рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Осадження зважених речовин у гідроциклонах

Осадження зважених речовин у гідроциклонах - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств Гідроциклони Застосовуються Для Очищення Виробничих Стічних Вод Від Механічни...

Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних умовах роботи розрізняють два основних види гідроциклонів: напірні і відкриті. Напірний гідроциклон являє собою металевий апарат конічної форми (мал.17).

 

 
 
слив


песок
слив
питание

Рис.17. Напірний гідроциклон.

 

1.Кришка; 2.Труба; 3. Отвір; 4.Зливальний патрубок; 5.Внутрішній гвинтовий потік; 6.Зовнішній гвинтовий потік; 7.Повітряний стовп.

Стічна рідина в напірний гідроциклон подається під напором тангенціально, шлам відводять через нижній отвір, а прояснену воду через верхній зливальний патрубок. Тому що стічна рідина в гідроциклон подається тангенціально, вона знаходиться в обертальному русі. Оскільки відцентрові сили, що виникають при обертальному русі, у десятки, сотні разів перевищують сили ваги, пропорційно зростають швидкості осадження часток. Частки відкидаються до стінок гідроциклона, а потім опускаються до нижнього отвору.

Стічна рідина в гідроциклоні утворить два гвинтових потоки: зовнішній, спрямований до вершини конуса, і внутрішній, спрямований у протилежну сторону, до зливального патрубка. Напірні гідроциклони можуть працювати як у вертикальному, так похилому і горизонтальному положеннях. Діаметр гідроциклона визначається в залежності від крупності затримуваних часток :

 

Діаметр гідроциклона
, мк. 8-25 10-30 15-35 18-40 20-50 25-60 30-70 35-85 40-110 45-150 50-170 55-200

 

Основні розміри гідроциклонів підбираються за даними заводу виготовлювача.

Продуктивність гідроциклона по проясненій воді може бути обчислена по формулі:

Q = 0,24 . , м3/з, де

dсл , dп - відповідно еквівалентні діаметри зливального і живильного патрубків;

- коефіцієнт, що враховує утрату води з осадом (= 0,85-0,9);

- площа живого перетину живильного патрубка;

- утрата напору в гідроциклоні.

У залежності від необхідної пропускної здатності встановлюють одиночні чи гідроциклони групу з декількох паралельно включених гідроциклонів.

Для більш високого ефекту прояснення включають послідовно два і більш напірні гідроциклони.

Достоїнством гідроциклонів є малі розміри при відносно високій продуктивності. Однак їхнє застосування ефективне для виділення структурних часток типу піску, окалини і не ефективно для пластівчастих часток, що спливають домішок. Крім того, виділення домішок у гідроциклонах зв'язано зі значними енерговитратами і зносом стінок апаратів. Для запобігання зносу виробляється футерівка стінок зносостійкими матеріалами.

Для видалення спливаючих і осідаючих домішок з гідравлічної крупностю понад 0,2мм/з і коагулірованоі суспензії застосовують безнапірні (відкриті) гідроциклони. Відкритий гідроциклон із внутрішнім циліндром і діафрагмою зображений на мал.18.

Рис.18. Відкритий гідроциклон.

 

1.Корпус гідроциклона; 2.Внутрішній циліндр; 3.Подача стічної рідини; 4.Діафрагма; 5.Прояснений потік води; 6.Трубопровід відводу осаду.

 

Вихідна вода подається тангенціально в простір обмежене внутрішнім циліндром. Потік по спіралі рухається нагору, а осідаючі зважені частки під дією рівнодіючих сил ваги і відцентрових відкидаються до внутрішньої стінки циліндра і сповзають вниз у конічну частину. Центральний потік звільнений від суспензій відокремлюється діафрагмою і переливається через водозлив у кільцевий лоток. Дрібні зважені частки виносяться потоком у зазор між корпусом і внутрішнім циліндром і осаджуються практично в спокої. У верхній частині гідроциклона розташована кільцева напівзаглибна перегородка для затримки спливаючих домішок.

У практиці очищення стічних вод використовуються також відкриті гідроциклони без внутрішніх пристроїв і багатоярусні.

Розрахунок відкритих гідроциклонів виробляється по гідравлічному навантаженню:

; м32година , де

U0 - гідравлічна крупність часток, які необхідно виділити для забезпечення необхідного ефекту, мм/з;

k - коефіцієнт пропорційності, що залежить від типу гідроциклона і рівний для гідроциклонів:

· без внутрішніх пристроїв - 0,61;

· с конічною діафрагмою і внутрішнім циліндром - 1,98;

· багатоярусних з центральним випуском

;

D - діаметр гідроциклона, метр;

d - діаметр центрального отвору в діафрагмі, метр.

Утрати напору у відкритих гідроциклонах приймаються 0,5м.

 

ЛЕКЦІЯ 9

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Осадження зважених речовин у гідроциклонах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Коагуляція
Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стіч

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги