рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Коагуляція

Коагуляція - Конспект, раздел Философия, Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств Виробничі Стічні Води Дуже Часто Містять Високодисперсні Нерозчинні Домішки, ...

Виробничі стічні води дуже часто містять високодисперсні нерозчинні домішки, видалення яких механічними методами дуже проблематично. У таких випадках може бути ефективна коагуляція. Коагуляцію стічних вод роблять або звичайними реагентами, що утворять у воді пластивців гідроксидов (солі алюмінію, заліза) чи реагентами, що змінюють активну реакцію середовища (кислоти, лугу) і зухвалими тим самим коагуляцію домішок (солей заліза, білкових речовин і т.д.). У деяких випадках додані реагенти вступають у реакцію з одними домішками, що сприяє коагуляції інших. Ви-бор того чи іншого реагенту для коагуляції виробляється на підставі вивчення фізико-хімічного складу стічних вод і експериментальної перевірки дії різних реагентів.

Солі алюмінію можуть застосовуватися для коагуляції стічних вод, що мають рН 4-8. Посколь-ку дози коагулянту можуть бути високими (іноді до 1г/л і вище) стічна рідина повинна володіти достатнім лужним резервом для нейтралізації кислоти, що утвориться при гідролізі:що утворився

Al2(SO4)3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2SO4.

Якщо лужного резерву недостатньо, у стічну воду необхідно додавати лужні реагенти для нейтралізації цієї кислоти - вапно, соду, їдкий натр.

Солі алюмінію використовують головним чином у виді сульфату алюмінію, але може застосовуватися також алюмінат натрію NaAl2, що доцільно використовувати для кислих стічних вод чи самостійно в суміші із сульфатом, хлоридом, алюмокаліевыми квасцами, оксіхлоридом алюмінію:

Al2(SO4)3 + 6NaAl2 + 12H2O 8Al(OH)3 + 3Na2SO4.

Солі заліза застосовують у виді чи сульфату хлориду заліза. Сульфат заліза FeSO4.7H2O містить двовалентне залізо, гідроксід якого нерозчинимо при рН>9. При менших значеннях рН стічних вод необхідно створити умови для окислювання двовалентного заліза в тривалентне, наприклад, з використанням аерації.

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O Fe(OH)3.

Створений при цьому гідроксід тривалентного заліза починає осаджуватися вже при рН>3. Окислювання двовалентного заліза протікає найбільше ефективно при рН 7,5-8. У слабокіслому середовищу іноді більш зручним може виявитися використання хлориду заліза FeCl3.6H2O, однак його вартість вище чим вартість сульфату заліза. Для зниження витрат на коагуляцію стічних вод можуть бути використані стоки, що містять солі заліза, зокрема стоки від травлення металів.

Застосування солей заліза для коагуляції особливо ефективно в тих випадках, коли з їхньою допомогою можна вирішувати й інші технологічні задачі, такі як відновлення шестивалентного хрому до тривалентного, переклад розчинних сульфідів у нерозчинний сульфід заліза. Разом з тим при застосуванні солей заліза необхідно пам'ятати про те, що вони можуть викликати фарбування стічних вод за рахунок утворення розчинних пофарбованих комплексів з деякими органічними речовинами.

Для коагуляції сильнолужних стічних вод застосовують солі магнію - MgCl2.6H2O, MgSO4.7H2O. Гідроксід магнію утвориться при рн стічних вод більш 11. Можна використовувати також карбонат магнію разом з вапном при цьому утворяться два нерозчинних з'єднання - гідроксід магнію і карбонат кальцію.

У спеціальних випадках використовують чи карбонат хлорид кальцію, фосфати, чи сульфат оксіхлорід цирконію й інші.

Технологічні схеми очищення стічних вод і використанням коагуляції включають реагентне господарство для готування і дозування реагентів, змішувачі, камери реакцій і спорудження для виділення нерозчинних домішок шляхом відстоювання, фільтрування, флотації і т.д.

 

ЛЕКЦІЯ 18

 

11. ХІМІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конспект лекцій з дисципліни водовідведення промислових підприємств

Донбаська національна академія будівництва й архітектури.. кафедра водопостачання водовідведення і охорона водних.. конспект лекцій..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Коагуляція

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Макіївка 2009 р
ЛЕКЦІЯ 1 1. Основні напрямки в скороченні скидання забруднень з промисловими стічними водами.   Питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання

Усереднення
Виробничі стічні води надходять у водовідводню мережу нерівномірно: мають місце добові, змінні і годинні коливання припливу, а також періодичні залпові викиди, не вважаючи аварійних при технологічн

Нафтовловлювачі
Нафтовловлювачі застосовують для очищення стічних вод, що містять грубодисперговані частки нафти і нафтопродуктів при їхній концентрації більш 100мг/л. По конструкції нафтовловлювачі буваю

Смоломаслоуловлювачі
Смолами й оліями забруднені фенольні стічні води коксохімічних заводів. Для їхнього уловлювання застосовують радіальні і прямокутні відстійники. Конструкція смоломаслоуловлювача приведена на мал.14

Жироуловлювачі
  Жирами забруднені стічні води м'ясокомбінатів, маслозаводів, фабрик-кухонь, їдалень, шкіряних заводів і інших підприємств. Для уловлювання основної кількості жиру, що знаходиться в

Осадження зважених речовин у гідроциклонах
Гідроциклони застосовуються для очищення виробничих стічних вод від механічних домішок і ущільненого осаду. Виділення домішок у гідроциклонах відбувається під дією відцентрових сил. По гідравлічних

Фільтрування
  Фільтрування застосовують для виділення зі стічних вод дрібнодиспергованих часток олій, смол, волокон, пилу і т.д., видалити які відстоюванням не вдається, а також при доочищенні ст

Мікрофільтрування
Мікрофільтрування виробляється на мікрофільтрах через сітки з мікроскопічними отвірами (20-40мкм). Конструкція мікрофільтра аналогічна конструкції барабанного сита (мал.8) на циліндричній поверхні

Адсорбція
Адсорбція є одним з найбільш ефективних методів очищення виробничих стічних вод, що містять розчинені органічні домішки, вона дозволяє домогтися глибокого очищення до норм ПДК шкідливих речовин. Це

Розрахунок адсорберів
  Розрахунок адсорберів виробляється з використанням наступних формул. Площа адсорберів:

Екстракція
  Екстракція як метод очищення стічної води полягає в тім, що у воду додається нерозчинна в ній рідина (екстрагент) і ретельно змішується з нею. При цьому забруднююче речовина, розчин

Евапорація
Евапорація - це спосіб відгону летучих речовин з водяною парою. Летучі речовини при нагріванні розчинів, де вони міститися, переходять у парову фазу. Процес переходу протікає особливо інтенсивно, я

Аерація
  Аерацію в схемах очищення виробничих стічних вод застосовують для дегазації води чи віддаління летучих речовин. Часто аерація носить допоміжний характер, як наприклад, перемішування

Способи диспергування повітря у флотаційних процесах
  Флотація призначена для очищення стічних вод від зважених речовин і деяких розчинених речовин. Витяг відбувається в результаті прилипання часток до пухирців газу (повітря), що утвор

Пневматична, імпелерна і струминна флотація
  Флотація з диспергуванням повітря через пористі матеріали може бути здійснена при одержанні дуже дрібних пухирців повітря, що здатні флотувати забруднення яки містяться в стічній рі

Напірна і вакуумна флотація
Флотація з виділенням повітря з пересиченого розчину знайшла досить широке застосування в практиці очищення стічних вод, тому що дозволяє одержати пухирці повітря з найменшої крупностю. Сутність ць

Нейтралізація
Виробничі стічні води багатьох галузей промисловості можуть містити кислоти і луги. У більшості кислих стічних вод, крім того, міститися солі важких металів. З метою попередження корозії матеріалів

Окислювання
  Окислювання застосовують для знешкодження стічних вод, що містять токсичної домішки (ціаніди, комплексні ціаніди міді і цинку) чи з'єднання, що недоцільно витягати зі стічних вод, а

Відновлення
  Відновлення застосовується для видалення зі стічних вод речовин, що у невідновленої формі витягти важко. Прикладом є видалення зі стічних вод хроматів і біхроматів, валентність хром

Електрокоагуляція
При установці в резервуарі електролізера анодів з чи заліза алюмінію відбувається анодне розчинення метала. Fe - 2e

Електрофлотація
  Сутність методу електрофлотації полягає в насиченні стічної рідини пухирцями газу (водню), що виділяється на катоді при пропущенні через рідину постійного електричного струму. При е

Стічних вод
Біологічне очищення виробничих стічних вод використовують для видалення з них розчинених органічних речовин. Органічні речовини, що зустрічаються у виробничих стічних водах, дуже різноманітні. Вони

Очищення виробничих стічних вод в аеротенках
Технологічні схеми очищення виробничих стічних вод в аеротенках і конструкції аеротенков дуже різноманітні, що обумовлюється специфічністю складу стічних вод. Для очищення виробничих стічних вод мо

Очищення виробничих стічних вод у біофільтрах
Біофільтри застосовуються для очищення стічних вод різних виробництв. Застосування знаходять краплинні і високонавантажені біофільтри. Дослідження показали, що швидкості окислювання окисляемых орга

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги